Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet

225 views

Published on

Vuori M, Tuulio-Henriksson A, Sandelin I, Nissinen H, Autti-Rämö, I. Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet. Raportteja 2, 2016. Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/168052

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet

  1. 1. Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet Miika Vuori, Annamari Tuulio-Henriksson, Iris Sandelin, Heidi Nissinen ja Ilona Autti-Rämö Raportteja 2, 2016 1
  2. 2. Kuntoutukseen ohjautuminen • Kelan kehittämä LAKU-perhekuntoutus (kesto n. 1–2 vuotta) perustuu perhe- ja yksilöterapeuttiseen työskentelyyn • Kuntoutukseen ohjattujen perheiden 5–12-vuotiailla lapsilla oli diagnosoitu erilaisia kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä • Enemmistö kuntoutukseen ohjatuista lapsista oli poikia – lapsen ADHD oli yleisin diagnoosi • Perheiden aikaisemmissa hoitoonohjauksissa korostuivat lapsen yksilöterapeuttiset hoitomuodot 2
  3. 3. Perheenjäsenten kuntoutustoiveet • Monet lapset toivoivat saavansa apua oppimisen, itseluottamuksen, kaverisuhteiden ja kodin ihmissuhteiden vahvistamiseksi • Enemmistö huoltajista toi esille samanaikaisia lapseen, vanhemmuuteen ja perhe-elämään liittyviä tuen tarpeita • Erityisesti lapsen tunne-elämän ja käyttäytymisen pulmat ennakoivat huoltajilla laaja-alaista tuen tarvetta 3
  4. 4. Lopuksi • Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoille sijoittuville perhelähtöisille hoito- ja kuntoutuspalveluille on tarvetta • Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämistyö ja tutkimus jatkuvat vuoden 2018 loppuun • Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/168052 4

×