Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona

541 views

Published on

Ulla Härkönen, Minna Muhonen, Kaija Matinheikki-Kokko ja Salla Sipari: Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona. Työpapereita 97/2016, Kela.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona

  1. 1. Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt asiakas- ja ammattilaiskokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen valossa Ulla Härkönen, Minna Muhonen, Kaija Matinheikki-Kokko ja Salla Sipari Työpapereita 97 1
  2. 2. Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona Voimavaralähtöinen vuorovaikutus • Asiakas- ja asiantuntijakokemusten sekä tieteellisen tutkimusnäytön valossa psykofyysisen fysioterapian avulla voidaan kohentaa kuntoutujan työ- ja toimintakykyä sekä edistää voimavaralähtöisesti hänen terveyttään ja kehotietoisuuttaan. • Asiakkaan ja asiantuntijan vuorovaikutuksen laatu, ohjauksellinen lähestymistapa sekä laajempi keho- ja liikekäsitys nousivat arvioinnissa esiin psykofyysisen fysioterapian vaikuttavina erityispiirteinä (kuvio). 2
  3. 3. Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona Vuoro- vaikutuksen laatu Ohjauk- sellinen lähestymis- tapa Laajentunut keho- ja liikekäsitys 3 Kuvio. Psykofyysisen fysioterapian asiakasvuorovaikutuksessa vaikuttavat osa-alueet (Työpapereita 97, s. 42).

×