SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Itsehoito ja omahoito
• Itsehoito = henkilön oma-aloitteinen toiminta terveydentilansa ja
hyvinvointinsa arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Itsehoitoon ei
liity asiakas- tai hoitosuhdetta sosiaali- tai terveydenhuollon
ammattihenkilöön (Routasalo ja Pitkälä 2009; STM soteka itse-ja omahoito
2020).
• Omahoito = Kun kyse on asiakkaan tai potilaan itsensä toteuttamasta, mutta
sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa yhdessä
suunnittelemasta kulloiseenkin hoitotarpeeseen parhaiten sopivasta
näyttöön perustuva hoidosta (Routasalo&Pitkälä 2009; STM soteka itse-ja
omahoito 2020)
Omakuntoutus
• Omakuntoutus on kuntoutujan itsensä toteuttamaa, mutta sosiaali- ja/tai
terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa yhdessä suunnittelemaa
kuntoutumistarpeeseen parhaiten sopivaa näyttöön perustuvaa kuntoutusta
(mukaillen Routasalo ja Pitkälä 2009; STM SOTE KA 2020).
Omakuntoutuksen tukeminen
• Osaksi kaikkea kuntoutusta (kuntoutuja ja mahdolliset lähi-ihmiset)
• Ammattitaitoinen vuorovaikutus
• Ammattitaitoinen ohjaus
• Ammattitaitoinen seuranta
Self-management =>Oman hyvinvoinnin hallinta
• uusi MOT-sanakirja: itsensä johtaminen
• Websterin sanakirja: omien asioiden hoitaminen ja hallinnointi
• Käsitteellä viitataan siihen, että ihminen kykenee kontrolloimaan itseään omassa
työssään, ja hallitsemaan esim. ajankäyttöä, työvirtaa ja kommunikointia. Käsitteellä
viitataan myös oman hoidon ja hyvinvoinnin hallinnointiin.
• Oman hyvinvoinnin hallinta on ”ongelmakeskeistä ja yksilöllistä ja se sisältää
kolmenlaisia tehtäviä: hoidon (ja kuntoutuksen ym. palvelujen) hallinta,
roolien hallinta ja tunteiden hallinta. Lisäksi tarvitaan hallinnointitaitoja, joita
ovat ongelmanratkaisu, päätöksenteko, resurssien hyödyntäminen, potilas-
palveluntuottaja-kumppanuuden muodostaminen, toiminnan suunnittelu ja
räätälöinti.” Lorig ja Holman 2003; Adams ym. 2004 (mukaillen)
Oman hyvinvoinnin hallintaan liittyviä
lähestymistapoja
Yksilön sisäiset /
yksilöön liittyvät
prosessit (edellytykset)
Yksilön taidot
ja strategiat
(keinot)
Ammattilaisten
antama tuki
Minäpystyvyys
(Bandura 1977)
uskomukset omista kyvyistä
Itseohjautuvuusteoria
(Deci ja Ryan 1980)
motivaation laatu
Oman hyvinvoinnin
hallintaan liittyvät tehtävät
(Corbin ja Strauss 1988)
1. Lääketieteellinen hallinta
2. Roolienhallinta
3. Tunteiden hallinta
Oman hyvinvoinnin hallinta
(esim. Lorig ja Holman 2003)
1. Ongelmanratkaisu
2. Päätöksenteko
3. Resurssien hyödyntäminen
4. Potilas-ammattilainen-
kumppanuuden
muodostaminen
5. Toiminta
+ Toiminnan räätälöinti
Arjen hallintakeinot
(TEDDS; Audulv ym. 2019)
1. Sairauden hallinta
2. Terveyskäyttäytyminen
3. Sisäiset prosessit
4. Toiminta
5. Sosiaalinen
vuorovaikutus
Omahoito-ohjeet
ja -ohjelmat
Omakuntoutus-
ohjeet ja -ohjelmat
Oman hyvinvoinnin
hallinnan valmennus
Kuvion laati: Anna-Marie Paavonen
Sairauden
hallinta
Resurssit
Prosessit
Prosessit: Ongelmanratkaisu,
oppiminen, arjen hallinnan
strategioiden hyödyntäminen: Tietoisuus
ja ongelmanratkaisu (Motivaation ylläpitäminen,
selvän ottaminen, tavoitteiden asettaminen,
vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen)
Tiedonhaku (Tiedon etsiminen, tiedon luotettavuuden
ja soveltuvuuden arviointi)
Resurssit: Virallisen ja
muun tuen ja resurssien
etsiminen, hankkiminen
ja hallinnointi: Päivittäisen tuen
etsiminen ja hallinnointi, Sote-palvelujen
etsiminen ja hallinnointi, Omien asioiden
ajaminen
Sairauden hallinta: Oireiden,
komplikaatioiden ja/tai taudin
etenemisen ehkäisy, hallinta ja
vähentäminen: Oireiden hallinta
(Riskien tunnistaminen, oireiden
tulkinta, oireiden vähentäminen,
komplikaatioiden ehkäisy,
suunnitelma hätätilanteita varten)
Lääkkeet ja hoidot: (Ohjeiden
noudattaminen, lääkkeiden
ottaminen ja tarpeen arviointi,
lääkkeiden annostelu,
hoitorutiinien luominen)
Täydentävä lääketiede:
(Vaihtoehtoiset hoidot,
lisäravinteiden käyttö)
Tavoitekeskeiset osiot: sairauden hallinta,
terveyskäyttäytyminen, sisäiset prosessit,
toiminta ja sosiaalinen vuorovaikutus
Audulv ym. 2020
Tavoitekeskeiset osiot (Audulv ym. 2020) Osa-alue: Strategiat (esimerkki)
Oireiden, komplikaatioiden ja/tai taudin etenemisen
ehkäisy, hallinta ja vähentäminen
Oireiden hallinta: oireiden tulkinta jne
Lääkkeet ja hoidot: ohjeiden noudattaminen, tarpeiden
arviointi, annostelu
Täydentävä lääketiede: vaihtoehtoiset hoidot
Terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen Fyysinen harjoittelu: fyysinen aktiivisuus
Henkinen harjoittelu: keskittyminen, kognitio
Dieetti: terveellinen ruoka
Uni: säännöllinen nukkuminen
Stressin ehkäisy ja hallinta, kielteisten tunteiden ja
ahdistuksen käsittely ja hallinta, pyrkimys sisäiseen
rauhaan
Hyväksyminen: keskittyminen vahvuuksiin..
Positiivisuus: tietoinen positiivisuus…
Stressin hallinta: stressin välttäminen..
Aika surulle: lupa surra
Usko ja henkisyys: uskonnon harjoittaminen
Osallistuminen jokapäiväiseen toimintaan Merkityksellinen toiminta: itselle merkityksellinen osall.
Ajoittaminen: järkevä ajankäyttö
Rutiinien luominen: ajankäytön suunnittelu, rutiinit
Apuvälineet ja ympäristö: välineiden käyttö, muutostyöt
Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen,
vuorovaikutustilainteiden hallinta
Omasta sairaudesta kertominen: päättää itse
Huumori: huumorin ylläpitäminen
Yhteyksien ylläpitäminen: soveltuvat keinot
Sosiaalisten suhteiden/tilanteiden valinta: priorisointi
Oman hyvinvoinnin hallinnan kokonaisuus
4.5.2022
9
Hallinnointitaidot
Tunteiden hallinta
Itsehoito
Omahoito
Omakuntoutus
Oman hyvinvoinnin
hallinta
Hoito
Kuntoutus
Terveyden
edistäminen
Roolien hallinta
Elintapa-
neuvonta
Lähde: Mukaillen Lorig ja Holman 2003.
Tutustu tarkemmin:
Salminen, Anna-Liisa. 2022. Omakuntoutuksesta yksilön hyvinvoinnin
hallintaan. Kela, Työpapereita 168.
Kiitos kaikille!

More Related Content

Similar to 0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf

Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
sarilvonen
 
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.20107 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
SYL
 

Similar to 0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf (20)

Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
 
20110411 tanja kotro
20110411 tanja kotro20110411 tanja kotro
20110411 tanja kotro
 
Toivoa-verkkokurssi Osio 5 Omaisten huomiointi osana sairastuneen hoitoa ja t...
Toivoa-verkkokurssi Osio 5 Omaisten huomiointi osana sairastuneen hoitoa ja t...Toivoa-verkkokurssi Osio 5 Omaisten huomiointi osana sairastuneen hoitoa ja t...
Toivoa-verkkokurssi Osio 5 Omaisten huomiointi osana sairastuneen hoitoa ja t...
 
Te 1 luku_2
Te 1 luku_2Te 1 luku_2
Te 1 luku_2
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: BergströmPäihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
 
Mielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuori
Mielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuoriMielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuori
Mielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuori
 
Mielenterveyden edistäminen 2022
Mielenterveyden edistäminen 2022Mielenterveyden edistäminen 2022
Mielenterveyden edistäminen 2022
 
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
 
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.20107 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
 
Helena Vorma Ajankohtaista STM:stä
Helena Vorma Ajankohtaista STM:stäHelena Vorma Ajankohtaista STM:stä
Helena Vorma Ajankohtaista STM:stä
 
Lan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteet
Lan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteetLan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteet
Lan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteet
 
Elämäsi Kuntoon
Elämäsi KuntoonElämäsi Kuntoon
Elämäsi Kuntoon
 
HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus
HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuusHEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus
HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus
 
Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...
Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...
Sanna Laitamaa, yhtenäisen ohjaustavan haasteet ja mahdollisuudet, Autismin ...
 
Addiktiot – valintoja vai pakkoajakoon
Addiktiot – valintoja vai pakkoajakoonAddiktiot – valintoja vai pakkoajakoon
Addiktiot – valintoja vai pakkoajakoon
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 
Aikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittari
 
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelutTutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
Tutkittua tietoa työterveyshuollosta: työterveysneuvottelut
 

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
 
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
 
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
 
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
 
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
 
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
 
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossaRiitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
Riitta Luoto: Työterveyshuollon trendit Kelan tilastojen valossa
 
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
 
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
Janne Leinonen: johdanto seminaariin perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto...
 
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
Pauliina Kangas: Työikäisten terveyden tulevaisuus sote-integraatiossa - TYÖO...
 
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksestaMeneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
Meneillään olevia Kelan tutkimuksia kuntoutuksesta
 
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
Tietoon perustuva kuntoutus mikä rooli implementaatiotutkimuksella on? – Mitä...
 
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
Eläinavusteisen toiminnan käyttö ja toimivuus erilaisten terapioiden ja kunto...
 
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinatKuntoutuksen hankinnat ja markkinat
Kuntoutuksen hankinnat ja markkinat
 
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsausEtämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
Etämusiikkiterapia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus
 
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
 
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arv...
 
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä – Rekisteritutkimus oulula...
 
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
Millaista tietoa kirjallisuuskatsauksilla voidaan tuottaa käytännön kuntoutus...
 
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessaKuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
Kuntoutuksen tutkimus tulevaisuudessa
 

0915 Salminen_Omakuntoutuksesta 270422.pdf

 • 1.
 • 2. Itsehoito ja omahoito • Itsehoito = henkilön oma-aloitteinen toiminta terveydentilansa ja hyvinvointinsa arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Itsehoitoon ei liity asiakas- tai hoitosuhdetta sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöön (Routasalo ja Pitkälä 2009; STM soteka itse-ja omahoito 2020). • Omahoito = Kun kyse on asiakkaan tai potilaan itsensä toteuttamasta, mutta sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa yhdessä suunnittelemasta kulloiseenkin hoitotarpeeseen parhaiten sopivasta näyttöön perustuva hoidosta (Routasalo&Pitkälä 2009; STM soteka itse-ja omahoito 2020)
 • 3. Omakuntoutus • Omakuntoutus on kuntoutujan itsensä toteuttamaa, mutta sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa yhdessä suunnittelemaa kuntoutumistarpeeseen parhaiten sopivaa näyttöön perustuvaa kuntoutusta (mukaillen Routasalo ja Pitkälä 2009; STM SOTE KA 2020).
 • 4. Omakuntoutuksen tukeminen • Osaksi kaikkea kuntoutusta (kuntoutuja ja mahdolliset lähi-ihmiset) • Ammattitaitoinen vuorovaikutus • Ammattitaitoinen ohjaus • Ammattitaitoinen seuranta
 • 5. Self-management =>Oman hyvinvoinnin hallinta • uusi MOT-sanakirja: itsensä johtaminen • Websterin sanakirja: omien asioiden hoitaminen ja hallinnointi • Käsitteellä viitataan siihen, että ihminen kykenee kontrolloimaan itseään omassa työssään, ja hallitsemaan esim. ajankäyttöä, työvirtaa ja kommunikointia. Käsitteellä viitataan myös oman hoidon ja hyvinvoinnin hallinnointiin. • Oman hyvinvoinnin hallinta on ”ongelmakeskeistä ja yksilöllistä ja se sisältää kolmenlaisia tehtäviä: hoidon (ja kuntoutuksen ym. palvelujen) hallinta, roolien hallinta ja tunteiden hallinta. Lisäksi tarvitaan hallinnointitaitoja, joita ovat ongelmanratkaisu, päätöksenteko, resurssien hyödyntäminen, potilas- palveluntuottaja-kumppanuuden muodostaminen, toiminnan suunnittelu ja räätälöinti.” Lorig ja Holman 2003; Adams ym. 2004 (mukaillen)
 • 6. Oman hyvinvoinnin hallintaan liittyviä lähestymistapoja Yksilön sisäiset / yksilöön liittyvät prosessit (edellytykset) Yksilön taidot ja strategiat (keinot) Ammattilaisten antama tuki Minäpystyvyys (Bandura 1977) uskomukset omista kyvyistä Itseohjautuvuusteoria (Deci ja Ryan 1980) motivaation laatu Oman hyvinvoinnin hallintaan liittyvät tehtävät (Corbin ja Strauss 1988) 1. Lääketieteellinen hallinta 2. Roolienhallinta 3. Tunteiden hallinta Oman hyvinvoinnin hallinta (esim. Lorig ja Holman 2003) 1. Ongelmanratkaisu 2. Päätöksenteko 3. Resurssien hyödyntäminen 4. Potilas-ammattilainen- kumppanuuden muodostaminen 5. Toiminta + Toiminnan räätälöinti Arjen hallintakeinot (TEDDS; Audulv ym. 2019) 1. Sairauden hallinta 2. Terveyskäyttäytyminen 3. Sisäiset prosessit 4. Toiminta 5. Sosiaalinen vuorovaikutus Omahoito-ohjeet ja -ohjelmat Omakuntoutus- ohjeet ja -ohjelmat Oman hyvinvoinnin hallinnan valmennus Kuvion laati: Anna-Marie Paavonen
 • 7. Sairauden hallinta Resurssit Prosessit Prosessit: Ongelmanratkaisu, oppiminen, arjen hallinnan strategioiden hyödyntäminen: Tietoisuus ja ongelmanratkaisu (Motivaation ylläpitäminen, selvän ottaminen, tavoitteiden asettaminen, vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen) Tiedonhaku (Tiedon etsiminen, tiedon luotettavuuden ja soveltuvuuden arviointi) Resurssit: Virallisen ja muun tuen ja resurssien etsiminen, hankkiminen ja hallinnointi: Päivittäisen tuen etsiminen ja hallinnointi, Sote-palvelujen etsiminen ja hallinnointi, Omien asioiden ajaminen Sairauden hallinta: Oireiden, komplikaatioiden ja/tai taudin etenemisen ehkäisy, hallinta ja vähentäminen: Oireiden hallinta (Riskien tunnistaminen, oireiden tulkinta, oireiden vähentäminen, komplikaatioiden ehkäisy, suunnitelma hätätilanteita varten) Lääkkeet ja hoidot: (Ohjeiden noudattaminen, lääkkeiden ottaminen ja tarpeen arviointi, lääkkeiden annostelu, hoitorutiinien luominen) Täydentävä lääketiede: (Vaihtoehtoiset hoidot, lisäravinteiden käyttö) Tavoitekeskeiset osiot: sairauden hallinta, terveyskäyttäytyminen, sisäiset prosessit, toiminta ja sosiaalinen vuorovaikutus Audulv ym. 2020
 • 8. Tavoitekeskeiset osiot (Audulv ym. 2020) Osa-alue: Strategiat (esimerkki) Oireiden, komplikaatioiden ja/tai taudin etenemisen ehkäisy, hallinta ja vähentäminen Oireiden hallinta: oireiden tulkinta jne Lääkkeet ja hoidot: ohjeiden noudattaminen, tarpeiden arviointi, annostelu Täydentävä lääketiede: vaihtoehtoiset hoidot Terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen Fyysinen harjoittelu: fyysinen aktiivisuus Henkinen harjoittelu: keskittyminen, kognitio Dieetti: terveellinen ruoka Uni: säännöllinen nukkuminen Stressin ehkäisy ja hallinta, kielteisten tunteiden ja ahdistuksen käsittely ja hallinta, pyrkimys sisäiseen rauhaan Hyväksyminen: keskittyminen vahvuuksiin.. Positiivisuus: tietoinen positiivisuus… Stressin hallinta: stressin välttäminen.. Aika surulle: lupa surra Usko ja henkisyys: uskonnon harjoittaminen Osallistuminen jokapäiväiseen toimintaan Merkityksellinen toiminta: itselle merkityksellinen osall. Ajoittaminen: järkevä ajankäyttö Rutiinien luominen: ajankäytön suunnittelu, rutiinit Apuvälineet ja ympäristö: välineiden käyttö, muutostyöt Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen, vuorovaikutustilainteiden hallinta Omasta sairaudesta kertominen: päättää itse Huumori: huumorin ylläpitäminen Yhteyksien ylläpitäminen: soveltuvat keinot Sosiaalisten suhteiden/tilanteiden valinta: priorisointi
 • 9. Oman hyvinvoinnin hallinnan kokonaisuus 4.5.2022 9 Hallinnointitaidot Tunteiden hallinta Itsehoito Omahoito Omakuntoutus Oman hyvinvoinnin hallinta Hoito Kuntoutus Terveyden edistäminen Roolien hallinta Elintapa- neuvonta Lähde: Mukaillen Lorig ja Holman 2003.
 • 10. Tutustu tarkemmin: Salminen, Anna-Liisa. 2022. Omakuntoutuksesta yksilön hyvinvoinnin hallintaan. Kela, Työpapereita 168.