Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta -työpaperi

518 views

Published on

Visa Pitkänen, Piia Pekola: Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta. Työpapereita 95/2016, Kela.

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta -työpaperi

  1. 1. Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta Tulokset fysioterapiaa saaville vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tehdystä kyselystä Visa Pitkänen ja Piia Pekola Työpapereita 95 1
  2. 2. Tutkimuksen tausta • Kelan järjestämissä ja rahoittamissa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöllisissä fysioterapiapalveluissa otettiin asiakkaan valinnanvapaus vakituisesti käyttöön vuonna 2011. • Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta myönnetään alle 65- vuotiaille henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. • Kuntoutuja voi valita niistä lähialueensa palveluntuottajista, jotka Kela on hyväksynyt kilpailutuksen seurauksena.
  3. 3. Yhteenveto • Kuntoutujat tekevät valinnan pääosin itsenäisesti tai läheisten kanssa. Hyvin monet eri asiat vaikuttavat kuntoutujien valintoihin. • Valinnanvapautta pidetään erittäin tärkeänä. Kuntoutuksen jatkuvuutta arvostetaan, mutta toisaalta asiakkaat ovat valmiita vaihtamaan tuottajaa laadullisten tekijöiden vuoksi. • Vaikka asiakkaat kokevat tiedon saannin pääosin helpoksi, voitaisiin valintaa helpottaa tarjoamalla vertailukelpoista tietoa eri tuottajista esimerkiksi verkossa.
  4. 4. Kolme tärkeintä tekijää, joiden vastaajat kokivat vaikuttavan tuottajan valintaan (n = 1 537) 37 36 32 27 23 20 19 15 11 10 9 8 7 7 7 6 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Erikoisosaaminen Vastaajan käsitys terapian laadusta Aikaisempi kokemus tuottajasta Käsitys terapian vaikuttavuudesta Esteetön pääsy toimitiloihin Matka-aika Palveluntuottajan käytös Laitteet ja välineet Ilmapiiri Palveluntuottajan koulutus Palveluntuottajan työkokemus Kieli- ja kommunikaatiotaidot Liikenneyhteydet Muiden kuntoutujien kokemukset Tilojen toiminnallisuus ja/tai viihtyisyys Palveluntuottajan sukupuoli Matkakustannukset Vakituinen toimitila Palveluntuottajan ikä Palveluntuottajan kotisivut %
  5. 5. Syyt palveluntuottajan vaihtoon • Käytännölliset tekijät, kuten muutto tai eläköityminen. • Laadulliset tekijät, kuten laatu, monipuolisuus, erikoisosaaminen, toimitilat ja laitteet tai henkilökemiat. • Lue koko julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/162168
  6. 6. 6

×