Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osatutkimus 5.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osatutkimus 5.

Download to read offline

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiaisen ja erikoistutkija Markus Kainun esitys Kelan tutkimusyksikön seminaarissa "Lähiöiden kehityskulut, muuttoliike ja sosiaalipolitiikka" käsitteli toimeentulotuen asiakkaita ja kaupunkien aluerakennetta.

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiaisen ja erikoistutkija Markus Kainun esitys Kelan tutkimusyksikön seminaarissa "Lähiöiden kehityskulut, muuttoliike ja sosiaalipolitiikka" käsitteli toimeentulotuen asiakkaita ja kaupunkien aluerakennetta.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osatutkimus 5. (14)

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Advertisement

Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osatutkimus 5.

  1. 1. Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina Osatutkimus 4 Signe Jauhiainen Markus Kainu
  2. 2. Kelan rekistereistä tietoa toimeentulotuen saajista • Kohdejoukkona toimeentulotuen saajat vuosilta 2017-2021 • Saaneet toimeentulotukea vähintään yhden kuukauden • Asuinpaikkatieto tutkimuskaupungeissa • Aineistossa on yli 300 000 kotitaloutta, kuukausittain noin 60 000-120 000 kotitaloutta • Rekisteridataan on yhdistetty rakennusten ja kiinteistöjen avointa sijaintietietoa MML:lta ja DVV:lta • Paikkatietojen avulla saamme aiempaa tarkemman kuvan tukea saavien kotitalouksien asumisesta ja tietoa eroista kaupungin eri alueiden välillä.
  3. 3. Tutkimusalueiden määrittely • Tutkimusalueet perustuvat Syke:n avoimiin vyöhykeaineistoihin • Kaupunki-maaseutu-luokituksesta on poimittu sisemmät ja ulommat kaupunkialueet • Asuinalueet-luokituksesta on poimittu kerrostaloalueet • Keskustat ja kaupan alueet-luokituksesta on poimittu ”kaupunkiseudun keskusta” • Luokitus: 1. Keskusta 2. Lähiöt eli kerrostaloalueet sisemmällä ja ulommalla kaupunkialueella 3. Muu sisempi ja ulompi kaupunkialue 4. Kaupunkialueiden ulkopuolinen alue
  4. 4. Käytämme avoimia aineistoja, tuotamme avoimia aineistoja • Avointa tiedettä aineistojen, menetelmien ja julkaisujen muodossa • Aluejaot, aineistot ja lähdekoodit: gitlab.com/kelaresearchandanalytics • TK:n ja MML:n Geospatial Statistical Data Integration Service -palvelu ei- hallinnollisten (väestö)tilastojen aggregointiin
  5. 5. Kuinka sosiaaliturvaetuudet tasaavat alueellisia tuloeroja ja mahdollistavat liikkuvuutta?
  6. 6. Valtaosa asuu lähiöalueilla - kaupunkien välillä merkittävät erot Perustoimeentulotuen saajat 2017-2021 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pori Lappeenranta Kuopio Lahti Seinäjoki Joensuu Vaasa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Espoo Helsinki Vantaa Lähiöalue Keskusta Pientaloalue Reuna-alue
  7. 7. Eri tyyppisten kotitalouksien asuinpaikoissa selkeimmät erot Helsingissä
  8. 8. Lähiössä asuvat saavat toimeentulotukea pidempään Muilla alueilla asuvilla tukikuukausien keskiarvo 14,95
  9. 9. Toimeentulotuen saajien muuttaminen • 80 prosenttia ei muuta toimeentulotuen saamisen aikana • 15 prosenttia muuttaa kerran ja 5 prosenttia kahdesta neljään kertaa • Vajaa prosentti muuttaa enemmän kuin neljä kertaa • Näillä kotitalouksille kasaantuu kuitenkin 19 prosenttia aineiston muutoista • Muuttamisen yleisyys vaihtelee vain vähän eri taustamuuttujien mukaan. • Vieraskieliset muuttavat jonkin verran enemmän kuin muut kotitaloudet. • Kotitalouksista yhden huoltajan lapsiperheet muuttavat useimmin. • Muutoista 40 prosenttia saman kaupungin ja saman alueluokan sisällä.
  10. 10. Yhteenveto • Valtaosa toimeentulotukea saavista kotitalouksista asuu lähiöalueilla. • Keskustassa asuminen vähäisempää kuin koko väestössä. • Asuinpaikkojen taustalla kaupunkien aluerakenne ja asumisen kustannukset. • Valtaosa toimeentulotuen saajista ei muuta, pieni joukko muuttaa toistuvasti. • Aineisto antaa mahdollisuuksia moneen. • Miten toimeentulotukea pitäisi kehittää? Miten yhteiskunta tukee pienituloisten asumista? Miten kaupungit voivat kehittää alueita tasapainoisesti?

×