Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alampalk

936 views

Published on

Minimum wage in Estonia and other countries

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alampalk

 1. 1. ALAMPALK EESTIS ja MUJAL Minimum wage in Estonia and other countries 2011 Tallinn
 2. 2. Keskmine brutokuupalk, alampalk ja alampalga osatähtsus keskmisest palgast Eestis1000 Average monthly gross wage , minimum wage and their proportion in Estonia 40% Keskmine brutopalk 900 Alampalk 35% 800 Alampalga osakaal keskmisest palgast 30% 700 25% 600 500 20% 400 15% 300 10% 200 5% 100 0 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* Allikas: Statistikaameti andmebaas, Tööandjate keskliidu arvutused *Arvestatud on rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Swedbanki prognoosidega, 2011.a. on arvestatud keskmise brutopalga keskmiseks kasvuks 5% ja 2012. a. 3,7%.
 3. 3. Kuu alampalk töötamisel täistööajaga 2011. a. erinevates riikides, eurod Minimum wage in different countries, euros Luksemburg Iirimaa Holland Belgia Prantsusmaa Suur Britannia USA Kreeka Hispaania Sloveenia Malta Portugal Türgi Horvaatia PoolaTšehhi Vabariik Slovakkia Läti Ungari Eesti Leedu Rumeenia Bulgaaria 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Allikas: Eurostat Märkus: Välja on toodud alampalgad riikides, kus on kehtestatud üleriigiline alampalk. Mitmetes riikides seda kehtestatud ei ole. Näiteks Skandinaaviamaades üleriigilist alampalka ei ole, kuid majandusharuti on tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide vahel sõlmitud kollektiivlepingud, mis puudutavad ka miinimum töötasu sektoris.
 4. 4. Alampalga osatähtsus keskmises palgas, 2009 Monthly minimum wage as a proportion of average monthly earnings TürgiUus-Meremaa Australia Belgia Kreeka Prantsusmaa Luksemburg Malta Holland Portugal Kanada Sloveenia Korea Läti Leedu Poola UngariSuur Britannia Bulgaaria Iirimaa Slovakia Horvaatia Eesti Jaapan Hispaania Tšehhi OECD Rumeenia USA Eurostat 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 % Allikad: OECD ja Eurostat Märkus: Erinevus OECD ja Eurostati andmetes tuleb keskmise palga arvutamise metoodikast, mis võib mõlemal juhul ka riigiti erinev olla, olenevalt andmete kättesaadavusest. OECD arvutab alampalga suhet mediaanpalka, Eurostat keskmisesse kuu sissetulekusse. Täpsem info arvutusmeetodika kohta on esitatud vastavatel kodulehtedel.
 5. 5. Brutopalga ja reaalpalga muutus Eestis Change of average monthly gross wage and real wage in Estonia25 Reeaalpalga muutus, eelmise aasta sama kvartal=100 Brutoplaga muutus, eelmise aasta sama kvartal =100201510 6.6 5 1.2 0 IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv 2001 I kv III kv 2002 I kv III kv 2003 I kv III kv 2004 I kv III kv 2005 I kv III kv 2006 I kv III kv 2007 I kv III kv 2008 I kv III kv 2009 I kv III kv 2010 I kv III kv 2011 I kv III kv -5-10 Allikas: Statistikaameti andmebaas Märkus: reaalpalga arvutamisel on võetud arvesse ka tarbijahinna indeksi muutust ning reaalpalk näitab palgaostujõu muutumist.
 6. 6. Reaalpalga muutus 2009/2010 Change of real wage 2009/2010 OECDe EU21e EU15e United StatesUnited Kingdom Switzerland Sweden Spain SloveniaSlovak Republic Portugal Poland Norway Netherlands Luxembourg Korea Japan Italy Ireland Hungary Greece Germany France Finland Estonia DenmarkCzech Republic Canada Belgium Austria Australia -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 Allikas: OECD
 7. 7. Tööjõukulud, Ettevõtete tööjõukulud ja alampalk Eestis Alampalk, eurot tuh eurot Personnel expenses of enterprises (thousand euros) and minimum wage in Estonia1600000 400 Tööjõukulud, tuhat eurot1400000 350 Alampalk1200000 3001000000 250 800000 200 600000 150 400000 100 200000 50 0 0 Allikas: Statistikaameti andmebaas, ettevõtete majandustegevus
 8. 8. Töötute palgaootused Eestis Expected gross wages of unemployed in Estonia 256 eurot või vähem 257-320 eurot 321-383 eurot 2008 2009 384-447 eurot 2010 448-575 eurot 576-639 eurot 640 eurot või rohkem 0 5 10 15 20 25Allikas: Statistikaameti andmebaas
 9. 9. Keskmine brutokuupalk, keskmine vanaduspension ja alampalk Average monthly gross wage, monthly average pension and minimum wage900 Keskmine brutokuupalk, eurot (Average monthly gross wage)800 Keskmine vanaduspension (Average monthly pension)700 Alampalk (Minimum wage)600500400300200100 0 III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv 2000 I kv II kv 2001 I kv II kv 2002 I kv II kv 2003 I kv II kv 2004 I kv II kv 2005 I kv II kv 2006 I kv II kv 2007 I kv II kv 2008 I kv II kv 2009 I kv II kv 2010 I kv II kv 2011 I kv II kv Allikas: Statistikaameti andmebaas

×