Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emtak2 2009 2018 tootasud avaldamiseks

4,685 views

Published on

Töötasud tegevusaladel 2009 – 2018, palgastatistika ülevaade. Koostanud Palgainfo Agentuur.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emtak2 2009 2018 tootasud avaldamiseks

 1. 1. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ Töötasud majanduse tegevusaladel EMTAK 2-kohaline kood 2009 – 2018 Allikas: Statistikaamet Eesti majandustegevusalade klassifikaatori (EMTAK) 2-kohalise koodiga palgastatistikas on hõlmatud enam kui 49 töötajaga ettevõtted ning kõik riigi- ja munitsipaalasutused ja -organisatsioonid. Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad. Kuna väiksemates ettevõtetes on palgatase sageli keskmisest madalam, on EMTAK 2- kohalise koodiga avaldatud keskmine brutokuupalk mõnevõrra kõrgem kui kõiki ettevõtteid hõlmav tegevusalarühma järgi avaldatud keskmine brutokuupalk. Klassifikaatorit saate vaadata siit: https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx
 2. 2. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 636 657 715 774 816 887 913 955 1041 1107 1005 1060 1261 1423 1436 1536 1738 1716 1895 1608 1405 1411 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK Taime- ja loomakasvatus, jahindus Metsamajandus ja metsavarumine Kalapüük ja vesiviljelus Tegevusalade keskmine
 3. 3. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 709 711 729 777 835 897 947 1003 1051 1139 1147 1142 1178 1246 1310 1356 1378 1453 1566 1678 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis TOIDUAINETE JA JOOGITOOTMINE Toiduainete tootmine Joogitootmine Tegevusalade keskmine
 4. 4. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 589 628 682 673 731 763 833 912 967 1063 446 474 503 527 581 620 650 686 744 776 502 529 551 581 633 681 668 720 784 831 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis RÕIVA-, TEKSTIIL- JA NAHKTOODETE TOOTMINE Tekstiilitootmine Rõivatootmine Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine Tegevusalade keskmine
 5. 5. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 751 824 855 913 960 1033 1093 1158 1250 1348 642 673 698 755 817 886 936 997 1072 1158 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis PUIDU- JA MÖÖBLITÖÖSTUS Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine Mööblitootmine Tegevusalade keskmine
 6. 6. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 899 909 1015 1061 1070 1164 1226 1276 1370 1438 903 945 993 1047 1061 1139 1175 1218 1302 1382 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis PABERI- JA TRÜKITÖÖSTUS Paberi ja pabertoodete tootmine Trükindus ja salvestiste paljundus Tegevusalade keskmine
 7. 7. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 870 927 1020 1097 1150 1195 1269 1335 1351 1460 729 791 865 948 976 1018 1036 1090 1165 1245 940 1021 1118 1190 1269 1315 1369 1453 1557 1648 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis KEEMIA-, KUMMI-, PLASTI- JA EHITUSMATERJALIDE TÖÖSTUS Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine Kummi- ja plasttoodete tootmine Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine Tegevusalade keskmine
 8. 8. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 686 684 1395 1531 1607 903 930 1020 1079 1136 1238 1269 1310 1388 1465 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis METALLITÖÖSTUS Metallitootmine Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed Tegevusalade keskmine
 9. 9. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 703 763 813 879 952 1011 1072 1118 1186 1300 804 934 1028 1044 1067 1112 1148 1248 1288 1407 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis APARAADITÖÖSTUS Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine Elektriseadmete tootmine Tegevusalade keskmine
 10. 10. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 750 827 842 897 968 994 1093 1162 1312 1371 1308 1631 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis TRANSPORDIVAHENIDTE TOOTMINE Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine Muude transpordivahendite tootmine Tegevusalade keskmine
 11. 11. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 842 942 1061 1137 1226 1316 1384 1477 1562 1624 727 763 780 811 861 916 957 1027 1112 1173 1051 944 1021 1099 1219 1296 1339 1405 1408 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis MASINATE JA SEADMETE TOOTMINE JA REMONT, MUU TOOTMINE Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine Muu tootmine Masinate ja seadmete remont ja paigaldus Tegevusalade keskmine
 12. 12. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1106 1185 1283 1407 1520 1596 1645 1729 1879 1985 950 909 1005 1077 1155 1208 1216 1329 1390 1544 827 833 851 960 1037 1126 1138 1182 1234 1360 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis ELEKTRIENERGIA JA VEEVARUSTUS, JÄÄTMEKÄITLUS Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Veekogumine, -töötlus ja -varustus Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine Tegevusalade keskmine
 13. 13. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1093 1040 1195 1236 1432 1497 1688 1747 1939 2181 1019 1017 1079 1179 1287 1403 1507 1576 1655 1809 880 988 1092 1151 1207 1256 1307 1466 1544 1616 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis EHITUS Hoonete ehitus Rajatiste ehitus Eriehitustööd Tegevusalade keskmine
 14. 14. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1123 1156 1379 1395 1483 1560 1640 1761 1837 1925 1039 1056 1181 1273 1315 1361 1400 1458 1575 1705 616 602 622 654 688 735 783 842 907 970 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis KAUBANDUS Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Tegevusalade keskmine
 15. 15. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 789 788 832 865 911 944 996 1028 1103 1166 1172 1245 1323 1414 1487 1568 1589 1656 1690 1696 566 598 611 639 677 714 786 867 950 1071 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis VEONDUS JA LAONDUS Maismaaveondus ja torutransport Laondus ja veondust abistavad tegevusalad Posti- ja kullerteenus Tegevusalade keskmine
 16. 16. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 705 701 733 765 798 830 877 926 971 1028 560 563 586 603 653 713 761 792 904 951 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis MAJUTUS JA TOITLUSTUS Majutus Toidu ja joogi serveerimine Tegevusalade keskmine
 17. 17. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1031 1040 1087 1140 1187 1260 1388 1488 1649 1806 818 1052 1071 1023 1130 1097 1170 1190 1316 1442 1510 1599 1679 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis KIRJASTAMINE, KINO JM TOOTMINE, MEEDIATEENUSED Kirjastamine Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine Meediateenused Tegevusalade keskmine
 18. 18. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1408 1367 1436 1511 1503 1561 1664 1764 1909 2040 1884 1955 1991 2132 2250 2303 2379 2459 2613 2894 1137 994 856 1001 1190 1428 1821 1811 1807 2061 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis INFOTEHNOLOOGIA JA TELEKOMMUNIKATSIOON Elektroonilise side teenus Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused Infoalane tegevus Tegevusalade keskmine
 19. 19. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1609 1435 1493 1566 1669 1770 1877 1951 2055 2217 1398 1354 1388 1441 1635 1773 1875 1971 2057 2137 1142 1185 1339 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad Tegevusalade keskmine
 20. 20. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 668 700 789 924 954 1035 1047 1184 1223 1282 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis KINNISVARAALANE TEGEVUS Kinnisvaraalane tegevus Tegevusalade keskmine
 21. 21. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1744 1595 1735 1636 1615 1543 1573 1744 1790 1922 1103 1224 1433 1403 1549 1870 2237 2104 1940 2063 1536 1135 1219 1206 1301 1261 1291 1446 1463 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis PEAKONTORID, JURIIDILISED TOIMINGUD JA ARVEPIDAMINE, REKLAAMINDUS Juriidilised toimingud ja arvepidamine Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine Reklaamindus ja turu-uuringud Tegevusalade keskmine
 22. 22. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1045 1096 1101 1174 1182 1187 1327 1350 1448 1569 880 920 983 1027 1097 1196 1281 1318 1387 1487 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis ARHITEKTI- JA INSENERITEGEVUSED, TEADUS JA ARENDUSTEGEVUS Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs Teadus- ja arendustegevus Tegevusalade keskmine
 23. 23. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1248 1296 1201 1278 1340 1304 1361 1513 1629 1708 1069 1031 1006 929 918 947 1037 1194 1233 1122 1143 1157 1255 1323 1353 1489 1537 1533 1648 1537 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis RENTIMINE, TÖÖHÕIVE JA REISIBÜROODE TEGEVUS Rentimine ja kasutusrent Tööhõive Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus Tegevusalade keskmine
 24. 24. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 560 550 577 616 653 704 756 827 896 969 524 502 496 497 546 600 645 680 706 804 817 827 951 905 923 885 950 1061 1274 1349 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis TURVATÖÖ, HOONETE JA MAASTIKE HOOLDUS, BÜROOHALDUS Turvatöö ja juurdlus Hoonete ja maastike hooldus Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused Tegevusalade keskmine
 25. 25. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 981 955 988 1037 1130 1219 1291 1364 1485 1622 708 701 716 738 804 865 937 1007 1083 1232 865 848 886 930 1001 1075 1162 1252 1337 1475 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis AVALIK HALDUS, HARIDUS JA TERVISHOID Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid Tegevusalade keskmine
 26. 26. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 533 512 529 552 583 632 682 745 778 852 586 553 568 577 614 649 712 780 803 864 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis HOOLEKANNE Hoolekandeasutuste tegevus Sotsiaalhoolekanne majutuseta Tegevusalade keskmine
 27. 27. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 749 751 783 810 869 924 994 1046 1105 1277 760 845 954 1043 1025 1001 1101 1164 1181 1442 531 521 511 539 589 643 694 759 817 889 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis KUNST, MEELELAHUTUS, SPORT JA VABA AEG Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused Tegevusalade keskmine
 28. 28. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 579 571 595 619 666 716 772 833 905 1043 788 652 664 593 694 684 761 830 915 991 687 660 651 679 719 780 827 900 960 1014 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine brutokuupalk Eestis RAAMATUKOGUDE JA ORGANISATSIOONIDE (MTÜ) TEGEVUS, MUU TEENINDUS Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus Organisatsioonide tegevus Muu teenindus Tegevusalade keskmine
 29. 29. Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ Lisainfo Palgainfo Agentuur E-post: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: +372 5688 5066 www.palgainfo.ee Teie ettevõtte heaks!

×