Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ardo Hansson. Eesti majandus 2013. aastal

729 views

Published on

Ardo Hanssoni ettekanne Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverentsil 25.01.2013

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ardo Hansson. Eesti majandus 2013. aastal

 1. 1. Eesti majandus uuel aastal Ardo HanssonEesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents Põlva 2013
 2. 2. Euroala ei ole ainuke majanduspiirkond, kusmajanduskasv on aeglustunud SKP kasv Hiina USA Euroala 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Allikad: Reuters Ecowin, US Bureau of Economic Analysis25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 2
 3. 3. Toormete hinnad on praegu madalamad kuiaasta eest Tarbijahindade inflatsioon Toormete hinnaindeksid Hiina USA Euroala (02.01.2007=1) 10% Kokku Toit Tööstustoormed Energia 2,3 8% 2,1 1,9 6% 1,7 1,5 4% 1,3 1,1 2% 0,9 0,7 0% 0,5 1.01.2011 1.01.2007 1.07.2007 1.01.2008 1.07.2008 1.01.2009 1.07.2009 1.01.2010 1.07.2010 1.07.2011 1.01.2012 1.07.2012 1.01.2013 -2% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Allikas: Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut, Reuters Ecowin25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 3
 4. 4. Turud ootavad väga madalateintressimäärade püsimist 2013. aastal 3 kuu EURIBOR detsembriprognoos 2012 juuniprognoos 2012 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allikas: Euroopa Keskpank 4
 5. 5. Detsembris avaldatud euroala prognoos oliseptembris avaldatust pessimistlikum • Ebakindlus edasise arengu suhtes on euroalal endiselt suur • Euroala majandus hakkab elavnema eeldatavasti 2013. aasta keskpaigas • Inflatsioon pidurdub tänu energia- ning toiduainehindade kasvu aeglustumisele Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 5
 6. 6. Viimastel kuudel on Euroopas optimismsuurenenud Majandususaldusindeks Euroala Soome Rootsi Läti Leedu Eesti 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2008 2009 2010 2011 2012 Allikas: Euroopa Komisjon25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 6
 7. 7. Möödunud aastal oli majanduskasv sisenõudlusepõhine • Eksportiva sektori nõrkusega ei kaasnenud sisenõudluse langust nagu 2008. aastal Jaemüügi mahuindeks Tööstustoodangu mahuindeks 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Allikas: Eesti Statistikaamet25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 7
 8. 8. Lühiajalised indikaatorid viitavad, etinvesteeringute kasv on edaspidi rahulikum Investeeringud ehitamiseta, aastakasv % Eestis teostatud ehituse aastakasv % Investeeringud jooksevhinnas Ehituse mahuindeksi aastakasv Kapitalikaupade import Ehituse indikaator (kaalutud tööstuse kasv) Kapitalikaupade impordi libisev keskmine Ehituse indikaatori libisev keskmine 200% 80% 60% 150% 40% 100% 20% 50% 0% 0% -20% -50% -40% -100% -60% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Allikad: Eesti Statistikaamet, Eesti Panga arvutused25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 8
 9. 9. Pärast kriisi on Eesti tööstusel läinud võrreldespeamiste kaubanduspartneritega suhteliselt hästi• Eesti majandustsükkel on Põhjamaadega sarnane• Viimastel aastatel on Eesti majanduskasv olnud kiirem• Eesti tööstustoodang on suurem kui enne kriisi Kaubaeksport, aastakasv % Tööstustoodang (SA), indeks 2005=100 Soome Rootsi Eesti Soome Rootsi Eesti 80% 130 125 60% 120 115 40% 110 20% 105 100 0% 95 90 -20% 85 -40% 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Allikas: Eurostat25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 9
 10. 10. Aasta lõpus kiirenes Eesti ekspordi kasv, kuidmärkimisväärse panuse andsid üksikudkaubagrupid • Eesti ekspordi kasv on hakanud taas kiirenema • Märkimisväärse osa ekspordi kasvust annavad telefoniseadmed Kaubaekspordi kasv Panused kaubaekspordi kasvu kaubaeksport, v a telefoniseadmed ja mineraalsed kütused telefoniseadmed mineraalsed kütused muu kokku kaubaeksport kokku 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% -20% -20% -40% -40% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Allikas: Eesti Statistikaamet25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 10
 11. 11. Kui palju on tööpuudusel alanemise ruumi? • Eesti tööpuuduse määr on madalam kui Euroopas keskmiselt ja sarnasel tasemel kui enne kiire kasvu aastaid • Hõive määr on buumiaegsel tasemel Töötuse määr, vasak skaala Tööhõive määr, parem skaala 25 66 64 20 62 60 15 58 56 10 54 52 5 50 0 48 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Allikas: Eesti Statistikaamet25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 11
 12. 12. Tarbijate ootus tööpuuduse kohta on üsnastabiilne. Teenustesektoris kavatsetaksejuurde palgata Tööpuuduse ootus ja prognoos Hõive ootused (SA) Tööstus (w=50%) Teenused (w=38%) Töötus, vs Ootused -12k (tarbijabaromeeter), ps Kaubandus (w=6%) Ehitus (w=6%) 25% 80 Kaalutud keskmine 20 70 20% 60 10 50 0 40 15% 30 -10 20 10% -20 10 0 -30 5% -10 -40 -20 0% -30 -50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Statistikaamet, Eesti Pank25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 12
 13. 13. Aasta lõpus suurenes toiduainete panusinflatsiooni • Alusinflatsioon on püsinud stabiilselt madal Tarbijahindade aastakasv Panused tarbijahindade kasvu THI, aastakasv Toit Energia Alusinflatsioon Toit Energia Alusinflatsioon THI kokku 12 30 10 25 20 8 15 6 10 4 5 2 0 0 -5 -2 -10 -4 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Allikas: Eesti Statistikaamet25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 13
 14. 14. Oluline küsimus seose lõunanaabritegaLäti liitumine euroalaga – kas see saab teoks? Inflatsioon (HICP) % Inflatsioonikriteeriumi hinnang Läti Leedu Läti Leedu Kriteerium 20% 18% 16% 15% 14% 12% 10% 10% 8% 5% 6% 4% 0% 2% -5% 0% -2% -10% -4% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Allikad: Eurostat, Eesti Panga arvutused25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 14
 15. 15. Reaalsektori hoiuste kasv on kiire • Ettevõtete ja majapidamiste hoiused kasvasid novembris aastaga vastavalt 12% ja 7% Reaalsektori hoiuste aastakasvud 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2008 2009 2010 2011 2012 ettevõtted majapidamised kokku reaalsektor Allikas: Eesti Pank25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 15
 16. 16. Reaalsektori laenujääk pöördus möödunud aastaltaas kasvule, novembris oli laenujäägi aastakasv 1,9% Reaalsektori laenujääk 18 16 14 12 Mld EUR 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 muud eraisikute laenud eluasemelaenud ettevõtted Allikas: Eesti Pank Allikas: Eesti Pank 25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 16
 17. 17. Välisnõudluse väljavaade on Eesti jaokskehvemaks muutunud• Väiksem välisnõudluse puudutab eeskätt 2013. aastat Välisnõudluse kasv detsembriprognoos 2012 juuniprognoos 2012 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allikas: Euroopa Keskpank 17
 18. 18. Palkade kasv püsib kiire, hõive kasv pidurdub• Majanduskasvu aluseks saab suurenev tööjõu tootlikkus• Tootlikkuse kasv toetab palgakasvu Keskmise brutopalga kasv (nominaalne) Hõive kasv 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 18
 19. 19. Prognoosi kohaselt aeglustub inflatsioonvälistegurite mõju vähenemise tõttu • Aasta alguses kiireneb inflatsioon elektrihinna tõusu tõttu • Turuootused naftahinna kohta viitavad odavnemisele alusinflatsioon toit energia ühtlustatud tarbijahinnaindeks 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 19
 20. 20. Valitsemissektori eelarve jõuab tasakaalulähedale aastaks 2014 • Eelarve tasakaalu viimise eesmärgist ei tohi loobuda • Kui majanduses peaks tekkima uus tasakaalustamatus, peab valitsus eelarve kiiremini ülejääki viima valitsemissektori eelarve tasakaal 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 20
 21. 21. Eesti majandus on tasakaalu lähedal • Alusinflatsioon on püsinud madal ja stabiilne • Tööpuudus on tasemel, mis ei kiirenda palgakasvu • Sisemajanduse kogutoodang on pikaajalise trendi lähedal • Laenumaht suhtena sisemajanduse koguprodukti on vähenenud • Valitsemissektori eelarve puudujääk on väike ja kahaneb • Valitsemissektori võlg on väike • Jooksevkonto puudujääk on ajaloolises võrdluses väike • Välisvõla netopositsioon on tasakaalu lähedal • EP prognoos eeldab, et järgnevatel aastatel suudetakse Eestis varasemalt tekkinud tasakaalu säilitada (ohud on siiski õhus)25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 21
 22. 22. Eesti majanduse käekäik sõltub suures osasväliskeskkonna arengust• Prognoosi eelduseks on euroala majanduse järk-järguline taastumine• Võlakriisi jätkumine ohustaks ka sellest seni vähem mõjutatud riike• Lisaks euroala ülestele meetmetele on tarvis, et kõrge võlatasemega riigid täidaksid kokkulepitud eelarvekavasid• Madalate intresside tingimustes võib laenamine Eestis liiga kiiresti kasvama hakata25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 22
 23. 23. Eesti majanduse toimetulek väliste riskidegasõltub kohalikust majanduspoliitikast • Range eelarvedistsipliin ja korras riigirahandus on ebakindlas keskkonnas oluline usaldusväärsuse allikas • Valitsemissektor ei tohi loobuda 2014. aastaks seatud eelarve ülejäägi eesmärgist • Pikemaajalise majanduskasvu kindlustamiseks tuleb rakendada aktiivseid tööturumeetmeid, mis vähendavad struktuurset tööpuudust25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 23
 24. 24. Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad 2011 2012 2013 2014 SKP (miljardit eurot) 16,0 17,0 18,2 19,5 SKP muutus püsihindades (%) 8,3 2,9 3,0 4,0 Inflatsioon (%) 5,1 4,3 3,6 2,4 Tööpuuduse määr (%) 12,5 10,2 9,4 8,9 Keskmise brutopalga muutus (%) 5,4 5,7 5,4 6,8 Eelarve tasakaal (% SKPst) 1,1 -1,0 -0,5 -0,1 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank25.01.2013 Eesti Majandusteaduse Seltsi Aastakonverents 2013 24

×