Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tootasu analuusi naidised_hinnakiri_ks2019

1,193 views

Published on

Palgainfo Agentuuri töötasude analüüside ja väljavõtete hinnakiri kevadsuvel 2019

Published in: Data & Analytics
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE Format, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE Format, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE Format, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tootasu analuusi naidised_hinnakiri_ks2019

 1. 1. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ TÖÖTASUDE ANALÜÜSIDE JA VÄLJAVÕTETE HINNAKIRI K E V A D - S U V I 2 0 1 9
 2. 2. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1. TÖÖTASUDE RAPORTID
 3. 3. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ Töötasude summaStatistiline keskmine Vastajate arv = 90% 75% 50% 25% 10% Kõikesitatudpalganumbrid=100% 100% Protsentiil 90 (P90) 90% töötasudest on madalamad, 10% kõrgemad Protsentiil 10 (P10) 10% töötasudest on madalamad, 90% kõrgemad Kvartiil 3 (Q3) 75% töötasudest on madalamad, 25% kõrgemad Töötasude statistiline analüüs küünlagraafikul Kvartiil 1 (Q1) 25% töötasudest on madalamad, 75% kõrgemad Mediaan ehk kvartiil 2 50% töötasudest on madalamad, 50% kõrgemad 0% Agentuur kasutab oma analüüsides ja töötasude andmebaasides töötasude statistilist analüüsi, mis toob välja keskmise ja mediaani, samuti töötasu varieeruvuse vahemikud – protsentiilid 10 ja 90 ning kvartiilid 1 ja 3. Kvartiilid jagavad suuruse järgi järjestatud töötasude numbrid neljaks võrdseks osaks. Küünlagraafikutel on tulbaga näidatud 1. ja 3. kvartiili vahemik. 1. kvartiilist on 25% töötasudest madalamad, 3. kvartiilist on 25% töötasudest kõrgemad. Seega jäävad pooled töötasud tulba piiresse. Protsentiilid näitavad samuti töötasu varieeruvust – protsentiilist 10 on 10% töötasudest madalamad, protsentiilist 90 on 10% töötasudest veel kõrgemad. Statistiline keskmine – töötasude summa jagatud vastajate arvuga. Mediaan – jagab vastused pooleks ehk 50% töötasudest on sellest kõrgemad ja 50% madalamad.
 4. 4. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1.1. Viie ameti töötasude raport: väljavõte profiandmebaasist Analüüs annab võrdleva ülevaate kuni viie ameti töötasude vahemikest, keskmisest ja mediaanist. Ameteid: kuni 5 ametit raportis Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Graafik: 1. ja 3. kvartiil, protsentiilid 10 ja 90 Tabel: kirjete arv, keskmine ja mediaan Formaat: A4, PDF, 2 lk Filtrid: soovi korral saab kasutada organisatsioonide ja töötajate taustaandmete filtreid. Uuringu perioodid: kevad 2013–kevad 2019 Hinnad ▪ Profipaketi kasutajale hinna sees Töötasude uuringus osaleja soodushind ▪ 1 ameti töötasu andmed 5 eurot, ▪ 5 ameti töötasude andmed 15 eurot Tavahind ▪ 1 ameti töötasude andmed 9 eurot, ▪ 5 ameti töötasude andmed 35 eurot Hindadele lisandub käibemaks. Näidis PDF
 5. 5. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1.2. Lihtne ühe ameti töötasu raport Näidis PDFLihtne ülevaade ühe ameti töötasu muutustest, kompo- nentidest ja erinevustest maakondades. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: ühe ameti töötasu analüüs Perioodid: aprill 2018 ja 2019 Tabel: vastajate arv, töötajate arv kokku, keskmine ja mediaan Graafik töötasu vahemikud: 1. ja 3. kvartiil, protsentiilid 10 ja 90 kahel uuringu perioodil Graafikud töötasu komponendid: muutuvpalga saajad ja muutuvpalga osatähtsus töötasus vaatluskuul Keskmine töötasu maakondades Formaat: A4, PDF, 2-l lehel, sh selgitused Hinnad: ▪ Profipaketi kasutajale 10 ameti analüüs hinna sees, iga järgnev amet 29 eurot ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 29 eurot ▪ Tavahind üks amet 59 eurot Hindadele lisandub käibemaks.
 6. 6. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1.3. Põhjalik ühe ameti töötasu raport Näidis PDFPõhjalik ülevaade ühe ameti töötasu muutustest, kompo- nentidest ja erinevustest, sh algandmete väljavõtted. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: ühe ameti töötasu analüüs Perioodid: aprill 2018 ja 2019 Graafikud ja tabelid: ▪ Töötasu muutus andmeallikate ja perioodide järgi ▪ Töötasude algandmed: bruto- töötasud, organisatsiooni-sisesed erinevused, põhipalk ja lisatasud ▪ Keskmine brutotöötasu maakondades ▪ Trendid ja prognoosid Formaat: A4, PDF, PPTX, 8-l lehel koos selgituste ja tiitellehega. Kõik graafikute algandmed on avatavad. Hinnad: ▪ Profipaketi kasutajale 5 ameti analüüs hinna sees, iga järgnev 69 eurot amet ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 69 eurot ▪ Tavahind üks amet 139 eurot Hindadele lisandub käibemaks.
 7. 7. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 2. TÖÖTASUDE ANALÜÜSID
 8. 8. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1970 1675 1540 1700 1460 1250 1230 1085 980 1040 900 865 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 Ametnimetus (kood) Ametnimetus (kood) Ametnimetus (kood) Q1 Q3 Töötajate arv Keskmine Mediaan Ametinimetus (kood) 160 1497 1454 Ametinimetus (kood) 683 1295 1250 Ametinimetus (kood) 229 1164 1129 2.1. Ametite töötasude võrdlev statistiline analüüs Võrdlev ülevaade valitud ametite töötasude vahemikest, keskmisest ja mediaanist vaatluskuul. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: kuni 5 ametit ühel slaidil Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Graafik: 1. ja 3. kvartiil, protsentiilid 10 ja 90 Tabel: töötajate arv kokku, keskmine ja mediaan Formaat: A4, PDF, PPTX Hinnad: ▪ Profipaketi kasutajale kõigi uuringusse esitatud ametite graafik hinna sees ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 15 eurot ▪ Tavahind üks amet 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. P10 P90 Näidis
 9. 9. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 2717 1512 1356 1464 1100 935 1800 1300 1100 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Ametinimetus (kood) Ametinimetus (kood) Ametinimetus (kood) Q1 Q3Teie ettevõtte töötasu Töötajate arv Keskmine Mediaan Ametinimetus (kood) 118 2267 2070 Ametinimetus (kood) 335 1328 1300 Ametinimetus (kood) 236 1171 1150 2.1.1 Töötasude statistiline analüüs koos turupositsiooniga Võrdlev ülevaade valitud ametite töötasude vahemikest, keskmisest ja mediaanist võrreldes Tellija organisatsiooni keskmise töötasuga vastaval ametil. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: kuni 5 ametit ühel slaidil Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Graafik: 1. ja 3. kvartiil, tellija keskmine töötasu ametil (eeldusel, et andmed on esitatud uuringusse või eraldi tellimise käigus) Tabel: töötajate arv kokku, keskmine ja mediaan Formaat: A4, PDF, PPTX Hinnad: ▪ Profipaketi kasutajale kõigi uuringusse esitatud ametite graafik hinna sees ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 15 eurot ▪ Tavahind üks amet 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. Näidis
 10. 10. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 1462 1254 1036 1084 981 692 1327 1244 988 908 830 632 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Ametinimetus (kood) aprill 2019 Ametinimetus (kood) aprill 2018 Ametinimetus (kood) aprill 2019 Ametinimetus (kood) aprill 2018 Ametinimetus (kood) aprill 2019 Ametinimetus (kood) aprill 2018 Q1 Q3 Töötajate arv Keskmine Mediaan Ametinimetus (kood) aprill 2019 683 1295 1250 Ametinimetus (kood) aprill 2018 601 1129 1100 Ametinimetus (kood) aprill 2019 229 1164 1129 Ametinimetus (kood) aprill 2018 238 1051 1070 Ametinimetus (kood) aprill 2019 160 863 810 Ametinimetus (kood) aprill 2018 228 849 800 2.2. Töötasude muutuste analüüs: perioodide võrdlus NäidisSelge ja lihtne ülevaade, kuidas on muutunud ametite töötasude vahemikud, keskmised ja mediaanid aasta jooksul. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: kuni 5 ametit ühel slaidil Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Graafik: 1. ja 3. kvartiil kahel uuringu perioodil Tabel: töötajate arv kokku, keskmine ja mediaan Formaat: A4, PDF, PPTX Hinnad: ▪ Profipaketi kasutajale kõigi uuringusse esitatud ametite graafik hinna sees ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 19 eurot ▪ Tavahind üks amet 49 eurot Hindadele lisandub käibemaks.
 11. 11. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 2.3. Töötasude muutuste analüüs: allikate ja perioodide võrdlus NäidisAasta jooksul toimunud töötasu ja palgaootuse muutused andmeallikate järgi. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: ühe ameti töötasu analüüs Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Graafik: 1. ja 3. kvartiil, protsentiilid 10 ja 90 kahel uuringu perioodil Tabel: vastajate arv, töötajate arv kokku, keskmine ja mediaan Formaat: A4, PDF, PPTX Hinnad: ▪ Profipaketi kasutajale kõigi uuringusse esitatud ametite graafikud hinna sees ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 19 eurot ▪ Tavahind üks amet 49 eurot Hindadele lisandub käibemaks. AMETINIMETUS (kood)
 12. 12. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 2.4. Töötasude piirkondlikud erinevused NäidisKeskmised töötasud valitud ametil maakondades. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: ühe ameti töötasud Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Aluseks on võetud töökoha asukoht. Andmeid ei avaldata, kui maakonnast on vastajaid vähem kui kaks. Andmete tõlgendamisel peab arvestama, et tegemist on näidetega maakonnast ja need ei ole üldistatavad kogu maakonnale. Graafik: keskmine brutotöötasu maakondades. Formaat: A4, PDF Hinnad: ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 15 eurot ▪ Tavahind üks amet 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. AMETINIMETUS (kood)
 13. 13. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 2.5. Töötasu trendid ja prognoos NäidisÜlevaade, kuidas on muutunud ameti töötasu vahemikud, keskmine ja mediaan uuringu perioodide jooksul, samuti on esitatud töötasu prognoos. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: ühe ameti töötasu andmed Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Prognoos on tehtud eelmiste uuringu- perioodide töötasude keskmiste muutuste põhjal. Graafik: 1. ja 3. kvartiil, protsentiilid 10 ja 90, keskmine ja mediaan Tabel: vastajate arv, uuringuga kaetud töötajate arv Formaat: A4, PDF, PPTX Hinnad: ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 49 eurot ▪ Tavahind üks amet 99 eurot Hindadele lisandub käibemaks. 990 1125 1073 1085 1244 1356 1254 1352 1459 711 754 793 800 830 935 981 1153 1354 0 500 1000 1500 2000 2500 Kevad 2016 Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 2020. aasta* 2021. aasta* P90 Q3 Keskmine Mediaan Q1 P10 Kevad 2016 Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastajate arv 60 72 72 75 71 63 63 Uuringuga kaetud töötajate arv 220 236 241 239 238 236 229 AMETINIMETUS (kood)
 14. 14. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 3. TÖÖTASUDE ALGANDMETE VÄLJAVÕTTED
 15. 15. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 3.1. Töötasude algandmed: brutotöötasud NäidisSelge ja lihtne ühe ameti töötasude erinevustest algandmete põhjal. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: ühe ameti töötasu andmed Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Graafik: kõik uuringusse esitatud vastava ameti töötasud, keskmine ja mediaan Vastavalt tellimusele tuuakse graafikul esile mõni vastajate taustatunnus, nt tegevusala. Formaat: A4, PDF, PPTX Algandmete tabel on PPTX formaadis avatav. Hinnad: ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 15 eurot ▪ Tavahind üks amet 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. Teie organisatsiooni töötasu 1200 Keskmine 1164 Mediaan 1129 0 500 1000 1500 2000 2500 Uuringus osalenud töötajate ja organisatsioonide esitatud töötasud Brutotöötasud Brutotöötasud tööstuses Teie organisatsiooni töötasu Keskmine Mediaan AMETINIMETUS (kood)
 16. 16. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 3.2. Töötasude algandmed: organisatsioonisisesed erinevused NäidisÜlevaade ühe ameti töötasude erinevustest organisatsioonide sees algandmete põhjal. Andmeallikad: organisatsioonide palgauuring Ameteid: ühe ameti töötasu andmed Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Graafik: organisatsioonide poolt uuringusse esitatud keskmine, kõrgeim ja madalaim töötasu ametil. Töötasude erinevused võivad tulla töötajate erinevast kogemusest ja kvalifikatsioonitasemest, samuti erinevustest lisatasudes. Vastavalt tellimusele tuuakse graafikul esile mõni vastajate taustatunnus, nt tegevusala. Formaat: A4, PDF, PPTX Algandmete tabel on PPTX formaadis avatav. Hinnad: ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 15 eurot ▪ Tavahind üks amet 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. AMETINIMETUS (kood) 730 885900900 1000 800 1050 935915 110011011129 950 1100 1200 1100 927 11001100 1257 1200 1150 1306 1350 1200 1450 1546 1300 1700 950 885900 1200 1000 1150 1050 1415 1197 110011351129 1420 1260 1200 1300 1534 1430 1308 1257 1400140013701350 16001600 1546 2700 2125 862885900 962100010001038105010551056 110011191129 11851187 12001204123012391243125712601275 13381350 1441 15071546 1700 1913 570 1415 920 2107 745 1100 1200 17561767 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Brutokuutöötasud uuringus osalenud organisatsioonides Madalaim Kõrgeim Keskmine Madalaim tööstuses Kõrgeim tööstuses Keskmine tööstuses
 17. 17. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 3.3. Töötasude algandmed: töötasu komponendid NäidisÜlevaade ühe ameti põhipalga ja regulaarsete lisatasude ehk muutuvpalga osatähtsusest töötasus algandmete põhjal. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuring Ameteid: ühe ameti töötasu andmed Esitatud andmed: põhipalk ja muutuv- palk, s.t regulaarsed lisatasud, sh seadusega ettenähtud tasud, tulemus-tasud ja muud regulaarsed lisatasud. Kõrval oleval graafikul on esitatud muutuvpalga saajate osatähtsus ning keskmine muutuvpalga osatähtsus töötasus nende töötajate osas, kellele muutuvpalka maksti. Graafik: uuringusse esitatud põhipalgad ja muutuvpalk ehk regulaarsed lisatasud. Vastavalt tellimusele tuuakse graafikul esile mõni vastajate taustatunnus, nt tegevusala. Formaat: A4, PDF, PPTX Algandmete tabel on PPTX formaadis avatav. Hinnad: ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 15 eurot ▪ Tavahind üks amet 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. AMETINIMETUS (kood) Keskmine põhipalk 1111 0 500 1000 1500 2000 2500 Uuringus osalenud töötajate ja organisatsioonide esitatud töötasud Põhipalk Muutuvpalk Põhipalk tööstuses Muutuvpalk tööstuses Keskmine põhipalk Muutuvpalga saajad 35% Ainult põhi- palga saajad 65% Muutuvpalga saajate osatähtsus töötajatest 88% 12% 0% 50% 100% Keskmine muutuvpalga osatähtsus töötasus Põhipalk Muutuvpalk
 18. 18. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 4. ERIANALÜÜSID
 19. 19. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 4.1. Töötajatele pakutavad soodustused NäidisÜlevaade soodustustest, mida töötajatele pakutakse ja kuivõrd neid kasutatakse. Andmeallikad: töötajate tööturu- ja palgauuring Ameteid: ühe ameti, ametite grupi, tegevusala vm tunnuse alusel soodustuste analüüs Esitatud andmed: andmeid soodustuste kogutakse sügiseti. Töötajatelt küsitakse, kas neile pakutakse nimetatud soodustusi ja kas nad on neid viimase aasta jooksul kasutanud. Graafik: osatähtsus vastajatest, kes on soodustuste kasutanud, kogu tulp näitab töötajate osatähtsust, kellele soodustust pakutakse. Kogu uuringus esindatud soodustuste loetelu on toodud ülejärgmisel lehel. Formaat: A4, PDF, PPTX, 2-l lehel Hinnad: ▪ Töötasude uuringus osalejale ühe ameti või ametite grupi analüüs 15 eurot ▪ Tavahind üks analüüs 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rahalised preemiad, toetused ja kingitused Organisatsiooni toodete või teenuste saamine soodustingimustel Toetused isiklike sündmuste puhul (nt sünni-, matuse-, juubeli-, kooliminekutoetused jms) Preemiad riiklike pühade puhul, nt jõulupreemia vms Puhkusetoetus lisaks puhkusetasule Tööjuubeli preemia või kingitus Tööandja tehtavad maksed töötaja pensioni III sambasse Optsioonid soodustingimustel Jõulupakid töötajate lastele Erialase arengu ja haridusega seotud soodustused Tasemehariduse kulude katmine või hüvitamine Lisaoskusi (nt võõrkeeled, arvutikasutamine) arendavatel koolituste kulude katmine Erialaste täiendkoolituste kulude katmine Huvihariduse kulude katmine Olen kasutanud Tööandja pakub, aga ei ole kasutanud AMETINIMETUS (kood)
 20. 20. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 4.2. Organisatsioonides pakutavad soodustused NäidisÜlevaade soodustustest, mida organisatsioonides pakutakse. Andmeallikad: organisatsioonide tööturuküsitlus Ameteid: ühe ameti, ametite grupi, tegevusala vm tunnuse alusel soodustuste analüüs Esitatud andmed: andmeid soodustuste kogutakse sügiseti. Tööandjate esindajatelt küsitakse, kas neil pakutakse nimetatud soodustusi ja kas neid pakutakse kõikidele, osadele või üksikutele töötajatele. Graafik: osatähtsus organisatsioonidest, kus vastavat soodustust pakutakse. Kogu uuringus esindatud soodustuste loetelu on toodud järgmisel lehel. Formaat: A4, PDF, PPTX, 2-l lehel Hinnad: ▪ Töötasude uuringus osalejale ühe ameti või ametite grupi analüüs 15 eurot ▪ Tavahind üks analüüs 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rahalised preemiad ja toetused Organisatsiooni toodete või teenuste saamine soodustingimustel Toetused isiklike sündmuste puhul (nt sünni-, matuse-, juubeli-, kooliminekutoetused jms) Preemiad riiklike pühade puhul, nt jõulupreemia vms Puhkusetoetus lisaks puhkusetasule Tööjuubeli preemia või kingitus Tööandja maksed töötaja pensioni III sambasse Optsioonid soodustingimustel Erialase arengu ja haridusega seotud soodustused Tasemehariduse kulude katmine või hüvitamine Erialaste täienduskoolituste kulude katmine Lisaoskusi (nt võõrkeeled, arvutikasutamine) arendavate koolituste kulude katmine Kõikidele töötajatele Osadele töötajate gruppidele AMETINIMETUS (kood)
 21. 21. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ Rahalised preemiad, toetused ja kingitused ▪ Organisatsiooni toodete või teenuste saamine soodustingimustel ▪ Toetused isiklike sündmuste puhul (nt sünni-, matuse-, juubeli-, kooliminekutoetused jms) ▪ Preemiad riiklike pühade puhul, nt jõulupreemia vms ▪ Puhkusetoetus lisaks puhkusetasule ▪ Tööjuubeli preemia või kingitus ▪ Tööandja tehtavad maksed töötaja pensioni III sambasse ▪ Optsioonid soodustingimustel ▪ Jõulupakid töötajate lastele Erialase arengu ja haridusega seotud soodustused ▪ Tasemehariduse kulude katmine või hüvitamine ▪ Lisaoskusi (nt võõrkeeled, arvutikasutamine) arendavatel koolituste kulude katmine ▪ Erialaste täiendkoolituste kulude katmine ▪ Huvihariduse kulude katmine Spordiga seotud soodustused ▪ Spordiga seotud kulude hüvitamine teatud summa piires ▪ Tasuta sportimisvõimalused tööandja valikul (nt ujula, spordisaal, jõusaal vms) ▪ Tasuta sportimisvõimalused omal valikul (nt Sport ID) ▪ Spordiüritustel osalemise kulude hüvitamine teatud summa piires Toitlustusega seotud soodustused ▪ Tasuta kohvi, tee ja joogivee pakkumine ▪ Toitlustus (lõunasöök vm) soodustingimustel ▪ Tasuta tervisliku toidu pakkumine (nt puuviljad, värsked köögiviljad vms) Tervisega seotud soodustused ▪ Tasuta või soodustingimustel massaaži võimaldamine ▪ Prillide ostmise kulude osaline või täielik hüvitamine ▪ Esimestel haiguspäevadel keskmise palga täielik või osaline säilitamine ▪ Haiguste ennetus- ja ravikulude hüvitamine (nt täiendavad tervisekontrollid, hambaravi, vaktsineerimine vms) Ühisürituste, puhkuse ja vaba ajaga seotud soodustused ▪ Ühisüritused, sh koos töötajate peredega ▪ Lisapuhkus keskmise palga säilitamisega (nt talvepuhkus vms) ▪ Vajadusel vaba(d) päevad keskmise palga säilitamisega ▪ Tasuta või soodustingimustel firma sümboolikaga vaba aja riietus ▪ Kultuuriürituste, nt teater, kontsert, kino vm, tasuta piletite võimaldamine Transpordiga seotud soodustused ▪ Tööl käimisega seotud transpordi korraldamine ja/või kulude hüvitamine ▪ Isiklikuks otstarbeks ametiauto kasutamise võimaldamine ▪ Tasuta parkimine või parkimiskulude hüvitamine ▪ Kütusekulude hüvitamine ▪ Töökoha lähedal majutus- või ööbimisvõimaluse pakkumine Töökorraldusega seotud hüved ▪ Paindlik tööaeg ▪ Kodus töötamise võimalus ▪ Paindlikku töötamist toetavad mobiilsed töövahendid ▪ Sidekulude (telefon, internet) hüvitamine Soodustused: uuringus kasutatud soodustuste loetelu Näidis
 22. 22. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 4.2. Töötajate ootused tööandjale NäidisÜlevaade, millised tegurid on töötajatele olulisemad tööandja valikul. Andmeallikad: töötajate tööturu- ja palgauuring Ameteid: ühe ameti, ametite grupi, tegevusala vm tunnuse alusel ootuste analüüs Esitatud andmed: andmeid ootuste kogutakse sügiseti. Töötajatelt küsitakse, millised tegurid on neile olulised tööandja kasuks otsustamisel, kui neil on võimalik valida. Graafik: kümme vastajate jaoks olulisemat tegurit – osatähtsus vastajatest, kes nimetatud tegurit väga oluliseks pidas. Kogu tegurite loetelu on toodud järgmisel lehel. Formaat: A4, PDF, PPTX, 2-l lehel Hinnad: ▪ Töötasude uuringus osalejale ühe ameti või ametite grupi analüüs 15 eurot ▪ Tavahind üks analüüs 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. 74% 68% 68% 67% 64% 60% 54% 53% 51% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organisatsioon on stabiilne ja kindel tööandja Mul jääb piisavalt vaba aega hobide, perega jms tegelemiseks Tööandja investeerib kaasaegsetesse töövahenditesse Tööandja on loonud mugava töökeskkonna Tööandja väärtustab töötajate erialast arengut Tööandja väärtustab töötaja- ja peresõbralikkust Organisatsioon on arenev Tööandja toetab organisatsioonisisest karjääri Töökorralduses arvestatakse, et töö oleks huvitav ja arendav Organisatsioonil on tööandjana hea maine AMETINIMETUS (kood)
 23. 23. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ Organisatsiooni maine ▪ Saaksin olla uhke, et töötan selles organisatsioonis ▪ Organisatsioonil on tööandjana hea maine ▪ Organisatsioon on stabiilne ja kindel tööandja ▪ Organisatsioonil on stabiilselt head majandustulemused ▪ Organisatsioonis töötamine suurendaks minu väärtust tööturul ▪ Organisatsioon on avalikkuses laialdaselt tuntud ▪ Mulle meeldivad organisatsiooni tooted ja/või teenused Soodustused ja hüved ▪ Tööandja on loonud mugava töökeskkonna ▪ Tööandja investeerib kaasaegsetesse töövahenditesse ▪ Tööandja toetab spordiga tegelemist ▪ Tööandja toetab tööga mitteseotud huviharidust ▪ Tööandja toetab kultuuritarbimist ▪ Tööandja toetab töötajate tervise edendamist Väärtused ▪ Tööandja väärtustab töötaja- ja peresõbralikkust ▪ Tööandja väärtustab keskkonnahoidu ▪ Tööandja panustab heategevusse ▪ Organisatsiooni tegevusel on laiem ühiskondlik tähendus ▪ Organisatsioonis pingutatakse klientide rahulolu nimel ▪ Organisatsioon on majandustulemustele orienteeritud Olulised tegurid: uuringus kasutatud loetelu Näidis Meeskond ▪ Organisatsioonis töötades leiaksin uusi tuttavaid ja sõpru ▪ Töötajad on kaasatud otsustusprotsessidesse ja nende arvamus loeb ▪ Organisatsioonis on ühised traditsioonid ja tavad ▪ Organisatsioonis korraldatakse ühisüritusi, sh koos peredega ▪ Organisatsioonis töötavad oma ala professionaalid Töökorraldus ▪ Töökorralduses arvestatakse, et töö oleks huvitav ja arendav ▪ Vastutan ise oma töökorralduse ja tulemuste eest ▪ Olen iseseisev oma tööaja ja -koha korraldamisel ▪ Mul jääb piisavalt vaba aega hobide, perega jms tegelemiseks Uuenduslikkus ▪ Organisatsioonis väärtustatakse uusi ideid ja algatusi ▪ Saan rakendada oma loomingulisust ▪ Organisatsioon on arenev Õppimine ja areng ▪ Tööandja väärtustab töötajate erialast arengut ▪ Organisatsioonis toetatakse tasemehariduse omandamist ▪ Tööandja toetab organisatsioonisisest karjääri ▪ Tööandja pakub rahvusvahelise karjääri võimalusi
 24. 24. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 4.3. Põhipalgaga rahulolu ja keskmine põhipalk NäidisAnalüüs näitab, kui suur osa töötajatest on oma põhipalgaga rahul ja milline on keskmine põhipalk vastavas grupis. Andmeallikad: töötajate tööturu- ja palgauuring Ameteid: ühe ameti või ametite grupi analüüs Esitatud andmed: töötajate osatähtsus põhipalgaga rahulolu järgi ja keskmine brutopõhipalk vaatluskuul vastavas rahulolu grupis. Nt 31% töötajatest oli oma põhipalgaga pigem rahul ja nende keskmine brutopõhipalk oli 1362 eurot aprillis 2019. Graafik: vasakpoolne x-telg ja tulp – vastajate osatähtsus põhipalgaga rahulolu järgi; parempoolne x-telg ja joon – vastajate keskmine brutopõhipalk vastavas grupis. Formaat: A4, PDF, PPTX Hinnad: ▪ Töötasude uuringus osalejale üks amet 15 eurot ▪ Tavahind üks amet 29 eurot Hindadele lisandub käibemaks. 9% 22% 27% 31% 11% 827 1035 1120 1362 1260 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Üldse ei ole rahul Pigem ei ole rahul Nii ja naa Pigem olen rahul Täiesti rahul Keskminepõhipalk Vastajateosatähtsus Põhipalgaga rahulolu Osatähtsus Keskmine brutopõhipalk AMETINIMETUS (kood)
 25. 25. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 5. TÖÖTASUDE ANDMEBAASID
 26. 26. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 5.1. Töötasude online põhiandmebaas NäidisAmetirühmade töötasude võrdlus töövaldkondade jm tunnuste järgi. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuringud Ameteid: 10 ametirühma ja 30 töövaldkonna töötasude andmed, võrdlusesse saab võtta korraga 5 ametirühma. Filtrid: päringu täpsustamiseks saab kasutada töövaldkonna ja vastajate taustatunnuste filtreid. Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Graafik: 1. ja 3. kvartiil, protsentiilid 10 ja 90 Tabel: kirjete arv, keskmine ja mediaan Formaat: interaktiivne graafik veebis Uuringu perioodid: kevad 2013–kevad 2019 Hinnad: ▪ Profipaketi kasutajale hinna sees ▪ Töötasude uuringus osalejale tasuta ▪ Tavahind 190 eurot Hindadele lisandub käibemaks.
 27. 27. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 5.2. Töötasude online profiandmebaas NäidisAmetite (ISCO 4- või 8-kohaline kood) töötasude võrdlus töövaldkondade jm tunnuste järgi. Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuringud Ameteid: üle 400 ameti töötasude andmed, võrdlusesse saab võtta korraga 5 ametit või muud tunnust. Filtrid: päringu täpsustamiseks saab kasutada töövaldkonna ja vastajate taustatunnuste filtreid. Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Graafik: 1. ja 3. kvartiil, protsentiilid 10 ja 90 Tabel: kirjete arv, keskmine ja mediaan Formaat: interaktiivne graafik veebis, andmete eksport raporti (PDF), pildi (JPG) ja tabeli (CSV) formaati. Uuringu perioodid: kevad 2013–kevad 2019 Hinnad: ▪ Profipaketi kasutajale hinna sees ▪ Töötasude uuringus osalejale 290 eurot ▪ Tavahind 690 eurot Hindadele lisandub käibemaks.
 28. 28. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 5.3. Töötasude andmefail NäidisKõigi uuringus esindatud ametite töötasude statistiline analüüs ühes andmefailis (XLSX). Andmeallikad: organisatsioonide ja töötajate palgauuringud Ameteid: üle 400 ameti töötasude andmed. Esitatud andmed: töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Tabelid: kirjete arv, töötajate arv, keskmine ja mediaan, 1. ja 3. kvartiil, protsentiilid 10 ja 90 Formaat: Exceli fail (XLSX) Uuringu perioodid: kevad 2018, kevad 2019 Hinnad: ▪ Profipaketi kasutajale hinna sees, sh personaalne tagasiside kõigi uuringusse esitatud ametite turupositsiooni osas (graafik ja tabel) ▪ Töötasude uuringus osalejale 290 eurot ▪ Tavahind 690 eurot Hindadele lisandub käibemaks.
 29. 29. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ Uuringu taust ja läbiviimine Sissejuhatus Palgainfo Agentuur tegutseb alates 2013. aasta kevadest iseseisva ja sõltumatu uuringu agentuurina, pakkudes töötasude turuvõrdlust, tööturu ja tasustamise analüüse nii organisatsioonidele kui töötajatele. Töötasude turuanalüüs põhineb Palgainfo Agentuuri tööturu- ja palgauuringutel. Tulemused on esitatud slaidide kujul. Kõigi graafikute algandmed on avatavad tabeli kujul. Uuringute metoodika Palgainfo Agentuuri uuringutes küsitletakse organisatsioonide esindajaid ja töötajaid sarnase metoodikaga, mis annab võrdlusmaterjali pakutavatest palkadest ja palgaootustest, samuti tööturu osapoolte hinnangutest ja arvamustest. Organisatsioonidelt kogutakse brutotöötasude andmeid. Töötajad saavad valida, kas nad märgivad oma töötasu bruto- või neto- summana. Netotöötasud on ümber arvutatud brutotöötasudeks võttes arvesse töötaja poolt märgitud maksuvaba tulu summat. Kui maksuvaba tulu suurus ei ole teada või ületab maksimaalselt lubatu, arvutatakse brutotöötasu valemi järgi. Organisatsioonidelt küsitakse keskmist brutotöötasu, madalaimat ja kõrgeimat brutotöötasu vastaval ametil töötamisel täistööajaga, samuti põhipalga ja muutuvpalga osatähtsust töötasus, viimasel kuuel kuul toimunud ja järgmisel kuuel kuul kavandatud põhipalga muutusi. Alates 2017. aasta sügisest on organisatsioonidel võimalik esitada töötasude andmeid lihtsustatud ankeediga, kus esitatakse andmed iga töötaja kohta. Analüüsides on lihtsustatud ankeediga kogutud andmed ümberarvutatud organisatsiooni keskmisteks, madalamateks ja kõrgemateks. Töötajatelt küsitakse töötasu vaatluskuul, põhipalga ja lisatasude suurust ning soovitud netotöötasu. Samuti küsitakse, kas ja kui palju töötaja töötasu on muutunud aasta jooksul ning kas prognoositakse muutust lähemal kuuel kuul. Tööde süstematiseerimine Tööde süstematiseerimiseks kasutab Palgainfo Agentuur sarnaselt statistikaametitega ametite klassifikaatorit (ISCO). 2018. aastal muutis statistikaamet ametite klassifikaatori nelja-kohalisest kaheksakohaliseks ja seega täpsemaks. Agentuuri uuringutes oli varem täiendatud klassifikaatorit kuuekohaliste koodide ja ametinimetustega, mis saadeti ka statistikaametile ettepanekuga klassifikaatorit täiendada. Igal uuringu perioodil võrdleb ja ühtlustab agentuur ametite koodid klassifikaatoriga. Palgauuringus kogutakse andmeid üle 500 ameti töötasu kohta. Ametid on jagatud nende sisu järgi 30 töövaldkonnaks, nt finantsvaldkond ja raamatupidamine või haridus ja koolitus. Juhtimise ja eeldatava haridustaseme järgi on ametid jagatud 10 ametirühmaks, nt juhid, tippspetsialistid, ametnikud, lihttöölised. Uuringu korraldamine Tööturu- ja palgauuringuid korraldatakse kaks korda aastas – mais ja novembris, vastavalt aprilli ja oktoobri palkade kohta. Organisatsioonide kaasamine uuringusse toimub Palgainfo Agentuuri otsekontaktide kaudu. Riigiasutuste info esitab rahandusministeerium koondina organisatsioonide kohta, mis on oma ametitele ISCO koodid lisanud. Töötajate ja tööotsijate kaasamine toimub agentuuri kontaktandmebaasi, CV Keskuse ja teiste partnerite kontaktandmebaaside kaudu. Pärast andmete kogumise lõppemist kontrollitakse laekunud infot. Sisestusvea kahtluse korral organisatsioonide uuringus kontrollitakse andmed koos vastajaga üle ja vajadusel tehakse parandused. Töötajate uuringu andmestikust sisestusvea kahtlusega vastused eemaldatakse.
 30. 30. Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ Lisainfo: Palgainfo Agentuur E-post: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: +372 5688 5066 www.palgainfo.ee Telli analüüs »

×