Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ülevaade palgastatistikast oktoober 2012

2,907 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to like this

Ülevaade palgastatistikast oktoober 2012

 1. 1. Palk ja tööturg - sügis 2012Statistikaameti andmetel tehtud väljavõtted (06.10.2012)
 2. 2. KESKMINE BRUTOPALK
 3. 3. Keskmine brutokuupalk ja –tunnipalk, eurot 2000 I kv – 2012 II kv 900.0 900 850.4 6.0 Keskmine brutokuupalk 800 Keskmine brutotunnipalk 5.3 5.0 700 5.0 600 4.0 Tunnipalk, eurod Kuupalk, eurod 500 Keskmises brutokuupalgas sisalduvad ka tasud 3.0 400 mittetöötatud aja eest, nt puhkusetasud, koolitusel viibitud ajal makstud tasud ning lisatasud (nt jõulupreemiad), mis ei ole seotud töötamisega. 300 2.0 Keskmine brutotunnipalk sisaldab ainult töötatud 200 aja eest saadud tasu, sh ka öötöö, ületundide eest saadud tasud. 1.0 100 0 0.0 II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv 2000 I kv III kv 2001 I kv III kv 2002 I kv III kv 2003 I kv III kv 2004 I kv III kv 2005 I kv III kv 2006 I kv III kv 2007 I kv III kv 2008 I kv III kv 2009 I kv III kv 2010 I kv III kv 2011 I kv III kv 2012 I kvAllikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA010: KESKMINE BRUTOKUUPALK JABRUTOTUNNIPALK PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (KVARTALID)
 4. 4. 1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 Jan-00 Apr-00 Jul-00 Oct-00 Jan-01 Apr-01 Jul-01 Oct-01 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Oct-02 Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05Lühiajastatistika: PA51: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALK (KUUD)Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 jaan 2000 - juuni 2012 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Keskmine brutokuupalk, eurot Apr-08 Jul-08 Mai Oct-08 Aprill Juuni Märts 2012 Jan-09 Jaanuar Veebruar Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 948 878 874 886 817 839 Jul-11 kuupalk Oct-11 Jan-12 Keskmine bruto Apr-12
 5. 5. -5 -10 0 5 10 15 20 25 2001 I kv II kv III kv IV kv 2002 I kv II kv III kv IV kv 2003 I kv II kv III kv IV kv 2004 I kv II kv III kv IV kv 2005 I kv II kv III kv IV kv 2006 I kv II kv III kvAllikas: Statistikaameti pressiteated: Majandus − Palk ja tööjõukulu IV kv Reaalpalga muutus, eelmise aasta sama kvartal=100 2007 I kv Brutopalga muutus, eelmise aasta sama kvartal =100 II kv III kv 2001 I kv – 2012 II kv IV kv 2008 I kv II kv Brutopalga ja reaalpalga muutus III kv IV kv 2009 I kv II kv III kv IV kv 2010 I kv II kv III kv IV kv 2011 I kv II kv III kv IV kv 2012 I kv II kv 1.1 5.0
 6. 6. Keskmine brutokuupalk ja –tunnipalk, eurot 2000-2011 Keskmine netokuupalk, eurot Keskmine brutokuupalk, eurot 1200 Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta, eurot Keskmine brutotunnipalk, eurot 8 1137 1113 1067 1074 7 1000 974 839 6 808 825 784 792 800 725 Tunnipalk, eurod 696 5 670 672 Kuu, eurod 628 637 637 581 601 583 600 4 532 516 466 484 430 411 3 393 400 352 363 314 331 305 277 2 246 200 1 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk,Aastastatistika: PA5211, PA5212, PA5311, PA5312
 7. 7. Keskmine brutopalk ja sellele arvutatud standardhälve 950 Valikuvead 900 900 Et algandmeid on kogutud osaliselt valikuuringuga, sisaldavad kõik lõpptulemused valimi juhuslikkusest 865 tingitud viga ehk valikuviga. Valikuviga 857 on võimalik hinnata. Kõigile avaldatud 850 847 koondandmetele on arvutatud valikuvigade hinnangud. Selleks on 822 kasutatud spetsiaalset valikuvigade 813 814 809 arvutamise programmi CLAN. Suuremat 800 792 huvi pakkuvate tulemuste standardveadEurod 783 on ka avaldatud. Viimati nimetatute abil 776 on võimalik arvutada 758 759 usaldusvahemikud. 750 752 Näidis. Keskmine brutokuupalk oli 4694 krooni ja standardviga 55 krooni. Relatiivne viga saadakse järgmiselt: 700 55/4694 × 100 = 1,2%. 95%-se Keskmine brutopalk min tõenäosuse usaldusvahemik saadakse kahekordse standardvea 4694 kroonile Keskmine brutopalk max liitmisel ja sellest lahutamisel: 650 55 × 2 = 110, 4694 - 110 = 4584, 4694 + 110 = 4804. Keskmine brutokuupalk, eurot Tegelik keskmise brutopalga väärtus asub tõenäosusega 95% 4584 kuni 600 4804 krooni vahemikus. 2009 II kv III kv IV kv 2010 II kv III kv IV kv 2011 II kv III kv IV kv 2012 II kv I kv I kv I kv I kv Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA010: KESKMINE BRUTOKUUPALK JA BRUTOTUNNIPALK PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (KVARTALID)
 8. 8. 0 200 400 600 800 1000 1200 2000 I kv II kv 00 III kv 00 IV kv 00 2001 I kv Riik II kv 01 III kv 01 IV kv 01 Keskmine 2002 I kv II kv 02 III kv 02 IV kv 02 2003 I kv Eesti eraõiguslik isik II kv 03 III kv 03 IV kv 03 2004 I kv II kv 04 III kv 04 IV kv 04 2005 I kv II kv 05 III kv 05 IV kv 05 2006 I kv II kv 06 III kv 06ETTEVÕTTE (ASUTUSE, ORGANISATSIOONI) OMANIKU LIIGI JÄRGI (KVARTALID) IV kv 06 Kohalik omavalitsus 2007 I kv II kv 07 Välismaa eraõiguslik isik Keskmine brutokuupalk III kv 07 IV kv 07 2008 I kv II kv 08 III kv 08 omaniku liigi järgi 2000 I kv – 2012 II kv IV kv 08 2009 I kv II kv 09 III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA31: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALK III kv 11 IV kv 11 I kv 12 II kv 12 782 777 1105 1130
 9. 9. 0 100 200 300 400 500 600 2000 I kv II kv 00 III kv 00 IV kv 00 2001 I kv Riik II kv 01 III kv 01 IV kv 01 2002 I kv II kv 02 III kv 02 IV kv 02 Eesti eraõiguslik isik 2003 I kv II kv 03 III kv 03 IV kv 03 2004 I kv II kv 04 III kv 04 IV kv 04 2005 I kv II kv 05(ASUTUSE, ORGANISATSIOONI) OMANIKU LIIGI JÄRGI (KVARTALID) III kv 05 IV kv 05 2006 I kv II kv 06 III kv 06 Kohalik omavalitsus IV kv 06 2007 I kv Välismaa eraõiguslik isik 2000 I kv – 2012 II kv II kv 07 III kv 07 IV kv 07 2008 I kv II kv 08 III kv 08 IV kv 08 2009 I kv II kv 09 III kv 09 Töötatud tunnid ühe töötaja kohta omaniku liigi järgi IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA33: TÖÖTATUD TUNNID ETTEVÕTTE 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 I kv 12 II kv 12
 10. 10. Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi aastate lõikes 1200 Keskmine Riik 1059 Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik 1003 989 988 1000 1006 989 Välismaa eraõiguslik isik 952 960 870 844 800 741 739 728 677 690 667 641 687 714 601 689 684 564 669 600 605 548 532 495 548 594 502 474 446 459 422 496 389 400 407 351 443 361 312 396 281 355 323 298 268 200 0 2000.a. 2001.a. 2002.a. 2003.a. 2004.a. 2005.a. 2006.a. 2007.a. 2008.a. 2009.a. 2010.a. 2011.a.Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA5331: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALKETTEVÕTTE (ASUTUSE, ORGANISATSIOONI) OMANIKU LIIGI JÄRGI
 11. 11. Keskmine brutokuupalk maakonniti, 2012 I ja II kvartal Keskmine 900 Harju maakond 1008 ..Tallinn 1026 Hiiu maakond 787Ida-Viru maakond 739 I kvartal 2012Jõgeva maakond 694 II kvartal 2012 Järva maakond 719 Lääne maakond 765 Lääne-Viru… 763 Põlva maakond 728 Pärnu maakond 769 Rapla maakond 702 Saare maakond 721 Tartu maakond 867 Valga maakond 720Viljandi maakond 678 Võru maakond 684 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA21: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALK MAAKONNA JÄRGI (KVARTALID)
 12. 12. Keskmine brutopalk ja sellele arvutatud standardviga II kv 2012 tegevusalade lõikes 1800 Keskmine brutopalk min 1600 1434 1455 Keskmine brutopalk max 1400 Keskmine brutokuupalk, eurot 1253 1200 1082 1087 1104 1000 900 914 917 918 849 864 872 800 824 786 800 739 668 568 600 504 400 200Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA011: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALKPÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (KVARTALID)
 13. 13. Keskmine brutopalk ja töötajate arv tegevusalade lõikes II kv 2012 tegevusalade lõikes 120200 1600 1434 1455 1253 1400 100200 1087 1104 1082 1200 Brutopalk, eurod 80200 Töötajate arv 917 914 918 1000 872 849 864 824 786 800 739 60200 668 800 568 504 600 40200 400 20200 200 200 0 Töötajate keskmine arv, taandatud täistööajale Keskmine brutokuupalk, eurotAllikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA011, PA016
 14. 14. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes EMTAK 2-kohaline 2011 II kvartal võrreldes 2012 II kvartaliga (1) Tegevusalad kokku II kvartal 2011 968 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid … 783 II kvartal 2012 Metsamajandus ja metsavarumine 1356 Kalapüük ja vesiviljelus 1565 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine Toornafta ja maagaasi tootmine Metallimaakide kaevandamine Muu kaevandamine 940 Kaevandamist abistavad tegevusalad Toiduainete tootmine 788 Joogitootmine 1354 Tubakatoodete tootmine Tekstiilitootmine 689 Rõivatootmine 544 Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 600 Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste… 928 Paberi ja pabertoodete tootmine 1079 Trükindus ja salvestiste paljundus 1108 Koksi ja puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) … Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 1096Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 0 500 1000 1500 2000 2500 Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA41: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALK PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2003, 2-KOHALINE KOOD) JÄRGI (2000-2008, KVARTALID)
 15. 15. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes EMTAK 2-kohaline 2011 II kvartal võrreldes 2012 II kvartaliga (2) Tegevusalad kokku II kvartal 2011 968 Kummi- ja plasttoodete tootmine 966 II kvartal 2012Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 1195 Metallitootmine Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1113 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 888 Elektriseadmete tootmine 1076 Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 1222 Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 892 Muude transpordivahendite tootmine Mööblitootmine 778 Muu tootmine 808 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus 1123 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga … 1354 Veekogumine, -töötlus ja -varustus 1030 Kanalisatsioon Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide… 975 Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused Hoonete ehitus 1245 Rajatiste ehitus 1192 Eriehitustööd 1190 0 500 1000 1500 2000 2500 Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA41: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALK PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2003, 2-KOHALINE KOOD) JÄRGI (2000-2008, KVARTALID)
 16. 16. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes EMTAK 2-kohaline 2011 II kvartal võrreldes 2012 II kvartaliga (3) Tegevusalad kokku 968 II kvartal 2011 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük… 1442 II kvartal 2012 Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 1268 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 666 Maismaaveondus ja torutransport 876 Veetransport Õhutransport Laondus ja veondust abistavad tegevusalad 1439 Posti- ja kulleriteenistus 645 Majutus 762 Toidu ja joogi serveerimine 624 Kirjastamine 1197 Kino-, videofilmide, telesaadete tootmine;… Programmid ja ringhääling 1188 Telekommunikatsioon 1529 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused 2103 Infoalane tegevus 1011 Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja… 1620 Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a… 1466Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad 1449 Kinnisvaraalane tegevus 998 Juriidilised toimingud ja arvepidamine 1637 Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine 1472 0 500 1000 1500 2000 2500 Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA41: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALK PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2003, 2-KOHALINE KOOD) JÄRGI (2000-2008, KVARTALID)
 17. 17. Keskmine brutopalk tegevusalade lõikes (EMTAK 2-kohaline) 2011 II kvartal võrreldes 2012 II kvartaliga (4) Tegevusalad kokku 968 II kvartal 2011Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs 1229 II kvartal 2012 Teadus- ja arendustegevus 1123 Reklaamindus ja turu-uuringud 1280 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Veterinaaria Rentimine ja kasutusrent 1226 Tööhõive 959 Reisibüroode ja reisikorraldajate… 1343 Turvatöö ja juurdlus 630 Hoonete ja maastike hooldus 517 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse … 923 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik… 1082 Haridus 869 Tervishoid 968 Hoolekandeasutuste tegevus 565 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta 614 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus 887 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude… 649 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine 1040Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused 549 Organisatsioonide tegevus 593Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus Muu teenindus 672 0 500 1000 1500 2000 2500 Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA41: KESKMINE BRUTO- JA NETOKUUPALK PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2003, 2-KOHALINE KOOD) JÄRGI (2000-2008, KVARTALID)
 18. 18. Brutopalga kogusumma koostisosad I kv 2009 – 2012 II kv 100 7.3 7.1 5.9 6.8 5.5 6.5 5.3 13 12.4 11.3 10.7 15.4 15.2 14.6 90 80 70 60Protsent 50 40 30 20 10 0 I kv 2009 II kv III kv IV kv I kv 2010 II kv III kv IV kv I kv 2011 II kv III kv IV kv I kv 2012 II kv Tasu mittetöötatud aja eest Töötasu töötatud aja eest Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA013: BRUTOPALGA KOGUSUMMA KOOSTISOSAD (KVARTALID)
 19. 19. Brutopalga koostisosad tegevusalade lõikes II kv 2012 Tegevusalad kokku 10.7 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 8.1 Mäetööstus 13.7 Töötlev tööstus 9.6 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud … 14.1Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 10.5 Ehitus 5.1 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja… 6.7 Veondus ja laondus 9.9 Majutus ja toitlustus 5.6 Info ja side 8.4 Finants- ja kindlustustegevus 12.1 Kinnisvaraalane tegevus 5.3 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 6.2 Haldus- ja abitegevused 6.3 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik … 16.4 Haridus 23.7 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 13.6 Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 11.4 Muud teenindavad tegevused 6.8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Töötasu töötatud aja eest Tasu mittetöötatud aja eest Allikas: Statistikaameti andmebaas: Majandus − Palk ja tööjõukulu − Palk, Lühiajastatistika: PA013: BRUTOPALGA KOGUSUMMA KOOSTISOSAD PÕHITEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI (KVARTALID)
 20. 20. Ettevõtete ja töötajate arv – II kvartal 2011 / 2012 60000 160000 140,446 51226 Ettevõtete arv 2011 II kv 140000 50000 48229 Ettevõtete arv 2012 II kv 132,772 113,861 120000 Keskmine tööga hõivatud isikute arv 2011 II kv 40000 107,016 Keskmine tööga hõivatud isikute arv 2012 II kv 100000Ettevõtete arv Töötajate arv 30000 80000 56,926 60000 20000 57,683 45,843 42,421 46,567 40000 39,963 10000 20000 3161 3273 1949 1924 675 688 491 527 0 0 1-9 10-19 20-49 50-99 100 ja enam Töötajate arvu grupp Statistika andmebaas: Majandus − Ettevõtete majandusnäitajad − Ettevõtete lisandväärtus, tootlikkus jt suhtarvud Lühiajastatistika, EM041: ETTEVÕTETE MAJANDUSTEGEVUSE NÄITAJAD TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JA TÖÖGA HÕIVATUD ISIKUTE ARVU JÄRGI JOOKSEVHINDADES (KVARTALID)
 21. 21. Ettevõtete palgakulu töötatud tunni kohta töötajate arvu grupi järgi, 2001-2011 kvartalid, eurod7.006.005.004.003.00 1-9 10-192.00 20-49 50-991.00 100 ja enam Kokku0.00 2001 I kv 2002 I kv 2003 I kv 2004 I kv 2005 I kv 2006 I kv 2007 I kv 2008 I kv 2009 I kv 2010 I kv 2011 I kv 2012 I kv II kv 01 IV kv 01 II kv 02 IV kv 02 II kv 03 IV kv 03 II kv 04 IV kv 04 II kv 05 IV kv 05 II kv 06 IV kv 06 II kv 07 IV kv 07 II kv 08 IV kv 08 II kv 09 IV kv 09 II kv 10 IV kv 10 II kv 11 IV kv 11 II kv 12 III kv 01 III kv 02 III kv 03 III kv 04 III kv 05 III kv 06 III kv 07 III kv 08 III kv 09 III kv 10 III kv 11Statistika andmebaas: Majandus − Ettevõtete majandusnäitajad − Ettevõtete lisandväärtus, tootlikkus jt suhtarvudLühiajastatistika, EM041: ETTEVÕTETE MAJANDUSTEGEVUSE NÄITAJAD TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JA TÖÖGA HÕIVATUD ISIKUTE ARVUJÄRGI JOOKSEVHINDADES (KVARTALID)
 22. 22. Ettevõtete tööjõukulud ja kasum16000001400000 Tööjõukulud, tuhat eurot Kogukasum (-kahjum), tuhat eurot12000001000000800000600000400000200000 0 2001 I kv 2002 I kv 2003 I kv 2004 I kv 2005 I kv 2006 I kv 2007 I kv 2008 I kv 2009 I kv 2010 I kv 2011 I kv 2012 I kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv IV kv Statistika andmebaas: Majandus − Ettevõtete majandusnäitajad − Ettevõtete lisandväärtus, tootlikkus jt suhtarvud Lühiajastatistika, EM041: ETTEVÕTETE MAJANDUSTEGEVUSE NÄITAJAD TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JA TÖÖGA HÕIVATUD ISIKUTE ARVU JÄRGI JOOKSEVHINDADES (KVARTALID)
 23. 23. Alampalk ja keskmine brutopalk 1000 40% Keskmine brutopalk 900 900 Alampalk 839 35% Alampalga osakaal keskmisest palgast 825 784 792 800 725 30% 700 601 25% 600 516Eurod 500 466 20% 430 393 400 352 15% 314 300 284 264 228 10% 200 278 278 278 278 290 230 5% 100 171 192 138 159 102 118 70 80 89 54 0 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II kv Allikas: Statistikaamet, alampalga kokkulepped
 24. 24. Töötute brutopalga ootused mehed ja naised 2008-2011 2011 N 2011 M 2010 N 601 eurot või rohkem 2010 M 2009 N 2009 M 2008 N 2008 M 2011 N 2011 M 2010 N 451-600 eurot 2010 M 2009 N 2009 M 2008 N 2008 M 2011 N 2011 M 2010 N 301-450 eurot 2010 M 2009 N 2009 M 2008 N 2008 M 2011 N 2011 M 2010 N 251-300 eurot 2010 M 2009 N 2009 M 2008 N 2008 M 2011 N 2011 M 2010 N 250 eurot või vähem 2010 M 2009 N 2009 M 2008 N 2008 M 0 10 20 30 40 50 60Allikas: Statistikaameti andmebaas, Tööturg, TT3510: TÖÖTUTE SOOVIITUD BRUOTKUUTASU
 25. 25. TUNNIPALGAD OKT 2010

×