Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tooturu ja palgastatistika_dets_2019_avaldamiseks

115 views

Published on

Tööturu ja palgastatistika ülevaade (kvartalid)

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tooturu ja palgastatistika_dets_2019_avaldamiseks

 1. 1. Tööturu ja palgastatistika ülevaade Detsember 2019 Koostanud: Kadri Seeder, Palgainfo Agentuur
 2. 2. TÖÖTURG
 3. 3. Mõisted ja metoodika Statistikaameti tööjõu-uuringu mõisted Tööealine rahvastik – 15–74-aastased Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud – isikud, kes töötavad või soovivad töötada, st hõivatute ja töötute summa. Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik – isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised. Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) – tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus. (Tööga) hõivatu – isik, kes uuritaval perioodil töötas, sh ka need, kes ajutiselt ei töötanud. Tööhõive määr – tööga hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus. Töötu – isik, kes ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt, on töö leidmisel valmis kahe nädala jooksul tööd alustama, otsib aktiivselt tööd. Töötuse määr ehk tööpuuduse määr – töötute osatähtsus tööjõus. Statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut 1995. aastast. Igas kvartalis osaleb selles 5000 inimest. Tööjõu-uuringut korraldavad statistikaorganisatsioonid ühtlustatud metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides.
 4. 4. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv IIIkv tuhat Eesti tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, tuhat Hõivatud Töötud Mitteaktiivsed 2019 III kv hõivatute arv 2019 III kv töötute arv 2019 III kv mitteaktiivsete arv Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 5. 5. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv IIIkv % Tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, % Tööjõus osalemise määr Tööhõive määr Töötuse määr Mitteaktiivsete osatähtsus 2019 III kv tööjõus osalemise määr 2019 III kv tööhõive määr 2019 III kv töötuse määr 2019 III kv mitteaktiivsete osatähtsus Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 6. 6. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 tuhat Töötud töötuse perioodi kestuse järgi, tuhat 12 kuud või rohkem 6-11 kuud Vähem kui 6 kuud III kv 2019 töötud kokku Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 7. 7. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv IIIkv tuhat 15-74 aastased mitteaktiivsed põhjuse järgi, tuhat Muud põhjused Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida) Pensioniiga Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus Haigus või vigastus Õpingud Allikas: statistikaamet
 8. 8. PALK JA TÖÖJÕUKULU
 9. 9. Mõisted ja metoodika Statistikaameti palgastatistika Statistikaamet korraldab palgastatistika uuringut rahvusvahelise metoodika alusel 1992. aastast. Valimis on üle 10 000 ettevõtte, asutuse ja organisatsiooni. Statistikaameti andmed on tekkepõhised ehk näiteks oktoobri palgana võetakse arvesse oktoobri eest arvestatud töötasu. Kuupalk – sisaldab nii tasu tegelikult töötatud aja kui ka mittetöötatud aja eest. Tasu töötatud aja eest sisaldab põhipalka ja erinevaid lisatasusid, nt seadusega ettenähtud lisatasu ületundide, öötöö vms eest, tulemustasud ja preemiad, staaži ja kvalifikatsioonitasud jms. Tasu mittetöötatud aja eest sisaldab näiteks puhkusetasusid ja erinevaid toetusi. Keskmine kuupalk on taandatud täistööajaga töötajale, nt kaks poolekohaga töötajat lähevad arvesse ühena. Tunnipalk – sisaldab tasu tegelikult töötatud aja eest, tasu mittetöötatud aja eest tunnipalk ei sisalda. Tööjõukulu – sisaldab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, hüvitisi ja toetusi palgatöötajatele. Reaalpalga muutuses on võetud arvesse tarbijahinna indeksi muutus. Maksu- ja tolliameti väljamaksete statistika Maksu- ja tolliamet avaldab statistikat isiku kohta tehtud keskmise ja mediaan väljamakse kohta. Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1. Maksu- ja tolliameti väljamaksete statistika on kassapõhine ehk tasud lähevad arvesse kuu järgi millal nad välja maksti. Maksu- ja tolliameti keskmine väljamaksete statistika sisaldab nii täis- kui ka osalise ajaga töötajatele tehtud väljamakseid. Keskmine brutoväljamakse – sisaldab töötasu ja muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandja deklareerib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodidega 10, 12, 13 ja 15. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised. Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt.
 10. 10. 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv IIIkv Tunnipalk Kuupalk Keskmine brutokuupalk ja tunnipalk Keskmine brutokuupalk Keskmine brutotunnipalk Allikas: statistikaamet 2017 2018 2019 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv 1153 1242 1201 1271 1242 1321 1291 1384 1341 1419 1397 7,13 7,50 7,22 7,67 7,38 7,50 7,51 7,85 7,90 8,22 8,01
 11. 11. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv 2019Ikv IIkv IIIkv Keskmine tööjõukulu töötaja kohta ja netokuupalk Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta Netokuupalk Allikas: statistikaamet Märkus: 2018. aastast ei avalda statistikaamet enam netokuupalka. Tabelis ja graafikus toodud netokuupalk on arvutuslik vastavalt kehtivale maksuvaba tulu arvestamise valemile. Arvesse on võetud maksimaalselt lubatud maksuvaba tulu määr. 2017 2018* 2019* I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv 1556 1673 1618 1716 1667 1771 1733 1855 1798 1900 1870 932 1001 968 1027 1053 1105 1086 1147 1119 1170 1155
 12. 12. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv IIIkv Keskmine brutokuupalk (Statistikaamet), mediaan brutoväljamakse (EMTA) Keskmine brutokuupalk EMTA mediaanväljamakse Allikad: statistikaamet, maksu ja tolliamet 2017 2018 2019 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv 1153 1242 1201 1271 1242 1321 1291 1384 1341 1419 1397 877 958 909 991 950 1014 1000 1058 1012 1115 1100
 13. 13. -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv IIIkv Keskmise brutopalga, reaalpalga ja mediaanväljamakse muutus Eelmise aasta sama kvartal = 100 Reaalpalga muutus Brutokuupalga muutus Brutotunnipalga muutus Mediaan brutoväljamakse muutus Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet
 14. 14. TEGEVUSALADE PALGAERINEVUSED
 15. 15. 1080 1257 1752 1502 2257 1345 1317 932 1397 2360 1858 1119 1337 1204 1340 1048 1573 1173 1341 1546 0 500 1000 1500 2000 2500 Muud teenindavad tegevused Haridus Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Finants- ja kindlustustegevus Töötlev tööstus Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite remont Majutus ja toitlustus Tegevusalade keskmine Info ja side Elektrienergia, gaasi jms varustamine Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Veondus ja laondus Haldus- ja abitegevused Ehitus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Mäetööstus Keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi III kv 2019 III kv 2018 Allikas: statistikaamet Muude teenindavate tegevusalade keskmise brutokuupalga muutust mõjutas statistikaameti palgastatistika metoodika muudatus, mille kohaselt on 2018. aastast vaatluse all ka alla 50 töötajaga MTÜd ja sihtasutused. 15,4% 11,0% 11,0% 10,0% 9,2% 9,0% 8,9% 8,6% 8,2% 8,2% 8,1% 7,6% 7,1% 6,5% 5,3% 4,4% 1,2% 0,5% -0,7% -3,0% Muutus
 16. 16. 80% 90% 77% 81% 77% 83% 90% 86% 84% 89% 80% 80% 87% 87% 85% 71% 59% 74% 79% 87% 15% 6% 16% 14% 17% 13% 6% 10% 10% 8% 13% 16% 10% 10% 9% 24% 38% 18% 18% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi jmsvarustamine Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad, III kv 2019 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Tasu ületunnitöö eest Lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal töötamise eest Ebaregulaarsed preemiad Tasu mittetöötatud aja eest Mitterahaline tasu Maksed töötajate hoiuskeemidesse Allikas: statistikaamet
 17. 17. 1120 1055 1183 1083 1433 1115 1203 1132 1119 829 1896 1796 911 1367 1028 1239 744 1113 888 937 0 500 1000 1500 2000 2500 Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi jms varustamine Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad, III kv 2019 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Muud töötasu koostisosad Allikas: statistikaamet
 18. 18. 0 500 1000 1500 2000 Muud teenindavad tegevused Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite remont Haridus Majutus ja toitlustus Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi jms varustamine Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kokku – kõik tegevusalad Finants- ja kindlustustegevus Haldus- ja abitegevused Info ja side Veondus ja laondus Ehitus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Kinnisvaraalane tegevus Mäetööstus Põhitasu koos regulaarsete lisatasudega Põhitasu koos regulaarse lisatasuga III kv 2019 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga 2018 III kv Allikas: statistikaamet 10,3% 9,5% 9,2% 9,1% 9,0% 8,5% 7,8% 7,6% 7,4% 7,1% 6,6% 6,4% 5,4% 5,4% 4,3% 3,9% 3,8% 1,2% -0,5% -3,6% Muutus
 19. 19. PIIRKONDLIKUD PALGAERINEVUSED
 20. 20. 1224 1273 1172 1101 1408 1209 1067 1212 1081 1008 1397 1111 1087 1461 1519 1532 1197 1089 0 500 1000 1500 2000 Põlva maakond Lääne maakond Pärnu maakond Võru maakond Tartu maakond Viljandi maakond Valga maakond Järva maakond Saare maakond Hiiu maakond Eesti keskmine Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond v.a Tallinn Harju maakond ..Tallinn Rapla maakond Jõgeva maakond Keskmine brutokuupalk maakonniti III kv 2019 III kv 2018 Allikas: statistikaamet 17,4% 16,1% 13,5% 11,2% 10,7% 10,6% 10,2% 9,5% 9,0% 8,7% 8,2% 8,1% 7,7% 7,0% 5,9% 5,4% 4,4% 3,8% Muutus
 21. 21. Allikas: maksu- ja tolliamet Töötaja on selle maakonna aadressiga, mitte väljamakse tegija
 22. 22. Allikas: maksu- ja tolliamet Töötaja on selle maakonna aadressiga, mitte väljamakse tegija Töötasud sisaldavad täis- ja osaajaga töötajate andmeid
 23. 23. PALGAERINEVUSED OMANIKU LIIGI JÄRGI
 24. 24. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv IIIkv Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine Allikas: statistikaamet
 25. 25. 1723 1221 1259 1650 1397 1562 1111 1171 1533 1291 0 500 1000 1500 2000 2500 Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine brutokuupalk Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, kvartali statistika III kv 2019 III kv 2018 Allikas: statistikaamet 10,3% 9,9% 7,5% 7,6% 8,2% Muutus
 26. 26. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv 2019Ikv IIkv IIIkv Keskmise brutokuupalga muutus omaniku liigi järgi Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Allikas: statistikaamet
 27. 27. Lisainfo Palgainfo Agentuur E-post: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: +372 5688 5066 www.palgainfo.ee Teie ettevõtte heaks!

×