Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tooturu ja palgastatistika_juuni_2019_avaldamiseks

768 views

Published on

Eesti tööturu ja palgastatistika ülevaade, juuni 2019. Koostanud Palgainfo Agentuur, Kadri Seeder

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tooturu ja palgastatistika_juuni_2019_avaldamiseks

 1. 1. Tööturu ja palgastatistika ülevaade Juuni 2019 Koostanud: Kadri Seeder, Palgainfo Agentuur
 2. 2. TÖÖTURG
 3. 3. Mõisted ja metoodika Statistikaameti tööjõu-uuringu mõisted Tööealine rahvastik – 15–74-aastased Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud – isikud, kes töötavad või soovivad töötada, st hõivatute ja töötute summa. Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik – isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised. Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) – tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus. (Tööga) hõivatu – isik, kes uuritaval perioodil töötas, sh ka need, kes ajutiselt ei töötanud. Tööhõive määr – tööga hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus. Töötu – isik, kes ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt, on töö leidmisel valmis kahe nädala jooksul tööd alustama, otsib aktiivselt tööd. Töötuse määr ehk tööpuuduse määr – töötute osatähtsus tööjõus. Statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut 1995. aastast. Igas kvartalis osaleb selles 5000 inimest. Tööjõu-uuringut korraldavad statistikaorganisatsioonid ühtlustatud metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides.
 4. 4. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv tuhat Eesti tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, tuhat Hõivatud Töötud Mitteaktiivsed 2019 I kv hõivatute arv 2019 I kv töötute arv 2019 I kv mitteaktiivsete arv Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 5. 5. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv % Tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, % Tööjõus osalemise määr Tööhõive määr Töötuse määr Mitteaktiivsete osatähtsus 2019 I kv tööjõus osalemise määr 2019 I kv tööhõive määr 2019 I kv töötuse määr 2019 I kv mitteaktiivsete osatähtsus Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 6. 6. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 15–24 aastased 25–49 aastased 50–74 aastased 75 ja vanemad I kv 2019 Hõivatud Töötud Mitteaktiivsed 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 15–24 aastased 25–49 aastased 50–74 aastased 75 ja vanemad I kv 2018 Hõivatud Töötud Mitteaktiivsed 15 aastaste ja vanemate hõiveseisund vanuserühmade järgi, tuhat
 7. 7. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv tuhat Töötud töötuse perioodi kestuse järgi, tuhat Vähem kui 6 kuud 6-11 kuud 12 kuud või rohkem I kv 2019 töötud kokku Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring Statistikaamet hindab töötute arvu tööjõu-uuringuga, Töötukassa peab arvestust registreeritud töötute kohta. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 01/12/2003 01/06/2004 01/12/2004 01/06/2005 01/12/2005 01/06/2006 01/12/2006 01/06/2007 01/12/2007 01/06/2008 01/12/2008 01/06/2009 01/12/2009 01/06/2010 01/12/2010 01/06/2011 01/12/2011 01/06/2012 01/12/2012 01/06/2013 01/12/2013 01/06/2014 01/12/2014 01/06/2015 01/12/2015 01/06/2016 01/12/2016 01/06/2017 01/12/2017 01/06/2018 01/12/2018 tuhat Registreeritud töötud töötuse kestuse järgi, tuhat vähem kui 6 kuud 6-11 kuud 12 kuni 23 kuud 24 kuud või rohkem Puudub varasem töökogemus I kv 2019 reg töötud kokku Allikas: töötukassa
 8. 8. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv tuhat 15-74 aastased mitteaktiivsed põhjuse järgi, tuhat Muud põhjused Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida) Pensioniiga Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus Haigus või vigastus Õpingud Allikas: statistikaamet
 9. 9. PALK JA TÖÖJÕUKULU
 10. 10. Mõisted ja metoodika Statistikaameti palgastatistika Statistikaamet korraldab palgastatistika uuringut rahvusvahelise metoodika alusel 1992. aastast. Valimis on üle 10 000 ettevõtte, asutuse ja organisatsiooni. Statistikaameti andmed on tekkepõhised ehk näiteks oktoobri palgana võetakse arvesse oktoobri eest arvestatud töötasu. Kuupalk – sisaldab nii tasu tegelikult töötatud aja kui ka mittetöötatud aja eest. Tasu töötatud aja eest sisaldab põhipalka ja erinevaid lisatasusid, nt seadusega ettenähtud lisatasu ületundide, öötöö vms eest, tulemustasud ja preemiad, staaži ja kvalifikatsioonitasud jms. Tasu mittetöötatud aja eest sisaldab näiteks puhkusetasusid ja erinevaid toetusi. Keskmine kuupalk on taandatud täistööajaga töötajale, nt kaks poolekohaga töötajat lähevad arvesse ühena. Tunnipalk – sisaldab tasu tegelikult töötatud aja eest, tasu mittetöötatud aja eest tunnipalk ei sisalda. Tööjõukulu – sisaldab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, hüvitisi ja toetusi palgatöötajatele. Reaalpalga muutuses on võetud arvesse tarbijahinna indeksi muutus. Maksu- ja tolliameti väljamaksete statistika Maksu- ja tolliamet avaldab statistikat isiku kohta tehtud keskmise ja mediaan väljamakse kohta. Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1. Maksu- ja tolliameti väljamaksete statistika on kassapõhine ehk tasud lähevad arvesse kuu järgi millal nad välja maksti. Maksu- ja tolliameti keskmine väljamaksete statistika sisaldab nii täis- kui ka osalise ajaga töötajatele tehtud väljamakseid. Keskmine brutoväljamakse – sisaldab töötasu ja muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandja deklareerib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodidega 10, 12, 13 ja 15. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised. Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt.
 11. 11. 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019Ikv Tunnipalk Kuupalk Keskmine brutokuupalk ja tunnipalk, kvartali statistika Keskmine brutokuupalk Keskmine brutotunnipalk Allikas: statistikaamet 2017 2018 2019 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv 1153 1242 1201 1271 1242 1321 1291 1384 1341 7,13 7,50 7,22 7,67 7,38 7,50 7,51 7,85 7,90
 12. 12. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv 2019Ikv Keskmine tööjõukulu töötaja kohta ja netokuupalk, kvartali statistika Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta Netokuupalk Allikas: statistikaamet Märkus: 2018. aastast ei avalda statistikaamet enam netokuupalka. Tabelis ja graafikus toodud netokuupalk on arvutuslik vastavalt kehtivale maksuvaba tulu arvestamise valemile. 2017 2018* 2019 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv 1556 1673 1618 1716 1667 1771 1733 1855 1798 932 1001 968 1027 1053 1105 1086 1147 1119
 13. 13. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv 2019 Keskmine brutokuupalk (Statistikaamet), mediaan brutoväljamakse (EMTA), kvartali statistika Keskmine brutokuupalk EMTA mediaanväljamakse Allikad: statistikaamet, maksu ja tolliamet 2017 2018 2019 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv 1153 1242 1201 1271 1242 1321 1291 1384 1341 877 958 909 991 950 1014 1000 1058 1012
 14. 14. -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv 2019Ikv Keskmise brutopalga, reaalpalga ja mediaanväljamakse muutus Eelmise aasta sama kvartal = 100 Reaalpalga muutus Brutokuupalga muutus Brutotunnipalga muutus Mediaan brutoväljamakse muutus Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet
 15. 15. TEGEVUSALADE PALGAERINEVUSED
 16. 16. 1008 1270 1246 1266 1361 2411 1658 1309 1341 2264 1667 1277 2195 858 1138 1102 1304 1458 1012 1121 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Muud teenindavad tegevused Ehitus Haridus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Finants- ja kindlustustegevus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Veondus ja laondus Tegevusalade keskmine Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Mäetööstus Töötlev tööstus Info ja side Majutus ja toitlustus Haldus- ja abitegevused Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Kinnisvaraalane tegevus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi, kvartali statistika I kv 2019 I kv 2018 Allikas: statistikaamet Muude teenindavate tegevusalade keskmise brutokuupalga muutust mõjutas statistikaameti palgastatistika metoodika muudatus, mille kohaselt on 2018. aastast vaatluse all ka alla 50 töötajaga MTÜd ja sihtasutused. 13,9% 10,8% 10,2% 10,1% 10,0% 9,8% 9,3% 9,0% 8,0% 7,8% 7,8% 7,4% 6,2% 6,1% 5,2% 2,5% 1,2% -0,5% -1,0% -1,1% Muutus
 17. 17. 90% 88% 80% 90% 71% 88% 91% 91% 86% 92% 89% 80% 92% 93% 90% 89% 95% 88% 95% 97% 4% 5% 10% 4% 23% 7% 5% 4% 6% 2% 4% 13% 6% 4% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad, I kv 2019 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Tasu ületunnitöö eest Lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal töötamise eest Ebaregulaarsed preemiad Tasu mittetöötatud aja eest Mitterahaline tasu Maksed töötajate hoiuskeemidesse Allikas: statistikaamet
 18. 18. 1202 991 1337 1148 1608 1152 1155 1147 1130 791 1959 1941 927 1355 1021 1474 1186 1195 1048 973 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad, I kv 2019 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Lisatasud Allikas:statistikaamet
 19. 19. 0 500 1000 1500 2000 2500 Muud teenindavad tegevused Ehitus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Info ja side Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite remont Kokku – kõik tegevusalad Töötlev tööstus Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Mäetööstus Elektrienergia, gaasi jms varustamine Finants- ja kindlustustegevus Haldus- ja abitegevused Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Kinnisvaraalane tegevus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Põhitasu muutus I kv 2018/2019 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga I kv 2019 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga 2018 I kv Allikas: statistikaamet 14,0% 11,6% 10,1% 9,8% 9,4% 8,0% 8,0% 7,8% 7,7% 7,3% 6,9% 6,6% 6,4% 6,4% 6,0% 3,3% 3,0% 3,0% -0,7% -5,3% Muutus
 20. 20. PIIRKONDLIKUD PALGAERINEVUSED
 21. 21. 1199 1057 1122 1111 1325 1101 1105 1419 1006 1341 1055 950 1469 1000 1482 996 1131 978 0 500 1000 1500 2000 Lääne maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond Pärnu maakond Tartu maakond Järva maakond Viljandi maakond Harju maakond v.a Tallinn Saare maakond Eesti keskmine Võru maakond Hiiu maakond Harju maakond Põlva maakond ..Tallinn Valga maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Keskmine brutokuupalk maakonniti, kvartali statistika I kv 2019 I kv 2018 Allikas: statistikaamet 12,9% 11,5% 11,2% 10,7% 9,6% 9,6% 9,3% 8,7% 8,2% 8,0% 7,9% 6,0% 6,0% 5,6% 5,4% 5,4% 4,8% 2,2% Muutus
 22. 22. Allikas: maksu- ja tolliamet
 23. 23. Allikas: maksu- ja tolliamet
 24. 24. PALGAERINEVUSED OMANIKU LIIGI JÄRGI
 25. 25. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2000Ikv IIkv IIIkv IVkv 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv 2019Ikv Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, kvartali statistika Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine Allikas: Statistikaamet
 26. 26. 1705 1169 1191 1601 1341 1537 1066 1110 1510 1242 0 500 1000 1500 2000 2500 Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine brutokuupalk Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, kvartali statistika I kv 2019 I kv 2018 Allikas: Statistikaamet 10,9% 9,7% 7,3% 6,0% 8,0% Muutus
 27. 27. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv 2019Ikv Keskmise brutokuupalga muutus omaniku liigi järgi, kvartali statistika Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Allikas: Statistikaamet
 28. 28. Lisainfo Palgainfo Agentuur E-post: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: +372 5688 5066 www.palgainfo.ee Teie ettevõtte heaks!

×