Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tooturu ja palgastatistika_marts_2019_avaldamiseks

935 views

Published on

Eesti tööturu ja palgastatistika ülevaade, märts 2019. Koostanud Palgainfo Agentuur

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tooturu ja palgastatistika_marts_2019_avaldamiseks

 1. 1. Tööturu ja palgastatistika ülevaade Märts 2019 Koostanud: Kadri Seeder, Palgainfo Agentuur
 2. 2. TÖÖTURG
 3. 3. Mõisted ja metoodika Statistikaameti tööjõu-uuringu mõisted Tööealine rahvastik – 15–74-aastased Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud – isikud, kes töötavad või soovivad töötada, st hõivatute ja töötute summa. Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik – isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised. Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) – tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus. (Tööga) hõivatu – isik, kes uuritaval perioodil töötas, sh ka need, kes ajutiselt ei töötanud. Tööhõive määr – tööga hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus. Töötu – isik, kes ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt, on töö leidmisel valmis kahe nädala jooksul tööd alustama, otsib aktiivselt tööd. Töötuse määr ehk tööpuuduse määr – töötute osatähtsus tööjõus. Statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut 1995. aastast. Igas kvartalis osaleb selles 5000 inimest. Tööjõu-uuringut korraldavad statistikaorganisatsioonid ühtlustatud metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides.
 4. 4. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv tuhat Eesti tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, tuhat Hõivatud Töötud Mitteaktiivsed 2018 IV kv hõivatute arv 2018 VI kv töötute arv 2018 VI kv mitteaktiivsete arv Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 5. 5. 0 100 200 300 400 500 600 700 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tuhat Eesti tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, tuhat Hõivatud Töötud Mitteaktiivsed 2018 hõivatute arv 2018 töötute arv 2018 mitteaktiivsete arv Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv % Tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, % Tööjõus osalemise määr Tööhõive määr Töötuse määr Mitteaktiivsete osatähtsus 2018 IV kv tööjõus osalemise määr 2018 IV kv tööhõive määr 2018 IV kv töötuse määr 2018 III kv mitteaktiivsete osatähtsus Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 7. 7. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, % Tööjõus osalemise määr Tööhõive määr Töötuse määr Mitteaktiivsete osatähtsus 2018 tööjõus osalemise määr 2018 tööhõive määr 2018 töötuse määr 2018 mitteaktiivsete osatähtsus Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 8. 8. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv tuhat Töötud töötuse perioodi kestuse järgi, tuhat Vähem kui 6 kuud 6-11 kuud 12 kuud või rohkem IV kv 2018 töötud kokku Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring Statistikaamet hindab töötute arvu tööjõu-uuringuga, Töötukassa peab arvestust registreeritud töötute kohta. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 01/12/2003 01/06/2004 01/12/2004 01/06/2005 01/12/2005 01/06/2006 01/12/2006 01/06/2007 01/12/2007 01/06/2008 01/12/2008 01/06/2009 01/12/2009 01/06/2010 01/12/2010 01/06/2011 01/12/2011 01/06/2012 01/12/2012 01/06/2013 01/12/2013 01/06/2014 01/12/2014 01/06/2015 01/12/2015 01/06/2016 01/12/2016 01/06/2017 01/12/2017 01/06/2018 01/12/2018 tuhat Registreeritud töötud töötuse kestuse järgi, tuhat vähem kui 6 kuud 6-11 kuud 12 kuni 23 kuud 24 kuud või rohkem Puudub varasem töökogemus IV kv 2018 reg töötud kokku Allikas: töötukassa
 9. 9. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv tuhat 15-74 aastased mitteaktiivsed põhjuse järgi, tuhat Muud põhjused Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida) Pensioniiga Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus Haigus või vigastus Õpingud Allikas: statistikaamet
 10. 10. PALK JA TÖÖJÕUKULU
 11. 11. Mõisted ja metoodika Statistikaameti palgastatistika Statistikaamet korraldab palgastatistika uuringut rahvusvahelise metoodika alusel 1992. aastast. Valimis on üle 10 000 ettevõtte, asutuse ja organisatsiooni. Statistikaameti andmed on tekkepõhised ehk näiteks oktoobri palgana võetakse arvesse oktoobri eest arvestatud töötasu. Kuupalk – sisaldab nii tasu tegelikult töötatud aja kui ka mittetöötatud aja eest. Tasu töötatud aja eest sisaldab põhipalka ja erinevaid lisatasusid, nt seadusega ettenähtud lisatasu ületundide, öötöö vms eest, tulemustasud ja preemiad, staaži ja kvalifikatsioonitasud jms. Tasu mittetöötatud aja eest sisaldab näiteks puhkusetasusid ja erinevaid toetusi. Keskmine kuupalk on taandatud täistööajaga töötajale, nt kaks poolekohaga töötajat lähevad arvesse ühena. Tunnipalk – sisaldab tasu tegelikult töötatud aja eest, tasu mittetöötatud aja eest tunnipalk ei sisalda. Tööjõukulu – sisaldab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, hüvitisi ja toetusi palgatöötajatele. Reaalpalga muutuses on võetud arvesse tarbijahinna indeksi muutus. Maksu- ja tolliameti väljamaksete statistika Maksu- ja tolliamet avaldab statistikat isiku kohta tehtud keskmise ja mediaan väljamakse kohta. Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1. Maksu- ja tolliameti väljamaksete statistika on kassapõhine ehk tasud lähevad arvesse kuu järgi millal nad välja maksti. Maksu- ja tolliameti keskmine väljamaksete statistika sisaldab nii täis- kui ka osalise ajaga töötajatele tehtud väljamakseid. Keskmine brutoväljamakse – sisaldab töötasu ja muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandja deklareerib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodidega 10, 12, 13 ja 15. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised. Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt.
 12. 12. 246 277 305 331 363 411 484 583 670 637 637 672 706 757 799 852 918 986 1098 314 352 393 430 466 516 601 725 825 784 792 839 887 949 1005 1065 1146 1221 1310 532 581 628 696 808 974 1113 1067 1074 1137 1203 1284 1357 1437 1548 1648 1756 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EUR Aastad Keskmine neto- ja brutokuupalk ning tööjõukulu töötaja kohta, aasta statistika Keskmine netokuupalk, eurot Keskmine brutokuupalk, eurot Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta, eurot Allikas: statistikaamet
 13. 13. 549 552 580 620 661 709 762 818 885 965 724 722 752 797 850 901 961 1021 1098 1177 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EUR Aastad Keskmine ja mediaan brutoväljamakse, aasta statistika Mediaan brutoväljamakse, eurot Keskmine brutoväljamakse, eurot Allikas: maksu- ja tolliamet
 14. 14. 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv Tunnipalk Kuupalk Keskmine brutokuupalk ja tunnipalk, kvartali statistika Keskmine brutokuupalk Keskmine brutotunnipalk Allikas: statistikaamet 2017 2018 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv 1153 1242 1201 1271 1242 1321 1291 1384 7,13 7,50 7,22 7,67 7,38 7,50 7,51 7,85
 15. 15. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv Keskmine tööjõukulu töötaja kohta ja netokuupalk, kvartali statistika Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta Netokuupalk Allikas: statistikaamet Märkus: 2018. aastast ei avalda statistikaamet enam netokuupalka. Tabelis ja graafikus toodud netokuupalk on arvutuslik vastavalt kehtivale maksuvaba tulu arvestamise valemile. 2017 2018* I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv 1556 1673 1618 1716 1667 1771 1733 1855 932 1001 968 1027 1053 1105 1086 1147
 16. 16. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv Keskmine brutokuupalk (Statistikaamet), mediaan brutoväljamakse (EMTA), kvartali statistika Keskmine brutokuupalk EMTA mediaanväljamakse Allikad: statistikaamet, maksu ja tolliamet 2017 2018 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv 1153 1242 1201 1271 1242 1321 1291 1384 877 958 909 991 950 1014 1000 1058
 17. 17. -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv Keskmise brutopalga, reaalpalga ja mediaanväljamakse muutus Eelmise aasta sama kvartal = 100 Reaalpalga muutus Brutokuupalga muutus Brutotunnipalga muutus Mediaan brutoväljamakse muutus Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet
 18. 18. TEGEVUSALADE PALGAERINEVUSED
 19. 19. 937 1111 1221 1224 1338 1163 1622 1357 2154 1529 1310 1248 1857 1249 1606 1050 854 2172 1241 1132 0 500 1000 1500 2000 2500 Muud teenindavad tegevused Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Haridus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Finants- ja kindlustustegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Tegevusalade keskmine Ehitus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Töötlev tööstus Mäetööstus Kinnisvaraalane tegevus Majutus ja toitlustus Info ja side Veondus ja laondus Haldus- ja abitegevused Keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi, aasta statistika 2018 2017 Allikas: statistikaamet Muude teenindavate tegevusalade keskmise brutokuupalga muutust mõjutas statistikaameti palgastatistika metoodika muudatus, mille kohaselt on 2018. aastast vaatluse all ka alla 50 töötajaga MTÜd ja sihtasutused. 39,6% 19,3% 13,1% 10,8% 10,2% 9,3% 9,2% 8,9% 7,9% 7,4% 7,3% 6,8% 6,6% 6,5% 6,2% 5,6% 5,2% 3,7% 3,5% 1,2% Muutus 2017/2018
 20. 20. 1010 1196 1388 1357 1283 1321 1201 1307 1384 1440 1805 900 1192 1670 2270 1582 1262 1103 2167 1790 0 500 1000 1500 2000 2500 Muud teenindavad tegevused Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Haridus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Ehitus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Töötlev tööstus Tegevusalade keskmine Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Majutus ja toitlustus Haldus- ja abitegevused Mäetööstus Info ja side Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Veondus ja laondus Kinnisvaraalane tegevus Finants- ja kindlustustegevus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi, kvartali statistika IV kv 2018 IV kv 2017 Allikas: statistikaamet Muude teenindavate tegevusalade keskmise brutokuupalga muutust mõjutas statistikaameti palgastatistika metoodika muudatus, mille kohaselt on 2018. aastast vaatluse all ka alla 50 töötajaga MTÜd ja sihtasutused. 48,1% 21,1% 13,6% 13,3% 12,6% 10,9% 10,5% 9,0% 8,9% 8,8% 8,0% 7,6% 7,2% 7,0% 6,8% 5,5% 5,3% 5,2% 3,8% 3,2% Muutus
 21. 21. 85% 90% 79% 86% 79% 83% 90% 88% 86% 90% 85% 83% 90% 88% 87% 79% 81% 82% 87% 93% 4% 2% 6% 3% 9% 6% 4% 5% 4% 2% 6% 6% 5% 6% 4% 6% 6% 3% 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad 2018 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Tasu ületunnitöö eest Lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal töötamise eest Ebaregulaarsed preemiad Tasu mittetöötatud aja eest Mitterahaline tasu Maksed töötajate hoiuskeemidesse Allikas: statistikaamet
 22. 22. 1119 1052 1272 1073 1458 1114 1117 1074 1072 772 1848 1798 947 1344 984 1289 983 1114 969 872 0 500 1000 1500 2000 2500 Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad 2018 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Lisatasud kokku Allikas:statistikaamet
 23. 23. 86% 89% 80% 86% 85% 82% 89% 88% 87% 92% 86% 86% 89% 88% 86% 76% 83% 83% 87% 91% 7% 3% 6% 4% 4% 9% 5% 6% 4% 2% 6% 5% 5% 7% 6% 13% 14% 5% 9% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad, IV kv 2018 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Tasu ületunnitöö eest Lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal töötamise eest Ebaregulaarsed preemiad Tasu mittetöötatud aja eest Mitterahaline tasu Maksed töötajate hoiuskeemidesse Allikas: statistikaamet
 24. 24. 1185 1068 1330 1124 1519 1142 1173 1132 1099 826 1958 1857 986 1398 1030 1375 1130 1188 1041 921 0 500 1000 1500 2000 2500 Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad, IV kv 2018 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Lisatasud Allikas:statistikaamet
 25. 25. 1163 1606 1249 1857 1338 1248 1224 1241 854 2172 2154 1050 1529 1132 1622 1221 1357 1111 937 0 500 1000 1500 2000 2500 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Brutokuupalk Töötajatearv Keskmine brutokuupalk ja töötajate arv, 2018 Keskmine töötajate arv, taandatud täistööajale Keskmine brutokuupalk Tegevusalade keskmine brutokuupalk Graafik näitab, kuivõrd mõjutavad suurema töötajate arvuga tegevusvaldkonnad keskmist brutokuupalka. Allikas: statistikaamet
 26. 26. -18% 16% -9% 20% 1% 8% -4% 2% -36% 57% 84% -18% 18% -10% 29% -12% 3% -20% -28% -11% 23% -5% 42% 2% -5% -7% -5% -35% 66% 64% -20% 17% -14% 24% -7% 4% -15% -28% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Põllumajandus,metsamajandusjakalapüük Mäetööstus Töötlevtööstus Elektrienergia,gaasi,auruja konditsioneeritudõhugavarustamine Veevarustus;kanalisatsioon,jäätme-ja saastekäitlus Ehitus Hulgi-jajaekaubandus;mootorsõidukiteja mootorratasteremont Veondusjalaondus Majutusjatoitlustus Infojaside Finants-jakindlustustegevus Kinnisvaraalanetegevus Kutse-,teadus-jatehnikaalanetegevus Haldus-jaabitegevused Avalikhaldusjariigikaitse;kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoidjasotsiaalhoolekanne Kunst,meelelahutusjavabaaeg Muudteenindavadtegevused Brutokuupalga erinevus keskmisest palgast tegevusalade lõikes 2008. a 2018. a Allikas: statistikaamet, Palgainfo Agentuuri arvutused (keskmine brutokuupalk – tegevusala keskmine brutokuupalk) / keskmine brutokuupalk
 27. 27. PIIRKONDLIKUD PALGAERINEVUSED
 28. 28. 987 1027 1134 1150 1003 1088 1455 1366 1310 944 1478 1289 1054 995 1055 1021 1100 1028 0 500 1000 1500 2000 2500 Saare maakond Jõgeva maakond Lääne maakond Rapla maakond Põlva maakond Järva maakond Harju maakond Harju maakond v.a Tallinn Eesti keskmine Hiiu maakond ..Tallinn Tartu maakond Ida-Viru maakond Valga maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond Viljandi maakond Võru maakond Keskmine brutokuupalk maakonniti, aasta statistika 2018 2017 Allikas: statistikaamet 12,7% 12,2% 11,5% 11,2% 10,7% 9,5% 7,5% 7,3% 6,9% 6,9% 6,1% 5,7% 5,6% 5,2% 4,6% 4,3% 2,9% Muutus 2017/2018
 29. 29. 1250 1051 1096 1214 989 1147 1217 1531 1413 1384 1562 1086 1375 1129 1011 1071 1102 1079 0 500 1000 1500 2000 2500 Lääne maakond Saare maakond Jõgeva maakond Rapla maakond Hiiu maakond Järva maakond Viljandi maakond Harju maakond Harju maakond v.a Tallinn Eesti keskmine ..Tallinn Lääne-Viru maakond Tartu maakond Pärnu maakond Põlva maakond Valga maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Keskmine brutokuupalk maakonniti, kvartali statistika IV kv 2018 IV kv 2017 Allikas: statistikaamet 15,3% 14,7% 13,5% 11,9% 11,5% 10,5% 10,3% 9,1% 8,9% 8,8% 7,8% 7,8% 6,9% 6,8% 5,7% 5,7% 0,1% Muutus
 30. 30. Allikas: maksu- ja tolliamet
 31. 31. Allikas: maksu- ja tolliamet
 32. 32. 12% 13% -25% -21% -22% -15% -25% -19% -19% -14% -17% -16% -2% -30% -18% -17% 11% 13% -28% -20% -22% -17% -13% -22% -23% -19% -12% -25% -2% -24% -16% -22% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Harjumaakond ..Tallinn Hiiumaakond Ida-Virumaakond Jõgevamaakond Järvamaakond Läänemaakond Lääne-Virumaakond Põlvamaakond Pärnumaakond Raplamaakond Saaremaakond Tartumaakond Valgamaakond Viljandimaakond Võrumaakond Brutokuupalga erinevus keskmisest palgast maakonniti 2008. a 2018. a Allikas: statistikaamet, Palgainfo Agentuuri arvutused (keskmine brutokuupalk – maakonna keskmine brutokuupalk) / keskmine brutokuupalk
 33. 33. PALGAERINEVUSED OMANIKU LIIGI JÄRGI
 34. 34. 1622 1157 1171 1561 1310 1486 1028 1101 1456 1221 0 500 1000 1500 2000 2500 Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine brutokuupalk Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, aasta statistika 2018 2017 Allikas: Statistikaamet 9,2% 12,5% 6,4% 7,2% 7,3% Muutus 2017/2018
 35. 35. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2000Ikv IIkv IIIkv IVkv 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, kvartali statistika Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine Allikas: Statistikaamet
 36. 36. 1755 1274 1237 1595 1384 1607 1137 1144 1458 1271 0 500 1000 1500 2000 2500 Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine brutokuupalk Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, kvartali statistika IV kv 2018 IV kv 2017 Allikas: Statistikaamet 9,2% 12,0% 8,1% 9,4% 8,9% Muutus
 37. 37. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv IVkv Keskmise brutokuupalga muutus omaniku liigi järgi, kvartali statistika Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Allikas: Statistikaamet
 38. 38. Lisainfo Palgainfo Agentuur E-post: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: +372 5688 5066 www.palgainfo.ee Teie ettevõtte heaks!

×