Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Persoonlijk leren met ICT

579 views

Published on

Interactieve presentatie over leren, differentiëren en personaliseren in de 21e eeuw.

Published in: Education

Persoonlijk leren met ICT

 1. 1. Persoonlijk leren met ICT www.huffingtonpost.com iXpiratiemiddag XL Nijmegen Jos Cöp | j.cop@zwijsen.nl | @joscop | Jos Cöp | www.joscop.nl (presentaties) Gert Custers | gertcusters@innofun.nl | @GertCusters | Gert Custers | www.innofun.nl
 2. 2. Bron: prowise.com Interactieve presentatie: doelstellingen kader kunnen toepassen op de eigen situatie aanzet maken voor implementatieplan Kader: matrix persoonlijker leren met ICT koppelen aan gebruik van leermiddelen
 3. 3. Wat heeft deze foto te maken met het gebruik van ICT in de klas? Bron: indoexpatriate.wordpress.com Huiswerk 1
 4. 4. Wat kan deze foto met persoonlijk leren te maken hebben? Huiswerk 2
 5. 5. leerstof delen geen geïsoleerde oplossingen Bron: www.extremetech.com data delen flexibel in organisatievorm de leerkracht beslist en wij faciliteren ICT laten ontzorgen eerst bewijs, dan toepassing Uitgangspunten voor 3 – 5 jaar
 6. 6. innovatie - implementatie goed onderwijs - ICT praktisch Uitgangspunten voor 3 – 5 jaar
 7. 7. Opdracht
 8. 8. De kern van persoonlijk leren twee leerbehoeften onderscheiden maximaal faciliteren met ICT hoe kunnen we dat bieden? wat heeft individu nodig?
 9. 9. Snelle doorstromers afremmen leidt tot problemen verboden te remmen?
 10. 10. Minder snelle doorstromers uitleg, feedback en begeleiding een duwtje is noodzakelijk
 11. 11. Een opvatting van persoonlijk leren bron:www.schoolinfo Wat mis je?
 12. 12. Opdracht
 13. 13. accent op samen leren accent op individueel leren lineair door leerstof adaptief door leerstof differentiëren in groepen individualiseren gesloten personaliserenwerken met (eigen) leervragen Vier keer persoonlijk leren Bron: Cöp, J. & Rouschop, A. (2016). Vier keer persoonlijk leren. Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw.
 14. 14. accent op samen leren accent op individueel leren lineair door leerstof adaptief door leerstof differentiëren in groepen individualiseren gesloten personaliseren Vier keer persoonlijk leren werken met (eigen) leervragen
 15. 15. 1. Samen lineair: differentiëren in groepen extra stof / verrijkingsstof 3 (instructie)aanpakken convergente differentiatie groepsgebonden Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 16. 16. Bron: www. prowise.com samen werken met ICT touchscreens / digiborden Hoe gaat ICT ons helpen? digitale leerkrachtassistent presentatieoplossingen wel of niet arrangeren
 17. 17. Bron: de leerkrachtassistent van Spelling in beeld 2 (Live) demo digitale leerkrachtassistent
 18. 18. Showstopper Te grote verschillen om convergent te differentiëren Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 19. 19. accent op samen leren accent op individueel leren lineair door leerstof adaptief door leerstof differentiëren in groepen individualiseren gesloten personaliseren Vier keer persoonlijk leren werken met (eigen) leervragen
 20. 20. 2. Individueel lineair: individualiseren ook samenwerkend lineaire leerstofmodules divergente differentiatie zelfstandig Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 21. 21. Bron: www. prowise.com zelfstandig werken met ICT duo leren personal devices digitale opdrachtsystemen Hoe gaat ICT ons helpen?
 22. 22. Bron: het digiboek van Spelling in beeld 2 (Live) demo digitaal oefensysteem
 23. 23. Showstopper Handen tekort. Kan ICT mij voldoende helpen. Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 24. 24. accent op samen leren accent op individueel leren lineair door leerstof adaptief door leerstof differentiëren in groepen individualiseren gesloten personaliseren Vier keer persoonlijk leren werken met (eigen) leervragen
 25. 25. 3. Individueel adaptief: gesloten personaliseren gestuurd door learning analytics adapatief door algoritme divergente differentiatie zelfstandig Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 26. 26. Bron: www. prowise.com zelfstandig werken met ICT learning analytics personal devices leerlinggestuurd games en adaptieve leersystemen Hoe gaat ICT ons helpen?
 27. 27. Showstopper Leren we alleen wat vast te leggen is in learning analytics? Regie en overzicht traditionele arme didactiek Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 28. 28. De meerwaarde van nieuwe technologie Kopie van eerdere gewoonten? Helpt de technologie om beter te gaan leren? Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 29. 29. Oud leren? arme media arme vormen van leren Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 30. 30. rijke media rijke vormen van leren? Nieuw leren? de kracht van het netwerk blijft vaak onbenut
 31. 31. 4. Samen adaptief: uitgaan van (eigen) leervragen actief wederzijds leren met ICT doelen worden leervragen persoonlijk niveau / interesse divergente differentiatie vaak samenwerkend groepsgebonden Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 32. 32. Bron: slo / kennisnet meer aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden Samen leren in een nieuw jasje
 33. 33. Showstopper Staan we echt open voor een andere didactiek? Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 34. 34. accent op samen leren accent op individueel leren lineair door leerstof adaptief door leerstof differentiëren in groepen individualiseren gesloten personaliserenwerken met (eigen) leervragen Opdracht: waar zitten taal nu?
 35. 35. accent op samen leren accent op individueel leren lineair door leerstof adaptief door leerstof differentiëren in groepen individualiseren gesloten personaliserenwerken met (eigen) leervragen Opdracht: waar zitten taal straks?
 36. 36. accent op samen leren accent op individueel leren lineair door leerstof adaptief door leerstof differentiëren in groepen individualiseren gesloten personaliserenwerken met (eigen) leervragen Opdracht: waar zitten rekenen nu?
 37. 37. accent op samen leren accent op individueel leren lineair door leerstof adaptief door leerstof differentiëren in groepen individualiseren gesloten personaliserenwerken met (eigen) leervragen Opdracht: waar zitten rekenen straks?
 38. 38. Hoe kom je daar Hoe komen we er Onze keuzes Naar een stappenplan
 39. 39. Wat is mijn vertrekpunt? Welke route neem ik?
 40. 40. schoolvisie vakgebied omgaan met verschillen (basis)didactiek organisatievorm & klassenmanagement leermiddelen, infrastructuur en devices ……………………. Opdracht: Wat is ons vertrekpunt?
 41. 41. http://bit.ly/2eet8Ee Naar het formulier? Scan QR-code of tik in url.
 42. 42. Op zoek naar de persoonlijke meerwaarde Bron: indoexpatriate.wordpress.com met ICT voor individu
 43. 43. Met persoonlijke leerervaringen Bron: indoexpatriate.wordpress.com Hoe niet? Hoe wel?
 44. 44. Met persoonlijke experimenteren Bron: www.reddit.com geen situatie is gelijk
 45. 45. En persoonlijk (leer)succes! Bron: indoexpatriate.wordpress.com
 46. 46. Jos Cöp | j.cop@zwijsen.nl | @joscop | joscop | www.joscop.nl (presentaties) Gert Custers | gertcusters@innofun.nl | @GertCusters | Gert Custers | www.innofun.nl Persoonlijk leren met ICT

×