Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.

 1. 1. Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs Met voorbeelden uit Taal in beeld 2 IPON 2013, Jaarbeurs Utrecht Jos Cöp | E-mail: j.cop@zwijsen.nl | Twitter: @joscop
 2. 2. Hoe ziet het taal- en leesonderwijs eruit over 7 jaar? Bedenk 3 belangrijke kenmerken.
 3. 3. Wissel uw belangrijkste kenmerk uit met uw buurman of buurvrouw.
 4. 4. Technologie in 2020
 5. 5. En wij? Wat - Leerkracht
 6. 6. De methode als educatief platform Wat - Leerkracht
 7. 7. boeken
 8. 8. instructie- en oefensoftware boeken
 9. 9. digibordsoftware instructie- en oefensoftware boeken
 10. 10. digibordsoftware toetssoftwareinstructie- en oefensoftware boeken
 11. 11. digibordsoftware toetssoftwareinstructie- en oefensoftware boeken regiesoftware apps
 12. 12. digibordsoftware toetssoftwareinstructie- en oefensoftware boeken regiesoftware apps
 13. 13. digibordsoftware toetssoftwareinstructie- en oefensoftware interactieve digiboeken boeken regiesoftware apps
 14. 14. digibordsoftware toetssoftwareinstructie- en oefensoftware interactieve digiboeken boeken regiesoftware apps
 15. 15. digibordsoftware toetssoftwareinstructie- en oefensoftware interactieve digiboeken boeken regiesoftware apps
 16. 16. De kernmerken van het platform • flexibel – organisatievorm – minder leerkrachtafhankelijkheid – papier en / of digitaal • gebruiksvriendelijk – ondersteunen werkproces • opbrengstgericht – leerresultaten – differentiatie – dynamische groepsplannen • actueel • continue verbetering
 17. 17. En nu concreet graag. Liefst met (voor)beelden. Wat - Leerkracht
 18. 18. 12 digitale toepassingen 1. Interactieve digiboeken 2. Alles in één leerkrachtassistent 3. Werken met (instructie)films 4. Werken met een en dynamisch uitlegbord 5. Interactieve oefenvormen met directe feedback 6. Digitaal toetsen op tablet of pc 7. Dynamische overzichten met leerlingresultaten 8. Herhalingsstof of weektaak op naam beschikbaar 9. Serious games voor extra instructie en herhaling 10. Realtime toepassingen vanuit de database op het digibord 11. Dynamische groepsplannen 12. Apps om de leertijd thuis uit te breiden
 19. 19. 1. flexibel Wat - Leerkracht
 20. 20. “Kan ICT de lesorganisatie flexibeler maken?” Wat - Leerkracht
 21. 21. “Moeten we wel of niet digitaal gaan?” Wat - Leerkracht
 22. 22. Flexibel: papier en/of digitaal papier digitaal basisstof boek werkboek handleiding uitlegkaarten digiboek leerkrachtassistent voor digibord extra uitleg en oefenen kopieerboek leerlingsoftware digiboek toetsen toetsboek kopieerboek toetssite: digitale toetsafname, beoordeling, vervolgadvies, groepsplan herhalingsstof kopieerboek leerlingsoftware digiboek leerkrachtassistent voor digibord plusstof plustaken digiboek leerlingsoftware
 23. 23. 1
 24. 24. Checklist werken met digiboeken 1. Is de infrastructuur (netwerk, bandbreedte, stroomvoorziening) er klaar voor? 2. Is de apparatuur (tablets, laptops) onderhoudbaar? 3. Kunnen digiboeken wel goedkoper zijn? 4. Is zoveel schermwerk verantwoord? 5. Willen leerlingen wel volledig digitaal werken? 6. Zijn digitale oefenvormen effectief genoeg? 7. Is minder schrijven van invloed op de effectiviteit? 8. Hoe passen digiboeken in de differentiatie? 9. …
 25. 25. 2. gebruiks- vriendelijk Wat - Leerkracht
 26. 26. “Kan ICT mijn werk gemakkelijker en effectiever maken?”
 27. 27. lesboek werkboek uitlegkaarten antwoordenboek herhalingstaken leerling- en nakijkbladen registratiebladen uitlegfilmpjes interactieve oefeningen denkvragen en uitlegborden slimme koppelingen naar omliggende software 2
 28. 28. 3
 29. 29. 4
 30. 30. 5
 31. 31. “Kan ICT de toetsing en verwerking van de resultaten overnemen?” Wat - Leerkracht
 32. 32. 6
 33. 33. 7
 34. 34. 8
 35. 35. “Kan ICT zorgen voor de juiste vervolg- activiteiten?” Wat - Leerkracht
 36. 36. 9
 37. 37. 10
 38. 38. 3. opbrengst- gericht Wat - Leerkracht
 39. 39. Het differentiatiedilemma Hoge verwachtingen: - Leerroute 1: 1 F / 1S Lagere verwachtingen - Leerroute 2: 1F- Lage verwachtingen - Leerroute 3: 1F-- onderwijsprestaties tijd Aanpak 3: zelfinstructie Aanpak 2: basisinstructie Aanpak 1: basisinstructie en verlengde instructie
 40. 40. Hoe differentieer ik me te pletter? Puck van W. “Ik ben goed bezig, want ik heb 3 leerroutes, 3 instructieaanpakken en 3 verwerkingsniveaus.”
 41. 41. “Kan ICT het omgaan met verschillen nog verder ondersteunen?”
 42. 42. ICT in andere sectoren: de belastingdienst
 43. 43. “Kan ICT mij helpen met groepsplannen op maat?” Wat - Leerkracht
 44. 44. digibordsoftware toetssoftwareinstructie- en oefensoftware interactieve digiboeken boeken regiesoftware apps
 45. 45. 11
 46. 46. “Is dit goed nieuws voor iedereen?” Wat - Leerkracht
 47. 47. PuckvanW. De kern van het vak “Ik ben leerkracht geworden omdat ik het plannen en administreren zo geweldig vind.”
 48. 48. “Zijn er mogelijkheden voor leertijdverlenging thuis?” Wat - Leerkracht
 49. 49. 12
 50. 50. 4. actueel Wat - Leerkracht
 51. 51. “Blijft de leerstof actueel?” Wat - Leerkracht
 52. 52. 5. continue verbetering Wat - Leerkracht
 53. 53. “Hoe wordt het onderwijs en de methode steeds beter?” Wat - Leerkracht
 54. 54. Cirkel van het continue uitgeven
 55. 55. Ondersteuning Wat - Leerkracht
 56. 56. Ook beDankt! Jos Cöp E-mail: j.cop@zwijsen.nl Twitter: joscop Presentatie en meer: joscop.com Wat - Leerkracht

×