SlideShare a Scribd company logo
1 of 70
Leermiddelen in 2020
Hoe digitale leermiddelen de school effectiever
en leuker gaan maken
Jos Cöp (j.cop@zwijsen.nl) & Albert Rouschop (a.rouschop@zwijsen.nl)
Presentatie en meer op http://leermiddelen in 2020.blogspot.com
Het programma
• De school in 2020: het einde van het massasysteem
• Het onderwijspaneel: ICT bij een schoolconcept
• ICT en het leerlandschap: toen, nu en straks
• ICT in leermiddelen: inspirerende voorbeelden
Wie bent u en wie zijn wij?
Wie bent u?
• werkt er in de klas?
• werkt er buiten de klas maar op school?
• werkt er buiten de school?
Wie zijn wij?
Stelling:
In 2020 ziet het werken in de klas
er heel anders uit dan in 2014.
Eens Oneens
De school in 2020
De school in 2020
Jos Cöp & Albert Rouschop
ICT en onderwijsinnovatie
ICT kan het onderwijs niet vernieuwen, maar wel de innovatie
faciliteren. Het is geen op zich doel, maar wel een onmisbaar
middel.
Onderwijsconcepten
Onderwijsinnovatie begint bij het maken van kleinere of grotere
aanpassingen in bestaande onderwijsconcepten.
Onderwijs als massasysteem
Het onderwijs was ooit een massasysteem met één oplossing:
klassikaal frontaal onderwijs met als belangrijkste leermiddel
boekjes.
Oplossingen voor doelgroepen
De massaoplossing werkt steeds minder goed. De specifieke
wensen en mogelijkheden leiden tot grotere diversiteit voor
doelgroepen.
Het onderwijs van de toekomst
In de toekomst zullen alle denkbare onderwijsconcepten naast
elkaar bestaan. De keuze is aan ouders, leerlingen en de school.
Goed of fout?
Een concept is de inrichting van het onderwijs. Er is geen sprake
van goed of fout, maar het gaat om de samenhang en de
aansluiting bij de doelgroep.
Samenhang in keuzes
Gekozen onderwijsconcepten verschillen in
pedagogiek, didactiek, organisatievorm, adaptiviteit, leerstof en
leermiddel.
Pedagogische aanpak
De pedagogische aanpak zal variëren van strak leiden en
begeleiden tot meer loslaten en zelf keuzes maken.
Didactische aanpak
De didactische aanpak zal variëren van hiërarchisch gestuurd en
gecontroleerd tot zelfsturend en sociaal constructief.
Organisatievorm
De organisatievorm zal variëren van zeer sterk
leerkrachtgestuurd tot leerlinggestuurd, vaak ondersteund door
ICT.
Adaptiviteit
De mate van adaptiviteit (het omgaan met verschillen tussen
leerlingen) zal variëren van sterk convergent tot sterk divergent
differentiëren.
Leerstof
Scholen zullen, binnen de voorschriften van bijvoorbeeld de
referentieniveaus, zelf bepalen welke leerstof ze aanbieden,
kiezen, toevoegen en combineren.
Leermiddel
De gewenste leermiddelen zullen variëren van volledig digitaal tot
voornamelijk papier. En uiteraard alle denkbare tussenvormen.
Passende onderwijsconcepten
Onderwijsconcepten worden krachtig als de keuzes die gemaakt
worden, congruent zijn en passen bij de doelgroep.
Onderwijspaneel
pedagogiek leiden, begeleiden loslaten, zelf kiezen
didactiek gesloten, volgend open, interactief
organisatievorm leerkrachtgestuurd leerlinggestuurd
differentiatie convergent divergent
Leerstof gestandaardiseerd zelfbepaald
leermiddel papier digitaal
Waar staat uw school voor?
Wat is uw doelgroep en welke keuzes maakt u als het gaat om
pedagogiek, didactiek, organisatie, adaptiviteit, leerstof en
leermiddelen?
Gepersonaliseerd leren
Mede door de groei in ICT-faciliteiten wordt het mogelijk om het
onderwijs beter af te stemmen op individuele leervorderingen en
leervermogen.
De inzet van ICT
Bij verschillende onderwijsconcepten past ook een verschillende
inzet van ICT, afhankelijk van de keuzes in ‘het regelpaneel’.
De methode als leerlandschap
Op basis van keuzes in het onderwijsconcept zullen scholen hun
eigen (digitale) ‘leerlandschap’ inrichten.
e-books
apps
boeken digitaal schoolbord
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
oefendatabase regiesoftware
Samenvattend
• Het huidige massasysteem schuurt, kraakt en past steeds
minder goed.
• Scholen zullen zich steeds meer moeten richten en profileren
op doelgroepen.
• De gehanteerde schoolconcepten zullen hierbij moeten
aansluiten.
• De keuzes in onderwijsconcepten moeten congruent zijn
(regelpaneel).
• ICT wordt in veel concepten de smeerolie die nodig is om het
te kunnen organiseren.
• De wijze waarop ICT gebruikt kan worden, verschilt per
onderwijsconcept (leerlandschap).
Het onderwijspaneel
Onderwijspaneel
pedagogiek leiden, begeleiden loslaten, zelf kiezen
didactiek gesloten, volgend open, interactief
organisatievorm leerkrachtgestuurd leerlinggestuurd
differentiatie convergent divergent
leerstof gestandaardiseerd zelfbepaald
leermiddel papier digitaal
Bron: Cöp & Rouschop (2014). Leermiddelen in 2020.
Het onderwijspaneel van de traditionele school
pedagogiek leiden, begeleiden loslaten, zelf kiezen
didactiek gesloten, volgend open, interactief
organisatievorm leerkrachtgestuurd leerlinggestuurd
differentiatie convergent divergent
leerstof gestandaardiseerd zelfbepaald
leermiddel papier digitaal
Bron: Cöp & Rouschop (2014). Leermiddelen in 2020.
Het onderwijspaneel van de moderne volgende school
pedagogiek leiden, begeleiden loslaten, zelf kiezen
didactiek gesloten, volgend open, interactief
organisatievorm leerkrachtgestuurd leerlinggestuurd
differentiatie convergent divergent
leerstof gestandaardiseerd zelfbepaald
leermiddel papier digitaal
Bron: Cöp & Rouschop (2014). Leermiddelen in 2020.
Het onderwijspaneel van de moderne innovatie school
pedagogiek leiden, begeleiden loslaten, zelf kiezen
didactiek gesloten, volgend open, interactief
organisatievorm leerkrachtgestuurd leerlinggestuurd
differentiatie convergent divergent
leerstof gestandaardiseerd zelfbepaald
leermiddel papier digitaal
Bron: Cöp & Rouschop (2014). Leermiddelen in 2020.
Stelling:
Het is duidelijk waar mijn school
precies voor staat.
Vul uw onderwijspaneel in.
Eens Oneens
ICT en het
leerlandschap:
toen, nu en straks
De methode als leerlandschap
Van 1846-1988: de papieren methode
boeken
Vanaf 1988: instructie- en oefensoftware op de pc
boeken
instructie- en
oefensoftware
De methode als leerlandschap
Vanaf 2005: toetssoftware
boeken
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
De methode als leerlandschap
Vanaf 2007: digibordsoftware
boeken digibordsoftware
instructie- en
oefensoftware
toetssoftware
De methode als leerlandschap
Vanaf 2010: mobiele apps
apps
boeken digibordsoftware
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
De methode als leerlandschap
Vanaf 2012: de verbindende database
apps
boeken digibordsoftware
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
De methode als leerlandschap
digiboeken
apps
boeken digibordsoftware
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
Vanaf 2013: interactieve digiboeken
De methode als leerlandschap
digiboeken
apps
boeken digibordsoftware
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
regiesoftware
Vanaf 2014: Digiregie bij Veilig Leren Lezen
De methode als leerlandschap
digiboeken
apps
boeken digibordsoftware
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
oefendatabase regiesoftware
Vanaf 2014: Oefendatabase bij Taal in beeld
De methode als leerlandschap
digiboeken
apps
boeken digibordsoftware
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
oefendatabase regiesoftware
Toekomst: een compleet multimediaal leerlandschap
De methode als leerlandschap
leermiddelen 2020
traditionele school
leerkrachtgestuurd
weinig differentiatie
papier en vrijblijvend digitaal
moderne volgende school
leerkrachtgestuurd
convergente differentiatie
papier en ondersteunend digitaal
innovatieve school
meer leerlinggestuurd
divergente differentiatie
sturend digitaal en papier
e-books
pdf
epub
boeken slimme
digibord-
software
slimme
toetssoftware
groepsplannen
slim
gebruik
gegevens
appsleerling-
software
Slimme
serious
games
leermiddelen 2013
slimme
digiboeken
apps
ICT in leermiddelen
Wat werkt
John Hattie (Visible learning, 2008):
• Geven van formatieve (tussentijdse) evaluatie (.90)
• Piaget-achtige programma’s (ontdekkend leren,
simulaties, rollenspel) (1.28)
• Kinderen betrekken bij het stellen van doelen (liefst met
hoge verwachtingen) (1.44)
digiboeken
apps
boeken digibordsoftware
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
oefendatabase regiesoftware
Interactieve digiboeken
De keuze tussen Digiboeken en papieren boeken.
Bron:
Spelling in beeld 2
Het interactieve digiboek vanuit de leerling
Bron:
Spelling in beeld 2
Het interactieve digiboek vanuit de leerkracht
Bron:
Spelling in beeld 2
Stelling:
In 2020 heeft ICT de leerkracht
veel werk uit handen genomen.
Eens Oneens
digiboeken
apps
boeken digibordsoftware
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
oefendatabase regiesoftware
De leerkrachtassistent
Gerichte uitleg en oefening in een slimme serious game.
Bron:
Woordenschat
in beeld
Beter woorden leren met ICT: de persoonlijke woordselectie en de woordenhulp
Bron:
Woordenschat
in beeld
De 10 moeilijkste woorden real time uit de database naar het digibord.
Bron:
Woordenschat
in beeld en
leerkracht-
assistent
Taal in beeld 2
De Leerkrachtassistent: een luxe verkeerstoren met overzicht.
De leerkrachtassistent
digimenu
lesboeken
uitlegkaarten
antwoordenboek
handleiding
uitlegfilms
interactief uitlegbord
zelf in te richten uitlegbord
interactieve oefeningen
toetsing
toetsadministratie
dynamisch groepsplannen
database met oefenstof
databasekoppelingen
De Leerkrachtassistent staat centraal in de voorbereiding.
De hele methode interactief via het digibord
De leerkrachtassistent van Taal in beeld 2
Bron:
Taal in beeld 2
digiboeken
apps
boeken digibordsoftware
toetssoftwareinstructie- en
oefensoftware
oefendatabase regiesoftware
Toetsen en volgen
De leerlingen maken de toets digitaal op computer of tablet.
Nakijken, registreren en het vervolg plannen gebeurt direct.
De herhalingsstof wordt op naam klaargezet.
Eventuele werkbladen of weektaken worden op naam uitgeprint.
Dynamisch groepsplan: in het digimenu staan de aanpakken.
Dynamisch groepsplan: de computer administreert en stelt de actie voor.
Het ‘the-sky-is-the-limit-syndroom’
Technologie
trigger
desillusiedal
opleving productiviteits-
bewijs
Verwachtingspiek
overtuigings-
strijd
Bedankt!
Jos Cöp (j.cop@zwijsen.nl) & Albert Rouschop (a.rouschop@zwijsen.nl)
Presentatie en meer op http://leermiddelen in 2020.blogspot.com

More Related Content

What's hot

Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - IPON 2016
Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - IPON 2016Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - IPON 2016
Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - IPON 2016Jos Cöp
 
Digitale leerkansen (versie 4)
Digitale leerkansen (versie 4)Digitale leerkansen (versie 4)
Digitale leerkansen (versie 4)Jos Cöp
 
Breng leren tot leven met ICT - Stichting Borgesius
Breng leren tot leven met ICT - Stichting BorgesiusBreng leren tot leven met ICT - Stichting Borgesius
Breng leren tot leven met ICT - Stichting BorgesiusJos Cöp
 
Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.
Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.
Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.Jos Cöp
 
Breng leren tot leven kindante (versie 03)
Breng leren tot leven kindante (versie 03)Breng leren tot leven kindante (versie 03)
Breng leren tot leven kindante (versie 03)Jos Cöp
 
Breng leren tot leven. Leerkansen in het digitale tijdperk (versie september ...
Breng leren tot leven. Leerkansen in het digitale tijdperk (versie september ...Breng leren tot leven. Leerkansen in het digitale tijdperk (versie september ...
Breng leren tot leven. Leerkansen in het digitale tijdperk (versie september ...Jos Cöp
 
Ontwerpend leren - effectief persoonlijk leren in de 21e eeuw
Ontwerpend leren - effectief persoonlijk leren in de 21e eeuwOntwerpend leren - effectief persoonlijk leren in de 21e eeuw
Ontwerpend leren - effectief persoonlijk leren in de 21e eeuwJos Cöp
 
De 10 leer- en onderwijstrends van 2017 (versie 1)
De 10 leer- en onderwijstrends van 2017 (versie 1)De 10 leer- en onderwijstrends van 2017 (versie 1)
De 10 leer- en onderwijstrends van 2017 (versie 1)Jos Cöp
 
Hoe ict het taalonderwijs persoonlijker kan maken
Hoe ict het taalonderwijs persoonlijker kan makenHoe ict het taalonderwijs persoonlijker kan maken
Hoe ict het taalonderwijs persoonlijker kan makenJos Cöp
 
ICT en onderwijskwaliteit
ICT en onderwijskwaliteitICT en onderwijskwaliteit
ICT en onderwijskwaliteitJos Cöp
 
Hoe ict ons taalonderwijs persoonlijker kan maken
Hoe ict ons taalonderwijs persoonlijker kan makenHoe ict ons taalonderwijs persoonlijker kan maken
Hoe ict ons taalonderwijs persoonlijker kan makenJos Cöp
 
Persoonlijk leren met ICT
Persoonlijk leren met ICTPersoonlijk leren met ICT
Persoonlijk leren met ICTJos Cöp
 
Digitale leerkansen - IJsselgroep
Digitale leerkansen - IJsselgroepDigitale leerkansen - IJsselgroep
Digitale leerkansen - IJsselgroepJos Cöp
 
Breng leren tot leven (versie Kindante 02)
Breng leren tot leven (versie Kindante 02)Breng leren tot leven (versie Kindante 02)
Breng leren tot leven (versie Kindante 02)Jos Cöp
 
Persoonlijk leren is een teamsport (versie 1)
Persoonlijk leren is een teamsport (versie 1)Persoonlijk leren is een teamsport (versie 1)
Persoonlijk leren is een teamsport (versie 1)Jos Cöp
 
Digitale leerkansen
Digitale leerkansenDigitale leerkansen
Digitale leerkansenJos Cöp
 
Het verhaal van Taal in beeld 2
Het verhaal van Taal in beeld 2Het verhaal van Taal in beeld 2
Het verhaal van Taal in beeld 2Jos Cöp
 
Personaliseren met tablets en laptops kan dat wel
Personaliseren met tablets en laptops kan dat welPersonaliseren met tablets en laptops kan dat wel
Personaliseren met tablets en laptops kan dat welKennisnet
 
Homo zappiens volwassen
Homo zappiens volwassenHomo zappiens volwassen
Homo zappiens volwassenNscholts
 

What's hot (20)

Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - IPON 2016
Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - IPON 2016Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - IPON 2016
Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - IPON 2016
 
Digitale leerkansen (versie 4)
Digitale leerkansen (versie 4)Digitale leerkansen (versie 4)
Digitale leerkansen (versie 4)
 
Breng leren tot leven met ICT - Stichting Borgesius
Breng leren tot leven met ICT - Stichting BorgesiusBreng leren tot leven met ICT - Stichting Borgesius
Breng leren tot leven met ICT - Stichting Borgesius
 
Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.
Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.
Hoe een digitale methode met gemak leidt tot effectiever onderwijs.
 
Breng leren tot leven kindante (versie 03)
Breng leren tot leven kindante (versie 03)Breng leren tot leven kindante (versie 03)
Breng leren tot leven kindante (versie 03)
 
Breng leren tot leven. Leerkansen in het digitale tijdperk (versie september ...
Breng leren tot leven. Leerkansen in het digitale tijdperk (versie september ...Breng leren tot leven. Leerkansen in het digitale tijdperk (versie september ...
Breng leren tot leven. Leerkansen in het digitale tijdperk (versie september ...
 
Ontwerpend leren - effectief persoonlijk leren in de 21e eeuw
Ontwerpend leren - effectief persoonlijk leren in de 21e eeuwOntwerpend leren - effectief persoonlijk leren in de 21e eeuw
Ontwerpend leren - effectief persoonlijk leren in de 21e eeuw
 
De 10 leer- en onderwijstrends van 2017 (versie 1)
De 10 leer- en onderwijstrends van 2017 (versie 1)De 10 leer- en onderwijstrends van 2017 (versie 1)
De 10 leer- en onderwijstrends van 2017 (versie 1)
 
Hoe ict het taalonderwijs persoonlijker kan maken
Hoe ict het taalonderwijs persoonlijker kan makenHoe ict het taalonderwijs persoonlijker kan maken
Hoe ict het taalonderwijs persoonlijker kan maken
 
ICT en onderwijskwaliteit
ICT en onderwijskwaliteitICT en onderwijskwaliteit
ICT en onderwijskwaliteit
 
Hoe ict ons taalonderwijs persoonlijker kan maken
Hoe ict ons taalonderwijs persoonlijker kan makenHoe ict ons taalonderwijs persoonlijker kan maken
Hoe ict ons taalonderwijs persoonlijker kan maken
 
Persoonlijk leren met ICT
Persoonlijk leren met ICTPersoonlijk leren met ICT
Persoonlijk leren met ICT
 
Digitale leerkansen - IJsselgroep
Digitale leerkansen - IJsselgroepDigitale leerkansen - IJsselgroep
Digitale leerkansen - IJsselgroep
 
Breng leren tot leven (versie Kindante 02)
Breng leren tot leven (versie Kindante 02)Breng leren tot leven (versie Kindante 02)
Breng leren tot leven (versie Kindante 02)
 
Persoonlijk leren is een teamsport (versie 1)
Persoonlijk leren is een teamsport (versie 1)Persoonlijk leren is een teamsport (versie 1)
Persoonlijk leren is een teamsport (versie 1)
 
Digitale leerkansen
Digitale leerkansenDigitale leerkansen
Digitale leerkansen
 
Het verhaal van Taal in beeld 2
Het verhaal van Taal in beeld 2Het verhaal van Taal in beeld 2
Het verhaal van Taal in beeld 2
 
Personaliseren met tablets en laptops kan dat wel
Personaliseren met tablets en laptops kan dat welPersonaliseren met tablets en laptops kan dat wel
Personaliseren met tablets en laptops kan dat wel
 
Presentatie ii nov2010
Presentatie ii nov2010Presentatie ii nov2010
Presentatie ii nov2010
 
Homo zappiens volwassen
Homo zappiens volwassenHomo zappiens volwassen
Homo zappiens volwassen
 

Viewers also liked

Trends 1996 2008 2020
Trends 1996 2008 2020Trends 1996 2008 2020
Trends 1996 2008 2020guesta80a5d
 
De toekomst van it detachering
De toekomst van it detacheringDe toekomst van it detachering
De toekomst van it detacheringPeter Vermeulen
 
Het organiseren van outsourcing
Het organiseren van outsourcingHet organiseren van outsourcing
Het organiseren van outsourcingFrank Willems
 
6 reasons why companies choose IT outsourcing
6 reasons why companies choose IT outsourcing6 reasons why companies choose IT outsourcing
6 reasons why companies choose IT outsourcingIntetics
 
Outsourcing Performance 2017: Resultaten (van Solvinity)
Outsourcing Performance 2017: Resultaten (van Solvinity)Outsourcing Performance 2017: Resultaten (van Solvinity)
Outsourcing Performance 2017: Resultaten (van Solvinity)Solvinity
 
Offshoring and outsourcing best practice
Offshoring and outsourcing best practiceOffshoring and outsourcing best practice
Offshoring and outsourcing best practiceEric Tachibana
 
Outsourcing & Offshoring
Outsourcing & OffshoringOutsourcing & Offshoring
Outsourcing & OffshoringArun Khedwal
 
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?InterQuest Group
 

Viewers also liked (11)

Trends 1996 2008 2020
Trends 1996 2008 2020Trends 1996 2008 2020
Trends 1996 2008 2020
 
De toekomst van it detachering
De toekomst van it detacheringDe toekomst van it detachering
De toekomst van it detachering
 
Het organiseren van outsourcing
Het organiseren van outsourcingHet organiseren van outsourcing
Het organiseren van outsourcing
 
Sourcing awareness day 1
Sourcing awareness day 1Sourcing awareness day 1
Sourcing awareness day 1
 
Sourcing awareness day 2
Sourcing awareness day 2Sourcing awareness day 2
Sourcing awareness day 2
 
Offshoring
OffshoringOffshoring
Offshoring
 
6 reasons why companies choose IT outsourcing
6 reasons why companies choose IT outsourcing6 reasons why companies choose IT outsourcing
6 reasons why companies choose IT outsourcing
 
Outsourcing Performance 2017: Resultaten (van Solvinity)
Outsourcing Performance 2017: Resultaten (van Solvinity)Outsourcing Performance 2017: Resultaten (van Solvinity)
Outsourcing Performance 2017: Resultaten (van Solvinity)
 
Offshoring and outsourcing best practice
Offshoring and outsourcing best practiceOffshoring and outsourcing best practice
Offshoring and outsourcing best practice
 
Outsourcing & Offshoring
Outsourcing & OffshoringOutsourcing & Offshoring
Outsourcing & Offshoring
 
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
[Infographic] How will Internet of Things (IoT) change the world as we know it?
 

Similar to Leermiddelen in 2020 ipon 2014

Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...Stichting VO-content
 
Blended learning en MOOCs - Expertisedag HoGent
Blended learning en MOOCs - Expertisedag HoGentBlended learning en MOOCs - Expertisedag HoGent
Blended learning en MOOCs - Expertisedag HoGentInge De Vos
 
Onderwijs en ICT 5 september
Onderwijs en ICT 5 septemberOnderwijs en ICT 5 september
Onderwijs en ICT 5 septemberKennisnet
 
Surplus diblib 02112010
Surplus diblib 02112010Surplus diblib 02112010
Surplus diblib 02112010resiveldhoven
 
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...SURF Events
 
Onderwijs, technologie en de leraar
Onderwijs, technologie en de leraarOnderwijs, technologie en de leraar
Onderwijs, technologie en de leraarKennisnet
 
De sociale leeromgeving een naadloze overgang van offline naar online en terug
De sociale leeromgeving een naadloze overgang van offline naar online en terugDe sociale leeromgeving een naadloze overgang van offline naar online en terug
De sociale leeromgeving een naadloze overgang van offline naar online en terugFleur Prinsen
 
keuzes in ict
keuzes in ictkeuzes in ict
keuzes in ictKennisnet
 
Werken aan 21eeuwse vaardigheden
Werken aan 21eeuwse vaardighedenWerken aan 21eeuwse vaardigheden
Werken aan 21eeuwse vaardighedenPetran Meertens
 
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdfGebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdfKennisnet
 
Qliqmanagement
QliqmanagementQliqmanagement
QliqmanagementKennisnet
 
Personaliseren in nederland lucas onderwijs
Personaliseren in nederland lucas onderwijsPersonaliseren in nederland lucas onderwijs
Personaliseren in nederland lucas onderwijsKennisnet
 
Vmbocongres 2 februari 2010
Vmbocongres 2 februari 2010Vmbocongres 2 februari 2010
Vmbocongres 2 februari 2010Kennisnet
 
Sd ict+12juni2012
Sd ict+12juni2012Sd ict+12juni2012
Sd ict+12juni2012Kennisnet
 
RSG Enkhuizen | Digitalisering onderwijs 2013
RSG Enkhuizen | Digitalisering onderwijs 2013RSG Enkhuizen | Digitalisering onderwijs 2013
RSG Enkhuizen | Digitalisering onderwijs 2013Henk Orsel
 

Similar to Leermiddelen in 2020 ipon 2014 (20)

Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
 
Expertisedag hogent
Expertisedag hogentExpertisedag hogent
Expertisedag hogent
 
Blended learning en MOOCs - Expertisedag HoGent
Blended learning en MOOCs - Expertisedag HoGentBlended learning en MOOCs - Expertisedag HoGent
Blended learning en MOOCs - Expertisedag HoGent
 
Onderwijs en ICT 5 september
Onderwijs en ICT 5 septemberOnderwijs en ICT 5 september
Onderwijs en ICT 5 september
 
Proloog def
Proloog defProloog def
Proloog def
 
Surplus diblib 02112010
Surplus diblib 02112010Surplus diblib 02112010
Surplus diblib 02112010
 
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
 
Onderwijs, technologie en de leraar
Onderwijs, technologie en de leraarOnderwijs, technologie en de leraar
Onderwijs, technologie en de leraar
 
Tablets in de praktijk
Tablets in de praktijkTablets in de praktijk
Tablets in de praktijk
 
De sociale leeromgeving een naadloze overgang van offline naar online en terug
De sociale leeromgeving een naadloze overgang van offline naar online en terugDe sociale leeromgeving een naadloze overgang van offline naar online en terug
De sociale leeromgeving een naadloze overgang van offline naar online en terug
 
keuzes in ict
keuzes in ictkeuzes in ict
keuzes in ict
 
Werken aan 21eeuwse vaardigheden
Werken aan 21eeuwse vaardighedenWerken aan 21eeuwse vaardigheden
Werken aan 21eeuwse vaardigheden
 
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdfGebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf
 
Qliqmanagement
QliqmanagementQliqmanagement
Qliqmanagement
 
Personaliseren in nederland lucas onderwijs
Personaliseren in nederland lucas onderwijsPersonaliseren in nederland lucas onderwijs
Personaliseren in nederland lucas onderwijs
 
Vmbocongres 2 februari 2010
Vmbocongres 2 februari 2010Vmbocongres 2 februari 2010
Vmbocongres 2 februari 2010
 
Visie op ICT
Visie op ICTVisie op ICT
Visie op ICT
 
Pcvo Zhz
Pcvo ZhzPcvo Zhz
Pcvo Zhz
 
Sd ict+12juni2012
Sd ict+12juni2012Sd ict+12juni2012
Sd ict+12juni2012
 
RSG Enkhuizen | Digitalisering onderwijs 2013
RSG Enkhuizen | Digitalisering onderwijs 2013RSG Enkhuizen | Digitalisering onderwijs 2013
RSG Enkhuizen | Digitalisering onderwijs 2013
 

More from Jos Cöp

Naar het taalleesonderwijs van de toekomst - terugblikversie
Naar het taalleesonderwijs van de toekomst - terugblikversie Naar het taalleesonderwijs van de toekomst - terugblikversie
Naar het taalleesonderwijs van de toekomst - terugblikversie Jos Cöp
 
De heemlanden - vooruitblik
De heemlanden - vooruitblikDe heemlanden - vooruitblik
De heemlanden - vooruitblikJos Cöp
 
Eg woorden maken het verschil - edugraphicbundel
Eg woorden maken het verschil - edugraphicbundelEg woorden maken het verschil - edugraphicbundel
Eg woorden maken het verschil - edugraphicbundelJos Cöp
 
Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden.
Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden.Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden.
Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden.Jos Cöp
 
De kanteling van het leren
De kanteling van het lerenDe kanteling van het leren
De kanteling van het lerenJos Cöp
 
Slimmer leren en beter presteren (versie 1)
Slimmer leren en beter presteren (versie 1)Slimmer leren en beter presteren (versie 1)
Slimmer leren en beter presteren (versie 1)Jos Cöp
 
Doe het samen zelf (versie 2)
Doe het samen zelf (versie 2)Doe het samen zelf (versie 2)
Doe het samen zelf (versie 2)Jos Cöp
 
De kern van leerstroom (versie 1)
De kern van leerstroom (versie 1)De kern van leerstroom (versie 1)
De kern van leerstroom (versie 1)Jos Cöp
 

More from Jos Cöp (8)

Naar het taalleesonderwijs van de toekomst - terugblikversie
Naar het taalleesonderwijs van de toekomst - terugblikversie Naar het taalleesonderwijs van de toekomst - terugblikversie
Naar het taalleesonderwijs van de toekomst - terugblikversie
 
De heemlanden - vooruitblik
De heemlanden - vooruitblikDe heemlanden - vooruitblik
De heemlanden - vooruitblik
 
Eg woorden maken het verschil - edugraphicbundel
Eg woorden maken het verschil - edugraphicbundelEg woorden maken het verschil - edugraphicbundel
Eg woorden maken het verschil - edugraphicbundel
 
Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden.
Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden.Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden.
Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden.
 
De kanteling van het leren
De kanteling van het lerenDe kanteling van het leren
De kanteling van het leren
 
Slimmer leren en beter presteren (versie 1)
Slimmer leren en beter presteren (versie 1)Slimmer leren en beter presteren (versie 1)
Slimmer leren en beter presteren (versie 1)
 
Doe het samen zelf (versie 2)
Doe het samen zelf (versie 2)Doe het samen zelf (versie 2)
Doe het samen zelf (versie 2)
 
De kern van leerstroom (versie 1)
De kern van leerstroom (versie 1)De kern van leerstroom (versie 1)
De kern van leerstroom (versie 1)
 

Leermiddelen in 2020 ipon 2014