Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cmkysely2015

4,596 views

Published on

Johanna Janhonen teki syksyllä 2015 kyselyn, johon vastasi 51 suomalaista yhteisömanageria. Kyselyn tuloksen julkaistaan CMADFI-tapahtumassa 25.1.2016.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cmkysely2015

 1. 1. Yhteisömanagerikysely 2015 eli #cmkysely #CMADFI 25.1.16 Jyväskylän yliopisto Johanna Janhonen, Piilotettu aarre
 2. 2. Piilotetun aarteen Johanna Janhonen Yo-merkonomi, ulkomaankauppa 1996 FM, tilastotiede, 2000 projektin- & laadunhallintaa 98-06, wikit, blogit & mittarit, 06-09 wikikonsultti, someasiantuntija, 09-10 yrittäjä & somekouluttaja 2010- sometutkija, 11-12 CMADFI-tapahtuman järjestäjä 12- somekolumnisti, 12- Wikimedia Suomi ry:n hallitus 14- + yhteisömanagerointia vuodesta 2002 10 vuotta sometöitä!
 3. 3. Tammikuussa 2014 Lassi Valkama sai vähän ennen CMADFI- tapahtumaa idean: suomalaisia community managereita pitäisi tutkia. Hän teki kyselyn CMADFI-ryhmäläisten kanssa. Johanna Janhonen lupasi auttaa kyselyn markkinoinnissa ja tulosten julkaisussa.
 4. 4. Syksyllä 2015 Johanna teki uuden kyselyn yhteisömanagereille. Osa kysymyksistä on samoja, osa uusia. Vastauksia tuli suurin piirtein yhtä paljon, 50 ja 51 kpl.
 5. 5. Viime kerralla vastaajista päätoimisia yhteisömanagereita oli 31% ja sivutoimisia 69%. Nyt päätoimisia yhteisömanagereita oli 41% ja sivutoimisia 59%. Onko päätoimisten yhteisömanagereiden osuus kasvussa?
 6. 6. Entä onko yhteisömanageritiimien koko muuttunut viime kerrasta? 22% (20%) työskenteli yksin, 37% (40%) vastaajista 2-4 hengen tiimissä, 20% (13%) vastaajista 5-10 hengen tiimissä ja 22% (27%) vastaajista yli 10 hengen tiimissä.
 7. 7. Community managerin monet tittelit Assistentti Community Manager Digimarkkinoinnin suunnittelija Henkilöstöjohtaja Kehityspäällikkö koordinaattori Kouluttaja Marketing Manager Markkinointi- ja IT-päällikkö Markkinointikoordinaattori Markkinointisuunnittelija Projektipäällikkö Projektisuunnittelija Publicity Manager Senior Community Manager Sisällöntuottaja, yhteisömanageri Some-asiantuntija suunnittelija Tiedottaja Toimittaja Uravalmentaja Verkkopalveluasiantuntija verkkotiedottaja Viestinnän suunnittelija viestintä- ja digipäällikkö Viestintäasiantuntija viestintäkonsultti viestintäpäällikkö Yhteisömanageri Yrittäjä, Yhdistysaktiivi
 8. 8. Virallisempi status olisi toisinaan kiva; samoin se, että ymmärrettäisiin somessa toimimisen vaativan erikoisosaamista. Voisi kiteyttää: viestintä on raakaa työtä. Siihen tarvitaan kokemusta, pelisilmää ja perslihaksia. Ns. tylsistä asioista viestiminen kiinnostavalla tavalla on taito, joka nähdäkseni on harvalla ihmisellä. Ei kuka tahansa kadulta napattu muka-diginatiivi sovellu ylläpitämään ammatillista somea.
 9. 9. Kyselyyn vastanneet toimivat eri aloilla, eniten heitä oli koulutuspuolella.
 10. 10. Kauanko työskennelty CM:nä? Vastaajista 71% (81%) on toiminut yhteisömanagerina alle 4 vuotta ja 15,7% (12%) yli 6 vuotta. 
 11. 11. Viestintäjohtajaa lukuun ottamatta muu johto pitää somea luultavasti turhana.
 12. 12. Yhteisön kasvattaminen on hidasta, ja työaika ei aina riitä kaikkeen, mitä haluaisi tehdä.
 13. 13. Meillä on liian innokkaita Facebook-päivittäjiä, muut kanavat vähemmällä käytöllä. Ei ymmärretä, mihin kanavaan oma sisältö parhaiten sopisi. Halutaan ottaa uusia kanavia käyttöön, vaikkei olemassa oleviakaan hyödynnetä kunnolla. Paljon päivittäjiä, muttei kunnollista sisältökalenteria.
 14. 14. Osa organisaatiosta on erittäin valveutunutta ja sujut somen kanssa (tietää esim. analytiikasta enemmän kuin minä), osa on täydellisen, täydellisen pihalla (eivät ymmärrä somen konseptia). Molempien tyydyttäminen ja molempien kanssa kommunikoiminen asettaa omat vaatimuksensa.
 15. 15. Community managementin ohella teen myös markkinointiin, käyttäjien hankintaan, julkisuusstrategiaan ja sisällönsuunnitteluun liittyviä tehtäviä. Haasteena on määritellä kullakin hetkellä se tärkein asia, jota hoitaa eteenpäin, sekä etsiä jatkuvasti päivitettyä tietoa kaikista näistä osa-alueista. Pidän monipuolisuutta työssäni kuitenkin erittäin hienona asiana.
 16. 16. Toimin ulkoistettuna yhteisömanagerina, joten haasteena on saada ymmärrystä asiakasorganisaation sisälle oman yhteisömanagerityöni sisällöstä ja toimintatavoista. Asiakasorganisaation ensimmäinen yksikkö ymmärtää ja toinen yksikkö ei.
 17. 17. Ihmisten innostaminen ja rohkaiseminen – aina isoin homma! Isossa yrityksessä sitä toivoo osallistumista eri osastoilta, jotta yrityskuva niin sisäisesti kuin ulkoisesti pysyy mahdollisimman todenmukaisena. Suunta on hyvä ja innokkuus onneksi lisääntyykin koko ajan!
 18. 18. Ulkoisia yhteisöjä piti strategisesti tärkeänä 53% (77%) vastaajista, sisäisiä yhteisöjä vain 44% (42%) vastaajista.
 19. 19. Yhteisö toimii osana brändin rakentamista ja liidigeneraattorina. Lisäksi se on asiakaspalautekanava ja toimii ideointifoorumina tuotekehityksessä. Käytämme yhteisöpalvelu myös johtoryhmän, myynnin ja asennuksen välisessä sisäisessä viestinnässä.
 20. 20. Tavoitteemme on kehittää tuotteemme ympärille suuri käyttäjäyhteisö, jossa on erittäin aktiivinen ydinryhmä. Aktiivit toimivat osana tuotteemme markkinointia ja tuovat mukanaan orgaanisesti uusia jäseniä. Aktiiveja myös pyritään sitouttamaan osaksi yhteisön hallintaa esimerkiksi tarjoamalla moderaattorin tai neuvonantajan paikkoja yhteisön sisällä. Pyrimme tarjoamaan käyttäjille hyvät ja toimivat alustat ja sosiaaliset kanavat, joissa keskustella sekä toistensa että tiimimme kanssa. Käyttäjien mielipiteet ja näkemykset tuotteestamme otetaan huomioon tuotekehityksessä ja pidämme käyttäjäyhteisöä erittäin tärkeänä asiana yrityksemme menestyksen kannalta. Haluamme myös tiiminä olla erittäin helposti tavoitettavissa ja läsnä yhteisön jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi haluamme antaa tukemme käyttäjille, jotka tahtovat tehdä tai jakaa sisältöä tuotteeseemme liittyen, ja samalla tukea tuotteeseen liittyvää orgaanista viraliteettiä kaikin mahdollisin keinoin.
 21. 21. Käytetäänkö isoja somepalveluita (yli 100M käyttäjää) sisäisen vai ulkoisen yhteisön kanssa?
 22. 22. Teen tila/statuspäivityksiä 96% Otan kuvia 80% Neuvon yhteisön jäseniä 80% Käytän viestinnässä yhteisön sisältöjä 77% Kerään talteen yhteisön toiveita 75% Teen organisaation sisäistä markkinointia 71% Mittaan yhteisön aktiivisuutta 69% Mittaan tavoitteiden saavuttamista 63% Koulutan yhteisön jäseniä 59% Suunnittelen yhteisön strategiaa 59% Kerään talteen yhteisön tietoja 51% Mitä yhteisömanagerit tekevät?
 23. 23. Mitä yhteisöillä tavoitellaan?
 24. 24. Läpinäkyvyyttä, avoimuutta, ottamaan asiakkaita mukaan mahdollisimman moniin toimintoihin ja niiden kehittämiseen. Laajentamaan viestimistä eri puolilta yritystämme, jotta kuva yrityksestä olisi mahdollisimman realistinen ja monipuolinen.
 25. 25. Tavoite on parantaa sisäistä viestintää ja keskustelua, ja toimia keskustelukanavana asiakkaiden ja yrityksen välillä.
 26. 26. Opiskelijaintra (noin 8000 jäsentä): tavoitteena on tiedon löydettävyyden parantaminen, opiskelun ohjauksen tehostaminen, jotka puolestaan auttavat valmistumaan normaalissa ajassa. Bonuksena korkeakouluyhteisöllisyys, hyödyllisyys ja kiinnostavuus, hyvät jutut jakoon.
 27. 27. Pyrimme parantamaan organisaatiomme näkyvyyttä, kertomaan siitä mitä täällä tehdään ja miksi työmme on tärkeää. Pyrimme inhimillistämään kuvaa julkishallinnosta
 28. 28. Lisäämään vaikuttavuutta ja vaikutusvaltaa alallamme, ja viemään yhdistyksen viestiä eteenpäin mm. päättäjille ja yritysjohdolle. Lyhyellä aikavälillä tavoitteena on jäsenmäärän kasvu ja aktiivisen ydinryhmän kasvattaminen (nyt aika pitkälti muutaman ihmisen varassa).
 29. 29. Millaisena yhteisömanagerit näkevät työnsä tulevaisuudessa?
 30. 30. Yleisesti ehkä tarkennettava koko ammattikunnan roolitusta Laajempi viestiminen siitä, mitä CM tarkoittaa ja miksi se on tärkeää
 31. 31. CM tarvitsee myös yhteisön ympärilleen, eli työn tuominen aidoksi osaksi organisaation toimintaa. Ei saisi olla erillinen palanen.
 32. 32. Koulutuspolkuja lisää erilaisille yhteisömanagereille, aloittelijat oikeasti aloittelijoiden kursseille. Vertaisoppiminen on omalla kohdallani ollut usein vertaisopettamista.
 33. 33. Ammattimaisempi meininki: budjetti, tavoitteet, ennemmän tekijöitä, mittaus, analysointi ja kehittäminen... Olisi aika hienoa, jos cm olisi päätehtävä, mutta tuskin tulee tapahtumaan.
 34. 34. Yhtenäinen nimi auttaisi roolin tunnistamisessa, haluaisin nähdä lisää kokopäiväisiä yhteisömanagereita.
 35. 35. Analytiikkapuolta pitäisi tehostaa, jotta tietäisi, mitä tehdyistä asioista on seurannut ja niitä voisi sen pohjalta kehittää.
 36. 36. Vastaisitko sinä kyselyyn, jos se uusittaisiin? Entä mitä sinä haluaisit suomalaisilta yhteisö- managereilta kysyä?
 37. 37. Kyselyn tarkemmat tulokset: http://bit.ly/cmkysely2015tulos Kommentoi kyselyä ja ideoi uusia kysymyksiä Twitterissä häsällä #cmkysely tai Yhteisömanagerit-Facebook-ryhmässä.
 38. 38. Kiitos! JOHANNA JANHONEN Some-asiantuntija 040 506 1960 johanna@piilotettuaarre.fi

×