Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016

4,668 views

Published on

Viestintä-Piritta on tehnyt vuoden 2015 loppuun mennessä kaksi järjestöjen sosiaalisen median tilan kartoitusta. Tämä esitys sisältää syyskuussa 2015 kerätyn tiedon perusteella kootun yhteenvedon järjestösomen tilasta. Kartoituksen teki Viestintä-Pirittan tilauksesta opinnäytetyönään Elina Sorsa. Kartoituksen suurimpia muutoksia aiempaan olivat selkeästi halu panostaa somen käytön tavoitteellisuuteen, keskittyminen nykykanaviin sekä halu lähteä kokeilemaan jotakin uutta somessa.

Published in: Social Media
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016

 1. 1. järjestösomekartoituksen tulokset 2016 Järjestösome-trendit aamiaistilaisuus 2016 Viestintä-Piritta #sometrendit Piritta Seppälä ja Elina Sorsa #järjestösome 10.12.2015, Botta, Helsinki #viestintäpiritta www.viestintapiritta.fi
 2. 2. viestintä-pirittan piritta @piritta Piritta Seppälä @Piritta Järjestöjen some-kouluttaja ja -asiantuntija Viestintä-Piritta vuodesta 2010 #järjestösome-kirjailija (2011 ja 2014) Julkaissut järjestösometrendit vuosina 2013-2015
 3. 3. elina sorsa @sorseli Elina Sorsa @sorseli Järjestösomen parissa työskennellyt someviestijä Järjestösome-kartoituksen 2016 toteuttanut Aktiivi-snäppääjä ja somettaja
 4. 4. ©Viestintä-Piritta@Piritta johdannoksi: Suomessa on erilaisia järjestöjä, liittoja, yhdistyksiä ja seuroja joka lähtöön. Niistä suurin osa jo tekee viestintää somessa.
 Järjestösomen tila -kartoitus 2016 on 50 eri kokoisen järjestön vastauksiin perustuva yhteenveto siitä, missä järjestöt somen käytön kanssa nyt ovat ja mitä kohti ollaan seuraavaksi menossa.
 5. 5. ©Viestintä-Piritta@Piritta johdannoksi: Mikään suomalaisista järjestöistä ei täytä kaikkia niitä toimintamalleja ja tapoja, mitä tässä yhteenvedossa tuodaan esiin. Suosittelenkin ottamaan kartoituksen tuloksista toteutukseen ne vinkit, jotka sopivat juuri sinun järjestöllesi, sillä ei ole olemassa yhtä ja ehdotonta some-totuutta. - Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta
 6. 6. ©Viestintä-Piritta järjestösomen tila -kartoitus 
 2016 @Piritta
 7. 7. ©Viestintä-Piritta@Piritta kartoituksen TAUSTAT VE R KKOKY SE LY J ÄR J E S T ÖSOM E N TE KIJ ÖIL L E J A ASIANTUNTIJ OIL L E 0 9 /15 51 VAS TAAJ AA VAS TAAJ IA OL I M UKAN A KAIKILTA J ÄR J E S T Ö T OIM INN AN SE K T OR E ILTA 5 0 J Ä R J E S T ÖÄ KY SELYN TEKI OP INN ÄY TTEEN ÄÄN ELIN A SOR S A TULOK SIA VE R TAILL AAN OSITTAIN VUOD E N 2014 AIKAN A TE H T Y Y N J ÄR J E S T ÖSOM E KAR T OITUK SE E N J A SE N TUL OK SIIN KY SELY L ÄHETETTIIN 136 HENKILÖLLE J A 123 ER I J ÄR J ES T ÖÖN VAS TAAJ IE N J OUKOSS A OL I SE KÄ ISOJ A E TTÄ P IE NIÄ J ÄR J E S T ÖJ Ä
 8. 8. ©Viestintä-Piritta@Piritta KARTOITUKSEN TULOKSET Some-kanavat järjestöjen käytössä Uudet some-kanavat käyttöön vuoden 2016 aikana Miksi sosiaalista mediaa käytetään? Sosiaalisen median käytön tavoitteita järjestöissä Sosiaalisen median avulla saavutettuja onnistumisia Some-strategiat ja onnistumisen mittaaminen järjestöissä Ylläpito ja ajankäyttö Some-haasteita Järjestöjohto, työntekijät ja vapaaehtoiset somessa Some-linjaukset järjestöissä Somen käytön kehittäminen ja järjestösomen tulevaisuus
 9. 9. ©Viestintä-Piritta some-kanavat @Piritta
 10. 10. ©Viestintä-Piritta@Piritta MITÄ KANAVIA JÄRJESTÖISSÄ KÄYTETÄÄN NYT? 0 25 50 75 100 FB Tw YouTube Insta Blogi LI SlideS WA Snap Pint Vimeo Issuu
 11. 11. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2014 JA 2015 KANAVIEN VERTAILU Facebook-sivu 100 % Twitter 79% YouTube 67% Facebook-ryhmä 65% Blogi 53% Instagram 38% LinkedIn-sivu 30% SlideShare 25% Google+ 12% LinkedIn-ryhmä 12% Vimeo 6% Pinterest 4% KAN AVAT 2015 Facebook 98% Twitter 84% YouTube 76% Instagram 60% Blogi 49% Linkedin 31% SlideShare 21% WhatsApp 16% Snapchat 6% Pinterest 6% Vimeo 4% Issuu 4% KAN AVAT 2014 Suurimmalla osalla vastanneista on käytössään 4-6 some-kanavaa
 12. 12. ©Viestintä-Piritta@Piritta MITÄ KANAVIA JÄRJESTÖISSÄ OTETAAN KÄYTTÖÖN 2016? 0 10 20 30 40 EI Insta Snap YouT FB-ryhmä Twitter SlideS Blogi LI FB-sivu
 13. 13. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2015 JA 2016 KANAVIEN VERTAILU Ei mitään uusia 35% Instagram 26% Snapchat 21% YouTube 18% Facebook-ryhmä 18% Twitter 18% SlideShare 15% Blogi 12% LinkedIn-sivu 12% Facebook-sivu 12% KÄY TT ÖÖN 2016 KÄY TT ÖÖN 2015 Twitter 26% SlideShare 21% Instagram 18% YouTube 12% Blogi 9% LinkedIn-sivu 5% Vimeo 5% Facebook-ryhmä 2% LinkedIn-ryhmä 1% Pinterest 1%
 14. 14. ©Viestintä-Piritta@Piritta näkökulmia uusIEN KANAVIEN KÄYTTÖÖNOTTOON Merkittävä muutos: keskittyminen nykyisen some-viestinnän ja -kanavien kehittämiseen Visuaaliseen viestintään halutaan panostaa Viestintää halutaan tehostaa: nopeus ja tehokkuus somessa Kohderyhmää halutaan tavoittaa ja palvella paremmin Vertaistuen tekeminen nousi esiin useasti Lisäksi aitous, toiminnallisuus ja monikanavaisuus korostuivat
 15. 15. ©Viestintä-Piritta miksi some ja tavoitteet @Piritta
 16. 16. ©Viestintä-Piritta@Piritta MIKSI JÄRJESTÖT KÄYTTÄVÄT 
 SOSIAALISTA MEDIAA 2014 ja 2015 1. Näkyminen ja tunnettuus 2. Toiminnasta tiedottaminen 3. Jäsenviestintä 4. Vuorovaikutus ja keskustelu 5. Jäsenhankinta 6. Yhteydenpito sidosryhmiin 7. Tapahtumaviestintä 8. Yhteisöllisyyden kehittäminen 9. Asiantuntijuuden vahvistaminen 10. Nopeus, helppous ja edullisuus 1. Näkyminen ja tunnettuus 2. Toiminnasta tiedottaminen 3. Vuorovaikutus ja keskustelu 4. Kohderyhmän tavoittaminen 5. Nopeus, helppous, tehokkuus 6. Vaikuttamistyö 7. Tapahtumamarkkinointi 8. Nykyaikaisuus 9. Tiedonhankinta 10. Rentous ja epävirallisuus M IK S I 2 014M IK S I 2 015
 17. 17. ©Viestintä-Piritta@Piritta huomioita somen käytön syistä ja tavoitteellisuudesta Järjestön perustehtävän ja tavoitteiden vieminen someen hakee 
 vielä muotoaan Some koetaan yleisesti hyödylliseksi viestintävälineeksi Näkyvyyden ja tunnettuuden tavoittelua tehdään vielä yleisesti paljon Uudistumiskyvyn tarve on tiedostettu ja sitä kohti halutaan edetä
 18. 18. ©Viestintä-Piritta@Piritta huomioita somen käytön syistä ja tavoitteellisuudesta Somen käytön syissä ei ollut havaittavissa merkittävää muutosta vuoteen 2014, vaan järjestöjen some-teemat liikkuvat edelleen seuraavissa aihepiireissä: 
 - asiantuntijatiedon jakaminen ja tiedottaminen
 - jäsen- ja sidosryhmäviestinnän tekeminen
 - yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja vaikuttamistyö
 19. 19. ©Viestintä-Piritta saavutuksia @Piritta
 20. 20. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-saavutuksia ja toimintamalleja "Onnistuminen: blogi-kirjoituksemme sai nopeasti monta jakoa ja herätti valtamedian kiinnostuksen, joka poiki useampia juttuja." - Pieni sosiaalialan järjestö
 21. 21. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-saavutuksia ja toimintamalleja ”Kuluvana vuonna järjestöön löydettiin kaksi hyvää työntekijää muutaman Facebook- päivityksen avulla.” - Kaisli Syrjänen, 
 kansalaistoiminnan koordinaattori
 Pienperheyhdistys ry
 22. 22. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-saavutuksia ja toimintamalleja ”Meidän järjestömme suurin some-neronleimaus on ollut järjestää kerran kuukaudessa "somesenssejä" eli matalan kynnyksen vertaiskoulutusta oman väen kesken. Sensseillä on aina joku teema, ja oman työyhteisön asiaan eniten perehtynyt vetää session. Olemme jakaneet osaamistamme helposti, mukavasti ja ilmaiseksi. Perinne on vahvistanut paitsi osaamistamme, myös kaikkien yhteistä ymmärrystä siitä, että some on meidän yhteinen urakka. Suosittelen!” - Iso sosiaalialan valtakunnallinen järjestö
 23. 23. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-saavutuksia ja toimintamalleja ”Vapaaehtoiset ylläpitävät, moderoivat ja seuraavat some-kanaviamme toimistoaikojen ulkopuolella.” - Keskikokoinen ihmisoikeusjärjestö
 24. 24. ©Viestintä-Piritta strategia ja mittaaminen @Piritta
 25. 25. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-strategiat järjestöissä 6 % 24 % 20 % 51 % Kyllä Ei Työn alla En tiedä
 26. 26. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-onnistumisen mittaaminen järjestöissä 4 % 18 % 12 % 67 % Kyllä Työn alla Ei En tiedä
 27. 27. ©Viestintä-Piritta@Piritta mitä mitataan? 1. Sitoutuneisuus julkaisuihin 2. Seuraajat/tykkääjämäärät 3. Julkaisujen kattavuus, tavoittavuus ja näkyvyys 4. Ei mitata mitään 5. Kävijämäärät (verkkosivut ja Fb-ryhmät) 6. Mainonnan ja kampanjan tehokkuus 7. Blogin tai YouTuben kävijämäärät 8. Kyselyihin vastanneiden määrä 9. Omien sisältöjen määrä 10. Lisäksi: varainhankinnan onnistuminen, organisaatiota koskevien keskustelujen laatu ja sävy, julkaisujen herättämän keskustelun määrä
 28. 28. ©Viestintä-Piritta ylläpito ja ajankäyttö @Piritta
 29. 29. ©Viestintä-Piritta@Piritta kuka vastaa some-ylläpidosta ja seurannasta järjestössä? 1. Tiedottaja 31% 2. Viestinnästä vastaava 29% 3. Henkilöstö tai osa siitä 18% 4. Koko henkilöstö yhteisesti 16% 5. Vapaaehtoiset, ainakin osittain 6% 6. Toiminnanjohtaja, markkinointisuunnittelija tai järjestösihteeri 4% 7. Luottamushenkilöt, projektipäällikkö, pääsihteeri, puheenjohtaja tai verkkotoimittaja 2% 56% vastanneista oli nimetty vain yksi henkilö some-vastaavaksi.
 30. 30. ©Viestintä-Piritta@Piritta ajankäyttö some-ylläpitoon ja seurantaan 10 % 4 % 16 % 30 % 40 % 1-30 minuuttia 31-60 minuuttia 61-90 minuuttia 91-120 minuuttia 120+ minuuttia
 31. 31. ©Viestintä-Piritta haasteet @Piritta
 32. 32. ©Viestintä-Piritta@Piritta uusia somen käytön tapoja järjestöissä 2016 Resurssipula: aika ja tekijät (vähän henkilöitä/osaamista) Some-viestinnän työtapojen optimointi tehokkaaseen muotoon Henkilöstöä on vaikea rohkaista someen Päivitysvastuut ovat epäselviä tai eivät toimi Some-esimerkkejä ja -innostajia tarvittaisiin lisää (johtajat, as.tunt)
 33. 33. ©Viestintä-Piritta@Piritta uusia somen käytön tapoja järjestöissä 2016 Some-kanavien kasvava määrä vaatii yhä enemmän valintoja, sisällöntuotantoa ja läsnäoloa, jotka vaativat puolestaan suunnitelmallisempaa toimintaa ja lisää tekijöitä Iäkkäämmät toimijat eivät koe sosiaalista mediaa merkityksellisenä Hankalaa löytää oman järjestön omaa tapaa toimia somessa
 34. 34. ©Viestintä-Piritta ihmiset @Piritta
 35. 35. ©Viestintä-Piritta@Piritta järjestöjohto sosiaalisessa mediassa 1. Twitter 69% 2. Facebook 67% 3. Instagram 20% 4. LinkedIn 16% 5. Blogit 12% 6. YouTube 6% 2 % 14 % 84 % Kyllä Ei En tiedä
 36. 36. ©Viestintä-Piritta@Piritta henkilöstön kannustaminen someen 1. Valinnanvapaus: mukaan, jos siltä tuntuu 2. Suhtautumisessa sometukseen on eroja 3. Työ- ja yksityisminä -roolit mietityttävät 4. Somen käyttöön koulutetaan 2 % 33 % 65 % Kyllä Ei En tiedä
 37. 37. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-linjaukset järjestöissä 6 % 6 % 41 % 47 % Kyllä Ei En tiedä Työn alla
 38. 38. ©Viestintä-Piritta@Piritta vapaaehtoiset järjestön somessa 1. Ylläpitäjäroolissa tai sisällöntuottajana 2. Jakavat sisältöä omissa profiileissaan 3. Toimivat moderaattoreina 4. Bloggaavat 5. Osallistuvat some-kehittämiseen 6. Osallistuvat keskusteluun 7. Mukana teknisenä tukena 
 Yhdessä vastauksessa kerrottiin, että vapaaehtoiset vastaavat organisaation somen pyörittämisestä toimistoaikojen ulkopuolella. Tämä voisi olla hyvä ratkaisu useammallekin järjestölle, joka tuskailee yhä lisääntyvien läsnäolovaatimusten ja resurssipulan ristitulessa. 16 % 27 % 57 % Kyllä Ei Suunnitteilla
 39. 39. ©Viestintä-Piritta kehittäminen @Piritta
 40. 40. ©Viestintä-Piritta@Piritta uusia somen käytön tapoja järjestöissä 2016 Ylläpito- ja moderointivastuuta jaetaan vapaaehtoisille Tapahtumien livevideointi Sähköisten ja maksullisten palveluiden konseptointi Webinaarit
 41. 41. ©Viestintä-Piritta@Piritta uusia somen käytön tapoja järjestöissä 2016 WhatsApp sisäisen viestinnän välineeksi Vapaaehtoisten rekrytointi some-kampanjoiden avulla Oman henkilökunnan aktivoiminen viestimään somessa Hashtagien vahvempi hyödyntäminen
 42. 42. ©Viestintä-Piritta tulevaisuus @Piritta
 43. 43. ©Viestintä-Piritta@Piritta miten somen käyttö muuttuu
 järjestön näkökulmasta vuoden 2016 aikana 1. Some yhä arkipäiväisempi asia järjestöissä 2. Viestintä ja toiminta pirstaloituu yhä useammalle kanavalle 3. Vaikuttamistyön tekeminen somessa kasvaa 4. Rohkeus kokeilla uusia viestinnän ja toiminnan malleja verkossa ja somessa kasvaa 5. Onnistumista seurataan, toimintaa kehitetään ja heikompia toimintamalleja hylätään
 44. 44. ©Viestintä-Piritta@Piritta 8. miten somen käyttö muuttuu
 järjestön näkökulmasta vuoden 2015 aikana 6. Nuorten some-viestinnästä otetaan mallia 7. Eri kanavien sisällöntuotantoon kiinnitetään huomiota ja ajastaminen/automatisointi lisääntyvät 8. Some-osaamisen merkitys osana työtä korostuu 9. Printistä verkkoon siirrytään yhä enemmän 10. Some on yhä isompi osa järjestöjen toimintaa, vaikuttamistyötä, toimintakulttuuria sekä rekrytointia ja toimenkuvia
 45. 45. ©Viestintä-Piritta kiitos kartoitukseen vastanneille! @Piritta
 46. 46. Mail:  www:  Blogi:  Facebook:  LinkedIn:  Twitter:  Slideshare:  Pinterest: Storify: Soita minulle: VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046

×