Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minikurs i bærekraft, Destinasjon Røros

4,363 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minikurs i bærekraft, Destinasjon Røros

 1. 1. Visjon:• Verdifulle opplevelserHovedmålene:• Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen• Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringenNorge – et bærekraftig reisemål
 2. 2. (bygger på FN-WTO forståelse (1) og dekker også innholdet i geoturisme og økoturisme) Bevaring av natur, Styrking av Økonomisk kultur og miljø sosiale verdier levedyktighet 1.Kulturell rikdom 5. Lokal livskvalitet og 9. Økonomisk sosial verdiskapning levedyktige og 2.Landskapets fysiske konkurransedyktige 6. Lokal kontroll og og visuelle integritet engasjement reiselivsdestinasjoner gjennom lokal 3.Biologisk mangfold 7. Jobbkvalitet for verdiskapning reiselivsansatte 4.Rent miljø og 10. Økonomisk ressurseffektivitet 8. Gjestetilfredshet og levedyktige og trygghet; konkurransedyktige opplevelseskvalitet reiselivsbedrifter
 3. 3. > Miljøstyring/miljøpolicy> Lokal mat> Tilrettelegging av miljøvennlig avfallshåndtering> Vertskap og kunnskapsløft> Produktutvikling, bedriftsutvikling og verdiskaping Bilder: Morten Brun, Terje Rakke/Innovasjon Norge, Esten Borgos, Arne Nyaas og Terje Rakke/Innovasjon Norge
 4. 4. > Strategisk valg> Involvering> Bredde> Kunnskap om verdiskaping og samhandling Bilder: Tom Gustavsen
 5. 5. Felles destinasjonsselskap for:Holtålen og Røros i Sør- Trøndelag og Os, Tolga, Tynset og Alvdal i Hedmark.Reiselivets sterke og tydelige stemme i regionen.Hovedkontor på Røros. Turistinformasjoner i regionen.Hovedansvar:• Salg og profilering av Destinasjon Røros• Merkevarebygging• Drift av turistkontor• Samarbeidsprosjekter for å øke Verdiskapningen i reiselivet – inntjeningen hos medlemmene våreCa 180 medlemmer fordelt på: kommuner, reiselivsbedrifter, andre reiselivsrelaterte og tjenesteytende næringer, banker, Industribedrifter og private medlemmer i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.
 6. 6. •tydeligere, kundeorientert profil og budskap•fokus på: -verdensarv -vinter/snø -bærekraft•destinasjonen som samlet helhet•virke samlende internt i organisasjonen•øke omsetning/inntjening i reiselivsnæringen og tilknyttede næringer•økt antall tilreisende til regionen•økt oppholdstid i regionen Bilder: Tom Gustavsen
 7. 7. VISJON Bilder: Tom Gustavsen
 8. 8. Spisset i fire viktige målområder:> Verdensarven> Bærekraft> Synlighet> Verdiskapning Bilder: Tom Gustavsen
 9. 9. Bilder: Tom Gustavsen
 10. 10. > Status før kurset> Hvordan gikk vi fram for å utvikle kunnskapsog vertskapskurset? - Lokalkunnskap - Kunnskap om hverandre - Vertskapsrollen> Hestesko som sertifisering> Smakebit på lokalkunnskapskurset Bilder: Terje Rakke, Innovasjon Norge
 11. 11. > Status: varierende vertskap - noen gode – lite bevissthet> Satte ned ei arbeidsgruppe> Strategi> Fra service til vertskapsfokus> Kunnskap om vår historie> Skape bedre selgere – anbefale hverandre> Skape stolthet – bevissthet – få folk til å spille på lag Bilder: Tom Gustavsen
 12. 12. - har utdannet 350 ansatte i reiseliv og handel i 2010/2011:1. Vertskapskurs – alle ansatte2. Kunnskapsløft – basiskunnskap for alle ansatte • Historie verdensarv og region / Cirkumferensen • Kunnskap om hverandre – skaper bedre selgere3. Kobberkortet – egenstudie, delta på minst 2 guidede omvisninger og besøke minst 3 attraksjoner i regionen Foto: Ålen Skisenter, Eivind Moen, 2* Terje Rakke/ Nordic Life/ Innovasjon Norge, Roar Øhlander og Arne Tønset/ Alaskan Husky Tours
 13. 13. • Et lykkesymbol – vi skor oss for suksess!• God kommunikasjon!• Hentet fra historia vår!• Kvalitetsstempel!Hesteskoen er hentet fra historia vår – en godt skodd hest måtte til for å få til godkommunikasjon – og vertskap og kunnskap handler om god kommunikasjon – og god kvalitet!• Hesteskoen er både ’Tjeneren og verktøyet’ – symboliserer god service!• Hele sømmen må fungere – symboliserer at alle aktørerløfter i lag – felles dugnad og løft for hele destinasjonen!VI SKOR OSS MED GOD KUNNSKAP FOR ET GODT VERTSKAP!VI ER SKODD FOR Å TA IMOT FOLK!
 14. 14. • Kurs i lokalkunnskap utviklet av Rørosmuseet• Utgangspunkt i www.verdensarvenroros.no og Rørosmuseets bergverksutstilling• Tematisk oppbygd historiekurs på 2 timer
 15. 15. > Hvordan gikk vi fram> Kompetanseheving> Lokalmatruter Bilder: Tom Gustavsen
 16. 16. > Synliggjøring av lokalmatsatsning i regionen> Jobber med bakgrunn til ”De gode historiene”> Bevisstgjøring hos bransjen> Utdanning av 25 matguider> Lokalmatsafari 2011 - 3 ulike ruter i Røros, Tolga og Os Foto: Tom Gustavsen
 17. 17. - få mer kunnskap om lokalmat, vertskap og vår felles historie!Bli med på vårt smakfulle kurstilbud i 5 trinn:TRINN 1: Basiskunnskap om regionen og å finne verten i seg selv. Kunnskapskurset - om bergverkhistorien. Vertskapskurs og kunnskap om hverandre.TRINN 2-5: Dybdekurs i lokalmathistorieTrinn 2: Matkulturen vår - Kursholder Helge ChristieTrinn 3: Vi smaker på produktene – Kursholder Mikael Forselius Matprodusenter i regionen i dag – Kursholder RørosmatTrinn 4 og 5: Maten og naturen og Det norske kjøkkenDet blir også besøk hos matvareprodusentene og befaring av matrutene. Foto: Terje Rakke, Innovasjon Norge
 18. 18. Hvordan stimulerer vi til miljøsertifisering?Felles bærekraftpolicy for hele destinasjonen- mot et felles målVeien videre motbærekraftsertifiseringav destinasjonen Foto: Arne Tønset/ Alaskan Husky Tours
 19. 19. 10 sertifiserte bedrifter- synliggjøring ved utdeling og i markedsføringKommunene har utdannet miljøfyrtårnrevisorer,og jobber med økt tilgang på miljøkonsulenterInfomøte og mobilisering om sertifiserings ordningerBærekraftpolicy vedtatt på årsmøtet Foto: Tom Gustavsen
 20. 20. > ’What’s in it for me’ – fokus for våre medlemsbedrifter> Verdiskapingsfokus> Opplevelsesøkonomi> Kunnskapsfokus – samarbeid med skolen Foto: Anniken C. Mohr
 21. 21. > Kurs i opplevelsesøkonomi> Produktutviklingsgrupper> Vertskaps og kunnskapskurs> Lokalmatguidekurs> Online booking> Hytteformidling> Sosiale medier og MF Foto: Peter Möllenkamp
 22. 22. Rørosregion har utviklet arrangementer med god kvalitet – og iferd med å utvikle flere:• Rørosmartnan• Vinterfestspill• Elden• Julemarkedet• Idrettsarrangementer: Femundløpet – 4 Summit m/flereOpplevelser basert på verdensarv og bærekraft- Næring i verneområder- Sykkel, ski, hund, hest, kano, villmark, seter.
 23. 23. - revitalisering av avfallsplan- ny kunnskap om hvor avfall fra reiseliv oppstår- planlegging og utvikling av info oginnsamlings ordning ruralt og vedreturpunkter i naturen- info om våre ordninger!25 studenter fra NTNU har designet nyesøppelbøtter tilpasset verdensarv og bærekraft
 24. 24. > MATFAG linje med lokalmatkunnskap> Verdensarv & Bærekraft> Unesco utveksling – ungdommer> Verdensarv konferanse med twinning> Samarbeid med Røros Ressurs – voksenopplæring> Samarbeid med barneskolen om fokus på Ren By og miljø> Samarbeid med NTNU> Bachelor oppgaver på Bærekraft Foto: Tom Gutavsen
 25. 25. Hvorfor er bærekraftig utvikling riktig og viktig for Røros?> Strategiprosess med bred forankring> Merkevarebygging> Trender> Storytelling
 26. 26. > Natur: snill, ro, urørt, ren, vinterklima, snørikt> Verdensarvsted: historisk identitet> Kommunikasjon: tog, fly, buss, bil> Levende kulturlandskap: seterland, jordbruk> Aktiviteter og opplevelser> Ekthet og troverdighet> Økende villighet til å satse større> Samarbeid og samhandling
 27. 27. En merkevare er et symbol og symboliserer noe:> Kors, binders, røde toppluer, palestinaskjerf, flaggVerdi:1) Vi kjenner igjen merket og da vet vi hva vi får2) Vårt forbruk og ikke-forbruk sier noe om hvem vi er • Hvor har du vært på ferie? • Hvilken bil kjører du? • Hva slags merke eller ikke-merke har veska di?Målet er å knytte til seg assosiasjoner som er direkte el indirekteknyttet til vårt merke i langtidshukommelsen:> Sterke> Attraktive> Unike> Relevante> Konsistente
 28. 28. > Ekte og autentisk> KK->FF> Økt forbruk av reiser> Helse og velvære> Lokalmat> Bærekraftig reiseliv> Weekendreiser> Flere flyreiser> Siste år: kortere reiser> Eldrebølge> Kvalitetsbevissthet, kresne forbrukere> Globalisering
 29. 29. Historien om Røros er ikke et eventyr.Nei, vår saga preges av kulde, krutt, stein og slit– med islett av sol, sommer, gull og grønne skoger.På skrinn grunn er livskraftige fjellbygder og enpulserende gruveby vokst fram, takket være sterkekvinner og menn som har vært sin egen lykkes smed.Rørosviddas vinterhvite magnetisme ... Edel kokekunst møter lokale råvarer ... Naturopplevelser som får deg til å snappe etter pusten ...
 30. 30. Destinasjon Røros vant den høythengende prisen for Best Destination, VirginHolidays Responsible Tourism Award.JURYENS BEGRUNNELSE:"Denne tidligere gruvebyen i Norge kom på UNESCOs verdensarvliste i 1980, menhar vært en turistdestinasjon i over 85 år. Den lille byen med 3700 innbyggeretiltrekker seg over en million besøkende hvert år. Byen tar vare på sitt særpreggjennom et lokalkunnskapsprogramsom involverer mer enn 90 bedrifter,kortreist mat og mye mer.”
 31. 31. World Travel & Tourism Council (WTTC) kunngjør i dag finalistene til deninternasjonalt anerkjente Tourism for Tomorrow-prisutdelingen. Destinasjon Røroser en av tre finalister i kategorien Destination Stewardship og henter med dettehjem sin andre, store internasjonale anerkjennelse i løpet av kort tid.Tourism for Tomorrow løfter frem de aller fremste aktørene innen bærekraftigreiselivsutvikling og regnes for å være blant de aller gjeveste i industrien.Destinasjon Røros er finalist på grunn av organisasjonens arbeid med etbærekraftig reiselivsutviklingsprogram som tar opp i seg både sosiale, kulturelle,miljømessige og økonomiske forhold for de mange ulike aktørene innen reiseliv iregionen. De andre finalistene er Misool Eco Resort, Indonesia og Tanabe City,Japan.
 32. 32. Lykke til på veien mot bærekraft !Det flotte med arbeid mot bærekraft – er atvi spiller hverandre gode ved at det deles!Ta gjerne kontakt for ytterligereinformasjon eller idédribling!hilde.bergebakken@rorosinfo.com

×