Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utvikling av jaktprodukter – hva kan Innovasjon Norge hjelpe til med

521 views

Published on

Haaken Christensen

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utvikling av jaktprodukter – hva kan Innovasjon Norge hjelpe til med

 1. 1. Utmarkssatsingen - hva kan Innovasjon Norge bidra med? Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Honne, 05.06.14 Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon Norge
 2. 2. Agenda Kort om Innovasjon Norge Satsing på naturbasert reiseliv Hva kan vi hjelpe med?
 3. 3. En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land
 4. 4. Reiseliv: to klare roller Utvikling av norsk reiselivsnæring Markedsføring av Norge som reisemål
 5. 5. 5 Fem tjenestetyper Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering
 6. 6. Satsingen på naturbasert reiseliv
 7. 7. 7 Trender • Økt fokus på helse • Stor vekst i aktivitetsferier i hele Europa • Fokus flyttes fra destinasjon til opplevelser • Flere, kortere ferier • Stresset hverdag, tidsklemme • Høy betalingsvilje for kvalitet • Ny informasjonsteknologi – alltid på nett • Fokus på miljø Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge
 8. 8. Utfordringer • Organisering • Samarbeid • Kompetanse • Markedskunnskap • Markedstilpasning Konkurransedyktige, markedsrettede produkter av høy kvalitet Kommersielt, pakket, tilgjengelig, bookbart Foto: Nis Erik Bjørholt / Innovasjon Norge
 9. 9. 9Bærekraft Produktutvikling Finansiering Kompetanse Nettverk Sykkel Innlandsfiske Fuglekikking(?) Markedsføring Bredde - spiss Markedsmiks Digital Målrettet Vandring Fiske Sykkel Overvåker Markedskunnskap Potensial Produkter Norges posisjon Konkurranse Topptur ski, Kajakk, Jakt, Laksefiske, Dykking, Safari,
 10. 10. Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon Norge Målgruppe Aktivitetsturisten – Velger feriested med bakgrunn i egnethet for en type aktivitet
 11. 11. 11 Mål • Øke antall aktivitetsturister • Øke lønnsomheten til bedriftene Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon Norge
 12. 12. Optimisme i naturbasert reiseliv Foto: C.H. visitnorway.com • Små bedrifter • Økt lønnsomhet • Livsstil • Bærekraft viktig • Positive til fremtiden
 13. 13. Marked?
 14. 14. Rom for innovasjon • Tjenesteinnovasjon – pakking, tilgjengeliggjøring og salg • Produktinnovasjon – tenke nytt, differensiering på produkt og pris • Rekruttering i fokus. Både på eiendommene og jegerne • Utfordring: lovverk/Miljødir, interne begrensninger og forhold lokalt • Utfordring: balanse mellom verdiskaping og lokale forhold • Vanskelig å gjøre alle til lags
 15. 15. Utmarksnæring - hva kan Innovasjon Norge bidra med?
 16. 16. • Finansiering • Lokalmat og grønt reiseliv • Lokale BU • Bedriftsnettverk • Innovasjon i reiselivet • Kompetanse • Div kurs • Studieturer • Markedskunnskap • Nettverksprosjekter • Bedriftsnettverk • Arena / NCE • Regionale / nasjonale • Profilering 16 Foto: Anders Gjengedal - visitnorway.com Hva kan vi bidra med?
 17. 17. Finansiering • Lokalmat og grønt reiseliv • Lokale BU-midler
 18. 18. Lokalmat og grønt reiseliv • LMD – jordbruksforhandlingene • 2015: 90 mill (?) • Nettverk og samarbeid • Produktutvikling • Hvem kan få støtte? • Reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter • Tilbydere og bedrifter i det bygdebaserte reiselivet • Lokalmat – produksjon og videreforedling. Noe for vilt?
 19. 19. Kompetanse • Godt vertskap • Pakking, distribusjon og salg • Opplevelsesproduksjon • Hvordan bli god på nett • Bærekraft • Internasjonal markedsføring • Cruise • Kokkekurs
 20. 20. Pakking, salg og distribusjon Leverandør: Børre Berglund • Hvordan man kan sette sammen attraktive pakketilbud, selge og distribuere dem. • E-lærings-modul der pakkereiseloven blir gjennomgått. • To samlinger, en lunsj til lunsj pluss en dag en måned etter første samling
 21. 21. Hvordan bli god på nett Leverandør: E-Senteret • Hvordan skrive på nett • Billedbruk • Hvordan hevde seg på søke- motorene • Hvordan bruke sosiale medier • Deltakernes egne siter blir evaluert i forkant • Samling lunsj til lunsj • En times konsulenthjelp i etterkant av kurset.
 22. 22. Nettverk og samarbeid En liten aktør kan spille en viktig rolle i det store bildet Sammen kan flere små aktører skape en stor opplevelse for gjesten Lær av andres feil, så slipper du å gjøre dem selv
 23. 23. 23 Mulig prosjektstøtte i tre faser 1. Forstudie, ca 3 mnd 100% av eksterne kostnader - inntil 100 000 kr 2. Forprosjekt, ca 3-9 mnd 50% av kostnadene – inntil 300 000 kr 3. Hovedprosjekt, inntil 3 år 50% av kostnader – inntil 750 000 kr per år Egeninnsats dekkes gjennom egne timer og midler
 24. 24. Profilering • Bygdeturisme og temabasert • Bredde gjennom spiss • Spesialiserte kanaler • Turoperatører og presse • Sosiale medier • Film Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon NorgeFoto: Anders Gjengedal - visitnorway.com
 25. 25. Produkt, produkt, produkt • Naturen er råmaterialet • Merking, skilt, kart, guider, tilrettelagt bosted, transport, tilgjengelighet, lokalmat, kultur, bookbart Husk: man kan ikke markedsføre seg bort fra et dårlig produkt… • Foto: Anders Gjengedal – visitnorway.com
 26. 26. Utmarksnæring? Foto: Anders Gjengedal – visitnorway.com, Terje Rakke – Nordic Life, Frithjof Fure – visitnorway.com
 27. 27. Utmarksnæring? Foto: Anders Gjengedal – visitnorway.com, Terje Rakke – Nordic Life, Frithjof Fure – visitnorway.com REISELIV!
 28. 28. Til slutt… ”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.” C. Darwin
 29. 29. Haaken M. Christensen +47 22 00 28 78  haaken.christensen@innovasjonnorge.no @haakenc  www.innovasjonnorge.no/reiseliv  www.visitnorway.com  www.visitnorway.org youtube.com/visitnorway Takk for oppmerksomheten!

×