Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016

1,977 views

Published on

2015 ble ikke bare et år med flere kommersielle gjestedøgn og et økt turismeforbruk - Norge tok også andeler i internasjonal turisme. Forventningene til 2016 er gode og preget av optimisme.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016

 1. 1. Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad Oslo, Norge 1
 2. 2. Innhold 2 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose reiselivsåret 2016 Foto: Alex Conu/Visitnorway.com
 3. 3. 2015 ble et godt reiselivsår, og 2016 ser lys ut • 2015 er det første året siden 2010 hvor det var en god økning av norske og utenlandske gjestedøgn i både vinter- og sommersesongen. • Utenlandske gjestedøgn har økt hver måned siden vårparten i 2014. • Sommersesongen 2015 ble all time high, med åtte prosent flere utenlandske gjestedøgn. Det på toppen av ti prosent flere utenlandske gjestedøgn sommeren 2014. • Det er ferie- og fritidstrafikken som driver veksten. • Lav kronekurs gjør det billigere for utenlandske turister, men det er ikke alene årsaken til at det kom rekordmange. Forventninger til 2016 - flere kommer • Interessen for Norge øker • Innovasjon Norges Turistbarometer viser stor optimisme • Det er flere bestille flybilletter til Norge første halvår 3
 4. 4. Reiselivet er en eksportnæring som nyter godt av en lav kronekurs En svekket norsk krone, betyr en styrket konkurranseindeks 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2004M12 2005M07 2006M07 2007M07 2008M07 2009M07 2010M07 2011M07 2012M07 2013M07 2014M07 2015M07 2015M12 Kilde: Den norske bank Konkurransekursindeks Fra desember 2004 – desember 2015 +17 % Fra juli –desember 2015 +4 % 4 Indeks100
 5. 5. Veksten fortsetter i internasjonal turisme 5 Kilde: UNWTO World Tourism Organization Det var 1,18 milliarder reiser på tvers av landegrenser i 2015. Vesten på fire prosent tilsvarer 50 millioner flere reiser Europa 51% Asia og Stillehavslandene 23 % Afrika 5% Amerika 16% Midtøsten 5%
 6. 6. Norge tok andeler av internasjonal turisme i 2015 6 2,655,577 2,899,017 2,724,583 2,503,219 2,722,551 2,973,276 2,927,657 3,172,253 3,251,762 3,633,819 0.59 0.59 0.56 0.53 0.53 0.56 0.53 0.54 0.53 0.56 4.63 4.99 4.83 4.33 4.34 4.61 4.48 4.72 4.59 4.83 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 2,005 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2012 2,013 2,014 2,015 Utenlandske ankomster ved norske hoteller Norges andel av de modne økonomier Norges andel i Nord-Europa Turistankomster med minimum én overnatting. Kilde: World Tourism Organization (UNWTO) og SSB Verden: + 4 % Modne økonomier: 5 % Nord-Europa: 6 % Norge: 12 % ProsentendringUtenlandske ankomster ved hotell 5 % 7 %
 7. 7. 31,6 millioner kommersielle gjestedøgn 2015 7 Kilde: SSB Kommersielle gjestedøgn er en samlebetegnelse på overnattinger på hotell, camping og hyttegrend Totalt + 4 % Norske + 3 % Utenlandske + 8 % 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 Totalt Norske Utenlandske 2014 2015
 8. 8. Utenlandske kommersielle gjestedøgn 2013 2014 2015 Endring 2014/2015 Endring 2013/2015 Andel 2015 Europa ellers 1 235 291 1 425 746 1 596 411 12 % 29 % 18 % Tyskland 1 309 550 1 388 796 1 452 600 5 % 11 % 16 % Sverige 999 339 1 040 168 1 096 202 5 % 10 % 12 % Storbritannia 581 496 614 876 704 041 15 % 21 % 8 % Danmark 835 121 741 241 747 774 1 % -10 % 8 % Nederland 519 989 539 733 566 799 5 % 9 % 6 % USA 303 199 397 801 425 295 7 % 40 % 5 % Frankrike 285 525 301 889 325 174 8 % 14 % 4 % Asia ellers 257 642 287 143 364 921 27 % 42 % 4 % Spania 174 862 200 441 253 063 26 % 45 % 3 % Kina 161 878 176 767 287 153 62 % 77 % 3 % Italia 164 254 191 390 195 196 2 % 19 % 2 % Sør-Korea 57 042 56 825 71 381 26 % 25 % 1 % Japan 103 882 91 091 98 203 8 % -5 % 1 % Russland 211 805 181 196 108 086 -40 % -49 % 1 % 8 Kilde: SSB
 9. 9. Fantastisk vekst fra alle markeder Innovasjon Norge har en reiselivssatsing. Bortsett en naturlig nedgang fra Russland 9 Kilde: SSB
 10. 10. Ferie- og fritidstrafikken driver veksten ved hotellene i 2015 10 Kilde: SSB Prosentendring hotellgjestedøgn Ferie og fritid 51 % (+6 %)Yrke 36 % (-8 %) Kurs og konferanse 13 % (-) -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Totalt Ferie og fritid Yrke Kurs og konferanse 6% 13% -2% 4%
 11. 11. 2015 er først året siden 2010 med en vekst i sommer- og vintersesongen 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Vinter 2015 Sommer 2015 5% 4%4% 3% 9% 8% Totalt Norge Utland 11 Kilde: SSB
 12. 12. Endring i utenlandske gjestedøgn Året 2010 + 5 % Sommer 0 % Sommer - 1 % Sommer + 10 % Året 2012 1 % Året 2013* 0 % Året 2014 + 6 % Året 2015 + 7 % Året 2011 0 % Sommer + 8 % Sommer + 6 % Sommer - 3 % Vinter + 2 % Vinter - 2 % Vinter + 4 % Vinter - 1 % Vinter + 9 % *Kommersielle gjestedøgn, bortsett fra 2013 hvor hotellgjestedøgn er brukt. Kilde: SSB Vinter - 2 % 12
 13. 13. En økende interesse for Norge som ferieland • Flere sier de vil reise til Norge • Varepraten om Norge som feriemål på nett er stor 13
 14. 14. Interessen for å reise til Norge øker i viktige markeder 48.9% 53.4% 55.3% 57.5% 10.3% 10.6% 11.3% 13.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012 2013 2014 2015 Norge Utland I «utland» ligger personer i målgruppen fra Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Russland Kilde: Trackerdata, Innovasjon Norge SPM.: HOW LIKELY IS IT THAT YOU WILL GO ON HOLIDAY TO NORWAY IN THE NEXT 12 MONTHS? De som har svart helt sikkert (8-10): Utenlandske: 32 prosent Norske: 18 prosent 14 +20% +4% +18% +32%
 15. 15. Interessen fordelt på utenlandsmarked 11.0% 13.0% 16.5% 24.3% 12.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 2012 2013 2014 2015 UK Denmark Netherlands Germany Russia Sweden France Nederland Frankrike UK SPM.: HOW LIKELY IS IT THAT YOU WILL GO ON HOLIDAY TO NORWAY IN THE NEXT 12 MONTHS? 15 Kilde: Trackerdata, Innovasjon Norge Russland Tyskland Danmark Sverige
 16. 16. Sommersesongen 2015 16
 17. 17. Kjennetegn på turistene sommersesongen 2015 • 67 prosent av alle ferie- og fritidsgjestedøgn var i sommersesongen • God økning fra alle markeder hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing (unntatt Russland) • Det kom flere, men den gjennomsnittlige oppholdstiden gikk noe ned • Det var færre personer i reisefølgene • Det var noe færre førstegangsbesøkende • Færre reiste med barn. Det var en økning av par • Nordmenn litt mer tilfreds, mens utlendingene var litt mindre tilfreds • Forbruk i forbindelse med norgesferien for de som bodde kommersielt 32,4 mrd. • Døgnforbruk norsk turist 1 405 • Døgnforbruk utenlandsk turist 1 810 • Forbruksveksten skyldes: • Nordmenn - forbruksvekst • Utlendinger - volumvekst Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2015. Innovasjon Norge 17
 18. 18. Sommersesongen 2015 - God økning fra alle markeder -60% -40% -20% 0% 20% 40% - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 Sommer 2015 Sommer 2014 Prosent endring Utvalgte markeder Overnattinger på hotell, camping og hyttegrend Kilde: SSB • Antall kommersielle gjestedøgn økte fra 15,6 millioner i sommersesongen 2014 til 16, 3 millioner i sommersesongen 2015. • Veksten på fire prosent, tilsvarer i underkant av 700 000 flere overnattinger. • Det var 11 millioner norske gjestedøgn (+3 %). Økningen tilsvarer 303 200 flere overnattinger. • Det var 5,2 millioner utenlandske (+8 %). Økningen tilsvarer 387 500 flere overnattinger. 18
 19. 19. Tilfredsheten med oppholdet - og hva som et utslagsgivende for at de skal føle seg tilfredse 10% / 10% TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING 8,8 / 8,5 9,0 / 8,6 HVA PÅVIRKER TILFREDSHETEN MED REISEN TOTALT SETT? På denne siden ser vi nærmere på tilfredshetsvariablene og betydningen av de enkelte variabler for den samlede tilfredsheten. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Figurene til høyre viser hvor tilfredse sommerturistene er med disse tilfredshetsfaktorene. 13% / 11% 12% / 12% Attraksjoner Matopplevelser 9% / 6% Prisnivået 8% / 14% 10% / 12% Pris & kvalitet Aktivitetsmuligheter Reise rundt I Norge 19% / 17% Gjestfrihet 11% / 9% Planlegge reisen NORSKE UTENLANDSKE 8.9 8.5 8.3 8.2 8.0 7.5 7.3 7.0 5.5 8.4 8.2 8.3 8.0 8.2 7.1 7.6 6.1 4.2 Planlegge reise Reise rundt i Norge Gjestfriheten til lokalbefolkningen Aktivitetsmuligheter Attraksjoner og severdigheter Tilgangen til gode matopplevelser og lokale… Utvalg av pakkereiser Pris i forhold til kvalitet Prisnivået TIILFREDSHET MED…: *Spørsmålsformuleringen for de seks spørsmålene i midten er: «... hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med...» Spørsmålsformuleringen for de to nederste spørsmålene: «... hvor vanskelig eller lett vil du si det har vært å...» FERIEREISENDE 8% / 9% Utvalg avpakkereiser Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2015. Innovasjon Norge 19
 20. 20. Forbruk ferie- og fritidsturister sommersesongen 2014 og 2015 (Mrd. NOK) 20 Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2015. Innovasjon Norge 10.4 5.5 15.9 11.9 6.2 18.1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Nordmenn Utlendinger Totalt ferie- og fritid 2014 2015* 14% 13% 14%
 21. 21. Forventninger til 2016 21
 22. 22. Innovasjon Norges prognoser er klar tale 22Foto: Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com Med lav kronekurs og fjorårets gode vintersesong friskt i minne, er det stor optimisme fra alle bransjer og markeder
 23. 23. Høyeste forventning siden 2008 Kilde: Norges Turistbarometer, Innovasjon Norge 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel som forventer økning Andel som faktisk hadde økning Forholdet mellom forventet trafikk og reel vintertrafikk Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? 54 prosent tror årets vintersesong bli bedre enn i fjor
 24. 24. 2% 3.3 % 3% 2% 4% 5% 7% 23% 34.4 % 38% 33% 23% 40% 47% 45% 47.5 % 42% 41% 53% 41% 39% 27% 13.9 % 16% 22% 19% 9% 7% 3% 0.8 % 2% 2% 2% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forventninger til vintersesongen 2010 N= 172 Forventninger til vintersesongen 2011 N= 122 Forventninger til vintersesongen 2012 N= 117 Forventninger til vintersesongen 2013 N= 149 Forventninger til vintersesongen 2014 N=129 Forventinger til vintersesongen 2015 N= 126 Forventinger til vintersesongen 2016 N= 108 Much better Better Equal Worse Much worse Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? 24 Kilde: Norges Turistbarometer, Innovasjon Norge 54 % venter økning 8 % venter nedgang
 25. 25. Forventing per marked Sortert etter størst markedsandel vinteren 2015. Det var flest norske kommersielle gjestedøgn, deretter følger Danmark var det største utenlandsmarkedet målt i kommersielle gjestedøgn Kilde: Norges Turistbarometer, Innovasjon Norge 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Russland Spania Italia Frankrike USA Nederland Tyskland Storbritannia Sverige Danmark Norge 20% 8% 9% 14% 25% 4% 33% 75% 40% 39% 64% 29% 57% 25% 50% 67% 67% 25% 40% 54% 27% 65% 29% 50% 50% 26% 80% 6% 4% 20% Mye bedre Bedre Likt Verre Mye verre Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season?
 26. 26. Forventninger per ferietype 4% 3% 9% 42% 53% 50% 42% 31% 37% 8% 13% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% City breaks (24) Ski holiday (32) Nord-Norge/Nordlys (68) Much better Better Equal Worse Much worse Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? 26 Kilde: Norges Turistbarometer, Innovasjon Norge
 27. 27. Det er 15 prosent flere bestilte flybilletter til Norge, med tre overnattinger eller mer, frem til 30 juni sammenlignet med første halvår 2015 Forwardkeys som sammenstiller bestillinger fra de store bookingsmotorer som Amadeus, Sabre, TravelPort with Galileo & Worldspan, TravelSky, Abacus og Axess. Kilde: Forwardkeys 27 8% 19% -6% 44% 37% 127% 42% 54% 29% -6% 8% -2% 91% 29% 18% 15% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Andre Taiwan India Japan Thailand Hong Kong Spania Kina Italia Sør-Korea Nederland USA Frankrike Storbritannia Tyskland Totalt
 28. 28. Det er ferietrafikken og gruppereiser som driver veksten Forretningsreiser 41 % (+2,5 %) Gruppereiser 17 % (+22 %) Ferie- og fritidsreiser 39 % (+21 %) Besøke venner og familie, og Expats 3 % (-2 %) Kilde: Forwardkeys 28
 29. 29. Ikke bare er det en økning i antall bestilte flyreiser, men også i oppholdslengde som betyr flere gjestedøgn og et økt forbruk Kilde: Forwardkeys 0% 5% 10% 15% 20% 25% 14-21 netter 9 -13 netter 6-8 netter 4-5 netter 3 netter 2 netter 1 natt 10% 12% 16% 17% 23% 2% 9% 29

×