Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovasjon norge bærekraft

1,558 views

Published on

 • Be the first to comment

Innovasjon norge bærekraft

 1. 1. Bærekraftig reiseliv - minikurs Bærekraftig reiseliv 2015, Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge Helene Maristuen, Lærdal kommune Liv Engholm, TurglederFoto: Nils-Erik Bjørholt / www.visitnorway.com
 2. 2. Tema1.  Et bærekraftig reiseliv – hva og hvordan2.  Bærekraftig reiseliv på destinasjonsnivå3.  Bærekraft i praksis i bedrift4.  Oppsummering – noe å gripe fatt i? Foto: CH/Innovation Norway
 3. 3. •  Reiselivet - mulighet: •  Gir verdiskaping i/og levende lokalsamfunn •  Reiselivet «låner» verdier og forsterker disse, uten å forringe •  Landskap , eksternt miljø og bomiljø ivaretasReiseliv - trussel:•  People pollution•  Tap av lokal kontroll•  Lokalsamfunn oppløses•  Identitetsløst Center for Sustainable Destinations
 4. 4. Barnet har mange navn •  Bæ • CS rekr R– aftig sam reis funn eliv san• Etis sva k re r iseli v •  R e spo nsib l e (a nsv •  M iljøb arlig ase ) •  Øk •  Au rt re otur tent iseli ism i sk v turi e sme •  G r ønn turi sme
 5. 5. Bærekraftig reiseliv i Norge Reiselivsstrategien 2007Visjon: Verdifulle opplevelser, mål:•  Økt verdiskaping og lønnsomhet•  Levedyktige distrikter gjennom flere 2012 - helårs arbeidsplasser•  Norge – et bærekraftig reisemålNy Reiselivsstrategi 2012 – bærekraft som underliggende premiss, ref. Nærings- og handelsminister Trond Giske ?
 6. 6. Bærekraftig reiseliv INGEN nisje– men verdigrunnlag, strategisk retning og helheti norsk reiselivsutvikling •  Å bevare natur, kultur og miljø •  Å styrke sosiale verdier, som lokal livskvalitet og kontroll •  Å skape økonomisk levedyktige bedrifter 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv Foto: CH, Fritjof Fure, Terje Rakke/Nordic Life/ www.visitnorway.com ,
 7. 7. Markedstrender•  Generelt ikke stor andel miljøbevisste turister•  Innkommende turister til Norge er mer miljøbevisste enn turister til andre land•  Turoperatører blir mer bevisste i valg av operatører•  Økende bevissthet og kunnskap blant turister, mer kritisk blikk på praksis med for eksempel avfall, energibruk Ansvarlighet alene selger ikke , kun gode, ekte opplevelser av høy kvalitet og riktig pris - med bærekraft som innhold. Justin Francis, responsibletravel.com
 8. 8. Bærekraftig Reiseliv 20151.  Reiselivsaktører - involvere reiselivetsaktører til økt bærekraft. Utvikle tiltak,kompetanse, sertifisering etc.2.  Destinasjoner - metode og utprøving,hvordan øke reiselivets bærekraft i endestinasjon?3.  Budskap og innhold – integrering av etbærekraftperspektiv i strategi, markedsarbeid,finansiering, analyse, kompetanse med mer4.  Synliggjøre resultater – skape eierskap, Foto: Nils-Erik Bjørholt/Innovasjon Norgefeire suksesser, spre entusiasme
 9. 9. Bærekraft på og bak scenen•  Kulturell rikdom• •  Landskapets fysiske og visuelle integritet Rent miljø PÅ  SCENEN  •  Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet•  Biologisk mangfold•  Ressurseffektivitet•  Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping•  Lokal kontroll og engasjement.•  Jobbkvalitet for reiselivsansatte. BAK  SCENEN  •  Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping.•  Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
 10. 10. BÆREKRAFT    konseptualiseres  og  produk=fiseres      
 11. 11. Profilering•  Miljømerkene tydelige på www.visitnorway.com•  Klart synlig på App – Green Travel•  Tilstede på internasjonale nettportaler•  Påmelding ti internasjonale priser
 12. 12. Synliggjøre bevissthet •  Muntlig og skriftlig budskap til gjester- på nett og i praksis •  Responsibletravel.com velger forklaringer «How this holiday makes a difference» •  Greentraveller.com inviterer til «more fun – less carbon» Johan Wildhagen/InnovationnNorway
 13. 13. Kompetanse•  Reiselivsstrategi 2012 vil kreve høy kompetanse på bærekraftig reiseliv•  Vi tilbyr kurs i bærekraftig reiseliv, vertskap, opplevelsesutvikling, mm•  Kompetanse og struktur i miljøsertifiseringene og Norsk Økoturisme
 14. 14. Destinasjonsutvikling Foto: Johan Wildhagen, CH, Terje Rakke / Nordic Life / www.visitnorway.com•  Steder som er gode å bo i - og gode å besøke•  Ansvarlig bruk av potensialet i natur og miljø, kulturen, historien, lokalbefolkning, maten, ansatte og gjester•  Krever god samhandling mellom reiseliv, kommune og andre aktører•  Sertifisering/merking av destinasjoner - kommer..
 15. 15. Systematisk destinasjonsarbeid
 16. 16. Takk for oppmerksomheten!Ingunn SørnesE-post: ingunn.sornes@innovasjonnorge.noForbruker: www.visitnorway.comBransje: www.innovasjonnorge.no/reiselivDestinasjoner: http://baerekraftigedestinsjoner.wordpress.no
 17. 17. 17

×