Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvorfor er godt vertskap viktig i reiselivet?

1,144 views

Published on

Presentasjon frokostseminar vertskap.
Av Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvorfor er godt vertskap viktig i reiselivet?

 1. 1. Hvorfor er godt vertskap viktig i reiselivet? 25 november 2009 Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge
 2. 2. Regjeringens reiselivsstrategi 2008 Visjon: • Verdifulle opplevelser Hovedmål: • Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen • Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen • Norge – et bærekraftig reisemål 2
 3. 3. Områder i strategien 1. Innovasjon 2. Bærekraftighet 3. Kvalitet 4. Kompetanse 5. Områdeutvikling 6. Markedsføring og profilering 7. Organisering 3
 4. 4. Optima Norge = Natur. 4 Anders Gjengedal/Innovation Norway Terje Rakke/Nordic life/Innovation Norway
 5. 5. Fylle naturen med meningsfullt innhold – tilpasset målgruppene 5
 6. 6. Opplevelsesindustri Fra statussymboler til statushistorier 6
 7. 7. Hvilke oppfatninger har turisten om Norge? 7
 8. 8. Sommerferien 2007 Spm. ”I hvor stor grad stemmer følgende påstander om Norge som feriemål overens med hva du/dere har opplevd på denne ferien?” Miljøvennlig God mat på serveringssteder Autentisk Gjestfritt vertskap Rent og ordentlig 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Stemmer i stor grad Stemmer i noen grad Stemmer ikke Vet ikke 8 Kilde: Gjesteundersøkelsen 2007, TØI
 9. 9. Norge har et gjestfritt vertskap… • 95% av tyskerne som var på sommerferie i Norge i 2007 sier at denne påstanden stemmer ganske bra/svært bra • 90% av svenskene og amerikanerne sier det samme • 86% av danskene • 71% av nederlenderne • 69% av spanjolene • 64% av finnene Kilde:Gjesteundersøkelsen 2007(TØI) Foto:Terje Rakke 9
 10. 10. Vertskapskurs - Det gode vertskapet 10
 11. 11. Hvorfor vertskapskurs? • Ønsket av reiselivsnæringen • Godt vertskap gir verdifulle opplevelser • Godt vertskap gir større sannsynlighet for gjenkjøp • Godt vertskap gir større sannsynlighet for mersalg • Godt vertskap er verdifull markedsføring • Godt vertskap gir godt omdømme • Godt vertskap gir større mulighet til å ta ut høyere pris i markedet 11
 12. 12. Godt vertskap status • Kurset er tilgjengelig i hele landet via Innovasjon Norges distriktskontorer • ca 1000 personer har deltatt på kurs så langt • Evalueringene er svært gode ”Er veldig fornøyd med kurset og kan ikke se at noe viktig er utelatt. Man får noen aha-opplevelser underveis og det er godt for en som har vært i samme yrket lenge. Så nå er det bare å sette i gang og leve opp til det vi har lært! Tusen takk☺” Kursdeltaker Oslo Foto: Johan Wildhagen 12
 13. 13. Kompetansetilbud for reiselivsnæringen • Internasjonal markedsføring for reiselivet • Godt vertskap • Pakking, distribusjon og salg • Opplevelsesproduksjon • FRAM Reiseliv • Kvinner i reiselivet - Mentorprogram - Fyrtårn - Styrekandidatprogrammet • IKT-For reiselivet (kommer i 2010) 13
 14. 14. Tusen takk for meg! Per-Arne Tuftin E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no Forbruker: www.visitnorway.com Bransje: www.innovasjonnorge.no/reiseliv Blogg: perarnetuftin.wordpress.com 14

×