Successfully reported this slideshow.

Er sjødeponi i Førdefjorden et problem for reiselivet?

1

Share

1 of 27
1 of 27

More Related Content

More from Hilde Charlotte Solheim

Er sjødeponi i Førdefjorden et problem for reiselivet?

 1. 1. Er sjødeponi i Førdefjorden et problem for reiselivet? Hilde Charlotte Solheim – direktør Reiseliv og Kultur - Virke
 2. 2. Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke • 18.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst • Hovedorganisasjon som deltar i trepartssamarbeidet, herunder Regjeringens kontaktutvalg og Arbeids- og pensjonspolitisk råd • Bransjer i Virke inkluderer blant andre : – Handel, herunder dagligvare, detaljhandel, faghandel, mote og fritid, byggevare mv – Reise, inkludert reisearrangører og turoperatører (utgående og innkommende), hotell og restaurant samt flere nettverk av småskala reiselivsaktører – Kultur, herunder museumssektoren og frivillig musikkliv mv – Service, renhold, gravferd, trening, renhold, callsenter mv – Ideell og frivillig sektor, helse og utdanning – Kunnskap og tekonologi, herunder consulting, forlagene, innkasso mv Hilde Charlotte Solheim, direktør i Virke med ansvar for bransjeområdene Reise Norge (norsk og innkommende reiseliv) og Kultur
 3. 3. Reiseliv og Kultur i Hovedorganisasjonen Virke • Turoperatører som setter sammen og selger reiser til Norge i det internasjonale markedet (NIR- Norske Innkommende Reiseoperatører) • De største guideaktørene i Norge • De største cruiseagentene i Norge • Overnattingsbedrifter • Serveringsbedrifter • Hanen, Norsk Økoturismeforening • DNT • Museer • Frivillig musikkliv • Scenedrift • Kinodrift • Stiftelsen norsk kulturarv • Private TV-produsenter
 4. 4. Turistkonsumet – «alle får», mest til transport og handel»
 5. 5. «Handelsbalansen» i reiselivet går i minus | Økt reiseaktivitet gir økt konsum – og særlig til utlandet! 90 80 Mrd. kroner 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nordmenns konsum i utlandet Utlendingers konsum i Norge 78 mrd. kr. Gap 2012 : 47 mrd. kr 31 mrd. kr. Kilde: SSB
 6. 6. Negative vurderinger av Norge som reisemål
 7. 7. Positive vurderinger av Norge som reisemål
 8. 8. Hvorfor blir en reiselivsdirektør «naturaktivist»?
 9. 9. Foto: Innovasjon Norge Pen natur – hva så?
 10. 10. Foto: Innovasjon Norge Fylle naturen med relevant innhold
 11. 11. Naturen er drivkraft når vi realiserer våre egne interesser Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager neste år for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende?* (flere svar mulig) n=1900/1900 28% 19% 17% 14% 12% 11% 11% 10% 6% 6% 3% 2% 6% 33% 27% 21% 18% 16% 11% 10% 11% 10% 5% 7% 5% 3% 6% 31% 0% 10% 20% 30% 40% Fottur/vandring/naturopplevelser Musikk/konsert/festival Mat/vinopplevelser Kunst og kultur Velvære/spa Jakt/fiske Helse/trening/aktiv idrett Sportsarrangement (publikum/funksjonær/leder) Personlig selvutvikling Bil/båt/motor Språk Religion Annet Nei 2013 2012
 12. 12. Vi investerer stadig mer tid og penger i naturbasert fritid n=40-525 37% 34% 28% 24% 21% 18% 17% 16% 15% 14% 9% 6% 42% 20% 32% 24% 28% 21% 23% 22% 23% 26% 20% 19% 20% 24% 19% 12% 14% 13% 8% 18% 12% 15% 33% 14% 31% 36% 9% 24% 22% 34% 36% 50% 41% 49% 46% 26% 51% 41% 39% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bil/båt/motor Jakt/fiske Helse/trening/aktiv idrett Fottur/vandring/naturopplevelser Språk Religion Kunst og kultur Mat/vinopplevelser Sportsarrangement (publikum/funksjonær/leder) Personlig selvutvikling Musikk/konsert/festival Velvære/spa Annet Flere enn 7 dager 4 til 7 dager 3 dager eller færre Vet ikke
 13. 13. Markedsundersøkelsen guidetjenester 2013: Markedet vil ha mer unikt innhold Størst blir interessen vurdert til å være for: • Aktiviteter– vandring, fiske, rib, klatring (score 4.21 av 5) • Lokalmat (score 4.14 av 5) • Kunst og Kultur (score 4 av 5) Figur 7 – Framtidig interesse fra kundenes side
 14. 14. Incoming 2013: Turoperatørkjøp i Norge fordelt på hovedkategorier Kulturarv og formidling vokser Produktkategorier Totalt Mill. kr % Transport: Turistbuss, Hurtigruten, Cruise, Tog, leiebil, rutebuss Ferge/rederi (utenl.) Ferge (innenl.) 414 41 % Overnatting og servering: Hotell, annen overnatting og servering/restaurant 345 34 % Opplevelser og aktiviteter: Guider, reiseledere og tolker. Naturaktiviteter, museer, Excurs/utflukter, Andre kunst/kulturaktiv. 252 25 % Andre kategorier 2 0 % Totalt 1 013 100 % 16
 15. 15. Et bærekraftig reiseliv – 10 prinsipper som bygger på UNWTOs definisjon 1 2 3 Bevaring av natur, kultur og miljø 1.Kulturell rikdom 2.Landskapets fysiske og visuelle integritet 3.Biologisk mangfold 4.Rent miljø og ressurseffektivitet Styrking av sosiale verdier 5.Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning 6.Lokal kontroll og engasjement 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet Økonomisk levedyktighet 9.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 10.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter (1) Prinsippene bygger på UNWTO sin definisjon av et bærekraftig reiseliv - ”Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers”. UNWTO/UNEP, 2005. EU benytter også definisjonen som utgangspunkt for sin handlingsplan for et bærekraftig, europeisk reiseliv, jfr. rapporten ”Action for More Sustainable European Tourism” - februar 2007. (2) Kilde: Innovasjon Norges prosjekt Bærekraftig Reiseliv
 16. 16. «Systemfeil» ivaretar ikke naturens rolle i reiselivet – vi mangler departement og direktorat med fagansvar og innsigelsesrett
 17. 17. «Komiske Ali» ser ikke problemet
 18. 18. Kjenner vi morgendagens naturbaserte reiselivsnisjer?
 19. 19. Trusler mot villaksen
 20. 20. Kan vi ikke bare holde munn og håpe at turistene ikke merker forskjell?
 21. 21. Konklusjon: Lurt å fylle opp fjorddypet ? • Tenk prinsipielt, ikke bli lurt av komplisert saksbehandling og strid mellom fiskeri-/havbruk og miljøsektoren • Blålisteartene er like truet uavhengig av hvem som har skylda • Hva skjedde da Regjeringen lagde en «mineralstrategi» som inkluderte åpning for dumpingplass i deres fjord? Èn dårlig beslutning legitimerer ikke en ny. • Omdømmet til fjordene som reisemål? • Bærekraft og ivaretatt miljø = selvfølge og «hygienefaktor» for Norges posisjon som naturbasert reisemål. Vi kjenner ikke framtidig kostnad ved å ta gale valg! • Føre var-prinsippet må gi samme konklusjon for naturens egenverd,/artmangfold, framtidige friluftsverdier/fiske og framtidig bærekraftig verdiskaping for reiselivet i rent, autentisk fjordlandskap: Nei • Forurenser betaler-prinsippet: Her står verdier som ikke kan kjøpes for penger på spill. Avbøting for tapt biomangfold/økosystemer og muligheter vi ikke kjenner i dag = umulig • Hvilke framtidige beskatnings- og næringsmuligheter som kan finnes, som vi velger bort? Eksempel: Laksen på Sørlandet • Hvor unik må Førdefjorden være for å være «unik nok»? • Er én fjord til med like rike økosystemer i fjorddypet nok? • Blålange • Pigghå • Hva mer, som vi ikke vet?
 22. 22. Tap av biologisk mangfold er som brann i et bibliotek med bøker vi enda ikke har lest
 23. 23. Hilde Charlotte Solheim Direktør Reiseliv og Kultur hcs@virke.no M: 90656887 Twitter: @hildecs
 24. 24. Kilder Joseph Pine og James Gilmore ”The Experience Economy” ”Authenticity” •Trendwatching: http://trendwatching.com •”Did you know? Shift happens! http://www.youtube.com/watch?v=XVQ1ULfQawk •Doblins ”ti typer innovasjon: http://www.doblin.com/AboutInno/innotypes.html •Virkes befolkningsundersøkelse 2014, Nordmenns ferievaner og ferieplaner (Norstats webpanel) •Brukerundersøkelsen «HANEN – bookbare bygdeperler 2012» Hanen/Hovedorganisasjonen Virke •Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester». Undersøkelse blant incoming turoperatører og cruiseagenter, turoperatører, destinasjonsselskap og rederier m.fl. Hovedorganisasjonen Virke •Nasjonal reiselivsstrategi (NHD 2012) •Incoming 2013 – Heyerdahl Refsum AS for Virke, NCE Fjord Norge, Nordnorsk Reiseliv og Innovasjon Norge •Norsk Hotellnæring – Horwath HTL •Et kunnskapsbasert reiseliv – Menon Business Economics •”Reiselivsmilliarden” Oxford Research •Vitenskapelig råd for lakseforvaltning •Innovasjon Norge Reiseliv og Kultur (Turistundersøkelsen med mer)

×