Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trysilkonferansen 2013 - 8 - Anne Dorte Carlson

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trysilkonferansen 2013 - 8 - Anne Dorte Carlson

 1. 1. Norge er først i verden med en nasjonalmerkeordning for reisemål
 2. 2. Lanseringen skjedde 20 mars hos NHD
 3. 3. Hva er Merket?• Nytt kvalitetsmerke for reisemål i Norge• Bygger på en standard som setter krav til reisemålets evne til• Bærekraftig virksomhet• Bærekraftig utvikling• Bygd opp i tråd med de 10 prinsippene for bærekraftig utvikling,med fokus på:• Ivareta natur, kultur, og miljø• Styrke sosiale verdier• Være økonomisk levedyktig• Forutsetter kontinuerlig utvikling– Ikke et engangstiltak– Remerking hvert 3. år
 4. 4. Trysil er tildeltMerket for bærekraftig reisemål
 5. 5. Nå er vi stavtaket foran…på å bygge omdømme som bærekraftig reisemål
 6. 6. Bærekraftig reiseliv i Trysil2010-2013
 7. 7. Bevaring av natur,kultur og miljø1.Kulturell rikdom2.Landskapets fysiske ogvisuelle integritet3.Biologisk mangfold4.Rent miljø ogressurseffektivitetStyrking avsosiale verdier5.Lokal livskvalitet ogsosial verdiskapning6.Lokal kontroll ogengasjement7.Jobbkvalitet forreiselivsansatte8.Gjestetilfredshet ogtrygghet; opplevelses-kvalitetØkonomisklevedyktighet9.Økonomisk levedyktigeog konkurransedyktigereiselivsdestinasjonergjennom lokalverdiskapning10.Økonomisk levedyktigeog konkurransedyktigereiselivsbedrifter1 2 3(1) Prinsippene bygger på UNWTO sin definisjon av et bærekraftig reiseliv - ”Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers”. UNWTO/UNEP, 2005. EU benytterogså definisjonen som utgangspunkt for sin handlingsplan for et bærekraftig, europeisk reiseliv, jfr. rapporten ”Action for More Sustainable European Tourism” - februar 2007.2009: Hvor bærekraftige skal vi bli, da?
 8. 8. 2009: Hvor bærekraftige skal vi bli, da?
 9. 9. Trysil skal bli”Norges ledende bærekraftige helårige reisemål”Styrke TrysilsøkonomiskelevedyktighetLønnsomattraksjonskrafthele åretMiljøsertifiseringi bedrifteneMiljøsertifiserereisemålet TrysilRedusere miljø-belastningen frareiselivetRedusererestavfallRedusereenergiforbruketBedre og renereinterntransportInvolvere tilbærekraftInvolverehytteeierInvolveregjesteneSkapeengasjementi næringenMåle ogsynliggjørebærekraftMåleresultat avbærekraft-innsatsenSynliggjøre ogkommunisere
 10. 10. Trysils fokusØke økonomisklevedyktighetRedusere miljø-påvirkningenEngasjere ogkommunisere
 11. 11. På vei mot merketEt helårig reisemål800 sykkel og vandreskilt10 toppturerIdrettsturismeArrangementerKonferanse
 12. 12. På vei mot merket12 bedrifter er miljøsertifisertMange er i gang
 13. 13. På vei mot merket75 % av bedriftene svarerat de kildesorterer
 14. 14. 20-25 % energisparing i utleiehyttersom bruker smart energistyringPå vei mot merket
 15. 15. Tiltak sikret framover i 3 år• Felles plan• Samarbeidsutvalg• Bred oppfølging• Årsrapportering
 16. 16. Norges største skianlegg31 heiser - 66 bakker - 900.000 skidager - 25.000 senger
 17. 17. Alle restaurantene i Trysilfjelleter miljøsertifisert i løpet av 2013
 18. 18. Energiforbruket pr m3 produsert snø er redusertmed 26% siden 2008
 19. 19. Nærvarmeanleggmed pelletskjelevarmer 33.000 m2All utendørsbelysning er LEDPark Inn Mountain Resort Trysil
 20. 20. Prepareringsmaskinene i Trysil kjøres på21,3 liter drivstoff pr time - normen er 27-30liter1 mill kroner og 120.000 liter diesel spart
 21. 21. Står på ski eller går til bakken 68%Benytter gratis skibuss 6 %Kjører bil 26 %
 22. 22. Vi tar ansvar for fremtiden
 23. 23. Nye miljøsertifiserte bedrifter
 24. 24. Norgesmester i Miljøfyrtårn?1419330 5 10 15 20 25 30Norgesmester når enda 14 bedrifter er sertifisert!Når alle som er i gang er sertifisert - nr 8!Inn på lista - nr 15!Ikke på lista 12
 25. 25. Nye miljøsertifiserte bedrifter• Fageråsen Restauranter• Knettsetra• Laaven 1790• Skihytta• Sindrestua• Trysil Leilighetshotell• Peppes Pizza• Radisson Blu Resort TrysilGratulerer!

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

378

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×