Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sykling i nasjonalpark

345 views

Published on

Presentasjon av Haaken Christensen

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sykling i nasjonalpark

 1. 1. Sykling i verneområder ‐ verdiskaping, samarbeid og bærekraft Nasjonalparkkonferansen 2016 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv
 2. 2. I dag skal jeg snakke om: TRENDER OPPLEVELSER BÆREKRAFT VERDISKAPING Foto:  C.H. – Visitnorway.com
 3. 3. • Mer ekstremt vær, mer vind,  mer regn, mer snø, varmere • Raskere endringer mellom værtypene • Utfordrende for en næring som lever av opplevelser og aktiviteter i naturen, og  krever tilpasning og kompetanse Klimaendringer Foto: Asgeir Helgestad – Arctic Light AS. ‐ Visitnorway.com
 4. 4. • Innen 2050 vil det være flere  eldre i verden enn barn • De eldre har penger, god tid,  og de reiser mye • Etterspør komfort og tilrettelegging • Softe aktiviteter Eldrebølge Foto: Terje Rakke/Nordic Life ‐ Visitnorway.com
 5. 5. • Innen 2050 vil 70 % av verdens  befolkning bo i byer  • Kunnskapen om å bevege  seg i naturen blir mangelvare Urbanisering • Mer tilrettelegging, skilting  og merking • Mer guiding og kurs Foto:Tomasz Furmanek ‐ visitnorway.com
 6. 6. • Økt etterspørsel • Turistene vil oppleve  det autentiske Norge  • Mat med lokale råvarer • Lære om den lokale historien,  kulturen, tradisjoner  Lokal mat og drikke Foto: Espen MillsTasteofnationaltouristroutes.comvisitnorway.com
 7. 7. Markedet har tatt bærekraftbriller på: • Etterspør grønne leverandører,  • Velger bort leverandører pga. dårlig  miljøpraksis • Turoperatører har høyere miljøforventninger  til norske destinasjoner enn andre  destinasjoner ‐ pga. Norges image som ren og  uberørt  Kilde: Innovasjon Norge, turoperatørundersøkelse juni 2016
 8. 8. Opplevelser i utvikling www.innovasjonnorge.no
 9. 9. • «Hva har du gjort i ferien?» • Selfies • Sosiale medier Opplevelser gir status Foto: Håvard Myklebust ‐ Visitnorway.com
 10. 10. Aktive ferier i sterk vekst! $ 263 mrd. + 195% (2011‐2013) Foto: Anders Gjengedal. – visitnorway.com  
 11. 11. • Selges dobbelt så mange  terrengsykler som alpinski • Fulldempede stisykler øker • Etterspørselen etter sykkel‐ opplevelser øker kraftig Sykkel vokser raskt!
 12. 12. • Mer actionbasert og fartsfylt  friluftsliv • Folk oppsøker nye steder i naturen,  mange uten nødvendig  kompetanse • Mange bruker mye penger på sine  aktiviteter, særlig utstyr Nytt utstyr åpner nytt  terreng Foto: Mattias Fredriksson ‐ visitnorway.com
 13. 13. • Grensen mellom friluftsliv og reiseliv er diffus • Mer kommersialisering • Naturen blir sportifisert • Alle har samme mål: Naturopplevelser Friluftsliv og reiseliv  Foto: Mattias Fredriksson Photography AB ‐ Visitnorway.com
 14. 14. • Ca 3000 bedrifter • Små bedrifter • Økt lønnsomhet • Livsstil • 38% opererer i nasjonalpark/randsone • Bærekraft viktig • Positive til fremtiden • Viktig bidrag til lokal økonomi Optimisme i naturbasert reiseliv Samlet omsetning 3 mrd! Foto:  C.H. – Visitnorway.com
 15. 15. 6% 10% 34% 28% 5% 22% 36% 70% 55% 56% 84% 6% 11% 30% 24% 5% 20% 27% 62% 45% 46% 76% 1% 4% 4% 9% 7% 9% 13% 15% 19% 40% 52% 2% 3% 7% 8% 9% 10% 13% 18% 27% 33% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Oppleve nordlyset Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Besøke nasjonalparker Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve nattelivet Oppleve lokal historie og legender Besøke kunstutstillinger/museer Oppleve fjordene Oppleve fjellene Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Oppleve naturen Turistene vil ha opplevelser
 16. 16. Preikestolen – 270.000  Gaustadtoppen – 80.000 Kjerag – 55.000 Besseggen – 50.000 Romsdalseggen – 15.000 Galdhøpiggen – 25‐30.000 Prestholtstien – 40.000 Alle vil på tur Kilde: Jostein Soldal, Trolltunga Active
 17. 17. Dette er en fantastisk mulighet! Foto: Johan Wildhagen / visitnorway.com
 18. 18. Bærekraftig utvikling
 19. 19. Merkevaren for nasjonalparkene = Merkevaren Norge Foto: KLD/Miljødirektoratet / Mattias Fredriksson Photography AB ‐ Visitnorway.com
 20. 20. Vi må tenke langsiktig 20 år?  50 år? 10 år?
 21. 21. Er vi fortsatt ?
 22. 22. Bærekraft ‐ en premiss Foto: Sverre Hjørnevik / Innovation Norway
 23. 23. Ti prinsipper for et bærekraftig reiseliv Bevaring av natur, kultur og miljø 1. Kulturell rikdom 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet 3. Biologisk mangfold 4. Rent miljø og ressurseffektivitet Styrking av sosiale verdier 5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning 6. Lokal kontroll og engasjement 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelses- kvalitet Økonomisk levedyktighet 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 10.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter 1 2 3 (1) Prinsippene bygger på UNWTO sin definisjon av et bærekraftig reiseliv - ”Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers”. UNWTO/UNEP, 2005. EU benytter også definisjonen som utgangspunkt for sin handlingsplan for et bærekraftig, europeisk reiseliv, jfr. rapporten ”Action for More Sustainable European Tourism” - februar 2007.
 24. 24. Bruk av sykkel som fremkomstmiddel  eller som sentral del av opplevelsen  knyttet til ferie og fritid med minst en  overnatting hjemmefra Sykkelturisme definisjon Foto: Sverre Hjørnevik / Innovation Norway
 25. 25. • Tursykling (Landevei, grus, Rallarvegen) • Terrengsykling (single track / sti,  enduro, downhill) • Base – turer fra fast utgangspunkt • Rundtur – fra sted til sted Mange typer sykkelopplevelser Foto: Mattias Fredriksson Photography AB / Terje Rakke – Nordic Life ‐ Visitnorway.com
 26. 26. • Ivareta verneformålet • Størst aktivitet i randsonen • Sykling i nasjonalpark er for «spesielt interesserte» • Kanaliser ferdsel der sykling er mulig Sykling i nasjonalpark Bidrar til bredde i sykkeltilbudet Gjør Norge mer attraktiv som sykkeldestinasjon
 27. 27. Vi må gjøre det riktig, for vi  har mange øyne på oss… Foto: C.H. / Innovation Norway
 28. 28. • Skilting, merking, steinsetting,  klopping, drenering • Kompetansen finne i Norge • Minimerer slitasje • Øker sikkerheten • Enkel infrastruktur og tilrettelegging • Få flere ut på tur Identifiser og tilrettelegg noen få stier Styre ferdsel  Foto: Privat
 29. 29. Foto: Allegra Tourismus
 30. 30. Foto: Allegra Tourismus
 31. 31. • Kommunikasjon! • Informer  • Holdningsskapende arbeid • Stivettregler • Involver og engasjer Konflikt mellom brukergrupper 
 32. 32. • Naturbasert reiseliv skjer i skjæringspunktet  mellom reiseliv og naturforvaltning • Aktiv og adaptiv forvaltning • Samarbeid reiseliv/forvaltning • Bedre turistopplevelser • Bedre sikkerhet • Økt verdiskaping  • Ivaretakelse av naturverdiene Besøksstrategier N aturvern aturopplevelser æringsutvikling Illustrasjon: Snøhetta /Miljødirektoratet
 33. 33. Verdiskaping
 34. 34. Suksesskriterier + + X ( ( Transport Stier og veier ServiceOvernatting og  mat Foto: Mattias Fredriksson, C.H., Leif Johnny Olestad – visitnorway.com Til destinasjonen  På destinasjonen Lokal mat  Lokal drikke Sykkelgarasje Sykkelvask Klesvask Verksted Utleie Butikk Guider Skilt Kart Naturlige  Tilrettelagte
 35. 35. Sykkelmiljøet  ‐ en premiss Foto: Mustasch MEdia – visitnorway.com
 36. 36. • Sykkelturisme er i vekst • Sykkel er en viktig aktivitet i ferier • Sykling viktig for folkehelse • Mange målgrupper – alle aldre  kan sykle  • Sykkelturisme gir et viktig bidrag  til lokal økonomi Hvorfor sykkelturisme? Tsjekkia: Singltrek pod  Smrkem Fra ingen til 40.000  besøkende på 5 år Skottland:  Sykkelturisme bidrar  med mellom £ 118‐ 240 mill. 
 37. 37. • 15 km tilrettelagte flytstier • 100 km naturlig sti • Stor etterspørsel:  • Guider • Utleie av terrengsykler • Stisykkelkart  • Økning i heiskortsalg  • Hyttefolk bruker hytta  mer om sommeren • Stor økning i omsetning  på destinasjonen Eksempel: Trysil – fra vinter  til helårsturisme • Foto: Trysil.no
 38. 38. «Butikken» ligger i randsonen  og i bygdene rundt parken Foto: Nils Erik Bjørholt / Innovation Norway
 39. 39. Hele bygda er viktig for å skape en merkevare • Ressursen ligger i naturen og i lokalbefolkningen • Involver og engasjer lokalt • Samarbeid – innenfor og på tvers av næringer • Bygg og bruk lokal kompetanse • Plasser kassaapparater på rett plass • Tilrettelegg fasiliteter og infrastruktur  av høy kvalitet Foto: Tina Stafren / Innovation Norway
 40. 40. • Naturen er råmaterialet • Produkt: Merking, skilt, kart, guider,  tilrettelagt bosted, verksted,  utleie, transport, tilgjengelighet,  lokalmat, kultur, bookbart Produktutvikling Man kan ikke markedsføre  seg bort fra et dårlig produkt… Foto: Sverre Hjørnevik – visitnorway.com
 41. 41. • Trygghet for verneverdier • Øker sikkerheten  • Øker kompetansen • Øker verdiskaping • Gir opplevelsen mer innhold Guiding og veiledning • Foto: Sverre Hjørnevik / Innovation Norway
 42. 42. Viktig å være i tet Produktutvikling basert på: Kvalitet Profesjonalitet Lokal identitet Foto: Mattias Fredriksson – visitnorway.com
 43. 43. • Bruk nasjonalparksentrene som samarbeidsarena/næringshage • Oppsyn, forvaltere, forskning og reiselivsaktører på samme sted • Utnytter hverandres kompetanse • Infrastruktur allerede etablert • Informasjon og booking på samme sted • Verdiskaping Senter for næringsutvikling Foto: C.H. – visitnorway.com Samarbeid
 44. 44. • Etabler lisensordning for kommersiell aktivitet • Gi lisens til aktører som kan dokumentere nødvendig kompetanse om natur,  økologi og verneformål • Gi tillatelse for fem eller flere år – forutsigbarhet • Sertifisering og kvalitetssikring • Guiding og naturveiledning • Styrer trafikk • Gir grunnlag for langsiktig samarbeid • Gir grunnlag for økt verdiskaping Lisensbasert reiseliv inne i parken Se Gjøre Lære Bidra
 45. 45. • Tilby meningsfulle opplevelser som gir penger i kassa • Tilby opplevelser som overgår kundens forventninger • Ta godt betalt for god kvalitet Gode opplevelser er mye verdt Opplevd kvalitet Pris > 1
 46. 46. En bygd som er god å bo i  er også bra for turisten! Foto: Pål Bugge/Visitnorway.com 
 47. 47. ”It is not the strongest of the species that  survives, nor the most intelligent that  survives. It is the one that is the most  adaptable to change.” Charles Darwin Foto: Ukjent (youtube)
 48. 48. Takk for meg! www.innovasjonnorge.no Haaken Christensen  +47 22 00 28 78  haaken.christensen@innovasjonnorge.no @haakenc

×