Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Audun Pettersen Bærekraftig reiseliv som våpen

1,564 views

Published on

Kick off Bærekraftig reiseliv 2015 i regi av NHO Reiseliv og Innovasjon Norge. 26. og 27. november 2008 på Geilo. Innlegg av Audun Pettersen, Innovasjon Norge

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Audun Pettersen Bærekraftig reiseliv som våpen

 1. 1. Norsk reiseliv – et våpen for Norge?
 2. 2. Glansbildet
 3. 3. Norges fordeler <ul><ul><li>Den friske og rene luften og det klare vannet </li></ul></ul><ul><ul><li>Den storslåtte, vakre og mangfoldige naturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Det moderne folket som lever midt i naturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Følelsen av å kjenne naturkreftene på kroppen </li></ul></ul><ul><ul><li>Enestående naturfenomener </li></ul></ul>
 4. 4. Glansbildet?
 5. 5. Den forventningsfulle forbruker. Vi vil begeistres! Valgene blir stadig flere og informasjonen mer tilgjengelig <ul><li>FELLES FOR ALLE TURISTER: </li></ul><ul><li>Krever god service og høy kvalitet. </li></ul><ul><li>Søker spennende opplevelser og et stort utvalg av aktiviteter. </li></ul><ul><li>Ønsker personlig kontroll, skreddersøm og fleksibilitet. </li></ul>
 6. 6. Opplevelsesindustri Fra statussymboler til statushistorier - Produktene må ha en lokal forankring. - Fortelle en historie. - Begrepet luksus omdefineres, kan ikke lenger bare prissettes.
 7. 7. Meningssøkende Fra materialisme til verdier og fokus på bærekraft, men forbruket er ikke gått ned. <ul><li>Opptatt av bærekraftig utvikling, bare det ikke koster for mye. </li></ul><ul><li>” Less is more”, bare det som tilbys er kvalitet. </li></ul><ul><li>Livsstil, med fokus på røtter og selvutvikling. </li></ul>
 8. 8. Motiv for å komme til Norge Bil- og fergeturister: Naturen trekker mest, maten og prisene minst Natur og landskap Stillhet og ro Miljøstandard generelt Interessante byer/steder God kjennskap til Norge Lyse kvelder /netter Trygghet på reisen Gjestfrihet Aktivitets-muligheter Attraksjoner Prisnivå Slekt/venner i Norge Mat og drikke Kilde: Gjesteundersøkelsen 2007, TØI Ikke viktig Litt viktig Ganske viktig Svært viktig
 9. 9. Tilfredsheten med sommerferien, 2007 Kilde: Gjesteundersøkelsen 2007, TØI Spm. ”I hvor stor grad stemmer følgende påstander om Norge som feriemål overens med hva du/dere har opplevd på denne ferien?”
 10. 10. <ul><li>Ett fokus </li></ul><ul><li>Utløse bærekraftige innovasjoner </li></ul>2 av 3 har stilt miljøkrav og godkjente merkeordninger for hotell er oftest stilte miljøkrav ©iStockphoto/Anrejs Zemdega
 11. 11. <ul><li>Tre arbeidsområder </li></ul><ul><li>Entreprenørskap </li></ul><ul><li>Vekst i bedrifter </li></ul><ul><li>Innovasjonsmiljøer </li></ul>©iStockphoto/Pawel Gaul 62 % vurderer å stille strengere miljøbevissthet fra Norske reiselivsbedrifter 61 % hevder det mulig å nå flere kunder ved bruk av miljømerkede reiselivsprodukter 60 % svarer at miljømerking gir en økt opplevelse av kvalitet for kundene 34 % mener det mulig å øke prisen ved salg av miljømerkede reiselivsprodukter 13 % oppgir at de har avstått fra kjøp grunnet manglende miljøbevissthet hos norske reiselivsbedrifter
 12. 12. Næringen handler! Kilder: sas.no, scandichotels.no, rica.no, gala.no, startour.no, choice.no
 13. 14. Reiselivet kan være både en trussel og en positiv pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling <ul><li>Trussel i form av eksempelvis å: </li></ul><ul><ul><li>Ødelegge natur- og kulturlandskapet </li></ul></ul><ul><ul><li>Undergrave lokal kultur og levemåte </li></ul></ul><ul><ul><li>Forurense miljøet gjennom transport og utslipp </li></ul></ul><ul><ul><li>Skape støy </li></ul></ul><ul><ul><li>Utnytte arbeidstagere </li></ul></ul><ul><ul><li>Skape kriminalitet og utrygghet </li></ul></ul><ul><li>Pådriver i form av eksempelvis å: </li></ul><ul><ul><li>Bidra til økonomisk verdiskapning, arbeidsplasser og velstandsutvikling, sosiale goder o.l. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sette fokus på verdien av det lokale natur- og kulturlandskapet, biologisk mangfold m.m. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ivareta og formidle lokal natur- og kulturarv </li></ul></ul>Bærekraftig reiselivsutvikling handler om å minimere negative effekter og maksimere positive effekter fra reiselivet.
 14. 15. Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer i omgivelsene. C. Darwin
 15. 16. Regjeringens tre hovedmål <ul><li>Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen </li></ul><ul><li>Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen </li></ul><ul><li>Norge – et bærekraftig reisemål </li></ul>
 16. 17. Merkevaren Norge ”Powered by Nature” er særlig avhengig av bærekraft <ul><li>Friske, ekte, berikende opplevelser </li></ul><ul><li>Friske og sterke opplevelser i vakker og ren natur </li></ul><ul><li>Opplevelse av ekte og særpreget lokal kultur og levemåte </li></ul><ul><li>Opplevelser som gir energi, harmoni og berikelse </li></ul>
 17. 18. Hovedområder i et bærekraftig reiseliv <ul><li>Det handler om å bevare natur, kultur og miljø </li></ul><ul><li>Det handler om å styrke de sosiale verdier, som å skape lokal livskvalitet og å ha lokal kontroll </li></ul><ul><li>Det handler om å skape økonomisk levedyktige bedrifter </li></ul>
 18. 19. Hva gjør vi? Bransje- grupper Piloter
 19. 20. Virgin Holidays Responsible Tourism Awards 2008 <ul><li>” If more national governments followed their example, tourism would make a much more positive contribution around the world.” </li></ul>
 20. 21. Virgin Holidays Responsible Tourism Awards 2009 2009
 21. 22. Fremtiden <ul><li>Dere er herved invitert med på denne prosessen! </li></ul>

×