AVO-hanke

583 views

Published on

Published in: Education, Sports, Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • aloitusdia ilman tekstiä
 • aloitusdia ilman tekstiä
 • aloitusdia ilman tekstiä
 • aloitusdia ilman tekstiä
 • aloitusdia ilman tekstiä
 • AVO-hanke

  1. 1. Suomen Oppimiskeskus ry www.eoppimiskeskus.fi
  2. 2. AVO - Projektin taustaa <ul><li>Avoin sisältö tarkoittaa laaja-alaista tekstuaalisuuteen, kuvallisuuteen, auditiivisuuteen, elävään kuvaan tms. perustuvaa sisällöntuotantoa </li></ul><ul><li>Avo-ajatusmallissa käyttäjät itse osallistuvat merkittävässä määrässä sisällöntuottamiseen vuorovaikutuksessa erilaisia synkronisia ja asynkronisia menetelmiä hyödyntäen </li></ul><ul><li>Perustuu avoimuuteen ja aitoon yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen </li></ul><ul><li>Veturina merkittävä kulttuurin- ja toimintatavan muutos: </li></ul><ul><ul><li>Avoimen sisällön ja sosiaalisen median kautta tiedonrakentamisen muodot muuttuvat </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaatimus mediakriittisyydestä ja medialukutaidon lisäämisestä </li></ul></ul>
  3. 3. AVO - Projektin tavoite <ul><li>Vahvistaa laadukasta avointen sisältöjen tuotantoa </li></ul><ul><li>Edistää mediakriittisyyttä </li></ul><ul><li>Verkottaa ja kouluttaa avainasiantuntijoita </li></ul><ul><li>Saada aikaan vertaisoppimisen tuotannon verkostoja eri aihealueiden asiantuntijoille </li></ul><ul><li>Kehittää koulua oppimisyhteisönä, jossa sekä opettajat että opiskelijat/oppilaat ovat OPPIJOITA </li></ul><ul><li>Synnyttää avoin ja monialainen oppimisympäristö ja toimintatapa </li></ul><ul><li>Vahvistaa aktiivista kansalaisuutta sekä demokratiaa </li></ul>
  4. 4. AVO - Avainsanoja
  5. 5. AVO – Yhteistyökumppanit <ul><li>Hämeen Ammattikorkeakoulu, -Outi Vahtila </li></ul><ul><li>Tampereen Yliopisto, Hypermedialaboratorio Jarmo Viteli </li></ul><ul><li>Hämeen kesäyliopisto, Hanne Murto </li></ul><ul><li>Otavan Opisto, Ville Venäläinen </li></ul><ul><li>Teknologiakeskus Innopark Oy/ Hämeen Digibusiness –klusteriohjelma, Elias Aarnio, </li></ul><ul><li>HCI Productions Oy, Ama Auvinen </li></ul><ul><li>TAIK, Medialaboratorio, Tarmo Toikkanen </li></ul><ul><li>HML kaupungin kirjasto & HML kaupunki Heli Pirkkalainen </li></ul><ul><li>Kotkan kaupunki, Anne Rongas </li></ul><ul><li>Åbo Akademi, Kim Holmberg </li></ul><ul><li>SKAF ry, Irma Syren </li></ul><ul><li>Suomen eOppimiskeskus, Titi Tamminen ja Tiina Front-Tammivirta, Inkeri Olkinuora </li></ul>
  6. 6. AVO - Kohderyhmät <ul><li>Kaikki jotka haluavat yhdessä oppia ja vaikuttaa oppimiseen </li></ul><ul><li>Verkosto toimii avoimena ja mukaan voi tulla kaikki asiasta kiinnostuneet </li></ul><ul><li>Erityisenä kohderyhmänä ovat </li></ul><ul><ul><ul><li>opetuksen kehityksestä vastaavat opettajat ja kouluttajat eri oppilaitosasteilta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tavalliset opettajat/opiskelijat eri opetusaloilta ja asteilta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kirjastojen informaatikot </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TVT-taitojen kouluttajat ja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opetustoimen päättäjät </li></ul></ul></ul>
  7. 7. AVO – rahoitus ja aikataulu Rahoitus: Opm/ Manner-Suomen ESR-ohjelma/TL3: Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi Rahoittava viranomainen: Lapin lääninhallitus Hankkeen kesto: 1.5.2008 – 31.12.2011
  8. 8. HAMK TaY TaiK Innopark, SKAF, ÅA, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna Internetix, Kotkan kaupunki HCI SeOppi Vahvistaa avointen sisältöjen tuotantoa Synnyttää oppimis- yhteisöjä Vahvistaa aktiivista kansalaissuutta ja demokratiaa Laadukkaat toimintatavat ja vertaistuottaminen Wiki ja Blogit LeMill Mobiili Sosiaalinen media EduCoss Second Life Online-ITK Kirjasto 2.0 Yhdessä tekeminen Kansalaismedia Vertaistuottamisen laatu AVOIMET VERKOSTOT OPPIMISEEN
  9. 9. AVO -Työpaketit <ul><li>Teema-alueiden kehittäminen ja aineistojen ja selvitysten tuottaminen    </li></ul><ul><li>  Avoimen verkoston koulutukset, työpajat ja konferenssit  </li></ul><ul><li>Vertaistuottamisen ja sosiaalisen median työtapojen laadun kehittäminen </li></ul><ul><li>Koordinointi ja yhteistyö </li></ul>
  10. 10. Työpaketti 1: Teema-alueiden kehittäminen ja aineistojen ja selvitysten tuottaminen Kuvaus Vastuutaho (Muut osallistujat) Tuotokset LeMill – Koulutuspaketti ja jatkokehitys TAIK (Internetix ja Hamk) Avoimesti jaettu koulutuspaketti Suunnitelmia LeMill- ympäristön kehitykseen Mobiilit oppimisessa ja vuorovaikutuksessa HAMK (TAY/Hyperlab, Digioske, Kotkan lukiot) Käyttökokemuksia mobiilien käytöstä oppimisessa ja yhteisöllisessä tiedontuottamisesta Wikit ja blogit opetuksessa Tay/yperlab (TAIK, Kotkan lukiot) Oppimateriaalit (mm. Wiki-opas) ja selvitykset kehittyvät wikeinä myös hankkeen jälkeen Sometu ja kansalaismedia Internetix (SeOppi, Kotkan lukiot) Toimintaympäristö ja malleja kansalaisten osallistumiseen päätöksentekoon Paikka kunnallisen päätöksenteon tukiprosesseille Kirjasto 2.0 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto (Hamk, Otavan opisto, Åbo Akademi) Työpajat avainhenkilöille (yht. 6 pvä) Kuntalaisille minityöpajat (12 kpl)
  11. 11. Toimenpiteet työpaketeittain Työpaketti 1: Teema-alueiden kehittäminen ja aineistojen ja selvitysten tuottaminen Kuvaus Vastuutaho Tuotokset Synteettiset maailmat opetuksessa, Second Life/Virtuaalikokoukset ja -konferenssit TAY/Hyperlab (Åbo Akademi, SKAF, HAMK, SeOppi, Hämeen kesäyliopisto) Asiantuntijayhteisö, jonka avulla koulutusmateriaaleja ja kohtaamispaikkoja verkkoon Online- konferenssi – konsepti + toimintamallit Kehitysryhmä EduCOSS/Open source DigiOske/Innopark (TAY ja HAMK) EduCOSS- käyttäjäyhteisö koulumaailmaan + yhteisön moderaattoreiden koulutus Yhteistyö teemojen ja verkostojen välillä Vertaistuottamisen ja sosiaalisen median tietopalvelut SeOppi Kaikilta toimijoilta avointa sisältöä teema-alueittain wikiyhteisöissä ja netissä
  12. 12. Työpaketti 2: Avoimen verkoston koulutukset, työpajat ja konferenssit  Kuvaus Vastuutaho (Muut osallistujat) Tuotokset Roadshow SeOppi (kaikki toteuttajat) Roadshow kerran vuodessa tiedottamiseen ja avointen yht. tukemiseen LeMill -workshop ja kesäkoulu TAIK Tiedottaminen, kehittämisehdotukset, sisältöjen tuottaminen ja osaamisen vahvistaminen Wiki -koulutustilaisuudet TAY/Hyperlab Wikityökalun käyttötaidot kouluyhteisössä Kuntalaisdemokratia Otavan opisto Kuntademokratian osallistumisen työkalujen osaamista Kirjasto 2.0 ja sosiaalinen netti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Sosiaalisen netin käyttötaitoja ja sisällön tuotannon ”hands on” tuntumaa EduCOSS –käyttäjäyhteisön tapaamiset DigiOske/Innopark Tiedon ja kokemusten vaihtoa avoimesta sisällön tuotannosta käyttäjien välillä Virtuaaliset oppimisympäristöt/Second Life Åbo Akademi (Informaatiotutkimus, SKAF, Tay, Hamk) Kokemusten vaihtoa, menetelmien arviointia ja koulutussisältöjä sekä tiedon levittämistä  
  13. 13. Työpaketti 3: Vertaistuottamisen ja sosiaalisen median työtapojen laadun kehittäminen Kuvaus Vastuutaho Tuotokset Organisaatioiden ja virtuaaliyhteisöjen sisäisen laatutoiminnan keskeisten toimintatapojen ja prosessien tunnistaminen HCI Productions ja ja partnerit Kuvaukset vertaistuottamisen ja sosiaalisen median käytön prosesseista Laatukriteerien tuottaminen HCI Productions ja partnerit + työpajoihin ja koulutuksiin osallistuvat Laatukriteerit ja käyttäjien palautteet Laatukriteerien ja laadunvarmennuksen digitaalisen tukijärjestelmän tuottaminen HCI Productions Laatukriteeristöt ja käyttöohjeet digitaalisessa ympäristössä Kriteeristöjen ja laadunvarmennuksen käyttökuvaukset vertaistuottamisessa ja sosiaalisen median työskentelymenetelmissä HCI Productions ja partnerit ja työpajoihin ja koulutuksiin osallistuvat 2 casekuvausta vertaistuottamisesta ja 4 casekuvausta sosiaalisen median työskentelymenetelmistä
  14. 14. Työpaketti 4: Koordinointi ja yhteistyö Kuvaus Vastuutaho Tuotokset Koko hankkeen koordinointi Suomen eOppimiskeskus ry Raportointi Maksatukset Tiedotus- ja markkinointimateriaalit
  15. 15. AVO - Tuotokset <ul><li>AVO-aihealueiden aineistoja </li></ul><ul><li>Menetelmiä </li></ul><ul><li>Ideoita ja aineistoja uuden lukutaidon oppimiseen </li></ul><ul><li>Laaja-alaiset verkostot ja kohtaamispaikkoja </li></ul><ul><li>Ideoita toimintakulttuurin muutokseen </li></ul><ul><li>Innovatiivisia työskentelytapoja ja oppimista tukevia menetelmiä </li></ul><ul><li>Ydintoimintamalleja sosiaaliseen verkostoon </li></ul><ul><li>Verkoston tapaamiset ja workshopit (paikanpäällä ja online osallistuminen mahdollista) </li></ul>
  16. 16. AVO - Tulokset <ul><li>Avointa oppimista tukeva asiantuntijuus kehittyy </li></ul><ul><li>Avointen ja erilaisten oppimisympäristöjen kehitys ja käyttö yleistyy </li></ul><ul><li>Aktiivinen kansalaisuus kehittyy </li></ul><ul><li>Avointen sisältöjen tuottaminen ja käyttö vahvistuu ja voimistuu </li></ul><ul><li>Mukanaolijoiden mediakriittisyys kasvaa’ </li></ul><ul><li>Asiantuntija verkottuvat keskenään </li></ul><ul><li>Vertaisoppimisen verkostoja rakentuu </li></ul><ul><li>Oppimisyhteisöt kehittyvät </li></ul><ul><li>Avoin ja monialainen toimintatapa </li></ul><ul><li>Oppijan innovatiivisuuden edistäminen ja kehittäminen-> Avoin monialainen oppimisyhteisö </li></ul>

  ×