Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Itk puheenvuoro-vihera-7

501 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Itk puheenvuoro-vihera-7

 1. 1. Uusi aika, uudet haasteet - tieto- ja viestint ä-te kniikan k äytön vajeet ja miten niit ä poistetaan Online ITK-puheenvuoro 1.4.2009 Marja-Liisa Viherä, FT
 2. 2. Elinvoimaisen tietoyhteiskunnan edellytykset <ul><li>Olemme suvantovaiheessa tietoyhteiskunnan etenemisessä </li></ul><ul><li>Uutena ilmiönä sosiaalisen median tulo verkkoon </li></ul><ul><li>Nimestään huolimatta sosiaalinen media on toistaiseksi yksilökeskeinen </li></ul><ul><li>Osalla omien yhteisöjen jäsenistä ei ole riittäviä viestintävalmiuksia hyödyntää sosiaalista mediaa </li></ul><ul><li>Viestintävalmiuksien puute aiheuttaa, että emme pysty muuttamaan toimintatapojamme, helpottamaan arjen töitä ja/tai soveltamaan tieto- ja viestintäpalveluja luovasti omista lähtökohdistamme </li></ul>
 3. 3. Viestin t ävalmiudet Motivaatio Viestintä- valmius Liittymä Laitteet ja pääsy verkkoihin Osaaminen
 4. 4. Viestin t ävalmiudet Liittymä Osaaminen Motivaatio Liittymä Osaaminen Motivaatio
 5. 5. L L L O O O M M M L O M Ei osaa tulkita viestiä L O M Ei motivaatiota kuulua yhteisöön L= liittymä O = osaaminen M = motivaatio Yhteisöllinen viestintä L O M Ei yhteen-sopivaa liittymää
 6. 6. Keinoja viestintävalmiuksien parantamiseksi <ul><li>Voimme tarkastella viestintävalmiuksien parantamisen keinoja valmiuksissa esiintyvien vajeiden kautta </li></ul><ul><li>Tähän asti on tarkasteltu lähinnä liittymien puutetta vaikka pullonkaula saattaa olla osaamisessa ja motivaatiossa </li></ul><ul><li>Keinot vähentää vajeita voivat olla joko yksilön tai yhteisöjen valmiuksiin liittyviä tai yhteiskunnan toimenpiteitä vaativia </li></ul>
 7. 7. Liittymävaje (laitteet, ohjelmat ja pääsy verkkoon) Liittymävaje Hankkimisen helppous ( Yksilön näkökulma) Tiedon hankinta Kokemus Yhteishankinnat Saannin vaikeus ( Yhteiskunnan näkökulma ) Ymmärrettävän tiedon saatavuus Myyntipisteet Yhteiskäyttöpisteet Tukihenkilöt (mm. open source) Hinnoittelu Uusiokäyttö Tietoturva, palomuurit Päivitys (digistressin poisto)
 8. 8. Osaamisvaje Osaamisvaje Luonteva osaaja (Yksilön ja yhteisön näkökulma) Helppokäyttöisyys Käyttöohjeiden ja muun oppimateriaalin selkeys Koulutus ja sen saatavuus Yhteiskäyttöpaikkojen henkilöstö Tukihenkilö (kotitalousvähennys) Sinnikkyys ja tiedon hankinta Kokemus Yhdessä oppiminen Käytön vaikeus (Yhteiskunnan näkökulma)
 9. 9. Motivaation vaje Motivaation vaje Aktiivinen kansalainen (Yksilön ja yhteisön näkökulma) Haluttomuus/pysähtyneisyys (Yhteiskunnan näkökulma) Viestintäkasvatus Opettajakoulutuksen ja koulun uudet tavat toimia Tarinat (motivaation herättäminen) Visiot (tulevaisuusverstaat) Esimerkit (hyvät käytänteet, viestintäleirit, Tietotaitotalkoot) Hyöty Itseilmaisun mahdollisuus ” Pakko”/”oman elämän hallinta” Yhdessä yhteisön tuotoksen tekeminen
 10. 10. Tieto- ja viestintätekniikan välittyminen Ryhmä Yhteisö Tieto- ja viestintätekniikan käyttäjät Tieto- ja viestintätekniikan käytön näkökulma Viestintäkulttuuri Sovitut toimintatavat Yksittäinen toiminto Yksilö- rationaalinen adaptiivinen sosiaalinen

×