Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Purot.net-wikin tuotekehitystä käyttäjien kanssa

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Purot.net-wikin tuotekehitystä käyttäjien kanssa

 1. 1. Purot.net-wikin tuotekehitystä käyttäjien kanssa Harto Pönkä, 12.5.2011
 2. 2. <ul><li>Wiki on www-sivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata </li></ul><ul><li>Wiki voi olla joko avoin tai suljettu </li></ul><ul><li>Wikiin voidaan kirjoittaa, liittää, linkittää ja upottaa erilaisia sisältöjä </li></ul><ul><li>Wikisivuihin liittyy yleensä keskustelu- tai kommentointitoiminto </li></ul><ul><li>Wikien tarkoitus on tukea yhteisöllistä työskentelyä ja/tai toimia kollektiivisena tietovarastona </li></ul>Mikä wiki on?
 3. 3. <ul><li>Keskustelua </li></ul><ul><ul><li>Tavoitteet, ratkaistavat ongelmat tms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentelytavat ja eteneminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisältöön liittyvä keskustelu </li></ul></ul><ul><li>Sisällöntuotantoa </li></ul><ul><ul><li>Tiedon lisäämistä muista lähteistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Uuden tiedon rakentamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Muokkaamista, korjaamista, täydentämistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Jäsentämistä ja rakenteellista järjestelyä </li></ul></ul><ul><li>Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua </li></ul><ul><li>Hyville ryhmille on ominaista runsas keskustelu koko prosessin ajan </li></ul>Yhteisöllinen prosessi wikissä
 4. 4. <ul><li>Käyttäjälähtöisyys ja KISS suunnitteluperiaatteina </li></ul><ul><li>Havainto, ettei wikien kehityksessä ole näkynyt tarpeiden mukaista edistystä, esim. MediaWiki ja Confluence ovat käyttöliittymältään vanhentuneita ja liian teknisiä </li></ul><ul><li>Yrittäjän, opettajan, oppimistutkijan ja kouluttajan tausta </li></ul><ul><li>Kokemukset wikialustoista ja sosiaalisen median palvelujen käytöstä yhteisöllisen työskentelyn tukena </li></ul><ul><li>6 vuotta Innowise CMS -julkaisujärjestelmän kehitystyötä </li></ul><ul><li>Ideoitu 2-3 vuotta ja testattu ideatasolla, suunniteltu vuosi, toteutettu tähän asti 11 kk </li></ul>Purot-wikin taustaa
 5. 5. <ul><li>Hiekkalaatikko, http ://sandbox.purot.net/ </li></ul><ul><ul><li>Testitunnuksen tilanneet testaajat </li></ul></ul><ul><li>SomeTime 2011 –tapahtuma, http://sometime2011.purot.net </li></ul><ul><ul><li>Kokemuksia avoimesta wikistä todellisesta käyttötarkoituksessa </li></ul></ul><ul><li>Yhteistyö Oulun yliopiston koulutusteknologian opiskelijoiden kanssa (projektityön aihe) </li></ul><ul><ul><li>Wikin käyttö 5.-6. luokan oppilaiden ryhmätyössä Metsokankaan koululla keväällä 2011 </li></ul></ul><ul><li>Muut suljetut pilottiwikit (4) </li></ul><ul><li>Käyttö ryhmätöiden ympäristönä somekoulutuksissa </li></ul><ul><li> Yhteensä n. 190 testitunnusta + n. 100 osallistujaa koulutuksissa </li></ul>Purot-wikin testaus
 6. 6. <ul><li>Taustalla design-tutkimus: käyttäjien saaminen mukaan suunnitteluun, kehittäjien ja käyttäjien yhteistyöllä saadaan paremmin käyttäjiä palveleva lopputulos </li></ul><ul><li>Ohjelmavirheiden korjaaminen edellyttää riittävää käytännön testausta </li></ul><ul><li>Todellisissa käyttötilanteissa tulee esiin todelliset tarpeet ja puutteet </li></ul><ul><li>Testaukseen ja tuotekehitykseen saadaan helposti mukaan ns. innovaattorit </li></ul>Miksi käyttäjät mukaan tuotekehitykseen?
 7. 7. <ul><li>” Tyypillisesti menetelmällä etsitään johonkin ongelmaan parasta mahdollista ratkaisua, jota periaatteessa voi esittää kuka tahansa. Aineistoa kerätään, luokitellaan, lajitellaan, tuotetaan ja jalostetaan kollektiivisesti.” </li></ul><ul><li>Yksilön motiiveja vapaaehtoistyölle: </li></ul><ul><ul><li>talkoohenki sekä yksilön ja kaikkien etu (commons) </li></ul></ul><ul><ul><li>maine ja kunnia </li></ul></ul><ul><ul><li>avoin informaatio ja sivistäminen, kuten Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>pääsy resursseihin joihin ei muutoin pääsisi </li></ul></ul>Crowdsourcing/talkoistaminen Lähde: Hintikka & Rongas, 2010, http://www.digibusiness.fi/uploads/reports/1272450666_elma_nettiin_1.pdf
 8. 8. Esimerkkejä hiekkalaatikosta
 9. 9. http://www.innowise.fi/fi/purot_testaus/
 10. 12. <ul><li>Kokeilijat </li></ul><ul><ul><li>Etsivät tietoisesti bugeja ja tietoturva-aukkoja, koettelevat ohjelman rajoja, antavat teknisiä parannusehdotuksia </li></ul></ul><ul><li>Ideanikkarit </li></ul><ul><ul><li>Testaavat kaikki mahdollisuudet läpi, pohtivat parempia ratkaisuja, ehdottavat runsaasti uusia ominaisuuksia </li></ul></ul><ul><li>Tavalliset käyttäjät </li></ul><ul><ul><li>Käyttävät ohjelmaa odotetusti, antavat palautetta vain vähän </li></ul></ul><ul><li>Teknisesti osaamattomat käyttäjät </li></ul><ul><ul><li>Antavat palautetta liian vaikeiksi kokemistaan toiminnoista, testaavat käytettävyyttä </li></ul></ul>Testaajien tyypittelyä
 11. 13. Todellisessa käytössä...
 12. 14. http://sometime2011.purot.net/
 13. 15. Lähde: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena, Pauliina Saarijärvi, Saara Tikkanen, Riikka Suominen ja Heidi Vuoma, 2011
 14. 16. Lähde: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena, Pauliina Saarijärvi, Saara Tikkanen, Riikka Suominen ja Heidi Vuoma, 2011 Oppilaat
 15. 17. Lähde: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena, Pauliina Saarijärvi, Saara Tikkanen, Riikka Suominen ja Heidi Vuoma, 2011 Opettajat
 16. 18. <ul><li>Osoite: http://purot.net </li></ul><ul><li>Jos kiinnostuit, laita Purot-wiki seurantaan: </li></ul><ul><ul><li>http://www.facebook.com/purotwiki </li></ul></ul><ul><ul><li>http://twitter.com/purotwiki </li></ul></ul><ul><li>Oman testitunnuksen voit tilata täältä: http://www.innowise.fi/fi/purot_testaus/ </li></ul>Tervetuloa mukaan!
 17. 19. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http ://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ KIITOS!

×