KaVeri Verkotut

437 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KaVeri Verkotut

 1. 1. VERKOTUT VERKOSTOITUNEEN OPPIMISKESKUKSEN TOIMINTAMALLI
 2. 2. Lähtökohtana pidämme: <ul><li>Yhä merkittävämpi osa koulutuksesta keskittyy lähivuosina aikuiskoulutukseen ja erityisesti työelämää tukeviin koulutusmalleihin, joita tullaan tukemaan tietoverkkojen käyttöön perustuvilla ratkaisuilla. </li></ul><ul><li>Virtuaalisten opetus-, opiskelu- ja ohjaustilojen käyttö lisääntyy ja erityisesti sosiaalinen vuorovaikutus verkostoissa tulee entistä merkittävämmäksi tekijäksi. </li></ul><ul><li>Kun käytössämme oleva tekniikka lisäksi uudistuu , tarvitaan laajenevalle käyttäjäjoukolle monipuolisempia oppimisympäristötoteutuksia ja niihin liittyvää paikallista kehitystyötä </li></ul>
 3. 3. Miten tähän mennessä on tehty? <ul><li>Suomessa on kehitetty virtuaaliopetusta ja siihen liittyviä tieto- ja viestintätekniikan tukipalveluja lähinnä projektivetoisesti ja voimakkaasti tuettuina. </li></ul><ul><li>Erityisesti yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on ollut oma virtuaaliyliopisto ja – ammattikorkeakouluhankkeensa ja sekä isoja keskitettyyn malliin perustuvia oppimiskeskus- ja tukipalveluyksiköitä erillisrahoituksella. </li></ul>
 4. 4. Lähtökohta <ul><li>Projektien päättyessä ongelmaksi on noussut kuitenkin, kuinka taata toiminnan jatkuvuus ja monipuolisuus ilman kustannusten kohtuutonta kohoamista. </li></ul><ul><li>Harvalla organisaatiolla on mahdollista ylläpitää yhteisesti kustannetuilla resursseilla monipuolista osaamista sisältäviä keskitettyjä opetusteknologian tukipalveluja, joiden todellista kysyntää ei ole kyetty arvioimaan. </li></ul><ul><li>Kuinka siis taata toiminnan jatkuvuus ja monipuolisuus ilman kustannusten kohtuutonta kohoamista? </li></ul>
 5. 5. Mitä pitäisi näkemyksemme mukaan tehdä? <ul><li>Tässä tilanteessa organisaatioiden tulisikin kehittää uusia toimintamenetelmiä, jotka mahdollistaisivat sen, että organisaatiot voivat hankkia muilta toimijoilta harvemmin tarvitsemiaan palveluja sekä markkinoida ja tarjota omia palvelujaan muille. </li></ul><ul><ul><li>Näemmekin mahdollisuutena, että alueella toimivien organisaatioiden tulee verkostoitua paremmin ja luoda toimintatapoja, missä ne jakavat osaamistaan ja resurssejaan verkoston kesken. </li></ul></ul><ul><li>Näkemyksemme mukaan virtuaaliopetuksen kehittäminen ja siihen liittyvät tekniset tukipalvelut tulisi pitää myös lähellä loppukäyttäjiä, jotta taataan niiden kehittyminen loppukäyttäjien ehdoilla. </li></ul>
 6. 6. Miksi ”KaVeri”? <ul><li>Yksittäisillä organisaatioilla ei ole taloudellisesti mahdollista ylläpitää kattavaa teknistä ja pedagogista tukiorganisaatioita saati siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä </li></ul><ul><li>Tarvitaan yhteistyötä ja uudenlaista lähestymistapaa oppimiskeskusajatteluun. </li></ul>
 7. 7. KaVeri yhteistyön lähtökohta <ul><li>Tiivistyvä yhteistyö erityisesti Kokkolan kampusalueen työelämälähtöistä aikuiskoulutusta toteuttavien organisaatioiden (erityisesti yliopisto, ammattikorkeakoulu ja koulutusyhtymä) sekä julkisten palveluoperaattoreiden (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän RegiOnline ja Lestijärven kunnan liikelaitos KaseNet), luo mahdollisuuden kehittää ja levittää omaksuttuja käytänteitä yritysten ja muiden alueen oppilaitosten käyttöön. </li></ul><ul><li>Vahvistaa verkko-opetuksen osaamista kampusalueen organisaatioissa ja kokoaa toimijoiden palveluja verkostomaisesti toimivaan oppimiskeskukseen </li></ul><ul><li>Kampusalueen verkostoitunut oppimiskeskus </li></ul>
 8. 8. KaVeri yhteistyön tavoite <ul><li>Verkostoitunut oppimiskeskus on siis hajautettu , eri organisaatioiden verkostomaisena yhteistyönä toimiva virtuaalinen oppimiskeskus, johon jokainen organisaatio tuottaa oman osaamisensa mukaisia palveluita omaan ja muiden käyttöön. </li></ul><ul><li>Verkostomaisen oppimiskeskuksen palvelut tarjotaan tarkoitukseen luotavan portaalin/palvelumallin kautta. </li></ul><ul><li>Tavoitteena on saada aikaan tilanne, jossa projektikokonaisuuden päättyessä kukin työelämälähtöistä aikuiskoulutusta toteuttava organisaatio voi hankkia tarvitsemiaan tieto- ja viestintätekniikan palveluita tämän yhteisen verkoston kautta. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Oppimiskeskuksen keskeiset toimijat muodostuvat alkuvaiheessa kampusalueella toimivista Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymästä sekä alueen julkisista verkko-operaattoreista ja yrityksistä </li></ul><ul><ul><li>Tärkeimpiä välitettävien palvelujen käyttäjiä ovat näiden organisaatioiden yrityslähtöistä aikuiskoulutusta järjestävät osat. </li></ul></ul><ul><li>Tällöin myös alueen yritykset verkottuvat oppimiskeskuksen palvelujen käyttäjäksi, kun ne luovat yrityksissä toimivalle henkilöstölle edellytyksiä osallistua järjestettyyn aikuiskoulutukseen. </li></ul><ul><li>Palveluiden toissijaisia käyttäjiä ovat myös koulutusyhtymään kuuluvat toisen asteen oppilaitokset ja alueen lukiot. </li></ul>
 10. 11. KaVeri projektikokonaisuus <ul><li>Yhteistyökumppaneilla on omat erilliset osaprojektit, jotka tukevat toisiaan. </li></ul><ul><ul><li>Osaprojektit kehittävät organisaatioiden omaa osaamista, joka luo edellytykset osaamisen tuotteistamiselle ja se tarjoamiselle yhteisen palvelun kautta. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tulevaisuuden eOppia, ePakki </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tulossa muitakin? </li></ul></ul></ul><ul><li>Osaprojektien avulla toteutetaan siis verkostoitunut oppimiskeskus, joka ajan kuluessa täydentyy lisäpalveluilla. </li></ul>
 11. 12. Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli toimenpide
 12. 14. Projektin toimenpiteen keskeinen ajatus: <ul><li>Luoda toimintaedellytykset verkostoituneelle organisaatioiden välistä yhteistyöverkostoa hyödyntävälle oppimiskeskukselle </li></ul><ul><ul><li>yhteen paikkaan ja </li></ul></ul><ul><ul><li>omana uutena organisaationa toimivan. </li></ul></ul><ul><li>keskitetyn oppimiskeskuksen sijaan </li></ul>
 13. 15. Toimenpiteen lähtöoletuksena on <ul><li>Organisaatioissa on jo olemassa tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja palveluita, jotka tulee saada yhteistyöverkoston kautta tehokkaammin yhteiseen käyttöön ja samalla luodaan edellytykset myös uusien toimintatapojen kehittämiselle, omaksumiselle ja tehokkaammalle levittämiselle. </li></ul><ul><li>Yhteistyöverkostoon osallistuvilla organisaatioilla on myös omia erikoistarpeita ja omia erillisiä projekteja , joita kehitetään edelleen itsenäisesti, jolloin säilyy myös läheinen vuorovaikutus ensisijaisiin käyttäjiin ja heidän tarpeisiinsa. </li></ul><ul><li>Verkostomaisen oppimiskeskuksen kautta organisaatiot voivat sitten tarjota omaa osaamistaan muiden käyttöön ja vuorostaan saada niitä palveluita, joita ei ole kannattavaa yksin tuottaa. </li></ul>
 14. 16. Mitä on tehty jo ennen yhteistyön hyväksi mm. <ul><li>Kokkolan yliopistokeskuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun välillä on verkko-opetukseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, joka jatkuu edelleen. </li></ul><ul><li>Päättyneistä EU-rahoitteista hankkeista on myös jäänyt toimimaan tieto- ja viestintätekniikan palveluja </li></ul><ul><ul><li>osa osaamisesta on projektiorganisaatioiden purkautumisen myötä levinnyt hajalleen yksittäiseksi osaamiseksi. </li></ul></ul><ul><li>” Verkko-opetuksen yhteistyön kehittämissuunnitelma 2005” </li></ul><ul><li>Alueellinen it-yhteistyö </li></ul>
 15. 17. VERKOTUT <ul><li>Yliopistokeskus vastaa Verkotut -projektissaan verkostomaisesti toimivan oppimiskeskuksen toiminnan käynnistämisestä sekä organisaatioiden välisen yhteistyön koordinoinnista käynnistysvaiheessa. </li></ul><ul><li>Toimenpiteessä kehitetään myös palvelumallia eli sitä </li></ul><ul><ul><li>Kuinka organisaatiot voivat saada tarvitsemaansa tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät tekniset ja pedagogiset palvelut alueelta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuinka ne tilataan ja maksetaan? </li></ul></ul>
 16. 18. Osatoteuttajien rooli Verkotut projektin oppimiskeskus toimenpiteessä <ul><li>Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä osallistuu oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen osatoteuttajana Verkotut -projektissa. </li></ul><ul><li>Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu osallistuu osatoteuttajana Verkotut-projektin verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamallin toteuttamiseen ammattikorkeakoulun osalta. </li></ul><ul><ul><li>KPEDU ja KPAMK vastaavat toimintamallin kehitystyön koordinoinnista omien yksiköidensä välillä. </li></ul></ul><ul><li>Keski-Pohjanmaan Kirjapainon liiketoimintayksikkö Kosila Digimedia osallistuu osatoteuttajana oppimiskeskuksen palvelumalliin kuuluvan verkkopalvelun tekniseen verkkototeutukseen projektissa määriteltyjen käyttäjävaatimusten mukaisesti. </li></ul>
 17. 19. Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen liittyvät tavoitteet tiivistettynä: <ul><li>Vahvistaa ja koota aikuiskoulutusta toteuttavien organisaatioiden verkko-opetuksen osaamista ja siihen liittyvien palvelujen saatavuutta hajautettuna verkostona toimivan oppimiskeskuksen pohjalta. </li></ul><ul><li>Vastata verkostomaisesti toimivan oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämisestä ja levittää omaksuttuja käytänteitä yhteistyöverkostossa sekä koordinoida organisaatioiden välistä yhteistyötä käynnistysvaiheessa. </li></ul><ul><li>Verkostoitua osaamisalueellaan kansallisesti ja kansainvälisesti ja tuoda sitä kautta uusia käytänteitä alueemme organisaatioiden käyttöön. </li></ul>
 18. 20. Verkostoituneen Oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet tiivistettynä: <ul><li>Luodaan verkostomainen toimintamalli KaVeri-projektikokonaisuuteen osallistuvien organisaatioiden tieto- ja viestintätekniikan palvelujen välittämiseksi organisaatioiden ja yritysten käyttöön. </li></ul><ul><li>Toimintaan liittyy toimintamallin toimivuuden koetteleminen ja arviointi sekä toiminnan koordinointi käynnistysvaiheessa. </li></ul><ul><li>Verkostoidaan oppimiskeskus muihin verkostoihin ja välitetään hyviksi havaittuja käytänteitä oppimiskeskuksen käyttöön. </li></ul><ul><li>Perustetaan oppimiskeskuksen kehittämistä koordinoiva työryhmä. </li></ul>
 19. 21. Oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 1/7 <ul><li>Koordinointivaiheen aluksi kartoitetaan eri organisaatioiden tarpeet ja edellytykset verkostomaiselle toimintamallille sekä jo olemassa olevat tvt-palvelut, jotka voidaan tarjota oppimiskeskuksen käyttöön. </li></ul><ul><ul><li>Projekti käynnistää myös verkostoituneen oppimiskeskuksen tueksi yhteistyöryhmän , johon tulee edustajat kaikista organisaatioista. </li></ul></ul><ul><li>Keskeisen koordinointivastuun projektissa kantaa yliopistokeskus. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu osallistuvat osatoteuttajana koordinointiin. </li></ul><ul><ul><li>Osatoteuttajien tehtävänä on projektin aikana vastata verkostomaisen toimintamallin kehittämisestä ja käynnistämisestä omassa organisaatiossaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Koordinointityötä varten perustetaan myös työryhmä , jota johtaa yliopistokeskus ja jonka muita jäseniä ovat osuuteen osallistuvien osatoteuttajien suunnittelijat. </li></ul></ul>
 20. 22. Oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 2/7 <ul><li>Projektin aikana perehdytään olemassa olevien tieto- ja viestintätekniikan palveluiden organisointiin suomalaisissa ja ulkomaisissa organisaatioissa ja arvioidaan niiden soveltuvuutta omiin tarpeisiimme. </li></ul><ul><ul><li>Hyviksi havaittuihin käytänteisiin tutustutaan myös tarkemmin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Omat kokemukset projektin aikana raportoidaan sopivilla foorumeilla. </li></ul></ul>
 21. 23. Oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 3/7 <ul><li>Projektin aikana kehitetään toimintamalli oppimiskeskuksesta ja käynnistetään sen toiminta niin, että se vakiintuu pysyväksi toiminnaksi projektin jälkeen. </li></ul><ul><ul><li>Samalla huomioidaan jo olemassa olevien palveluitten tarjonta ja tarvittavat toimenpiteet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti ottaa myös kantaa organisaatioiden yhteisiin laite- ja tietotekniikkaympäristöhankintoihin yhteensopivuuden turvaamiseksi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelumallin toimivuutta kokeillaan ja arvioidaan alkuvaiheessa jo olemassa olevilla ”pioneeripalveluilla”, joita ovat esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskuksen tuottamat tieto- ja viestintätekniikan palvelut (”TVT-palvelu”), Averkon verkkokursseihin liittyvät palvelut ja ammattiopiston mediaan liittyvät palvelut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelu- ja hankintamallin kehittyessä mukaan tulee myös muita palvelukokonaisuuksia, mutta niidenkään varsinaiseen tuotteistamiseen liittyvät toimenpiteet eivät liity tämän projektin tavoitteisiin. </li></ul></ul>
 22. 24. Oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 4/7 <ul><li>Tulevassa oppimiskeskuksessa on haasteena luoda organisaatioiden kesken toimiva palveluiden hankintamalli. </li></ul><ul><ul><li>Palvelumallin kehittäminen ja arviointi eli se kuinka organisaatiot voivat hankkia tarvitsemansa tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät tekniset ja pedagogiset palvelut alueelta ja kuinka ne tilataan ja maksetaan, ovat projektin keskeinen kehittämisen kohde. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkostomaisen oppimiskeskuksen kautta välitetään ja tarjotaan vain sellaisia palveluja, mitkä ovat käyttäjien todella tarvitsemia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelujen varsinaista tuotteistamista ja hankintoja ei myöskään tueta projektin kustannuksella , jolloin tilanne vastaa tilannetta myös projektin päättyessä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tällä luodaan edellytyksiä sille, että palvelut ovat saatavissa myös projektikokonaisuuden jälkeen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektin jälkeen tavoitteena on, että koulutusorganisaatiot vastaavat verkkototeutuksen ylläpidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelu- ja hankintamallin avulla välittyvistä teknisistä ja pedagogisista palveluista ei kerry erikseen nettotuloja ylläpitäjille projektin aikana eikä sen jälkeen. </li></ul></ul>
 23. 25. Oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 5/7 <ul><li>Pyrimme verkostoitumaan myös ohjelma-alueella toimivien yritysten kanssa, jotka kehittävät virtuaaliopetukseen liittyviä ratkaisuja. </li></ul><ul><ul><li>Ohjelma-alueella toimii yrityksiä, joilla on jo ilmennyt tarpeita ottaa käyttöön virtuaalityöskentelyn käytänteitä tukemaan sisäisen koulutuksen tarpeita ja työryhmien välistä etätyöskentelyä. Projektin aikana kartoitetaan näitä tarpeita sekä edistetään yritysten mahdollisuutta käyttää oppimiskeskuksen tarjoamia palveluita, mikä huomioidaan oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämisessä. Erityisesti näihin kysymyksiin paneudutaan omassa projektin osakokonaisuudessa ”Tietotekniikan työelämärelevanssi ja joustavat opiskelumuodot”, joka tuloksia hyödynnetään toimintamallin kehittämisessä. </li></ul></ul><ul><li>Keskipohjanmaan kirjapainon liiketoimintayksikkö Kosila Digimedia osallistuu projektin aikana kehitettävän palvelumallin verkkototeutukseen osana jo olemassa olevia alueellisia verkkototeutuksia. </li></ul><ul><ul><li>Verkkototeutuksen koordinointi ja vaatimusmäärittely tehdään yliopistokeskuksen johdolla osana oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämisosuutta. Osaltaan toimintamallin kehittämiseen liittyy myös käyttöjärjestelmästä ja verkkoselaimesta riippumattomien videoiden tuotanto- ja jakelujärjestelmän vaatimusmäärittely ja implementointi omana kokonaisuutena (tarkemmin luku 3.5.) Sen käytännön toteutukseen osallistuvat osatoteuttajina koulutusyhtymän palveluyksikkö RegiOnline ja Lestijärven kunnan liikelaitos KaseNet. </li></ul></ul>
 24. 26. Oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 6/7 <ul><li>Koulutusorganisaatioiden ja yritysten henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaaminen on osoittautunut kriittiseksi tekijäksi uusien tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttöönotossa. </li></ul><ul><ul><li>Henkilöstöä on koulutettu monissa koulutushankkeissa, mutta erityisesti menetelmien ottamisessa osaksi omaa työtä on vielä toivomisen varaa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimivan henkilöstökoulutusmallin kehittely ja organisointi alueella on yksi keskeisimmistä kysymyksistä virtuaaliopetuksen edistämisessä ja yhtä ainoaa ratkaisua ei varmaankaan ole olemassa. </li></ul></ul><ul><li>Tässä projektissa ei järjestetä koulutusta , mutta sen sijaan luodaan edellytykset organisaatioiden ja yritysten henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutukselle ja erityisesti esim. kouluttajien ja asiantuntijoiden käyttämiselle oppimiskeskuksen kautta. </li></ul><ul><ul><ul><li>Alustavaa työtä on jo tehty yliopistokeskuksen ja AVERKO:n välillä luodun niin sanotun Spider-henkilöstökoulutusmallin kehittelyssä, jota työstetään edelleen. </li></ul></ul></ul>
 25. 27. Oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 7/7 <ul><li>Oppimiskeskus osallistuu valtakunnallisiin tieto- ja viestintätekniikan verkostoihin (virtuaaliyliopiston ja -ammattikorkeakoulun verkostot esim. Videofunet) ja pyrkii integroimaan verkostomaisen oppimiskeskuksen niiden toimijaksi. </li></ul><ul><ul><li>Oleellisia toimenpiteitä ovat osaamisen välittäminen oppimiskeskukseen palvelumallin kautta. </li></ul></ul>

×