Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opiskelijatutkimuksen päivä 2013: Vieno otus070313

442 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Opiskelijatutkimuksen päivä 2013: Vieno otus070313

 1. 1. Atte Vieno, MA Tutkija, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus Usein kysyttyä, harvoin vastattua – epätäydellisiä näkökulmia koulutusvalintoihin
 2. 2. Esityksen kulku •  Taustaa Koukku-hankkeesta •  Väärin asetettuja kysymyksiä: ”miten opiskelijat ajattelevat… / miten opiskelijat tekevät…” •  Aineisto •  Analyysi •  Rajattomat mahdollisuudet / olemattomat takeet •  Implikaatioita opintopolun vaiheissa? TAVOITE: Herättää ajatuksia ja keskustelua opiskelijoiden koulutusvalintoja koskevasta päätöksenteosta ja niihin liittyvien järjestelmien uudistustarpeesta
 3. 3. Tausta KOUKKU – koulutusvalinnat kuntoon ESR-hanke 2010– 2013 Tutkimukseen perustuva kehittämishanke Hanke on suunniteltu OKM:n ehdotuksesta: ongelmaksi on tunnistettu 2. asteelta valmistuvien siirtyminen jatkokoulutukseen; tarve ilmaistu myös opinto-ohjaajien suunnalta Haasteet hankkeen taustalla § 2. asteen opiskelijan epävarmuus tulevaisuuden koulutusvalintojen edessä § Tilanteeseen vastataan usein lykkäämällä valintoja (välivuodet) § Yhteiskunta on muuttunut monimutkaisemmaksi ja epävarmuudet ovat lisääntyneet
 4. 4. Toisen asteen valmistuva koulutusvalintojen edessä Työelämäkäsitys ja -kokemukset ”Viidakkorumpu” eli kaveritieto ja kulttuuri Vanhemmat ja muut sukulaiset Opiskelukokemukset ”tätä on matematiikka” Hyväntahtoinen sumuverho Koulutus Ura ja elämä Sosiaalinen media OSA ELÄMÄÄOSA ELÄMÄÄ OSA ELÄMÄÄ
 5. 5. Tutkimuskysymys Millaisten taustaoletusten ja tiedon pohjalta 2. asteen koulutuksesta valmistuneet ja valmistuvat tekevät jatko-opintojaan/opiskelua koskevia päätöksiä?
 6. 6. Miten opiskelijat ajattelevat… Miten opiskelijat tekevät… 1) Ketkä opiskelijat ajattelevat/tekevät? Opiskelijat eivät ole homogeeninen ryhmä vaan heitä jakavat samanlaiset jakolinjat kuin muutakin yhteiskuntaa 2) Missä kontekstissa ajattelevat/tekevät? Yhteyden ja tilanteen ratkaiseva vaikutus merkityksenannossa – missä elämäntilanteessa ajatellaan, kenen kanssa
 7. 7. Aineisto Kirjoituskilpailu korkeakouluopiskelijoille 3–5/2011 teemasta ”koulutusvalintani” o 69 kirjoitusta Taustatietoja kirjoittajista o 80 % naisia o Ikä (md) 24 vuotta, min 19–max 46 o 90 % lukion käyneitä o 80 % kirjoitushetkellä yliopistossa opiskelemassa
 8. 8. Analyysi – aineiston ominaisuuksia Kirjoituksissa enemmän samankaltaisuutta kuin eroja Syitä Valikoituneet kirjoittajat (enimmäkseen lukion käyneitä, yliopisto- opiskelijoita, naisia, ei lapsia) Kirjoitustehtävän luonne – ohjaa käyttämään sellaisia kulttuurisia skeemoja, joilla pystyy tekemään itsensä ymmärretyksi tuntemattomalle lukijalle Mutta myös: jaettu yhteinen sukupolvikokemus
 9. 9. Mahdollista - Löytää itsensä vielä jostakin aivan muusta koulutuksesta tai työstä - Parempi tulevaisuus - Itsensä ylittäminen - Vastoinkäymisten voittaminen - Uudesta alasta innostuminen, suunnan muuttaminen - Maailmalle lähteminen - Tehdä asiat omalla tavallaan - Muutos, joka tekee kaikki aiemmat suunnitelmat tyhjäksi Välttämätöntä - Oppia aina uutta - Itsensä ylittäminen - Erilaisten mahdollisuuksien kokeminen - Tehdä sitä mikä tuntuu hyvältä - "Tämän tien kulkeminen" - Itsensä toteuttaminen - Kouluttautuminen - Moniosaaminen Siedettävää - Uuden oppimisen ja itsensä ylittämisen kuluttavuus tavoiteltavaa vältettävää v ä i s t ä m ä t ö n t ä Vaarallista - Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen - Motivaation puute - Työttömyys - Stressi - Epäonnistuminen - Sosiaalinen ja taloudellinen putoaminen Valmistuminen työhön jota ei halua tehdä - Opiskelun meneminen hukkaan (mutta toisaalta ajatellaan ettei se voi mennä hukkaan) - Tulla jonkun muun määrittelemäksi - Jumittua asemaan, jota ei koe omakseen mahdollista Sisällönanalyysi
 10. 10. Rajattomat mahdollisuudet / olemattomat takeet – sekä – että, ei joko – tai!     Rajattomat  mahdollisuudet   Olemattomat  takeet   Keskeinen  hyve   Rohkeus   Varovaisuus   Koulutuksen  merkitys   Mahdollistaja   Vakuutus   Toimintaa   koulutusjärjestelmässä  ohjaa   Pyrkimys  itsensä   toteuttamiseen  (Allardt:  being)   Pyrkimys  materiaaliseen  ja   sosiaaliseen  selviytymiseen   (Allardt:  having,  loving)   Uhkakuvat   Stressi,  työn  ja  vapaa-­‐ajan   sekoittuminen,  jumittuminen   tylsään  työhön  jossa  ei  pääse   toteuttamaan  itseään   Työttömyys,  taloudellinen  ja   sosiaalinen  putoaminen   Koulutusvalinnan  keskeinen   haaste   Luopumisen  vaikeus   Tietämisen  vaikeus  
 11. 11. Rajattomat mahdollisuudet / olemattomat takeet Eivät ”opiskelijatyyppejä” Eivät orientaatioita Kulttuurisia skeemoja kokemuksen jäsentämiseksi ja välittämiseksi
 12. 12. AIKA kirjoitushetki Rajattomien mahdollisuuksien korostaminen Olemattomien takeiden korostaminen koulutusvalinta itsensä toteuttamisen kannalta koulutusvalinta varman päälle Narratiivien analyysi - kaksi yleistä tarinatyyppiä kriisi itsensä toteuttaminen uuden koulutuksen kautta työllistymisen varmistelu (harjoittelut, sivuaineet, uudet koulutusvalinnat)
 13. 13. Agendaa toimijoille opintopolun eri vaiheissa? 2. asteelta korkea-asteelle Ø Koulutuksen ja työelämän yhteys jo 2. asteella Ø Onko nuoren ongelmana tieto vai kokemus? Ø Tulevaisuudesta ei voi tietää, mutta nykyisyydestä voi -> realistista tietoa opiskelun vaatimuksista Korkea-asteelta työelämään… vai uuteen koulutukseen? Ø Työelämäyhteyksien esillä pitäminen läpi opiskeluajan Ø Sitoutuneetkin opiskelijat vaihtavat alaa, jos työelämäyhteys ei selviä Ø Työllistymisen varmistelu sivuainevalinnoilla ja moninkertaisella kouluttautumisella ovat todellisuutta yhtä aikaa (uhka)rohkean epävarmoille aloille heittäytymisen kanssa Näihin haasteisiin Koukku-hanke hakee ratkaisuja
 14. 14. Koukku-hankkeen työkalut 1)  Henkilökohtaisia urapolkuja suuntimassa – HUPS –prosessi 2)  Seikkailu sumussa –simulaatio 3)  Pienet, suuret valinnat – korttipeli koulutusvalinnoista Lisätietoja työkaluista sivuillamme www.koukkuun.fi
 15. 15. Keskusteluun Rajattomien mahdollisuuksien ja olemattomien takeiden ristiveto Esimerkiksi… Miten näkyy omassa tutkimuksessanne tai työssänne? Miten 2. astetta / koulutusvalintajärjestelmiä / korkeakoulutusta pitäisi kehittää jotta voitaisiin vastata sekä nuorten että yhteiskunnan tarpeisiin? Muita näkökulmia koulutusvalintoihin ja koulutuksen ja työn yhteyteen?
 16. 16. Kiitos – sana on vapaa! www.koukkuun.fi Atte Vieno, atte.vieno@otus.fi, p. 050 366 0599

×