Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media opetuksessa

2,745 views

Published on

Koulutus Sastamalan VESO-päivillä Sylvään koululla 12.2.2011

Published in: Education, Technology, Business

Sosiaalinen media opetuksessa

 1. 1. Mitä on sosiaalinen media ja miten sitä voi hyödyntää opetuksessa? Eija Kalliala http:// eijataina.wordpress.com / http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 2. 2. Taustani <ul><li>Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori vuodesta 1995 </li></ul><ul><ul><li>14 ammattikorkeakoulua, satoja opintojaksoja, tuhansia opiskelijoita, kymmenessä ensimmäisessä vuodessa yli 2500 suoritusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Opetushallituksen ja opetusministeriön verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinto ITK-konferenssissa 18.4.2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.haaga-helia.fi/tietie/ </li></ul></ul><ul><li>Virtuaaliammattikorkeakoulu </li></ul><ul><ul><li>ESR-sisällöntuotantorenkaissa yhteisen oppimismateriaalin tuotantoa 2001-2003 ja 2004-2006 </li></ul></ul><ul><li>Monimuotoista opetusta verkossa vuodesta 1997 </li></ul><ul><ul><li>Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen </li></ul></ul><ul><li>Kirjoja </li></ul><ul><ul><li>Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa) http:// www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi / </li></ul></ul>
 3. 3. Koulutuksen sisältö <ul><li>Mitä on sosiaalinen media? </li></ul><ul><li>Käytännön esimerkkejä </li></ul><ul><li>Mahdollisuuksia ja ongelmia </li></ul><ul><li>Tekijänoikeudet </li></ul><ul><li>Yhteisöllisesti oppimismateriaalia </li></ul><ul><ul><li>Säiliöt, wikit, blogit </li></ul></ul><ul><li>Oppijoiden ryhmätöitä </li></ul><ul><ul><li>Pedagogisia ja teknologisia ideoita </li></ul></ul><ul><li>Oman alan seuraaminen </li></ul>
 4. 4. Sosiaalinen media <ul><li>Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla (Jussi-Pekka Erkkola 2009). </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media merkitsee toimintakulttuurin muutosta, osaamisen avointa jakamista, erilaisten sisältöjen linkittämistä uusiksi kokonaisuuksiksi. </li></ul><ul><li>Verkosta löytyvät huippuluennoijien luentotallenteet ja parhaiden oppilaitosten oppisisällöt. </li></ul><ul><li>Pecha Kucha sosiaalisesta mediasta eilen, tänään ja huomenna: http://www.slideshare.net/tarmot/some-eilen-ja-huomenna (Tarmo Toikkanen, http://tarmo.fi/ 22.5.2010) </li></ul>
 5. 5. Käytännön esimerkkejä: oppijat <ul><li>Oppijat löytävät ryhmätyövälineitä </li></ul><ul><ul><li>Opettaja luo: oppimisalustan keskustelualue, chat ja wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppijat voivat itse ottaa käyttöönsä; Skype , Dropbox , Google.docs </li></ul></ul><ul><li>Oppiminen näkyväksi, tutkivan oppimisen tiedonrakenteluympäristö Fle4 </li></ul><ul><ul><li>http://fle4.uiah.fi/ </li></ul></ul><ul><li>Oppijoiden blogit kurssiblogissa </li></ul><ul><ul><li>http://avokurssi.wordpress.com/ </li></ul></ul><ul><li>Oppija linkittää kurssituotoksensa omaan verkkoportfolioonsa (CV) </li></ul><ul><ul><li>http:// bengoodyear.com / portfolio.html </li></ul></ul>
 6. 6. Käytännön esimerkkejä: opettajat <ul><li>Avoimet oppimismateriaalit CC-lisenssillä </li></ul><ul><ul><li>Kurssimateriaali Wikiopistossa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// fi.wikiversity.org / wiki / Vapaiden_ja_avointen_oppiresurssien_tuottaminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>LeMill: sisältö, menetelmät, välineet, oppimistarina </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// lemill.net / community / people /tarmo/ collections / tietosuoja-ja-tekijanoikeudet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// lemill.net / lemill-server / community / people /Eija/ collections / tietojarjestelmaprojekti-ja-muutos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Slideshare, diat ja ääni </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.slideshare.net / EijaKalliala </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.slideshare.net /tarmot </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Sosiaalinen media <ul><li>Mahdollisuuksia </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkostoituminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoimuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Oman alan seuraaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Valtava materiaalitarjonta </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajan ja opiskelijoiden osaamisen jakaminen </li></ul></ul><ul><li>Varauduttava </li></ul><ul><ul><li>Tekijänoikeudet, CC-lisenssi </li></ul></ul><ul><ul><li>Häiriköt, tietomurrot - tietoturva, autentikointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelimen sijainti ja luottamuksellisten tietojen käsittely </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietotulva, infoähky </li></ul></ul><ul><ul><li>Jatkuva muutos </li></ul></ul>
 8. 8. Tekijänoikeus <ul><li>Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia. </li></ul><ul><li>Syntyy materiaalin tekijälle. </li></ul><ul><li>Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella. </li></ul><ul><li>Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä. </li></ul><ul><li>Creative commons ( http:// creativecommons.fi ) </li></ul><ul><li>Edu.fi, opettajan verkkopalvelu ( http:// www.edu.fi / ) -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa </li></ul><ul><ul><li>Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen. </li></ul></ul><ul><li>Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas, Finn Lectura 2011: http://www.opettajantekijanoikeus.fi/ </li></ul><ul><li>Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi </li></ul>
 9. 9. Yhteisöllisesti oppimismateriaalia <ul><li>Säiliöitä </li></ul><ul><ul><li>Kuvia, Flickr, Wikimedia, CC-lisenssi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.flickr.com / creativecommons / </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// commons.wikimedia.org / </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Videoita, Youtube </li></ul></ul><ul><ul><li>Dioja, Slideshare </li></ul></ul><ul><li>Kurssiblogeja </li></ul><ul><ul><li>http://avokurssi.wordpress.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://itk2010some.wordpress.com/ </li></ul></ul><ul><li>Opettajien blogeja </li></ul><ul><ul><li>Anne Rongas, http://opeblogi.blogspot.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Eija Kalliala, http://eijataina.wordpress.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarmo Toikkanen, http://tarmo.fi/ </li></ul></ul>
 10. 10. Yhteisöllisesti oppimismateriaalia <ul><li>Wikit </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöllinen tuottaminen, historia näkyvissä </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// www.youtube.com /watch?v=-dnL00TdmLY&feature=channel </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// fi.wikibooks.org / wiki / Viisautta_wikin_tekoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikispaces , wikejä jokaiselle </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikipedia, yhteisöllisesti syntyvä tietosanakirja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Sastamala </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Wikiopisto , avoimeen opiskeluun, verkostoitumiseen, oppimismateriaalien tuottamiseen </li></ul></ul>
 11. 11. Yhteisöllisesti oppimismateriaalia <ul><li>Wikit </li></ul><ul><ul><li>Opiskelijatöitä: Jarmo Tanskanen, TTKK, http://kompo2010.wikispaces.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajan kurssisisältöjä: Katrina Vartiainen, saksan kieli, http://einszweidrei.wikispaces.com/ </li></ul></ul><ul><li>LeMill </li></ul><ul><ul><li>Verkkoyhteisö oppimisresurssien löytämiseen, kehittämiseen ja jakamiseen, http:// lemill.net / </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehitetty Suomen vetämässä EU-projektissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Yli 15 500 käyttäjää, 28 kieltä, 62 maata </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmän resurssit: sisältö, menetelmät, työkalut, keskustelu </li></ul></ul>
 12. 12. Oppijoiden ryhmätöitä <ul><li>Parhaimmillaan oppiminen on muutosta eikä vain tiedon kasaamista tiedon päälle. </li></ul><ul><li>Ihminen oppii vuorovaikutuksessa muiden kanssa </li></ul><ul><ul><li>Hän saa uusia ideoita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hän voi testata muilla omia ajatuksiaan ja ideoitaan, kyseenalaistaa ja perustella niitä. </li></ul></ul><ul><li>Tehtäviä ei palauteta vain opettajalle vaan myös kaikille muille oppijoille </li></ul><ul><ul><li>Annetaan ja saadaan kannustusta ja rakentavaa palautetta. </li></ul></ul><ul><li>Ryhmä tukee ja innostaa, pitää mukana. </li></ul><ul><li>Tähän tarvitaan yhteisöllisyyttä tukevia ympäristöjä ja välineitä. </li></ul>
 13. 13. Oppijoiden ryhmätöitä <ul><li>Oppimisalusta </li></ul><ul><ul><li>Keskustelualue, chat, wiki, tiedostojen jako </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehtävät voidaan palauttaa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vain opettajalle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Näkyviin kaikille oppijoille </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tuotokset jäävät oppimisalustalle, joka sulkeutuu </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen media </li></ul><ul><ul><li>Facebook , Skype, blogi, wiki, Flickr, YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuotokset voidaan näyttää kaikille, kulkevat oppijan mukana, voidaan yhdistää ja linkittää uusiin tuotoksiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppijan henkilökohtainen oppimisympäristö, Personal Learning Environment </li></ul></ul>
 14. 14. Oman alan seuraaminen <ul><li>RSS-syötteiden lukuohjelmat, esim. Google Reader </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkolehdet, blogit ym., jotka tarjoavat rss-syötteen </li></ul></ul><ul><li>Muiden seuraaminen </li></ul><ul><ul><li>jaetut linkit, Delicious , Diigo </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter ja Qaiku , mikroblogeja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nopea tiedottaminen, 140 merkkiä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.slideshare.net / Flightpath / good-tweet-vs-bad-tweet-a-guide-to-being-not-boring-on-twitter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// twitter.com /jokikunnankoulu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://twitter.com/arongas (Anne Rongas) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// twitter.com / tarmotoikkanen (Tarmo Toikkanen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Myös esim: luennon reaaliaikainen kommentointi </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Lopuksi <ul><li>Olennaista on opettajan, pedagogiikan asiantuntijan, näkemys siitä, mitä tarvitaan hänen opetuksessaan tietystä aiheesta tietylle oppijajoukolle. </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media mahdollistaa yhteisöllisyyden, yhteistyön ja jakamisen. </li></ul>

×