Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avo helmet itk_20042012

855 views

Published on

ITK 2012 Foorum esitys AVO-hankkeen tuloksista.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Avo helmet itk_20042012

 1. 1. Oppimista ja yhdessätekemistä etänä ja läsnä
 2. 2. Mitä tavoiteltiin?Hankkeen tavoitteena olio Vahvistaa laadukasta avointen sisältöjen tuotantoao Edistää mediakriittisyyttäo Verkottaa ja kouluttaa avainasiantuntijoitao Saada aikaan vertaisoppimisen tuotannon verkostoja eri aihealueiden asiantuntijoilleo Kehittää koulua oppimisyhteisönä, jossa sekä opettajat että opiskelijat/oppilaat ovat oppijoitao Synnyttää avoin ja monialainen oppimisympäristö ja toimintatapao Vahvistaa aktiivista kansalaisuutta sekä demokratiaa
 3. 3. Organisaation rajat ylittävät yhteistoiminnan mallit
 4. 4. Tuotokset AVO-puussa
 5. 5. Tapahtuma- struktuuri
 6. 6. ITK-konferenssi Tähän itk-kuvia
 7. 7. Levitys- ja koulutusmalliPulahdus – Sukellus - Syväsukellus
 8. 8. Sukellus-koulutuswikit
 9. 9. Verkostoto Vinkkiverkkoo Sometuo Nettikansao EduFinland
 10. 10. Sometu-verkosto
 11. 11. Nettikansa
 12. 12. Virtuaalimaailmat opetuksessa
 13. 13. Kollektiivisestituotetut tapahtumat ja julkaisut
 14. 14. Vertaistuotantoprojektit
 15. 15. Wikikirja
 16. 16. Sometu-verkoston kesätapahtuma Qelluntai
 17. 17. Matkatoimisto SoMe
 18. 18. Koosteblogi Avoinvirta
 19. 19. Tekijät ja rahoitus Rahoitusohjelma: Manner-Suomen ESR-kehittämisohjelman Toimintalinja 3: Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi Rahoittava viranomainen: Lapin ELY-keskus Hankekonsortio: Aalto-yliopisto/TaiK, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Kansalaisfoorumi SKAF ry, Teknologiakeskus Innopark Oy, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan ja Kotkan kaupungit sekä HCI Productions Oy. Koordinaattorina Suomen eOppimiskeskus ry. www.eoppimiskeskus.fi/avo http://bit.ly/avomateriaalit
 20. 20. Kiitos!Tiina Front-Tammivirta Pauliina Mäkelä www.eoppimiskeskus.fi

×