Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

IKT ja õppimine - kaks vaadet

Download to read offline

Ettekanne IT Kolledžis, 12. oktoober 2009, Tallinn.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

IKT ja õppimine - kaks vaadet

 1. 1. IKT ja õppimine: kaks vaadet Hans Põldoja Tallinna Ülikool
 2. 2. See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.
 3. 3. I vaade
 4. 4. E-õpe
 5. 5. Õpihaldussüsteemid Learning management systems
 6. 6. Õpihaldussüsteemid WebCT, Blackboard, Fronter, Moodle, IVA, ...
 7. 7. Õpiobjektid Learning objects
 8. 8. Lego klotsid õpiobjekti metafoorina (Väljataga, 2005)
 9. 9. Õpiobjekti tunnused • Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav • Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab erinevatel riistvara- ja tarkvaraplatvormidel • Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik kohandada õppurile või õpisituatsioonile • Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud kontekstiga ja on korduvkasutatav erinevate õppuritega • Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma muutmata uuemal riist- ja tarkvaral • Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik lahutada väiksemateks osadeks (LOAZ, 2004)
 10. 10. Repositooriumid Learning object repositories
 11. 11. Mõisted • Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab õpiobjekte ja nende metaandmeid • Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab õpiobjektide metaandmeid ja viiteid nende asukohale
 12. 12. http://www.merlot.org
 13. 13. http://www.e-ope.ee/repositoorium
 14. 14. Standardid
 15. 15. Metaandmed IEEE Learning Object Metadata
 16. 16. (Hermann, 2002)
 17. 17. Muud standardid • SCORM • IMS Question and Test Interoperability • IMS Learning Design • IMS Learner Information Package • ...
 18. 18. II vaade
 19. 19. Autoriõigus
 20. 20. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19) • Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust. • Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 21. 21. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19) • Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 22. 22. Probleemid • Mis on motiveeritud maht? • Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)? • Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
 23. 23. Creative Commons
 24. 24. http://creativecommons.org
 25. 25. Creative Commons litsentsid • Attribution • Attribution-Share Alike • Attribution-Noncommercial • Attribution-Noncommercial-Share Alike • Attribution-Noncommercial-No Derivative Works • Attribution-No Derivative Works
 26. 26. Creative Commons piirangud • Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil • Share Alike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel • Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel • No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 27. 27. Creative Commons õigused • Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi anda • Remix — õigus teost kohandada
 28. 28. Avatud sisu Open content
 29. 29. http://www.wikipedia.org
 30. 30. http//et.wikipedia.org
 31. 31. http://commons.wikimedia.org
 32. 32. http://www.flickr.com/creativecommons/
 33. 33. Flickr demo
 34. 34. Kasutatud teosele viitamine • Autori nimi • Teose pealkiri • Teose avaldamise allikas
 35. 35. Autori tänamine
 36. 36. Avatud õppematerjalid Open Educational Resources
 37. 37. http://ocw.mit.edu
 38. 38. http://cnx.org
 39. 39. http://en.wikibooks.org
 40. 40. http://www.oercommons.org
 41. 41. http://lemill.net
 42. 42. LeMill demo
 43. 43. Personaalsed õpikeskkonnad Personal Learning Environments
 44. 44. Avatud kursused
 45. 45. http://www.wikiversity.org
 46. 46. http://oerkursus.wordpress.com
 47. 47. Õppematerjalid link ja märksõna Kursuse wiki ja ajaveeb link ja märksõna link link link Osalejate ajaveebid RSS
 48. 48. OERKursus demo
 49. 49. Õpi vajalikke töövahendeid tundma
 50. 50. Avatud lähtekoodiga tarkvara
 51. 51. http://wordpress.org
 52. 52. http://www.mediawiki.org
 53. 53. http://elgg.org
 54. 54. http://moodle.org
 55. 55. Veeb 2.0 teenused
 56. 56. Jälgi, mis maailmas toimub
 57. 57. http://www.downes.ca
 58. 58. http://openeducationnews.org
 59. 59. http://opencontent.org/blog/
 60. 60. http://flosse.blogging.fi
 61. 61. Kokkuvõtteks
 62. 62. Viited • Autoriõiguse seadus (2009). http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13107327 • Hermann, T. (2002). Overview of LOM Draft 6.4. http://www.sreb.org/programs/ EdTech/SCORE/SCORE_Users_Guide.pdf • LOAZ (2004). Learning Object Characteristics. http://www.loaz.com/learning- objects/learning-object-characteristics.html • Schaffert, S., Geser, G. (2008). Open Educational Resources and Practices. eLearning Papers 3(7). http://www.elearningeuropa.info/files/media/ media14907.pdf • Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.e- uni.ee/konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf • Wiley, D. (2009). David Wiley's Keynote on Open Education. http:// www.youtube.com/watch?v=VcRctjvIeyQ
 63. 63. Kasutatud fotod • http://www.flickr.com/photos/sarvodaya/3861823/ • http://www.flickr.com/photos/nov03/2365215240/ • http://www.flickr.com/photos/fncll/145149313/ • http://www.flickr.com/photos/kiwanc/706212612/ • http://www.flickr.com/photos/geishaboy500/100043823/ • http://www.flickr.com/photos/russelljsmith/172488888/ • http://www.flickr.com/photos/colorloose/3539708679/
 64. 64. Tänud kuulamast! • hans.poldoja@tlu.ee • http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

Ettekanne IT Kolledžis, 12. oktoober 2009, Tallinn.

Views

Total views

1,084

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×