Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avatud õpikeskkonnad

462 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avatud õpikeskkonnad

 1. 1. Avatud õpikeskkonnad Kairit Tammets 17. august 2012
 2. 2. Loengu ülesehitus• Teoreetiline sissejuhatus (45 min);• Praktilised tegevused • Kursuse blogi täiendamine mõne meediumiga; • Agregaatori kasutamine • Ühisdiskussioon
 3. 3. Muutuv õpikeskkonna mõiste• Õpikeskkond jaguneb füüsiliseks ja virtuaalseks• Õpikeskkonna eesmärk – motiveerida õpilasi, toetada õpitegevusi, pakkuda võimalusi koostööks ja suhtlemiseks• Virtuaalne õpikeskkond, õpihaldussüsteem• Esimesed õpihaldussüsteemid arendati 1990. a. keskpaigas
 4. 4. Tehnoloogia areng mõjutamas õpikeskkondasid• 2005. aastal aset leidnud muudatused, mis mõjutasid õpikeskkondi: • sotsiaalne revolutsioon, mille käigus sai inimesest veebis uue info looja, varasema tarbija asemel • tehniliselt loodi veebirakendusi publitseerimisvõimalustega (blogid, wikid jms), suhtluskeskkondi, keskkonnad muutusid personaliseeritumaks ehk toimus areng veeb 2.0
 5. 5. E-õpe 2.0E-õpet 2.0 iseloomustab:• suurem õppija autonoomsus;• kommunikatsiooni roll õppeprotsessis;• aktiivne osalemine ning kogukondade ja võrgustike loomine õppe-eesmärkidel;• rõhuasetus on õppijal, kellel on võimalus endale sobivaid keskkondi kokku panna
 6. 6. Avatud õpikeskkond• vabatarkvaralistest vahendidest loodud keskkond, kus infovood kanduvad ühest vahendist teise ning tegevused toimuvad erinevate vahendite vahel;• avatud ja kättesaadavad, võimaldades keskkonna kasutamist igal ajahetkel, ka siis kui kursus on ammu lõppenud
 7. 7. Personaalne õpikeskkond (PLE)• ei ole tarkvara lahendus vaid on rohkem tehnoloogia kasutamise uus lähenemine või metoodika e-õppes;• õppija poolt hallatav ja kontrollitav “süsteem”;• dünaamiliselt muutuvad keskkonnad kus ülesehitus ja vahendid sõltuvad kasutaja hetkevajadustest
 8. 8. Õpihaldussüsteem vs PLE
 9. 9. Enesejuhitavus personaalses õpikeskkonnasÕpikeskkonna kokkupanek eeldab enesejuhitavust ja teadlikkust oma õppeprotsessidest ja õppimisharjumustest;Personaalse õpikeskkonna loomise protsessi kui võimalus arendada ennastjuhtiva õppija pädevusi.Enesejuhitavus - protsess, kus indiviid võtab aktiivsema rolli oma õpivajaduste analüüsimisel, eesmärkide formuleerimisel ning ressursside ja strateegiate valimisel
 10. 10. Näide personaalsest õpikeskkonnast
 11. 11. ArutleMillistest vahenditest võiks koosneda sinu avatud õpikeskkond?
 12. 12. Kuidas hallata personaalset õpikeskkonda?Võtmesõna – RSS-voogMis on RSS- või uudisvoog –http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsUNäited: http://sarah-stewart.blogspot.com/http://ctermperkes.wordpress.com/Ülesanne: proovi täiendada oma blogi kui personaalset õpikeskkonda mõne ajaveebi RSS vooga
 13. 13. AgregaatoridKursuste haldamiseks nt EduFeedrhttp://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/view_educoursNetvibes - http://www.netvibes.com/http://www.tradergav.com/2008/12/16/my-netvibes-pGoogle reader - http://www.google.com/reader/Ülesanne: Proovi liituda agregraatoriga ning lisada sinna pinginaabri blogi RSS voog
 14. 14. LõpuarutlusAvatud õpikeskkonna eelised ja Avatud õpikeskkonna puudused javõimalused ohudÕppijakeskus, saan teha asju nii Vabad kommentaaridnagu minu võimetele kohaneVajaduste kohane Infotulva ära uppumineInfo kättesaadavus, avatudõppematerjalid – kvaliteet paraneb
 15. 15. MaterjalidLoengumaterjal:http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/avatuSotsiaalse tarkvara vahendite ülevaade:http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/sotsia
 16. 16. Tänan!Kairit@tlu.ee

×