Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Digitaalsed õppematerjalid

     Hans Põldoja
    Tallinna Ülikool
See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike
3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumise...
Koolituse kava•  Digitaalse õppematerjali mõiste

•  Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas

•  Õppematerjali...
Digitaalse õppematerjali
     mõiste
Mõisted


•  Õpiobjekt (learning object)

•  Elektroonne õppematerjal

•  Digitaalne õppematerjal

•  Veebipõhine õppe...
Lego klotsid õpiobjekti metafoorina
                   (Väljataga, 2005)
Õpiobjekti tunnused
•  Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav

•  Koostalitlusvõime (interoperability) —...
Õppematerjali metaandmed
PEALKIRI                     VANUS

                    ...
(Hermann, 2002)
Digitaalsete
õppematerjalide kogud
Digitaalsete õppematerjalide
      kogud

•  Repositoorium — andmebaasirakendus, mis
  sisaldab digitaalseid õppe...
http://koolitaja.eenet.ee
http://www.e-ope.ee/repositoorium
http://www.merlot.org
http://lreforschools.eun.org
http://www.oercommons.org
http://cnx.org
http://edrene.org/results/currentState/
...
Õppematerjalide
koostamine LeMill
  keskkonnas
Mis on LeMill?


•  Keskkond õppematerjalide otsimiseks,
  koostamiseks ja jagamiseks

•  Õpetajate kogukond

•  LeMi...
Mis on LeMill eripära?•  Veebipõhised õppematerjalid

•  Õppematerjalide loomine koostöös

•  Avatud sisulitsentsid
Õppematerjalid


           Veebilehekülg      Tunnikava


           Esitlus *        ...
Meediafailid
Viited
LeMill ja autoriõigused

      Kõik LeMill keskkonnas loodud
      materjalid on avaldatud Creative
     ...
Meetodid ja vahendid
Kogumikud ja õpilood
Kogukond
...
Õppematerjalid ja
 autoriõigus
Autoriõiguse seadus
Teose vaba kasutamine teaduslikel ja
    hariduslikel eesmärkidel (§19)

•  Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine...
Teose vaba kasutamine teaduslikel ja
    hariduslikel eesmärkidel (§19)

•  Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseer...
Probleemid


•  Mis on motiveeritud maht?

•  Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud
  eesmärgid (illustratsioonide...
Creative Commons
http://creativecommons.org
Creative Commons litsentsid

•  Attribution

•  Attribution-Share Alike

•  Attribution-Noncommercial

•  Attribution-...
Creative Commons piirangud
•  Attribution — kohustus viidata teosele autori
  poolt määratud viisil

•  Share Alike — ...
Creative Commons õigused•  Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi
  anda

•  Remix — õigus teost kohanda...
Teised avatud sisulitsentsid


•  GNU Free Documentation License (GNU FDL) —
  GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents

•  ...
Kuidas avatud
sisulitsentsi ära tunda?
Avatud sisu
http://www.wikipedia.org
http//et.wikipedia.org
http://commons.wikimedia.org
Wikimedia Commons
   demo
http://www.flickr.com/creativecommons/
Flickr demo
Kasutatud teosele viitamine•  Autori nimi

•  Teose pealkiri

•  Teose avaldamise allikas
Autori tänamine
Viited
• Autoriõiguse seadus (2009). http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13107327

• Hermann, T. (2002). Overview of...
Tänud kuulamast!•  hans.poldoja@tlu.ee

•  http://www.slideshare.net/hanspoldoja/
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Digitaalsed oppematerjalid ja autoriõigus
Next
Upcoming SlideShare
Digitaalsed oppematerjalid ja autoriõigus
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Digitaalsed õppematerjalid

Download to read offline

Loenguslaidid Case Forest projekti koolitusel, 28. november 2009, Tallinn.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Digitaalsed õppematerjalid

 1. 1. Digitaalsed õppematerjalid Hans Põldoja Tallinna Ülikool
 2. 2. See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.
 3. 3. Koolituse kava • Digitaalse õppematerjali mõiste • Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas • Õppematerjalid ja autoriõigus
 4. 4. Digitaalse õppematerjali mõiste
 5. 5. Mõisted • Õpiobjekt (learning object) • Elektroonne õppematerjal • Digitaalne õppematerjal • Veebipõhine õppematerjal
 6. 6. Lego klotsid õpiobjekti metafoorina (Väljataga, 2005)
 7. 7. Õpiobjekti tunnused • Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav • Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab erinevatel riistvara- ja tarkvaraplatvormidel • Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik kohandada õppurile või õpisituatsioonile • Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud kontekstiga ja on korduvkasutatav erinevate õppuritega • Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma muutmata uuemal riist- ja tarkvaral • Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik lahutada väiksemateks osadeks (LOAZ, 2004)
 8. 8. Õppematerjali metaandmed PEALKIRI VANUS AINE KIRJELDUS KEEL LITSENTS ÕPPEMATERJALI TÜÜP VÕTMESÕNAD AUTOR AVALDAMISE AEG (Maadvere, 2009)
 9. 9. (Hermann, 2002)
 10. 10. Digitaalsete õppematerjalide kogud
 11. 11. Digitaalsete õppematerjalide kogud • Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale ja nende metaandmeid • Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalsete õppematerjalide metaandmeid ja viiteid nende asukohale
 12. 12. http://koolitaja.eenet.ee
 13. 13. http://www.e-ope.ee/repositoorium
 14. 14. http://www.merlot.org
 15. 15. http://lreforschools.eun.org
 16. 16. http://www.oercommons.org
 17. 17. http://cnx.org
 18. 18. http://edrene.org/results/currentState/
 19. 19. ...
 20. 20. Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
 21. 21. Mis on LeMill? • Keskkond õppematerjalide otsimiseks, koostamiseks ja jagamiseks • Õpetajate kogukond • LeMill — Learning Mill — “õpiveski” • http://lemill.net
 22. 22. Mis on LeMill eripära? • Veebipõhised õppematerjalid • Õppematerjalide loomine koostöös • Avatud sisulitsentsid
 23. 23. Õppematerjalid Veebilehekülg Tunnikava Esitlus * Õpiprojekt Harjutus PILOT * Esitluse mall on ajutiselt mitteaktiivne
 24. 24. Meediafailid
 25. 25. Viited
 26. 26. LeMill ja autoriõigused Kõik LeMill keskkonnas loodud materjalid on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 litsentsiga Meediafailid võivad olla ka: - Creative Commons Attribution - Public Domain - GNU FDL
 27. 27. Meetodid ja vahendid
 28. 28. Kogumikud ja õpilood
 29. 29. Kogukond
 30. 30. ...
 31. 31. Õppematerjalid ja autoriõigus
 32. 32. Autoriõiguse seadus
 33. 33. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19) • Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust. • Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 34. 34. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19) • Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 35. 35. Probleemid • Mis on motiveeritud maht? • Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)? • Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
 36. 36. Creative Commons
 37. 37. http://creativecommons.org
 38. 38. Creative Commons litsentsid • Attribution • Attribution-Share Alike • Attribution-Noncommercial • Attribution-Noncommercial-Share Alike • Attribution-Noncommercial-No Derivative Works • Attribution-No Derivative Works
 39. 39. Creative Commons piirangud • Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil • Share Alike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel • Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel • No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 40. 40. Creative Commons õigused • Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi anda • Remix — õigus teost kohandada
 41. 41. Teised avatud sisulitsentsid • GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents • Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
 42. 42. Kuidas avatud sisulitsentsi ära tunda?
 43. 43. Avatud sisu
 44. 44. http://www.wikipedia.org
 45. 45. http//et.wikipedia.org
 46. 46. http://commons.wikimedia.org
 47. 47. Wikimedia Commons demo
 48. 48. http://www.flickr.com/creativecommons/
 49. 49. Flickr demo
 50. 50. Kasutatud teosele viitamine • Autori nimi • Teose pealkiri • Teose avaldamise allikas
 51. 51. Autori tänamine
 52. 52. Viited • Autoriõiguse seadus (2009). http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13107327 • Hermann, T. (2002). Overview of LOM Draft 6.4. http://www.sreb.org/ programs/EdTech/SCORE/SCORE_Users_Guide.pdf • LOAZ (2004). Learning Object Characteristics. http://www.loaz.com/learning- objects/learning-object-characteristics.html • Maadvere, I. (2009). Õpiobjektide repositooriumid. • Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.e- uni.ee/konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf
 53. 53. Tänud kuulamast! • hans.poldoja@tlu.ee • http://www.slideshare.net/hanspoldoja/
 • GaidaKabral

  Oct. 29, 2011

Loenguslaidid Case Forest projekti koolitusel, 28. november 2009, Tallinn.

Views

Total views

1,768

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×