Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-õpe ja digitaalsed õppematerjalid

Koolitus loodusõpetuse õpetajatele. 8. jaanuar 2009, Tallinn.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-õpe ja digitaalsed õppematerjalid

 1. 1. E-õpe ja digitaalsed õppematerjalid Hans Põldoja Tallinna Ülikool
 2. 2. See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.
 3. 3. Koolituse kava • Sissejuhatav loeng e-õppest ja digitaalsetest õppematerjalidest • Õppematerjalide loomine eXe tarkvara abil • Õppematerjalide loomine LeMill keskkonnas • Avatud õpikeskkonna ülesseadmine
 4. 4. elukooslused.wordpress.com
 5. 5. http://elukooslused.wordpress.com
 6. 6. E-õpe Eesti koolides
 7. 7. E-õpe Eesti koolides • Internetipõhised õpiprojektid (1993...) • Multimeedia CD-ROM’id (ca 1997...) • E-õppe keskkonnad (ca 2002...) • Sotsiaalne tarkvara ja avatud õpikeskkonnad (ca 2006...)
 8. 8. Internetipõhised õpiprojektid
 9. 9. http://math.ut.ee/simud/
 10. 10. http://tere.kevad.edu.ee
 11. 11. Õpitarkvara CD-ROM’id
 12. 12. http://bio.edu.ee/loomad/
 13. 13. E-õppe keskkonnad
 14. 14. Eestis kasutatavad e-õppe keskkonnad • VIKO • IVA • Moodle • WebCT • VIKO, IVA ja Moodle keskkonda pakub koolidele kasutamiseks EENet
 15. 15. VIKO
 16. 16. Moodle
 17. 17. Digitaalsed õppematerjalid
 18. 18. Multimeedia CD-ROM’ide puudused • Raskesti uuendatavad • Sageli seotud konkreetse operatsioonisüsteemiga • Sisu ja keskkond moodustavad lahutamatu terviku
 19. 19. Õpiobjektid
 20. 20. Õpiobjekti mõiste • 1994 — Learning Object (Wayne Hodgins) • 2000 — David Wiley: väikesed komponendid, mida võib uuesti kasutada mitmeid kordi erinevates õppekontekstides ja neil on õpetuslik väärtus • 2002 — IEEE LOM: iga digitaalne või mittedigitaalne olem, mida saab kasutada õppimiseks, hariduses või koolituses (Väljataga, 2005)
 21. 21. Lego klotsid õpiobjekti metafoorina (Väljataga, 2005)
 22. 22. Õpiobjekti tunnused • Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav • Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab erinevatel riistvara- ja tarkvaraplatvormidel • Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik kohandada õppurile või õpisituatsioonile • Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud kontekstiga ja on korduvkasutatav erinevate õppuritega • Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma muutmata uuemal riist- ja tarkvaral • Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik lahutada väiksemateks osadeks (LOAZ, 2004)
 23. 23. Õpiobjektide metaandmed • Õpiobjekti metaandmed — üldised, tehnilised, pedagoogilised, õiguslikud jne andmed õpiobjekti kohta • Kokku 58 elementi 9 kategoorias
 24. 24. (Hermann, 2002)
 25. 25. Repositooriumid ja referatooriumid
 26. 26. Mõisted • Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab õpiobjekte ja nende metaandmeid • Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab õpiobjektide metaandmeid ja viiteid nende asukohale
 27. 27. http://www.merlot.org
 28. 28. http://www.melt-project.eu
 29. 29. http://www.oercommons.org
 30. 30. http://www.koolielu.ee
 31. 31. Õpiobjektide probleemid
 32. 32. Õpiobjektide probleemid • Pedagoogilised probleemid — korduvkasutatavus, standardite poolt peale surutud õpetamismeetodid • Metaandmete keeruline haldamine ja ebapiisavad metaandmed • Autoriõigustega seotud probleemid • Õpiobjektide loomine • Õpiobjektide kvaliteedi tagamine • Massiliseks kasutamiseks ebaküps tarkvara
 33. 33. Õppematerjalide loomise vahendid
 34. 34. http://hotpot.uvic.ca/
 35. 35. http://exelearning.org/
 36. 36. http://lemill.net
 37. 37. http://lemill.net
 38. 38. Viimased arengud e- õppes
 39. 39. Viimased arengud e-õppes • Veeb 2.0 ja sotsiaalne tarkvara • Avatud sisu ja avatud õppematerjalid • Personaalsed õpikeskkonnad
 40. 40. Veeb 2.0 ja sotsiaalne tarkvara
 41. 41. Sotsiaalne tarkvara • Sotsiaalsed võrgustikud • Suhtlusvahendid: MSN, Skype, ... • Ajaveebid • Wikid • Ühisjärjehoidjad: Delicious, ... • Meedia jagamise keskkonnad: Flickr, YouTube, ...
 42. 42. Ajaveebid
 43. 43. http://tuuliklassiblog.blogspot.com
 44. 44. Wikid
 45. 45. http://et.wikipedia.org
 46. 46. http://et.wikipedia.org
 47. 47. http://et.wikipedia.org
 48. 48. Ühisjärjehoidjad
 49. 49. http://delicious.com
 50. 50. http://delicious.com
 51. 51. Fotode jagamine
 52. 52. http://www.flickr.com
 53. 53. http://www.flickr.com
 54. 54. http://www.flickr.com
 55. 55. http://www.flickr.com
 56. 56. Esitluste jagamine
 57. 57. http://www.slideshare.net
 58. 58. http://www.slideshare.net
 59. 59. Avatud sisu ja avatud õppematerjalid
 60. 60. http://et.wikipedia.org
 61. 61. http://commons.wikimedia.org
 62. 62. http://www.flickr.com/creativecommons/
 63. 63. Avatud õppematerjalid
 64. 64. Avatud õppematerjalid • Avatud ligipääs • Avatud litsents • Avatud formaat • Loodud vaba tarkvaraga (Schaffert & Geser, 2007)
 65. 65. Avatud õppematerjalide kogud • MIT OpenCourseWare: http://ocw.mit.edu • OERCommons: http://www.oercommons.org • LeMill: http://lemill.net • Connexions: http://cnx.org • Wikibooks: http://www.wikibooks.org • Wikiversity: http://www.wikiversity.org • WikiEducator: http://www.wikieducator.org
 66. 66. http://ocw.mit.edu
 67. 67. http://www.oercommons.org
 68. 68. http://en.wikibooks.org
 69. 69. http://en.wikiversity.org
 70. 70. Personaalsed õpikeskkonnad
 71. 71. Näide personaalsest õpikeskkonnast • Vikiülikool • Kursuse ajaveeb Edublogs keskkonnas • Kursuslaste ajaveebid • Pageflakes vookogud • Õppematerjalid: LeMill, SlideShare, Scribd • Delicious • Flashmeeting
 72. 72. Kursuse märksõna • viitamiskursus: LeMill, Delicious • ifi7033: SlideShare, LeMill, Scribd, Delicious
 73. 73. Õppematerjalid link ja märksõna Kursuse wiki ja ajaveeb link ja märksõna link link link Kursuslaste ajaveebid RSS
 74. 74. Viited • Hermann, T. (2002). Overview of LOM Draft 6.4. http://www.sreb.org/ programs/EdTech/SCORE/SCORE_Users_Guide.pdf • LOAZ (2004). Learning Object Characteristics. http://www.loaz.com/learning- objects/learning-object-characteristics.html • Schaffert, S., Geser, G. (2008). Open Educational Resources and Practices. eLearning Papers 3(7). http://www.elearningeuropa.info/files/media/ media14907.pdf • Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.e- uni.ee/konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf
 75. 75. Fotod • http://www.flickr.com/photos/srgblog/728719997/
 76. 76. Tänud kuulamast! • hans.poldoja@tlu.ee • Skype: hanspoldoja • http://elukooslused.wordpress.com

×