Õpiobjektid

1,058 views

Published on

Esitlus Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursusel IFI 7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine. 5. veebruar 2011.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õpiobjektid

 1. 1. ÕpiobjektidHans Põldoja
 2. 2. cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel.Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
 3. 3. Mõisted
 4. 4. Milliseid mõisteid kasutatakse?• “õpiobjektid” — 11 500 tulemust• “elektroonilised õppematerjalid” — 6720 tulemust• “e-õppematerjalid” — 6220 tulemust• “digitaalsed õppematerjalid” — 1820 tulemust• “avatud õppematerjalid” — 1190 tulemust• “sisupaketid” — 434 tulemust• “elektroonsed õppematerjalid” — 95 tulemust (Google, 04.02.2011)
 5. 5. Milliseid mõisteid kasutatakse?• “electronic learning resources” — 4 360 000 tulemust• “learning objects” — 1 580 000 tulemust• “digital learning resources” — 1 080 000 tulemust• “open educational resources” — 810 000 tulemust• “content packages” — 216 000 tulemust (Google, 04.02.2011)
 6. 6. Õpiobjekti mõiste
 7. 7. Lego klotsid õpiobjekti metafoorina (Väljataga, 2005)
 8. 8. Õpiobjekti mõiste kujunemisest• 1992 — Wayne Hodgins tuleb õpiobjekti ideele• 1994 — CedMA töörühm “Learning Architectures, APIs and Learning Objects”• 1997 — James J. L’Allier: “the smallest independent instructional experience that contains an objective, a learning activity and an assessment”• 1998 — IEEE LOM 2002: “any entity -digital or non-digital- that may be used for learning, education or training”• 2000 — David Wiley “any digital resource that can be reused to support learning”
 9. 9. David Wiley:“So whether learning objects are dead or not, Icouldn’t say. And to some extent, who cares? As longas people are willing to (1) openly share (2)educational materials that will (3) render properly inmost web browsers, and they also (4) provide accessto the unobfuscated source for the materials(especially for Flash files, Java applets, Photoshopimages with many layers, and the like), I certainlydon’t care.” (David Wiley, 2006)
 10. 10. Digital learning resources• “any digital resource that is actually used by teachers and learners for the purpose of learning” (OECD, 2009)• “resources designed to be used by teachers in supporting learning activities; where the resources are provided by or derived from digital products” (BECTA, 2008)• (Digitaalsed õppematerjalid)
 11. 11. Open educational resources• “educational resources (lesson plans, quizzes, syllabi, instructional modules, simulations, etc.) that are freely available for use, reuse, adaptation, and sharing” (Gurrell, 2008)• (Avatud õppematerjalid)
 12. 12. Õpiobjekti tunnused• Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav• Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab erinevatel riistvara- ja tarkvaraplatvormidel• Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik kohandada õppurile või õpisituatsioonile• Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud kontekstiga ja on korduvkasutatav erinevate õppuritega• Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma muutmata uuemal riist- ja tarkvaral• Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik lahutada väiksemateks osadeks (ADLNet, 2006)
 13. 13. Pealkiri Aine Vanus Kirjeldus KeelLitsents Märksõnad Õppematerjali tüüp Autor Avaldamise aeg (Maadvere, 2009)
 14. 14. Õpiobjektidekoostamise vahendid
 15. 15. Õpiobjektide koostamise vahendid• Sisupakettide koostamise vahendid• Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide loomiseks• Multimeediumitarkvara ja Veeb 2.0• Küsimuste ja testide koostamise vahendid
 16. 16. http://exelearning.org
 17. 17. http://www.courselab.com
 18. 18. http://www.nottingham.ac.uk/xerte/
 19. 19. http://lemill.net
 20. 20. http://lemill.net
 21. 21. http://cnx.org
 22. 22. Digitaalseteõppematerjalide kogud
 23. 23. Digitaalsete õppematerjalide kogud• Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale ja nende metaandmeid• Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalsete õppematerjalide metaandmeid ja viiteid nende asukohale
 24. 24. http://koolitaja.eenet.ee
 25. 25. http://www.e-ope.ee/repositoorium
 26. 26. http://www.merlot.org
 27. 27. http://lreforschools.eun.org
 28. 28. http://www.oercommons.org
 29. 29. http://ocw.mit.edu
 30. 30. http://www.globe-info.org
 31. 31. Rühmatöö
 32. 32. Rühmatöö• Millistele nõuetele peaks vastama praegusel ajal loodav digitaalne õppematerjal, et seda saaks ka 7 aasta pärast taaskasutada ja kohandada?
 33. 33. Viited (1)• ADLNet. (2006). SCORM 2004 3rd Edition: Shareable Content Object Model. Overview. Advanced Distributed Learning. Retrieved from http://www.adlnet.gov/Technologies/scorm/ SCORMSDocuments/Previous Versions/SCORM 2004 3rd Ed/SCORM.2004.3ED.DocSuite.zip• IEEE. (2002). Draft Standard for Learning Object Metadata. Piscataway, NJ: IEEE. Retrieved from http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf• LAllier, J. J. (1997). Frame of Reference: NETgs Map to Its Products, Their Structures and Core Beliefs. Retrieved from http://web.archive.org/web/20020615192443/http:// www.netg.com/research/whitepapers/frameref.asp• Leinonen, T. (2005). Urinal as a learning object. http://flosse.blogging.fi/2005/12/12/urinal-as-a- learning-object/• Maadvere, I. (2009). Õpiobjektide repositooriumid.• OECD. (2009). OECD Study on Digital Learning Resources as Systematic Innovation: Coutry Case Study Report on Denmark. Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/ 33/40/42033180.pdf
 34. 34. Viited (2)• Saum, R. R. (2007). An Abridged History of Learning Objects. In P. Taylor Northrup, Learning Objects for Instruction: Design and Evaluation (pp. 1-15). Hershey, PA: IGI Global.• Sheffield Hallam University (2008). Digital Learning Resources (DLRs) - Understanding and defining user requirements and expectations: Report on the Literature Research and Gap Analysis. Sheffield. Retrieved from http://collaboration.becta.org.uk/docs/DOC-1433• Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.e-uni.ee/ konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf• Wiley, D. (2000). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In D. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning Objects: Online Version. Retrieved from http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc• Wiley, D. (2006). RIP-ping on Learning Objects. http://opencontent.org/blog/archives/230
 35. 35. Kasutatud fotod• Michael Knowles, http://www.flickr.com/photos/mknowles/47457221/
 36. 36. Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

×