Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pedagoogide võrgustike juhtimine: Koostöö, suhtlemine ja õppimine e ‑ keskkonnas Veiko Hani Tartu 2011
Ettekande märksõna sotsiaalsetes võrgustikes pgvj2010
Teemad <ul><li>Põhikooli ja gümnaasiumi ülesanne (PGS, 2010) </li></ul><ul><li>Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmude...
Põhikooli ülesanne <ul><li>Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikes...
Gümnaasiumi ülesanne <ul><li>Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võime...
Õpilaste pädevused <ul><li>Väärtuspädevus </li></ul><ul><li>Sotsiaalne pädevus </li></ul><ul><li>Enesemääratluspädevus </l...
Õpilaste pädevused
Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas </li></ul><...
Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisai...
Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>III Digiajastu töökeskkonna kujundamine </li></ul><ul><ul><li>Dig...
Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine </li></ul><ul><ul><li>IT t...
Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>V Õpetaja professionaalne areng </li></ul><ul><ul><li>Osalemine ...
Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
Avatud ja suletud e-õppe keskkonnad http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/ http://hello.eboy.com/eboy/2006/11...
Suletud e-õppe keskkonnad <ul><li>WebCT 1998 - … </li></ul><ul><li>IVA 2002 - … </li></ul><ul><li>Moodle 1999 - … </li></u...
Avatud ja suletud e-õppe keskkond <ul><li>Avatud </li></ul><ul><li>Konstruktivistlik </li></ul><ul><li>Õpilasekeskne </li>...
Avatud ja suletud e-õppe keskkond <ul><li>Avatud </li></ul><ul><li>Liiga palju võimalusi </li></ul><ul><li>Liiga palju inf...
Avatud e-õppe keskkonnad <ul><li>Wikid (MediaWiki, pbWorks, …) </li></ul><ul><li>Blogid (Wordpress, Blogger, …) </li></ul>...
Avatud e-õppe keskkonnale omased tehnoloogiad <ul><li>Sildistamine, märksõnastamine </li></ul><ul><li>RSS abil info edasta...
Info liikumine avatud e-õppe keskkonnas Autor Villu Praks
Tuutori või õpetaja vaade
Näpunäited e-õppe keskkonna valikuks <ul><li>Võimalus kasutada avatud ja suletud e-õppe keskkondade kombinatsioone (hübrii...
E-kursuse kavandamine <ul><li>Analüüs (vajadused, tingimused, sihtrühm) </li></ul><ul><li>Õppeprotsessi kavandamine </li>...
Vahendid suhtlemiseks, koostööks ja õppimiseks <ul><li>Listiteenus Google Groups http://groups.google.com </li></ul><ul>...
Listiteenus Google Groups <ul><li>Suletud või avatud </li></ul><ul><li>Arhiiv </li></ul><ul><li>Failihoidla </li></ul><ul...
http://groups.google.com  Liitumine:  http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
http://groups.google.com Liitumine:  http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
http://groups.google.com Liitumine:  http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
http://groups.google.com  Liitumine:  http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
Google Docs <ul><li>Word, Excel, PowerPoint (import, eksport) </li></ul><ul><li>Joonised, veebiküsimustikud </li></ul><ul...
http://docs.google.com
http://docs.google.com
http://docs.google.com
http://docs.google.com Dokument on kättesaadav ja muudetav vajutades lingile:  https://docs.google.com/document/d/1PzhZBD...
Sotsiaalne järjehoidja Delicious <ul><li>Ligipääs kõikjalt oma linkidele </li></ul><ul><li>Võimalus luua võrgustik, jälgi...
http://www.delicious.com
http://www.delicious.com/help/tools  Sinu lingikogu Hetkel avatud lehe lisamine lingikokku Paigalda oma veebilehitsejasse...
http://www.tiigrihype.ee  Veebilehte iseloomustavad märksõnad, mille järgi on hiljem võimalik otsida
Sinu veebiviited: http://www.delicious.com/kasutajanimi  Minu veebiviited: http://www.delicious.com/weikoh  Ettekandega...
Tahan rohkem teada! DigiTiigri põhikursus <ul><li>Õpetajate haridustehnoloogilised pädevusnõuded </li></ul><ul><li>E-õppe...
Tahan kasutada! DigiTiigri lisakursused <ul><li>Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös   </li></ul><ul><li>Ene...
Kokuvõtte asemel <ul><li>Pane endale kirja üks tänaselt koolituselt saadud idee! </li></ul><ul><li>Jaga seda ideed kolleeg...
Tänan!
Kasutatud materjalid <ul><li>http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e-kursuse_loomiseks </li></ul><ul><li>http...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas

3,435 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas

 1. 1. Pedagoogide võrgustike juhtimine: Koostöö, suhtlemine ja õppimine e ‑ keskkonnas Veiko Hani Tartu 2011
 2. 2. Ettekande märksõna sotsiaalsetes võrgustikes pgvj2010
 3. 3. Teemad <ul><li>Põhikooli ja gümnaasiumi ülesanne (PGS, 2010) </li></ul><ul><li>Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 </li></ul><ul><li>Suletud ja avatud e-õppe keskkonnad </li></ul><ul><li>e-kursuse kavandamine ja sobiva keskkonna valik </li></ul><ul><li>Suhtlemine veebipõhises õppes (praktilised näited) </li></ul>
 4. 4. Põhikooli ülesanne <ul><li>Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond , mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. </li></ul>
 5. 5. Gümnaasiumi ülesanne <ul><li>Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna , millega siduda enda edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud , mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes . </li></ul>
 6. 6. Õpilaste pädevused <ul><li>Väärtuspädevus </li></ul><ul><li>Sotsiaalne pädevus </li></ul><ul><li>Enesemääratluspädevus </li></ul><ul><li>Õpipädevus </li></ul><ul><li>Suhtluspädevus </li></ul><ul><li>Matemaatikapädevus </li></ul><ul><li>Ettevõtlikkuspädevus </li></ul>
 7. 7. Õpilaste pädevused
 8. 8. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas </li></ul><ul><ul><li>Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 9. 9. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain) </li></ul><ul><ul><li>Õpikeskkonna kujundamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Sobivate meetodite valimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 10. 10. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>III Digiajastu töökeskkonna kujundamine </li></ul><ul><ul><li>Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega </li></ul></ul><ul><ul><li>Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas </li></ul></ul><ul><ul><li>Info kogumine ja analüüsimine </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 11. 11. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine </li></ul><ul><ul><li>IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 12. 12. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>V Õpetaja professionaalne areng </li></ul><ul><ul><li>Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes </li></ul></ul><ul><ul><li>Oma arengu kaardistamine , dokumenteerimine, analüüs ( portfoolio ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Uurimistöös osalemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kooli arendustöös osalemine (leadership) </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 13. 13. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
 14. 14. Avatud ja suletud e-õppe keskkonnad http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/ http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/
 15. 15. Suletud e-õppe keskkonnad <ul><li>WebCT 1998 - … </li></ul><ul><li>IVA 2002 - … </li></ul><ul><li>Moodle 1999 - … </li></ul><ul><li>VIKO 2004 - … </li></ul><ul><li>eKool 2002 - … </li></ul>Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
 16. 16. Avatud ja suletud e-õppe keskkond <ul><li>Avatud </li></ul><ul><li>Konstruktivistlik </li></ul><ul><li>Õpilasekeskne </li></ul><ul><li>Töövahendikeskne </li></ul><ul><li>Hajus </li></ul><ul><li>Kõigile kättesaadav </li></ul><ul><li>Paindlikkus, lihtsus </li></ul><ul><li>Info kiirem liikumine </li></ul><ul><li>Tagasiside ka kaasõppijatelt </li></ul><ul><li>Suletud </li></ul><ul><li>Klassikaline </li></ul><ul><li>Õpetajakeskne </li></ul><ul><li>Materjalikeskne </li></ul><ul><li>Struktureeritud </li></ul><ul><li>Piiratud ligipääs </li></ul><ul><li>Piiratus, keeruline </li></ul><ul><li>Info liikumine piiratud </li></ul><ul><li>Tagasiside pigem õpetajalt </li></ul>
 17. 17. Avatud ja suletud e-õppe keskkond <ul><li>Avatud </li></ul><ul><li>Liiga palju võimalusi </li></ul><ul><li>Liiga palju infot </li></ul><ul><li>Õpilane ei pruugi tajuda infovoogude liikumist </li></ul><ul><li>Vahendid muutuvad, kaovad </li></ul><ul><li>Suletud </li></ul><ul><li>Etteantud võimalused </li></ul><ul><li>Vajalik info ette antud </li></ul><ul><li>Õpilane tajub paremini kuidas info liikumist </li></ul><ul><li>Keskkonda ei arendata edasi </li></ul>
 18. 18. Avatud e-õppe keskkonnad <ul><li>Wikid (MediaWiki, pbWorks, …) </li></ul><ul><li>Blogid (Wordpress, Blogger, …) </li></ul><ul><li>Foto- ja pildikogud (Flickr, Youtube, Google Video, Nagi, …) </li></ul><ul><li>Lingikogud (Delicious, Digg, …) </li></ul><ul><li>Vookogud ehk agregaatorid info koondamiseks ja jälgimiseks (Netvibes, Pageflakes, Feedreader, …) </li></ul>Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
 19. 19. Avatud e-õppe keskkonnale omased tehnoloogiad <ul><li>Sildistamine, märksõnastamine </li></ul><ul><li>RSS abil info edastamine ja jälgimine </li></ul><ul><li>Vistutamine (pookimine, embeedimine) </li></ul><ul><li>Kommenteerimine, reflektsioon </li></ul><iframe title=&quot;YouTube video player&quot; class=&quot;youtube-player&quot; type=&quot;text/html&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;390&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/aWKZrKdc-RE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowFullScreen></iframe> Arvan, et …
 20. 20. Info liikumine avatud e-õppe keskkonnas Autor Villu Praks
 21. 21. Tuutori või õpetaja vaade
 22. 22. Näpunäited e-õppe keskkonna valikuks <ul><li>Võimalus kasutada avatud ja suletud e-õppe keskkondade kombinatsioone (hübriidne) </li></ul><ul><ul><li>N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, kujundav hindamine Moodles, kuhu lisatud avatud sotsiaalseid komponente </li></ul></ul><ul><ul><li>N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, igal õpilasel oma vahend (blogi, Wiki, veebileht) oma oskuste demonstreerimiseks ja tagasisideks, õpetajal agregaator (Netvibes, Pageflakes), mis koondab kokku õpilaste tööd </li></ul></ul>
 23. 23. E-kursuse kavandamine <ul><li>Analüüs (vajadused, tingimused, sihtrühm) </li></ul><ul><li>Õppeprotsessi kavandamine </li></ul><ul><ul><li>struktuur, õpitegevused, ajakava, vahendid, hindamine </li></ul></ul><ul><li>Kursuse väljatöötamine (sisu e-õppesse) </li></ul><ul><li>Kursuse läbiviimine </li></ul><ul><ul><li>kursusesse sisenemine, motiveerimine, sotsialiseerumine, info vahetus, teadmiste omandamine, hinnangu andmine, kokkuvõtted) </li></ul></ul><ul><li>Kursusele hinnangu andmine </li></ul>
 24. 24. Vahendid suhtlemiseks, koostööks ja õppimiseks <ul><li>Listiteenus Google Groups http://groups.google.com </li></ul><ul><li>Ühistöövahendid Google Docs http://docs.google.com </li></ul><ul><li>Veebilehtede loomine Google Sites http://sites.google.com </li></ul><ul><li>Lingikogu Delicious http://delicious.com </li></ul>
 25. 25. Listiteenus Google Groups <ul><li>Suletud või avatud </li></ul><ul><li>Arhiiv </li></ul><ul><li>Failihoidla </li></ul><ul><li>Veebilehtede loomine </li></ul><ul><li>Haldamisliides </li></ul><ul><li>Eesti keeles </li></ul>Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 26. 26. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 27. 27. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 28. 28. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 29. 29. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 30. 30. Google Docs <ul><li>Word, Excel, PowerPoint (import, eksport) </li></ul><ul><li>Joonised, veebiküsimustikud </li></ul><ul><li>Dokumentide jagamine ja ühine koostamine </li></ul><ul><li>Dokumente võimalik pookida (vistutada) veebilehtede sisse (näiteks Google Sites’i) </li></ul><ul><li>Failihoidla </li></ul>
 31. 31. http://docs.google.com
 32. 32. http://docs.google.com
 33. 33. http://docs.google.com
 34. 34. http://docs.google.com Dokument on kättesaadav ja muudetav vajutades lingile: https://docs.google.com/document/d/1PzhZBDkJXq3IPIkHFTVXb01gUJxQ4lGKl_ZQ3uup0O8/edit?hl=en&authkey=CPzHjIYL
 35. 35. Sotsiaalne järjehoidja Delicious <ul><li>Ligipääs kõikjalt oma linkidele </li></ul><ul><li>Võimalus luua võrgustik, jälgida teiste linke </li></ul><ul><li>Võimalus jälgida mis on hetkel populaarne üldiselt või mingis valdkonnas </li></ul><ul><li>Võimalus jälgida huvipakkuvaid märksõnu </li></ul><ul><li>Ühistööna loodud </li></ul><ul><li>Võimalus lingikogu pookida (vistutada) veebilehele </li></ul>
 36. 36. http://www.delicious.com
 37. 37. http://www.delicious.com/help/tools Sinu lingikogu Hetkel avatud lehe lisamine lingikokku Paigalda oma veebilehitsejasse lisanupud, lingikogu mugavaks kasutamiseks
 38. 38. http://www.tiigrihype.ee Veebilehte iseloomustavad märksõnad, mille järgi on hiljem võimalik otsida
 39. 39. Sinu veebiviited: http://www.delicious.com/kasutajanimi Minu veebiviited: http://www.delicious.com/weikoh Ettekandega seotud materjalid: http://www.delicious.com/tag/pgvj2010
 40. 40. Tahan rohkem teada! DigiTiigri põhikursus <ul><li>Õpetajate haridustehnoloogilised pädevusnõuded </li></ul><ul><li>E-õppe keskkonnad </li></ul><ul><li>Õpimapp ja e-portfoolio </li></ul><ul><li>Mõtestatud õppimine </li></ul><ul><li>Mõistekaart </li></ul><ul><li>Aktiivõppe sidumine e-õppega </li></ul><ul><li>Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös </li></ul><ul><li>Hindamine ja enesehindamine </li></ul><ul><li>Koostööprojektid </li></ul>
 41. 41. Tahan kasutada! DigiTiigri lisakursused <ul><li>Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös   </li></ul><ul><li>Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes </li></ul><ul><li>Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis </li></ul><ul><li>Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis </li></ul><ul><li>Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele </li></ul><ul><li>KooliMill - õppematerjalide koostamine veebipõhiste vahenditega </li></ul><ul><li>Ühiskirjutamise vahendid õppetöös </li></ul><ul><li>Digipildid õppetöös </li></ul><ul><li>Minu Interneti aaretelaegas Uus! </li></ul><ul><li>Registreeru: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=182 </li></ul>
 42. 42. Kokuvõtte asemel <ul><li>Pane endale kirja üks tänaselt koolituselt saadud idee! </li></ul><ul><li>Jaga seda ideed kolleegiga! </li></ul><ul><li>Jaga seda oma võrgustikus! </li></ul>pgvj2010
 43. 43. Tänan!
 44. 44. Kasutatud materjalid <ul><li>http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e-kursuse_loomiseks </li></ul><ul><li>http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx </li></ul><ul><li>http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat </li></ul><ul><li>Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel (2.0) </li></ul><ul><li>Gümnaasiumi riiklik õppekava – Riigi Teataja </li></ul><ul><li>Põhikooli riiklik õppekava – Riigi Teataja </li></ul><ul><li>Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – Riigi Teataja </li></ul><ul><li>E-kursuse kavandamine - E-kursuse loomine ja kvaliteet </li></ul><ul><li>Suletud õpikeskkonnad või administratiivsed vahendid - Wikiversity </li></ul><ul><li>E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad – Wikiversity </li></ul><ul><li>http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/ </li></ul><ul><li>http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/ </li></ul><ul><li>(27. jaan. 2011) </li></ul>

×