Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas

1,010 views

Published on

Koolitus Pärnu õpetajatele, 26. mai 2009

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas

 1. 1. Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas Hans Põldoja
 2. 2. See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.
 3. 3. Mis on LeMill? • Virtuaalne praktikakogukond õppematerjalide otsimiseks, loomiseks ja jagamiseks • EL 6 RP projekti CALIBRATE raames loodav avatud lähtekoodiga serveritarkvara • LeMill — Learning Mill — “õpiveski”
 4. 4. Kasutajaid kaasav disain • Stsenaariumid • Disainisessioonid • Kasutajalood • Prototüübid
 5. 5. Disainisessioonide tulemused • Õpetajad ei ole väga huvitatud puhtast tekstimaterjalist • Õpetajad on huvitatud tegevustest ja õppemeetoditest • Huvi veebipõhiste toimetamisvahendite vastu
 6. 6. Õppematerjalid Veebilehekülg Tunnikava Esitlus * Õpiprojekt Harjutus PILOT * Esitluse mall on ajutiselt mitteaktiivne
 7. 7. LeMill demo
 8. 8. Õppematerjalid ja autoriõigus
 9. 9. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19) • Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust. • Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 10. 10. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel (§19) • Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 11. 11. Probleemid • Mis on motiveeritud maht? • Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)? • Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
 12. 12. Avatud sisulitsentsid
 13. 13. http://creativecommons.org
 14. 14. Creative Commons litsentsid • Attribution • Attribution-Share Alike • Attribution-Noncommercial • Attribution-Noncommercial-Share Alike • Attribution-Noncommercial-No Derivative Works • Attribution-No Derivative Works
 15. 15. Creative Commons piirangud • Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil • Share Alike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel • Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel • No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 16. 16. Creative Commons õigused • Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi anda • Remix — õigus teost kohandada
 17. 17. Creative Commons Eestis • Creative Commons lokaliseerimine • Tuntumad CC litsentsiga materjalid: • Estonica.org entsüklopeedia • Regio kontuurkaardid • Tiigrihüppe Sihtasutus toetab ainult CC alusel levitatavat õpisisu
 18. 18. Teised avatud sisulitsentsid • GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents • Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
 19. 19. Litsentside ühilduvusprobleemid
 20. 20. Avatud sisulitsentside osakaal 26% Attribution–Noncommercial–ShareAlike 48% Attribution–ShareAlike GNU Vaba Dokumentatsiooni litsents 26% (Wiley, 2007)
 21. 21. (Creative Commons, 2007)
 22. 22. LeMill ja autoriõigused Kõik LeMill keskkonnas loodud materjalid on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 litsentsiga Meediafailid võivad olla ka: - Creative Commons Attribution - Public Domain - GNU FDL
 23. 23. Kuidas avatud sisulitsentsi ära tunda?
 24. 24. Illustratsioonide kasutamine õppematerjalides
 25. 25. http://www.flickr.com/creativecommons/
 26. 26. Flickr demo
 27. 27. http://commons.wikimedia.org
 28. 28. Wikimedia Commons demo
 29. 29. Kasutatud teosele viitamine • Autori nimi • Teose pealkiri • Teose avaldamise allikas
 30. 30. Autori tänamine
 31. 31. Vistutamine
 32. 32. Avatud kursused
 33. 33. http://www.wikiversity.org
 34. 34. http://oerkursus.wordpress.com
 35. 35. Õppematerjalid link ja märksõna Kursuse wiki ja ajaveeb link ja märksõna link link link Osalejate ajaveebid RSS
 36. 36. OERKursus demo
 37. 37. Viited • Autoriõiguse seadus (2009). http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13107327 • Creative Commons (2007). Frequently Asked Questions. http:// wiki.creativecommons.org/FAQ • Wiley, D. (2007). Open Education License Draft. http://opencontent.org/blog/ archives/355
 38. 38. Tänud kuulamast! • hans.poldoja@tlu.ee • http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

×