Õppematerjalid ja autoriõigus

2,246 views

Published on

Ettekanne EKA e-õppe päeval, 19. september 2007

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Õppematerjalid ja autoriõigus

 1. 1. Õppematerjalid ja autoriõigus Hans Põldoja Tallinna Ülikool / University of Art and Design Helsinki hans@tlu.ee
 2. 2. See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA. http://www.slideshare.net/hanspoldoja http://www.hanspoldoja.net
 3. 3. Kavas • Autoriõiguse seadus • Jagamise kultuur ja avatud sisulitsentsid • Creative Commons • Vaba loomingu kogud • Vabade õppematerjalide kogud • Millist litsentsi oma materjalidele valida? • Kus oma õppematerjale avaldada?
 4. 4. Autoriõiguse seadus ja õppematerjalid
 5. 5. § 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud: 1) õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust; 2) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke; 3) õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke; 4) päevasündmuste kajastamisel sündmuste käigus nähtud või kuuldud teose ajakirjanduses reprodutseerimine ja üldsusele suunamine motiveeritud mahus, vormis ja ulatuses, mis vastab päevasündmuste kajastamise vajadusele; 5) teose reprodutseerimine õigusemõistmise või avaliku julgeoleku tagamise eesmärgil ulatuses, mis vastab õigusemõistmise või avaliku julgeoleku tagamise eesmärkidele; 6) õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine, levitamine ja üldsusele suunamine puuetega inimeste huvides viisil, mis on otseselt seotud nende puudega, tingimusel et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. Autori nõusolekuta ei ole lubatud reprodutseerida, levitada ja kättesaadavaks teha teost, mis on spetsiaalselt loodud puuetega inimeste jaoks; 7) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine karikatuuris, paroodias ja pastišis sel eesmärgil motiveeritud mahus. (Autoriõiguse seadus, 2007)
 6. 6. § 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud: 1) õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust; 2) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke; 3) õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke; (Autoriõiguse seadus, 2007)
 7. 7. § 13. Varalised õigused (1) Autorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest, välja arvatud käesoleva seaduse IV peatükis ettenähtud juhud. Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata: 1) reprodutseerida oma teost (õigus teose reprodutseerimisele). Reprodutseerimiseks loetakse teosest või teose osast ühe või mitme ajutise või alalise koopia otsest või kaudset tegemist mis tahes vormis või mis tahes viisil; 2) levitada oma teost või selle koopiaid (õigus teose levitamisele). Levitamiseks loetakse teose või selle koopia omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil, sealhulgas rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine. Pärast autori poolt või tema loal teose koopia esmamüüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis lõpeb käesolevas punktis nimetatud õigus ja teose koopiat võib Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis edasi levitada autori nõusolekuta. Autorile kuulub ainuõigus lubada või keelata oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus teose levitamisele on lõppenud, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 133 sätestatud juhud; 3) [kehtetu – RT I 1999, 97, 859 – jõust. 6.01.2000] 4) tõlkida oma teos (õigus teose tõlkimisele); 5) teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi (õigus teose töötlemisele); 6) koostada ja välja anda oma teoste kogumikke ja süstematiseerida oma teoseid (õigus teoste kogumikele); 7) teost avalikult esitada kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes (õigus avalikule esitamisele); 8) teost üldsusele näidata (õigus teose eksponeerimisele). Teose eksponeerimine tähendab teose või tema koopia näitamist kas vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil; 9) edastada teos raadio, televisiooni ja satelliidi kaudu ning taasedastada kaabellevivõrgu kaudu, samuti suunata teos üldsusele muude tehnikavahendite vahendusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 91 nimetatud viisil (õigus teose edastamisele); 91) teha teos üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal (õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele); 10) teostada oma arhitektuurne projekt seaduses ettenähtud korras; 11) teostada oma disaini-, tarbekunstiteose jms projekt. (Autoriõiguse seadus, 2007)
 8. 8. § 13.Varalised õigused (1) (1) Autorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest, välja arvatud käesoleva seaduse IV peatükis ettenähtud juhud. Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata: 1) reprodutseerida oma teost (õigus teose reprodutseerimisele). ... 2) levitada oma teost või selle koopiaid (õigus teose levitamisele). ... ... 4) tõlkida oma teos (õigus teose tõlkimisele); 5) teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi (õigus teose töötlemisele); (Autoriõiguse seadus, 2007)
 9. 9. § 13.Varalised õigused (2) ... 7) teost avalikult esitada kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes (õigus avalikule esitamisele); 8) teost üldsusele näidata (õigus teose eksponeerimisele). Teose eksponeerimine tähendab teose või tema koopia näitamist kas vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil; ... (Autoriõiguse seadus, 2007)
 10. 10. Miks see ei toimi?
 11. 11. Jagamise kultuur
 12. 12. Mis juhtuks, kui looming oleks vaba?
 13. 13. (MTAA, 2007)
 14. 14. “Free as in speech” vs “free as in beer”
 15. 15. Mida tähendab vabadus? • Õigus kopeerida, levitada, kuvada ja esitatada • Õigus rakendada esimest vabadust igas olukorras, sh. kommertskasutus • Õigus luua tuletatud töid • Õigus kopeerida, levitada, kuvada ja esitada tuletatud töid
 16. 16. Millised kohustused sellega kaasnevad? Kui tööd on ükskõik millisel viisil muudetud, kohandatud või võetud aluseks tuletatud töö loomisel, tuleb tulemust levitada sama litsentsi alusel
 17. 17. GNU vaba dokumentatsiooni litsents
 18. 18. http://www.gnu.org/licenses/fdl.html
 19. 19. http://www.wikipedia.org/
 20. 20. http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt
 21. 21. Kes loeb selliseid litsentse?
 22. 22. Creative Commons — kasutajasõbralik lähenemine autoriõigusele
 23. 23. http://creativecommons.org/
 24. 24. http://creativecommons.org/
 25. 25. Creative Commons litsentsid • Attribution • Attribution–ShareAlike • Attribution–Noncommercial • Attribution–Noncommercial–ShareAlike • Attribution–Noncommercial– No Derivative Works • Attribution–No Derivative Works
 26. 26. CC litsentsi esitusviisid • Põhiõigusi iseloomustavate ikoonidega ja lühiseletustega lehekülg (nn Commons Deed) • Litsentsi terviktekst • Digitaalne kood litsentsi metaandmetega
 27. 27. http://creativecommons.org/
 28. 28. Piirangud • Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil • ShareAlike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel • Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel • No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 29. 29. CC litsentsiga kaasnevad õigused • Kopeerida teost • Levitada teost • Kuvada või esitleda teost avalikult • Viia läbi teose digitaalseid avalikke esitusi • Kanda töö üle teise formaati sõna-sõnalt koopiana
 30. 30. Creative Commons ei ole ainulitsents
 31. 31. Creative Commons Eestis • CC lokaliseerimise eestvedajad Peeter Marvet ja Henri Laupmaa: http://creativecommons.galerii.ee • Creative Commons litsentsid on tõlgitud ja ootavad juristide poolt üle vaatamist • Tuntumad CC litsentsiga materjalid: • Estonica.org entsüklopeedia • Regio kontuurkaardid • Tiigrihüppe Sihtasutus toetab ainult CC alusel levitatavat õpisisu
 32. 32. Kuidas avatud sisulitsentsi ära tunda?
 33. 33. Kuidas avatud sisulitsents ära tunda?
 34. 34. http://creativecommons.org/
 35. 35. Kust avatud sisulitsentsiga materjale leida?
 36. 36. http://www.wikipedia.org/
 37. 37. http://commons.wikimedia.org/
 38. 38. http://www.flickr.com/creativecommons/
 39. 39. Kuidas leida sobiva litsentsiga foto?
 40. 40. http://www.flickr.com/creativecommons/
 41. 41. http://www.flickr.com/creativecommons/
 42. 42. http://www.flickr.com/creativecommons/
 43. 43. http://www.flickr.com/creativecommons/
 44. 44. http://www.flickr.com/creativecommons/
 45. 45. http://www.flickr.com/creativecommons/
 46. 46. http://www.flickr.com/photos/chadh-flickr/468173507/
 47. 47. http://www.archive.org/
 48. 48. http://www.ccmixter.org/
 49. 49. http://commoncontent.org/
 50. 50. http://search.creativecommons.org/
 51. 51. Kust avatud sisulitsentsiga õppematerjale leida?
 52. 52. http://ocw.mit.edu
 53. 53. http://ocw.usu.edu/
 54. 54. http://en.wikibooks.org/
 55. 55. http://en.wikiversity.org/
 56. 56. http://wikieducator.org/
 57. 57. http://cnx.org/
 58. 58. http://www.oercommons.org/
 59. 59. http://lemill.net
 60. 60. Avatud sisulitsentside piirangud
 61. 61. Avatud sisulitsentside osakaal 26% Attribution–Noncommercial–ShareAlike 48% Attribution-Noncommercial-ShareAlike GNU Vaba Dokumentatsiooni litsents 26% (Wiley, 2007)
 62. 62. Erinevaid litsentse ei saa omavahel kokku panna GNU Creative Commons Creative Commons Vaba Dokumentatsiooni Attribution–ShareAlike Attribution–Noncommercial– Litsents litsents ShareAlike litsents Wikipedia LeMill MIT OCW Wikimedia Commons Wikimedia Commons USU OCW (osaliselt) (osaliselt) (osaliselt) USU OCW (osaliselt)
 63. 63. (Creative Commons, 2007)
 64. 64. Soovitused • Kui materjalil ei ole litsentsi kohta mingit märget, siis on kõik õigused kaitstud autoriõigusega • Kirjuta huvitavat materjali leides kohe üles, kust selle leidsid ja kes on autor • Kõige kindlam on uue materjali loomisel töötada ainult ühe litsentsi sees • Tulevikule mõeldes on parim valik Creative Commons Attribution-ShareAlike litsents
 65. 65. Millist litsentsi oma materjalidele valida?
 66. 66. Creative Commons Attribution-ShareAlike Sobivaim litsents õppematerjalidele on Creative Commons Attribution–ShareAlike, mis lubab: • kopeerida, levitada ja esitada teost tingimusel, et viidatakse autorile (Attribution) • tõlkida ja modifitseerida teost tingimusel, et tulemust levitatakse sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel (ShareAlike)
 67. 67. Fotod ja illustratsioonid • Creative Commons Attribution • Creative Commons Attribution–ShareAlike + GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents
 68. 68. Kus oma õppematerjale avaldada?
 69. 69. http://lemill.net
 70. 70. http://lemill.net
 71. 71. LeMill keskkonnas loodud materjalid avaldatakse Creative Commons Attribution–ShareAlike litsentsi alusel
 72. 72. Meediafailide lisamist võimaldavad litsentsid • Creative Commons Attribution • Creative Commons Attribution–ShareAlike • GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents • Public Domain
 73. 73. http://lemill.net
 74. 74. http://lemill.net
 75. 75. http://lemill.net
 76. 76. Liituge LeMill kogukonnaga ja hakake vabasid õppematerjale looma ja jagama http://lemill.net
 77. 77. Viited • Autoriõiguse seadus (2007). https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp? id=12791124 • Creative Commons (2007). Frequently Asked Questions. http:// wiki.creativecommons.org/FAQ • MTAA (2007). The Art Happens Here. http://beta.icommons.org/articles/the- art-happens-here • Wiley, D. (2007). Open Education License Draft. http://opencontent.org/blog/ archives/355
 78. 78. Fotod • Slaid 5, 7: net_efekt, http://www.flickr.com/photos/wheatfields/301181594/ • Slaid 12: Michael Surran, http://www.flickr.com/photos/extraketchup/ 779678572/ • Slaid 42: chadh, http://www.flickr.com/photos/chadh-flickr/468173507/
 79. 79. Tänud kuulamast! hans@tlu.ee skype: hanspoldoja http://www.hanspoldoja.net

×