Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet

1,017 views

Published on

Koolitus Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis, 12. mai 2011.

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet

 1. 1. Digitaalsete õppematerjalide tüübid,koostevahendid, litsentsid, kvaliteet Hans Põldoja Tallinna Ülikool
 2. 2. cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel.Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
 3. 3. Digitaalse õppematerjali mõiste
 4. 4. Mõisted• Õpiobjekt (learning object)• Sisupakett• Elektroonne õppematerjal• Digitaalne õppematerjal• Veebipõhine õppematerjal
 5. 5. Lego klotsid õpiobjekti metafoorina (Väljataga, 2005)
 6. 6. Õpiobjekti tunnused• Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav• Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab erinevatel riistvara- ja tarkvaraplatvormidel• Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik kohandada õppurile või õpisituatsioonile• Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud kontekstiga ja on korduvkasutatav erinevate õppuritega• Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma muutmata uuemal riist- ja tarkvaral• Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik lahutada väiksemateks osadeks (ADLNet, 2006)
 7. 7. Pealkiri Aine Vanus Kirjeldus KeelLitsents Märksõnad Õppematerjali tüüp Autor Avaldamise aeg (Maadvere, 2009)
 8. 8. (Hermann, 2002)
 9. 9. Õpiobjektidekoostamise vahendid
 10. 10. Õpiobjektide koostamise vahendid• Sisupakettide koostamise vahendid• Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide loomiseks• Multimeediumitarkvara ja Veeb 2.0• Küsimuste ja testide koostamise vahendid
 11. 11. http://exelearning.org
 12. 12. http://lemill.net
 13. 13. http://lemill.net
 14. 14. http://ait.opetaja.ee/tats/
 15. 15. Digitaalseteõppematerjalide kogud
 16. 16. Digitaalsete õppematerjalide kogud• Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale ja nende metaandmeid• Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalsete õppematerjalide metaandmeid ja viiteid nende asukohale
 17. 17. http://www.koolielu.ee
 18. 18. http://www.e-ope.ee/repositoorium
 19. 19. http://www.merlot.org
 20. 20. http://lreforschools.eun.org
 21. 21. Õppematerjalid ja autoriõigus
 22. 22. Kaitstavad teosed• Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid• Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil• AÕS loetleb 23 tüüpi teoseid, sh ilukirjandus, teaduslikud teosed, arvutiprogrammid, suulised teosed (kõned ja loengud), muusikateosed, audiovisuaalsed teosed, fotograafiateosed, kartograafiateosed, standardid jne.
 23. 23. AÕS ei kohaldata• Ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, meetoditele jne.• Rahvaloominguteostele• Õigusaktidele ja haldusdokumentidele ning nende ametlikele tõlgetele• Kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele• Riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale• Päevauudistele• Faktidele ja andmetele• Ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted
 24. 24. Autoriõiguse teke ja kestvus• Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele• Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma
 25. 25. Autori õigused• Isiklikud õigused• Varalised õigused
 26. 26. Isiklikud õigused• Õigus teose autorsusele• Õigus autorinimele• Õigus teose puutumatusele• Õigus teose lisadele• Õigus autori au ja väärikuse kaitsele• Õigus teose avalikustamisele• Õigus teose täiendamisele• Õigus teos tagasi võtta• Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist
 27. 27. Varalised õigused• Õigus teose reprodutseerimisele• Õigus teose levitamisele• Õigus teost avalikult esitada• Õigus teost tõlkida• Õigus teha teosest kohandusi• Õigus teost üldsusele edastada• Õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks• Õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke• Õigus teoseid üldsusele näidata
 28. 28. http://www.autor.ee
 29. 29. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.• Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 30. 30. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 31. 31. Probleemid• Mis on motiveeritud maht?• Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)?• Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
 32. 32. Avatud sisulitsentsid
 33. 33. Mis on litsents?• Litsents on luba (näiteks luba kasutada kellegi autoriõiguse alusel kaitstavat teost)• Litsentsilepinguga annab üks isik (litsentsiandja) teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu) (Karja, 2010)
 34. 34. http://creativecommons.org
 35. 35. Creative Commons litsentsid• Attribution• Attribution-Share Alike• Attribution-Noncommercial• Attribution-Noncommercial-Share Alike• Attribution-Noncommercial-No Derivative Works• Attribution-No Derivative Works
 36. 36. Creative Commons piirangud Attribution — kohustus viidata teoseleb autori poolt määratud viisil Share Alike — muudatusi ja tuletatuda teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel Noncommercial — teost ei tohi kasutadan ärilistel eesmärkidel No Derivative Works — teost ei tohid muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 37. 37. Creative Commons õigused Share — õigus teost kopeerida, levitada jas edasi andar Remix — õigus teost kohandada
 38. 38. Litsentsi esitusviisid• Lühikokkuvõte (nn. Commons deed)• Litsentsi terviktekst• Litsentsi kood
 39. 39. Creative Commons Eesti litsentsid• Autorile viitamine• Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld• Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld
 40. 40. http://www.creativecommons.ee
 41. 41. Teised avatud sisulitsentsid• GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents• Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
 42. 42. Kuidas avatudsisulitsentsi ära tunda?
 43. 43. Kuidas avatud sisu leida?
 44. 44. Avatud sisu kogud
 45. 45. http://en.wikipedia.org
 46. 46. http://et.wikipedia.org
 47. 47. http://www.wikimedia.org
 48. 48. Fotod
 49. 49. http://commons.wikimedia.org
 50. 50. http://www.flickr.com/creativecommons
 51. 51. Avatud õppematerjalid
 52. 52. http://ocw.mit.edu
 53. 53. http://www.oercommons.org
 54. 54. http://cnx.org
 55. 55. http://lemill.net
 56. 56. Milline sisulitsents valida?• Töömahukad teosed — CC Attribution-Share Alike• Fotod — CC Attribution
 57. 57. Digitaalseteõppematerjalide kvaliteet
 58. 58. Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded Teema terviklik käsitlus Õpijuhend Sisu Faktiline õigsus Motiveerivus, eakohasus, Sisaldab autori nime uudsus, õpioskuste arendamineLoomise aeg või viimane muutmine Autorsus Kvaliteedinõuded Struktuur ja liigendatus Viide litsentsile Vahendi otstarbekas valik Viitamine Optimaalne maht Teostus Keeleline õigsus Kujundus Tehniline teostus Ühilduvus
 59. 59. Sisu• Teema terviklik käsitlus• Õpijuhend• Faktiline õigsus• Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine
 60. 60. Teostus• Struktuur ja liigendatus• Vahendi otstarbekas valik• Optimaalne maht• Keeleline õigsus• Kujundus• Tehniline teostus• Ühilduvus
 61. 61. Autorsus• Sisaldab autori nime• Loomise aeg või viimane muutmine• Viide litsentsile• Viitamine
 62. 62. Viited• ADLNet. (2006). SCORM 2004 3rd Edition: Shareable Content Object Model. Overview. Advanced Distributed Learning. Retrieved from http://www.adlnet.gov/Technologies/scorm/ SCORMSDocuments/Previous Versions/SCORM 2004 3rd Ed/SCORM.2004.3ED.DocSuite.zip• Autoriõiguse seadus (2010). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13246706• Creative Commons (2010). Frequently Asked Questions. http://wiki.creativecommons.org/ FAQ• Karja, H. (2010). Milleks meile Creative Commons - litsentside eestindamise protsess ja sisu. Loetud aadressil http://www.creativecommons.ee/wp-content/uploads/2010/11/Hele_Karja.pdf• Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded (2009). http://koolielu.ee/pg/info/readpage/ 8927• Maadvere, I. (2009). Õpiobjektide repositooriumid.• Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.e-uni.ee/ konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf
 63. 63. Kasutatud fotod• marlèned, http://www.flickr.com/photos/marlened/3021346659/
 64. 64. Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

×