Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Creamat Competencies Eso Pili Royo

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 26 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Creamat Competencies Eso Pili Royo (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

Creamat Competencies Eso Pili Royo

 1. 1. Activitat d’àlgebra a 2n d’ESO. Pili Royo IES Montilivi Girona- 2009 4 de febrer de 2009
 2. 2. model centrat en el que aprèn Rellevància de la conversa o la discussió a l’aula 2 elements que he tingut en compte Element metodològic Competència comunicativa
 3. 3. <ul><li>Els fòrums electrònics permeten al professorat: </li></ul><ul><li>Observar les contribucions dels nois i noies a les discussions </li></ul><ul><li>(…) promoure retroaccio o l’ avaluació; </li></ul><ul><li>Participar en la discussió (…) </li></ul><ul><li>Proporcionar coneixements [ ajuda ] quan convingui (Duffy et al., 1998:53) </li></ul>JUSTIFICACIÓ
 4. 4. Diferents nivells de la programació didàctica <ul><ul><li>La programació d’un projecte o pla de centre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La programació d’una àrea o matèria per a un curs o un cicle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La programació de la unitat didàctica </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La programació d’aula </li></ul></ul></ul></ul></ul>Per on començar?
 5. 5. La programació didàctica és... ...O UN “ACTE DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA”???? … UNA EINA ÚTIL PER ORIENTAR LA PRESA DE DECISIONS EDUCATIVES… Primers interrogants i decisions sobre la programació
 6. 6. Competències bàsiques Informació, orientació…
 7. 7. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA CONTINGUTS CORRESPONENTS AL Bloc 2 : CANVI I RELACIONS PROCESSOS que cal treballar conjuntament amb els continguts <ul><li>Competència comunicativa Comunicar-se amb les Matemàtiques i comunicar sobre Matemàtiques Comunicació lingüística </li></ul>Informació, orientació… Indicadors competencials (creamat)
 8. 8. CRITERIS D’AVALUACIÓ <ul><li>Expressar verbalmente raonaments, relacions quantitatives i informacions que incorporin elements matemàtics adeauants al seu nivell, valorant la utilitat i simplicitats del llenguatge matemàtic </li></ul><ul><li>Expressar per escrit raonaments, conjectures, relacions quantitatives observades i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics i contrastar-los amb els dels company(e)s </li></ul>
 9. 9. Els fòrums de discussió i el llenguatge algebraic. Llum verda. Possible enriquiment de l’activitat
 10. 10. Elements a considerar en la planificació Qui Quan On 1 grup de 2n d’ESO de l’IES Montilivi (Girona) 2n Trimestre 1 hora setmanal a l’aula d’informàtica Què Com <ul><li>Comprensió de la lletra per a expressar generalitat. </li></ul><ul><li>Introducció progressiva d’una major comprensió, formalització i ús del llenguatge algebraic </li></ul><ul><li>Ús de fòrums de discussió per facilitar l’expressió escrita (i oral quan convingui) durant el procés de resolució col.laborativa de situacions i problemes. </li></ul>Instruments Entorn Moodle: Fòrums de conversa – Diari – Wiki – Calculadora - Llapis i paper – Altres Enquesta Els Problemes (previstos) <ul><li>Unim punts i seguim... , Encaixades, Partits de ping-pong </li></ul><ul><li>The flashmindreader </li></ul><ul><li>--- </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Alumnes </li></ul><ul><li>Activitat </li></ul><ul><li>Rol docent </li></ul><ul><li>Informe elaborat col·laborativament en el wiki. </li></ul><ul><li>Prova individual escrita. </li></ul><ul><li>Diari. </li></ul><ul><li>Enquesta </li></ul>
 11. 11. Unim punts i seguim <ul><li>Donats n punts, quants segments necessitem per unir-los de dos en dos? </li></ul><ul><li>Contesta </li></ul>Exploració d’idees i coneixements previs ( avaluació inicial ) Avaluació formativa al llarg de tot el procés. Avaluació sumativa al final del procés
 12. 12. Els fòrums Mostra d’aportacions
 13. 13. per Alberto - Tuesday, 16 December 2008, 12:02 de moment no podem unir res perque no sabem quants punts tenim per Maria Pilar - Tuesday, 16 December 2008, 12:03 Bé, doncs podem començar amb uns quants punts, els que vulgueu, i ja anirem fent... Per quants punts voleu començar? per Martí - Tuesday, 16 December 2008, 12:11 PILI kin numero es n???
 14. 14. per Alberto - Tuesday, 16 December 2008, 14:33 un altre formula pili podria ser n · n/2 ex: 2·2=4 4/2=2 per Maria Pilar - Tuesday, 23 December 2008, 16:17 Em sembla que heu anat fent proves dibuixant punts i enllaçant-los amb segments. Heu provat amb 2 punts, amb 8 punts... PROPOSTA: ÉS POSSIBLE QUE US VAGI BÉ FER UNA TAULA on apuntar de forma ordenada els resultats que obteniu. per Pau - Wednesday, 7 January 2009, 16:05 Jo he decobert això: entre l'1 i el 2 hi ha 1 de diferència. Entre el 2 i el 3 hi ha 2 de diferència. Entre el 3 i el 4 hi ha 3 de diferència i així tots... a és el nombre de segments. a = n - 1 + a de l'anterior nombre 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21 1 0 2 1 3 3 4 6 5 10 6 15 7 21
 15. 15. Re: Unim punts i seguimper Pau - Tuesday, 13 January 2009, 11:57 L'albert te raó. Ho he comprovat. La fòrmula es N:2(n-1 ) Mostra missatge original | Edita | Parteix | Suprimeix | Contesta per Daniel - Tuesday, 13 January 2009, 12:11 Eloi, com pot ser que jo entengui una cosa i tu no? ¬¬&quot; Es tracta de pillar qualsevol numero, que serà &quot;n&quot; llavors fas les operacions que et diu que és dividir n entre 2 i el resultat d'aquest multiplicar-lo pel resultat de n menys 1. Re: Unim punts i seguim per Eloi - Tuesday, 13 January 2009, 12:12 ya pero perque es N:2 .(n-1)? per Guillem - Tuesday, 13 January 2009, 12:14 tu pilla el geopla i ves probant amb els punt i segments http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_279_g_4_t_3.html?open=activities&hidepanel=true&from=vlibrary.html
 16. 16. per Clàudia - Tuesday, 13 January 2009, 12:22 Jo i l'eva em descobert: n=5punts= (5-1)+(5-2)+(5-3)+(5-4)=4+3+2+1= 10 segments (encara estem investigan) per Bernat - Tuesday, 13 January 2009, 12:23 El perquè de la fórmula: Perquè cada punt s´ha de relacionar amb els altres però no amb ell mateix per això n´hi has de restar 1 al nombre inicial.    ·(n-1) Es divideix per 2 perquè els punts nomès es relacionen una vegada no 2.
 17. 17. Al final, quina mena d’importància concedim a la “graella”? Activitat: FÒRUMS DE CONVERSA PER APRENDRE ÀLGEBRA Matèria: MATEMÀTIQUES Curs: 2n ESO CONTINGUTS CORRESPONENTS AL Bloc 2 : CANVI I RELACIONS Comprendre patrons, relacions i funcions. Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols algebraics. Utilitzar models matemàtics per a representar i comprendre relacions quantitatives. Analitzar el canvi en contextos diversos. PROCESSOS QIE CAL TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB ELS CONTINGUTS: Resolució de problemes. Raonament i prova. Comunicació i representació. Connexions. Criteris d’avaluació Participar en l’activitat de grup Expressar per escrit raonaments, conjectures, relacions quantitatives observades i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics adequats al seu nivell i contrastar-los amb els dels company(e)s, valorant la utilitat i simplicitats del llenguatge matemàtic. Gaudir i valorar l’activitat Elements observables
 18. 18. Una possible graella
 19. 19. Un parell de reflexions <ul><li>Rellevància de les activitats d’aula en el treball per competències. No totes han de ser complexes, però convé augmentar el seu pes actual. </li></ul><ul><li>Comencem per planificar (programar d’una forma que ens resulti útil i còmoda) algunes activitats que segurament ja hem realitzat, però enriquint-les amb noves aportacions metodològiques que puguin resultar satisfactòries per nosaltres i per tot(e)s els nostres alumnes. Les unitats didàctiques elaborades per l’equip del departament tindran un focus des de dalt (PCC) i un altre des de la pràctica de l’aula. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Gràcies! </li></ul>Pili Royo Regueiro [email_address]
 21. 21. Per consultar http:// www.lleieducacio.cat /Preguntes http:// www.xtec.cat / estudis /eso/ nou_curriculum_eso.htm http:// phobos.xtec.cat / creamat http:// thales.cica.es /competencias http:/ /recursosdidactics.wordpress.com/ccbb/ Grup Tècnic de Formació en Pràctica Reflexiva del Departament d’Educació Goñi, JM. (2008): 3 2 -2 competencias clave. Graó. Rico, L.; Lupiáñez, JL. (2008): Competencias matemáticas desde una perspectiva curricular. Ed. Alianza. Madrid.
 22. 22. Competència comunicativa <ul><li>Comunicar-se amb les Matemàtiques i comunicar sobre Matemàtiques </li></ul><ul><li>Saber comunicar oralment i per escrit </li></ul><ul><li>Utilitzar llenguatges diversos audiovisuals, corporals, TIC... En la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Utilitzar diverses llengües en la comunicació d’informació, punts de vista, sentiments... </li></ul><ul><li>Comprendre i produir missatges orals, escrits, visuals i corporals en situacions comunicatives diverses </li></ul><ul><li>Interactuar i dialogar amb els altres </li></ul><ul><li>Interpretar i produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa </li></ul>Informació, orientació…
 23. 23. Competència matemàtica <ul><li>Pensar matemàticament. </li></ul><ul><li>Raonar matemàticament. </li></ul><ul><li>Plantejar-se i resoldre problemes. </li></ul><ul><li>Obtenir, interpretar i generar informació. Utilitzar les tècniques matemàtiques i els nstruments. </li></ul><ul><li>Interpretar i representar. </li></ul><ul><li>Comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, tant oralment com per escrit, utilitzant el llenguatge matemàtic . </li></ul>
 24. 24. CONTINGUTS CORRESPONENTS AL Bloc 2 : CANVI I RELACIONS <ul><li>Comprendre patrons, relacions i funcions. </li></ul><ul><li>Representar i analitzar situacions i estructurwes matemàtiques utilitzant símbols algebraics. </li></ul><ul><li>Utilitzar models matemàtics per a representar i comprendre relacions quantitatives. </li></ul><ul><li>Analitzar el canvi en contextos diversos. </li></ul>
 25. 25. PROCESSoS QuE CAL TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB ELS CONTINGUTS: Resolució de problemes. Raonament i prova. Comunicació i representació. Connexions.
 26. 26. INDICADORS COMPETENCIALS ( Adaptació del document “Indicadors competencials” elaborat pel creamat) · És una activitat que té per objectiu respondre a una pregunta? La pregunta pot referir-se a un context quotidià, pot emmarcar-se en un joc, pot tractar d’un fet relacionat amb la matèria. · Porta a aplicar coneixements ja adquirits i a fer alguns nous aprenentatges? · Ajuda a relacionar coneixements diversos dins la matèria o amb altres matèries? · És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la creativitat de l ’ alumnat? · Implica l ’ ús d ’ instruments diversos com material manipulatiu, eines de dibuix, programari, calculadora...? · Es fomenta l ’ autonomia dels alumnes? · S ’ intervé a partir de preguntes adequades més que amb explicacions? · Es posa en joc el treball i l ’ esforç individual però també el treball en parelles o en grups que porta a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.? · Implica raonar sobre el què s’ha fet i justificar els resultats? · S ’ avança en la representació de manera cada vegada més precisa i usant progressivament llenguatge específic més acurat?

Editor's Notes

×