Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formació en línia (II)

1,036 views

Published on

Per què i com una formació en línia? Una sessió de formació adreçada a professorat universitari.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Formació en línia (II)

 1. 1. La formació en entorns tecnològics (II) Irene Martínez Pérez 2005
 2. 2. Recuperem les dues visions: De debò cal incorporar-les? Les TIC requereixen un canvi metodològic Ens poden ajudar les TIC? Necessitem un canvi metodològic TIC i societat Estratègies més flexibles d’E/A Nou panorama competitiu Millora de la qualitat
 3. 3. Els 7 principis per a una educació de qualitat A.W. Chickering i Z. Gamson (1987) <ul><ul><li>Promou les relacions entre professor i estudiant </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavoreix la cooperació entre estudiants </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitza tècniques actives d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporciona retroacció </li></ul></ul><ul><ul><li>Emfatitza el temps de dedicació a les tasques més rellevants </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunica altes expectatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Respecta la diversitat de capacitats i maneres d’aprendre </li></ul></ul><ul><li>La formació en línia facilita posar en pràctica aquests principis. De fet, per ser efectiva els necessita . </li></ul>
 4. 4. 1r principi: Promou les relacions entre professor i estudiant <ul><li>Ser clars en les instruccions </li></ul><ul><li>Oferir una guia de funcionament (tipus de comunicació / freqüència) </li></ul><ul><li>Respondre amb rapidesa </li></ul><ul><li>Combinar comunicacions grupals / individuals </li></ul><ul><li>En la FeL els estudiants poden atrevir-se a preguntar més </li></ul>
 5. 5. Un missatge amb instruccions sobre l’avaluació de les activitats: <ul><li>Hola a tots! </li></ul><ul><li>Si heu consultat el pla de treball , haureu vist que tots els mòduls tenen unes  activitats d'aprenentatge que us proposem per tal que assoliu els objectius específics. És molt recomanable que aneu fent aquestes activitats amb constància. </li></ul><ul><li>Potser us haureu fixat que algunes de les activitats tenen una &quot; x &quot; a la darrera columna. Què vol dir això? Significa que aquestes activitats seran avaluades i serviran per avaluar el curs i fer-ne el certificat corresponent. El criteri general de valoració d'aquestes activitats és A, B, C, D, N: </li></ul><ul><ul><li>A : Activitat molt bona que aporta novetats i als coneixements adquirits. </li></ul></ul><ul><ul><li>B : Activitat que assoleix amb qualitat els objectius previstos. </li></ul></ul><ul><ul><li>C : Activitat correcta que assoleix els objectius mínims. </li></ul></ul><ul><ul><li>D : Activitat que no supera els objectius proposats. </li></ul></ul><ul><ul><li>N : Activitat no presentada. </li></ul></ul><ul><li>En finalitzar cada mòdul rebreu els comentaris de les activitats que realitzeu i, en el cas de les avaluatives, també una proposta de valoració. </li></ul><ul><li>Per superar el curs heu de tenir un mínim de C a la mitjana de les activitats. Al llarg del curs podeu consultar la valoració de les diferents activitats utilitzant les eines de l'entorn (Qualificacions). </li></ul><ul><li>Em sembla que això és tot de moment. Continuem? </li></ul>
 6. 6. Un exemple de retroacció (o el més important és no deixar sol l’estudiant): <ul><li>Hola a les dues, </li></ul><ul><li>Bé, és clar que aquest és el mitjà de posar-vos en contacte amb mi! I endavant, sempre que tingueu qualsevol dubte. Jo miro el correu cada dia, matí o tarda (tot i que ahir al vespre em va ser impossible). </li></ul><ul><li>Acabo d'escriure un missatge a l'Anna recordant-li com pot enviar l’activitat a través de l’aula perquè si me l'envieu al meu correu personal el sistema no pot enregistrar el vostre lliurament. Ho podreu fer? </li></ul><ul><li>No cal que us amoïneu si trigueu un dia o dos més, perquè ja tinc les vostres activitats, i ha estat una petita confusió ben normal al començament d'utilitzar eines noves. Si veieu que no podeu enviar la tasca abans del 31 al vespre, m'ho dieu i allargaré el termini perquè ho pugueu fer, val? </li></ul><ul><li>Molt bon cap de setmana! </li></ul><ul><li>xxx </li></ul>
 7. 7. 2n principi: Afavoreix la cooperació entre estudiants <ul><li>Organitzar fòrums en línia per a treballs grupals (3-4 persones) </li></ul><ul><li>Supervisió / moderació per part del professor </li></ul><ul><li>Definir els objectius i els terminis per als treballs grupals </li></ul><ul><li>Estimular l’autoavaluació </li></ul>
 8. 8. 3r principi: Utilitza tècniques actives d’aprenentatge <ul><li>Compartir entre els estudiants les diferents solucions que han donat d’un problema </li></ul><ul><li>Els alumnes presenten treballs i fan comentaris crítics sobre els treballs dels altres </li></ul><ul><li>Consensuar documents en grup </li></ul><ul><li>Un estudiant pot presentar una videoconferència i respondre les preguntes dels companys </li></ul>
 9. 9. Un exemple de la valoració del treball en grup (virtual): <ul><li>Hola companys! </li></ul><ul><li>A punt de finalitzar el mòdul 1 i després d'acabar l'activitat 5, observo que el curs té dinàmiques de participació ben diferents: </li></ul><ul><li>1. Amb tots els participants </li></ul><ul><li>2. En petit grup </li></ul><ul><li>Celebro aquesta alternança, doncs, atorga un nou &quot;tempo&quot; al curs. Les eines de treball són diferents, però també ho són les dinàmiques de participació: amb tots els participants el que fins ara estem fent són debats, intercanvis d'idees molt interessants en si mateixos però de moment sense produir resultats concrets. </li></ul><ul><li>En canvi, en el treball en petit grup hem hagut de fer un producte, en aquest cas un informe, no només debatre i xerrar. </li></ul><ul><li>Salutacions  </li></ul>
 10. 10. Un exemple de la valoració del treball en grup (virtual): <ul><li>Hola! </li></ul><ul><li>Trobo molt interessant treballar en grup amb els meus companys. M'ha semblat que l'aula proporciona un bon marc per fer aquest tipus de treball. </li></ul><ul><li>- No cal prendre notes </li></ul><ul><li>- tot el que es diu queda escrit i es pot tornar a consultar </li></ul><ul><li>- és fàcil intercanviar documents, agafar un document i continuar-lo i desprès posar-lo en comú altre cop... </li></ul><ul><li>Crec que quasi és més fàcil treballar a l'aula virtual que amb paper. I el fet de ser un grup petit facilita arribar a un acord. Encara que també pugui comportar mals entesos... com en presencial. </li></ul><ul><li>No us sembla? </li></ul>
 11. 11. La valoració dels treballs dels companys : <ul><li>En el mòdul 3, hem encetat una nova dinàmica de participació: valorar les activitats dels participants. </li></ul><ul><li>Em sembla molt interessant el fòrum &quot;Elaboració de missatges&quot;. Interessant i enriquidor. </li></ul><ul><li>No trobeu? </li></ul>
 12. 12. 4t principi: Proporciona retroacció <ul><li>L’objectiu és evitar que l’estudiant se senti sol </li></ul><ul><li>Diverses eines: correu electrònic, xat, fòrum, sms... </li></ul><ul><li>Cal mantenir el nivell de retroacció al llarg de tot el curs </li></ul><ul><li>Els professors han de respondre les preguntes dels estudiants </li></ul><ul><li>Les preguntes es poden respondre a les sessions presencials </li></ul>
 13. 13. 5è principi: Emfatitza el temps de dedicació a les tasques rellevants <ul><li>Calen uns terminis concrets perquè l’alumne treballi amb regularitat </li></ul><ul><li>La comunicació periòdica facilita que l’alumne sigui conscient d’aquests terminis </li></ul><ul><li>Tot i això, també es pot deixar més llibertat a l’estudiant </li></ul><ul><li>L’alumne ha de tenir clar el temps que ha de dedicar </li></ul>
 14. 14. Un exemple de planificació... <ul><li>Hola a tots i a totes! </li></ul><ul><li>Demà començarem amb el primer mòdul del curs en el qual treballarem des de l'1 fins al 24 de febrer . Els objectius que ens hem proposat són els següents: </li></ul><ul><ul><li>Identificar les diferències i les similituds que hi ha entre ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconèixer les característiques pròpies de ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprendre les relacions que s'estableixen entre ... </li></ul></ul><ul><li>El mòdul està estructurat en quatre parts que us aniré presentant al llarg dels propers dies. Començaré demà amb la primera part del mòdul, així que estigueu atents al tauler, val? </li></ul><ul><li>Si algú ha tingut dificultats o problemes de temps per finalitzar les tasques del mòdul introductori, que m'ho comuniqui i mirarem de solucionar-ho de la millor manera. </li></ul><ul><li>Ens veiem de seguida, en la presentació de la primera part. Salutacions ben cordials, </li></ul>
 15. 15. El pla de treball, una eina per a la planificació...
 16. 16. 6è principi: Comunica altes expectatives <ul><li>Es pot aconseguir amb una bona comunicació amb l’estudiant </li></ul><ul><li>Es poden proposar als estudiants activitats vinculades al món que els envolta i que suposin un repte per avançar en l’aprenentatge </li></ul>
 17. 17. Un exemple d’un missatge que comunica altes expectatives, motiva i anima l’estudiant... <ul><li>Hola Pau, </li></ul><ul><li>Només quatre paraules per agrair-te l’esforç que, em consta, estas fent, i també per la teva resposta al treball de grup. El llenguatge escrit té això, de vegades no pot impedir que les paraules que escrivim siguin mal interpretades. Per això val la pena deixar un temps per reflexionar i ser sempre molt generosos a l’hora de traduir les paraules a intencions. </li></ul><ul><li>A mi també m'agrada llegir les teves intervencions al curs i considero que tens una gran virtut que poques persones comparteixen: l'entusiasme per aprendre que, tal i com van les coses, comença a ser ben necessari. </li></ul><ul><li>Enhorabona i endavant! </li></ul>
 18. 18. Un exemple d’activitat vinculada al món que ens envolta...
 19. 19. 7è principi: Respecta la diversitat de capacitats i maneres d’aprendre <ul><li>L’estudiant pot triar el tema d’un projecte o treball (guiat pel professor) </li></ul><ul><li>Es poden proposar activitats obertes que permetin diferents camins i diferents nivells d’aprofundiment, donant més autonomia a l’estudiant </li></ul>
 20. 20. Activitats obertes... <ul><li>La pluja d’idees, una activitat que: </li></ul><ul><ul><li>Estimular la creativitat dels estudiants. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet explorar les seves idees prèvies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es pot fer a un espai compartit (fòrum), moderat pel professor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els estudiants plantegen totes les idees que tinguin entorn un tema o problema plantejat pel professor. </li></ul></ul><ul><ul><li>El professor (o els estudiants) avalua(en) les respostes generades, base per a noves idees. </li></ul></ul>
 21. 21. Com és un EVA? <ul><li>Un entorn virtual d’aprenentatge té diverses eines, amb funcions diferents: </li></ul><ul><ul><li>La comunicació entre els usuaris o entre usuaris i institució. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’accés a materials, recursos i activitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibilitar tasques de gestió i organització . </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés a serveis. </li></ul></ul>
 22. 22. Els EVA i la formació <ul><li>Els usuaris poden trobar, a un aula virtual: </li></ul><ul><ul><li>Espais per a la comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés a material i recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés a activitats d’aprenentatge i avaluatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines per a la planificació </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines per a l’elaboració de recursos i activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines per al seguiment dels estudiants </li></ul></ul>
 23. 23. Un exemple d’EVA
 24. 24. Un altre exemple d’EVA <ul><li>Portal virtual de l’ICE de la UdG  </li></ul><ul><li>El model de la UOC  </li></ul>
 25. 26. Com treballar a un EVA: canvis de rol <ul><li>L'estudiant, el centre del procés formatiu, interacciona amb: </li></ul><ul><ul><li>els materials didàctics </li></ul></ul><ul><ul><li>l'entorn tecnològic la resta d'estudiants del curs </li></ul></ul><ul><ul><li>el formador </li></ul></ul>http://www.uoc.edu/masters/cat/web/estudia.html
 26. 27. Àmbits d’acció del professor en línia Coneixement dels continguts i la didàctica específica Coneixement de l’entorn tecnològic i dels materials Tasca social i organitzativa
 27. 28. El rol del professor <ul><li>El professor ha de fer tasques de: </li></ul><ul><ul><li>Motivació, orientació i guia del procés d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguiment i avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>Foment i regulació del treball cooperatiu </li></ul></ul><ul><li>A més, en formats semipresencials </li></ul><ul><ul><li>Combinar els recursos en línia i presencials d’una manera efectiva </li></ul></ul>
 28. 29. Estratègies per a l’acció <ul><li>Motivació i orientació </li></ul><ul><ul><li>Prendre iniciatives per conèixer els estudiants </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientar sobre l’ús de l’entorn </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentar els objectius d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Resoldre dubtes (en terminis no superiors a 48 h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Detectar necessitats: actitud proactiva </li></ul></ul><ul><li>Seguiment i avaluació </li></ul><ul><ul><li>Utilitzar les eines de l’entorn amb efectivitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenir un contacte periòdic amb els estudiants, tot valorant positivament els progressos </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorar les activitats i oferir retroacció qualitativa </li></ul></ul>
 29. 30. Estratègies per a l’acció <ul><li>La funció social </li></ul><ul><ul><li>els professors han de “ gestionar persones però sobretot gestionar relacions entre persones ” </li></ul></ul><ul><ul><li>J. Martínez El paper del tutor en el aprendizaje virtual </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidar sensació de grup entre els estudiants </li></ul></ul><ul><ul><li>Estimular la participació </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinamitzar l’intercanvi d’opinions </li></ul></ul><ul><ul><li>Moderar els debats </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuar de mediador per reconduir situacions </li></ul></ul>
 30. 31. Les etapes en la formació en línia Socialització en línia Familiaritzar-se amb l’entorn, promoure llaços de confiança Accés i motivació Donar la benvinguda i animar Intercanvi d’informació Facilitar tasques i ajudar en l’ús dels materials Construcció del coneixement Facilitar el procés Desenvolupament Donar suport, fer el seguiment, respondre,...
 31. 32. <ul><li>Irene Martínez Pérez </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>maig 2005 </li></ul>Presentació realitzada per:

×