Successfully reported this slideshow.

La resolució de problemes a cicle mitjà

1,715 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La resolució de problemes a cicle mitjà

 1. 1. Competència 1.Competència 1. Traduir un problema a unaTraduir un problema a una representació matemàtica irepresentació matemàtica i emprar conceptes, eines iemprar conceptes, eines i estratègies matemàtiquesestratègies matemàtiques per resoldre’l.per resoldre’l. Grup 1: Laia Arasa, Begonya Jornet, Josep Folqué, Mercè Martí i Fina Martínez.
 2. 2. ACTIVITATACTIVITAT - Per treballar la C1 a partir dels significats de les operacions, de les propietats i les seves relacions entre elles. - Diversos exemples de problemes d’AFEGIR (addició) i TREURE (substracció).
 3. 3. EXEMPLES DE PROBLEMESEXEMPLES DE PROBLEMES • PER A E.I.: – La Marta ens ha portat 5 galetes per esmorzar, la Cristina n’ha portat 3. Quantes galetes han portat? – En tindrem prou per a tota la classe? Si volem repartir 1 galeta a cadascú en sobraran o en faltaran?
 4. 4. EXEMPLES DE PROBLEMESEXEMPLES DE PROBLEMES • PER A C.I.: – La Laia i la Marta es fan una col.lecció de cromos. Si la Laia té 39 cromos i la Marta 16 menys de la Laia. Quants cromos té la Marta?
 5. 5. EXEMPLES DE PROBLEMESEXEMPLES DE PROBLEMES • Per a C.M.: - A la taula de la Júlia hi havia 23 colors. A l’hora del pati que ho ha endreçat tot, només n’hi havia 9. A la taula de Dídac n’hem trobat 7 més. Quants colors li falten a Júlia encara?
 6. 6. EXEMPLES DE PROBLEMESEXEMPLES DE PROBLEMES • PER A C.S.: – Des que va nàixer la Paula, els seus iaios li han ingressat, un any sí i un any no, 150 € al seu compte. Ara Paula té 12 anys, quina quantitat total de diners li han ingressat els seus iaios?
 7. 7. Nivells d’assoliment de laNivells d’assoliment de la competènciacompetència Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 a) Explica en les seves paraules què han entès i què demana el problema. QUÈ VOLEM SABER? b) Encerclem les dades que ens interessa i ratllem les que no necessitem. c) Teatralització i escenificació del problema (dibuixar) d) Buscar els algorismes per a solucionar-ho. e) Preveure una solució. f) Qüestionar el resultat. A més a més: g) Verbalitzar el procés (explica com ha fet el problema) h) Si s’ha equivocat buscar una estratègia diferent. A més a més: i) Explicar i justificar perquè ha utilitzat aquella estratègia.
 8. 8. Exemple problema a CMExemple problema a CM Activitat: Problema d’afegir Nivell: 3r Agrupament activitat individual i en gran grup Capacitats treballades C1, C2, C3 dimensió Resolució de problemes. Raonament i prova: La situació del problema en els nivells més alts porta a fer conjectures i comprovar-les. C-4. La principal connexió que es treballa és operacions, propietats i relacions entre elles. (C-6 i C-7) Comunicació i representació:Les preguntes que després vam fer i vam posar en comú porten a la comunicació verbal i s’intenta construir el coneixement de manera conjunta (C-8). Objectius •Pensar matemàticament. •Raonar matemàticament. •Plantejar-se i resoldre problemes. •Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. • Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques. Criteris d’avaluació Seguir els nivells d’assoliment Material de classe i per a l’alumnat Mural/imatge de com treballar un problema. Full de problemes individual.
 9. 9. Desenvolupament de l’activitatDesenvolupament de l’activitat Activitat: Problema d’afegir Nivell: 3r   Es recorda els passos a seguir per la resolució de problemes. Es reparteix el problema. Lectura i comprensió del mateix de manera individual i després col.lectiva. Resolució del problema. Justificació del problema (de la representació gràfica i de l’operació i de la solució). Autoavaluació del procès i del resultat. Aquesta activitat s’ha dut a terme amb una sessió.
 10. 10. EvidènciesEvidències Nivell 1
 11. 11. Nivell 2
 12. 12. Nivell 3
 13. 13. Indicadors de riquesaIndicadors de riquesa competencial de l’activitatcompetencial de l’activitat INDICADORS DE RIQUESA COMPETENCIAL DE L’ACTIVITAT Indicador Poc Bastant Molt Indicador Poc Bastant Molt Els enunciats dels problemes matemàtics estan redactats utilitzant un vocabulari proper, lúdic i motivador X Ajuda a estimar i contrastar els resultats i raonar si són lògics X El plantejament de les activitats està relacionat amb la vida quotidiana X Ajuda a l’alumnat a plantejar noves qüestions X L’activitat parteix dels coneixements previs de l’alumnat X Fomenta l’activitat en grup i la reflexió individual X Implica l’ús de diferents materials manipulatius X Ajuda a relacionar conceptes de forma transversal X

×