Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Programar Per Competències

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 38 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement
Advertisement

Programar Per Competències

 1. 1. Programar per competències “ensenyar a aprendre” Francesc Segura
 2. 2. Què treballarem? <ul><li>Les competències bàsiques </li></ul><ul><li>Les Unitats de Programació competencials </li></ul><ul><li>La programació per competències </li></ul>
 3. 3. Les competències bàsiques <ul><li>Les CB i la LOE </li></ul><ul><li>Per què parlem ara de les CB? Què són? Qui les ha inventat? </li></ul><ul><li>El mestre competencial </li></ul><ul><li>Característiques de les UP’s competencials </li></ul>
 4. 4. 1.Les competències bàsiques i la LOE
 5. 5. “ Un exemple, val més que mil paraules”
 6. 6. La LOE a Catalunya <ul><li>Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig </li></ul><ul><li>Decret 142/2007, de 26 de juny </li></ul><ul><li>Decret 181/2008, de 9 de setembre </li></ul><ul><li>Competències transferides, però el Ministeri d´Educació té competències plenes en l´ordenació general del sistema educatiu, la programació general de l´ensenyament i en l fixació d´ensenyaments mínims. </li></ul>
 7. 7. LOE LEC Decret 142/2007 Decreto de mínimos 1513/2006 Ordre d’avaluació
 8. 8. Paraula Clau LOGSE-LOE LOGSE LOE DIVERSITAT COMPETÈNCIES ef21
 9. 9. CURRÍCULUM LOE: de la programació per àrees <ul><li>a la programació per continguts (1177) </li></ul><ul><li>Àrees Interdisciplinarietat Transversalitat </li></ul>
 10. 10. PARTS DEL CURRÍCULUM <ul><li>LOE </li></ul><ul><li>Objectius generals d´etapa </li></ul><ul><li>CB de l´EP+ESO </li></ul><ul><li>Objectius generals àrea </li></ul><ul><li>CB àrea </li></ul><ul><li>Continguts per cicles </li></ul><ul><li>Criteris d´avaluació </li></ul><ul><li>NO </li></ul><ul><li>LOGSE </li></ul><ul><li>Objectius generals d´etapa </li></ul><ul><li>NO </li></ul><ul><li>Objectius generals àrea </li></ul><ul><li>NO </li></ul><ul><li>Continguts:3 tipus </li></ul><ul><li>Objectius terminals </li></ul><ul><li>Orientacions didàctiques </li></ul>
 11. 11. Els sabers a la LOGSE i a la LOE Saber actuar LOGSE Saber Saber fer Saber ser LOE +
 12. 12. Procés d’assoliment de les CB LLENGÜES CONEIXEMENT DEL MEDI EDUCACIÓ ARTÍSTICA MATES EDUCACIÓ FÍSICA + + + + COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 13. 13. 1. COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL 3 . TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL 5 .APRENDRE A APRENDRE 7. CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 8 .SOCIAL I CIUTADANA 6 .AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 4. MATEMÀTICA 2. ARTÍSTICA I CULTURAL CB TC TC TM TM TM TP ECH ECH
 14. 14. CAPACITATS INFANTIL <ul><li>Aprendre a ser </li></ul><ul><li>i actuar d’una manera </li></ul><ul><li>cada vegada més autònoma </li></ul>4. Aprendre a conviure i habitar el món 2. Aprendre a pensar i a comunicar 3. Aprendre a descobrir I tenir iniciativa
 15. 15. ETAPES EDUCATIVES EDUCACIÓ INFANTIL Desenvolupament de les capacitats EDUCACIÓ PRIMÀRIA Adquisició de les competències bàsiques EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Consolidació de les competències bàsiques
 16. 16. 2. Per què parlem ara de Competències?
 17. 17. Com va començar tot? <ul><li>Empresa privada </li></ul><ul><li>Directius Europees (2006) </li></ul><ul><li>L’any 1997 el Departament d’Educació juntament amb les Balears i les Canàries va encetar un estudi de quines haurien de ser les competències de base que l’alumnat hauria de tenir assolit en acabar l’escolaritat obligatòria </li></ul><ul><li>Proves CB al curs 2004-2005 final de 4rt </li></ul><ul><li>Castella-La Manxa : “Competència emocional” </li></ul>
 18. 18. Per què parlem de competències? <ul><li>Ampliació dels coneixements </li></ul><ul><li>Canvis dels coneixements </li></ul>BÀSIC - CLAU
 19. 19. Les CB no es poden ensenyar <ul><li>Podem desenvolupar-les </li></ul><ul><li>Podem afavorir que l’alumnat les assoleixin </li></ul><ul><li>Podem fer servir metodologies que facilitin la seva adquisició </li></ul><ul><li>Fins i tot, podem no dificultar la seva adquisició </li></ul><ul><li>Però no les podem ensenyar. </li></ul>
 20. 20. És difícil treballar per competències? <ul><li>A la majoria dels mestres no ens han ensenyat per competències </li></ul><ul><li>Hem rebut una formació basada en la fragamentació dels coneixements </li></ul><ul><li>Les disciplines de l’ensenyament es van fragmentar per a facilitar que entenguéssim el que passa a la realitat </li></ul><ul><li>En molts casos la separació entre la realitat i l’ensenyament dificulta la connexió </li></ul>
 21. 21. Que afavoreix l’assoliment de les CB? <ul><li>Coneixements previs: correctes o incorrectes </li></ul><ul><li>Treball col·laboratiu o col·lectiu </li></ul><ul><li>Raonament i el seu procés </li></ul><ul><li>Investigació, elaboració d’hipòtesis </li></ul><ul><li>Curiositat, ganes de saber més </li></ul><ul><li>Preguntar-se el per què de les coses </li></ul><ul><li>Més important que el què ensenyem és el com ho ensenyem </li></ul>
 22. 22. Les 4 preguntes clau del qui ensenya què ensenyar? quan ensenyar? què avaluar? com ensenyar? CONTINGUTS PROGRAMACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS i CRITERIS D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES
 23. 23. 3. El mestre competencial
 24. 24. El mestre competencial <ul><li>50 % Ensenyar a aprendre </li></ul><ul><li>20% Contextos reals </li></ul><ul><li>15% Coneixements previs </li></ul><ul><li>15% Mestre global </li></ul>
 25. 25. LES 3 CLAUS DE L’APRENENTATGE PER COMPETÈNCIES <ul><li>1. Integració de coneixements </li></ul><ul><li>Què he après? </li></ul><ul><li>2. Funcionalitat dels aprenentatges </li></ul><ul><li>Per a què em serveix? </li></ul><ul><li>3. L´autonomia personal </li></ul><ul><li>Com puc aprendre més? </li></ul>
 26. 26. Treball per competències Una manera de fer de mestre Una manera de ser mestre Cristina Pujol (Inspectora Zona Martorell) +
 27. 27. ISO-CB10 del mestre i la mestra competencial <ul><li>Atent/a als coneixements previs dels alumnes </li></ul><ul><li>Escoltar, escoltar i escoltar </li></ul><ul><li>Disposat/da al treball col·laboratiu </li></ul><ul><li>Pacient, alegre, il·lusionat </li></ul><ul><li>Amb ganes d’aprendre, de conèixer </li></ul>
 28. 28. ISO-CB10 del mestre i la mestra competencial <ul><li>No dogmàtic/a: sap que no té tota la veritat </li></ul><ul><li>Disposat/da a reconèixer i a aprendre dels errors. L’error com a font d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Capaç de fer crítica i autocrítica constructiva </li></ul><ul><li>Que creu en els seus alumnes, visualitza les seves potencialitats i celebra els avenços </li></ul><ul><li>Que mai digui: “amb aquest, amb aquesta ja no n’hi ha res a fer” </li></ul>
 29. 29. Paraules clau Yes, we can
 30. 30. PRÀCTICA 3. Activitat competencial <ul><li>Correcció de faltes d’ortografia </li></ul><ul><li>Resolució de problemes matemàtics </li></ul><ul><li>Realització d’un resum </li></ul><ul><li>Treball en grup </li></ul><ul><li>Resolució de conflictes </li></ul><ul><li>Espais d’aula </li></ul><ul><li>Explicació d’un tema de medi </li></ul><ul><li>Full del quinzet </li></ul>
 31. 31. 4. Característiques de les UP’s competencials
 32. 32. Procés aprenentatge significatiu APRENENTATGE ACTUAL CONEIXEMENT NOU DESEQUILIBRI DUBTE APRENENTATGE NOU El cor funciona per la nit?
 33. 33. CONCEPCIÓ CONSTRUCTIVISTA DE L´APRENENTATGE <ul><li>Aprendre consisteix a integrar i relacionar noves informacions amb els coneixements preeistents per tal que el coneixement sigui significatiu i aplicable. </li></ul><ul><li>“ Extracte document Desplegament del currículum a l´EP- Dep.Educació” </li></ul>
 34. 34. Contextos d’aprenentatge Direcció Gral. Educació Bàsica i Batxillerat La selecció de contextos s’ha de fer Centrats en els problemes socials rellevants Segons els interessos de l’alumnat A partir de la funcionalitat fels contextos Presentats de manera problematitzada
 35. 35. Ensenyament competencial <ul><li>L’ensenyament competencial té coma sentit bàsic una orientació del treball educatiu cap a la pràctica </li></ul><ul><li>Professors i professores preocupats i ocupats a identificar el valor de l’aplicació del que els alumnes han aprés </li></ul><ul><li>Amparo Escamilla </li></ul><ul><li>“ Las competencias básicas” Ed. GRAÓ </li></ul>
 36. 36. SEQÜÈNCIA ACTIVITATS UP COMPETENCIAL ACTIVITATS INICIALS ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS DE SÍNTESI
 37. 37. SISTEMATITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TREBALL COMPETENCIAL Nou model d’UP competencial Unitats de Programació Criteris d’avaluació i metodologies competencials Àrees Programació i Projectes Interdisciplinaris Cicles i Etapes
 38. 38. Per a reflexionar <ul><li>“ Saber que se sabe </li></ul><ul><li>lo que se sabe </li></ul><ul><li>y que no se sabe </li></ul><ul><li>lo que no se sabe, </li></ul><ul><li>éste es el verdadero saber” </li></ul><ul><li>CONFUNCIO </li></ul>

×