Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Els Projectes Interdiciplinaris Francesc Segura
INDEX <ul><li>Què són? </li></ul><ul><li>Com es fan? </li></ul><ul><li>Qui els fa? </li></ul><ul><li>Quan es fan? </li></u...
“ Un exemple, val més que mil paraules”
Paraules clau Yes, we can
REFERÈNCIES NORMATIVES DECRET 142/2007 “ Desplegament del currículum a l’EP” “ Del currículum a les programacions” Direc...
1. Què són?
Decret 142/2007 <ul><li>Capítol III. Organització dels ensenyaments </li></ul><ul><li>Article 9. Àrees de coneixement </li...
Del currículum a les programacions <ul><li>Annex 2. Glossari </li></ul><ul><li>Projecte Interdisciplinari: Programació en...
PROJECTES INTERDISCIPLINARIS <ul><li>Unitat de programació amb dos o tres condicions </li></ul>Treball competencial sobre ...
Programació per àrees <ul><li>PROGRAMACIÓ PER CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Àrees  Interdisciplinarietat  Transversalita...
2. Com es fan ?
APARTATS (contextos d’aprenentatge) <ul><li>Títol i justificació </li></ul><ul><li>Temporització </li></ul><ul><li>Competè...
TREBALL PER PROJECTES  “Extracte document Desplegament del currículum a l´EP- Dep.Educació” <ul><li>Parteix d´un tema, pr...
Problematització <ul><li>Creació d’activitats didàctiques, amb un plantejament de temes de forma problematitzada, a partir...
Exemple 2 <ul><li>Per què algunes de les tapes </li></ul><ul><li>del clavegueram </li></ul><ul><li>són rodones? </li></ul>
Són totes rodones?
Una pista
Evidències <ul><li>No totes són rodones. Fem una classificació. Fotos. </li></ul><ul><li>Rodones, quadrades i rectangulars...
Hipòtesis <ul><li>Per què són més fàcil de transportar </li></ul><ul><li>Per què són més barates </li></ul><ul><li>Per què...
Línies dìnvestigació <ul><li>Què hi posa a les tapes? EP , Telefònica, SGAB, Aguas de Barcelona, Incendis, Gas natural, et...
Què podem fer per obtenir dades “fiables” <ul><li>Trucar al número de telèfon que ha vist la Sílvia </li></ul><ul><li>Preg...
Una pista
“ Més important que la meta és el camí” Teodor Suau <ul><li>S’ha generat curiositat per descobrir “coses” </li></ul><ul><l...
CLAUS APRENENTATGE PER COMPETÈNCIES <ul><li>Integració de coneixements </li></ul><ul><li>Què he après? </li></ul><ul><li>2...
3. Qui les fa?
Equip de cicle <ul><li>Les redacta i prepara l’equip de cicle dintre de la programació anual de cicle </li></ul><ul><li>La...
4. Quan es fan ?
Temporització <ul><li>Model A : Àrea o assignatura que es denomina Projecte Interdisciplinari i que s’inclou dintre de l’h...
5. Quants es fan?
Els que vulguem <ul><li>1 per cicle com a mínim </li></ul><ul><li>Ha de ser una decisió de cicle i de claustre </li></ul><...
6. Com s’avaluen?
Avaluació <ul><li>Igual que altra UP </li></ul><ul><li>El seu resultat pot recollir-se als informes trimestrals a les famí...
AVALUACIÓ  <ul><li>Qualificació de les àrees </li></ul><ul><li>Valoració de les CB (Assoliment) </li></ul>INSUFICIENT SUF...
Acta avaluació final cicle Expedient acadèmic Historial acadèmic EP Informe Individ. Final etapa Informe personal trasllat...
AVALUACIÓ ÀREES I CB ÀREES Avaluem l’adquisició dels continguts a través dels Objectius didàctics Saber Saber fer Saber s...
7. Per a què es fan ?
Paraula Clau LOGSE-LOE LOGSE LOE DIVERSITAT COMPETÈNCIES ef21
1. COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL 3 . TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL 5 .APRENDRE A APRENDRE 7...
Els sabers a la LOGSE i a la LOE Saber actuar LOGSE Saber Saber fer Saber ser LOE +
CURRÍCULUM COMPETENCIAL “Extracte document Desplegament del currículum a l´EP- Dep.Educació” <ul><li>Un currículum per com...
Quin és el paper competencial de cadascú? ALUMNES “ Saber actuar” MESTRES “ ensenyar a aprendre”
Les 4 preguntes clau del qui ensenya què ensenyar? quan ensenyar? què avaluar? com ensenyar? CONTINGUTS PROGRAMACIÓ OBJECT...
PRÀCTICA 3. Activitat competencial <ul><li>Correcció de faltes d’ortografia </li></ul><ul><li>Resolució de problemes matem...
“MORALEJA”
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els Projectes Interdisciplinaris

10,586 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Els Projectes Interdisciplinaris

 1. 1. Els Projectes Interdiciplinaris Francesc Segura
 2. 2. INDEX <ul><li>Què són? </li></ul><ul><li>Com es fan? </li></ul><ul><li>Qui els fa? </li></ul><ul><li>Quan es fan? </li></ul><ul><li>Quants es fan? </li></ul><ul><li>Com s’avaluen? </li></ul><ul><li>Per a què es fan? </li></ul>
 3. 3. “ Un exemple, val més que mil paraules”
 4. 4. Paraules clau Yes, we can
 5. 5. REFERÈNCIES NORMATIVES DECRET 142/2007 “ Desplegament del currículum a l’EP” “ Del currículum a les programacions” Direcció General Educació Bàsica i El Batxillerat +
 6. 6. 1. Què són?
 7. 7. Decret 142/2007 <ul><li>Capítol III. Organització dels ensenyaments </li></ul><ul><li>Article 9. Àrees de coneixement </li></ul><ul><li>Punt 9.4… En cada cicle es realitzarà com a mínim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees. </li></ul>
 8. 8. Del currículum a les programacions <ul><li>Annex 2. Glossari </li></ul><ul><li>Projecte Interdisciplinari: Programació entre diverses àrees dins d’una metodologia de projectes de treball . En cada cicle d’educació primària s’ha de dur a terme com a mínim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees. </li></ul>
 9. 9. PROJECTES INTERDISCIPLINARIS <ul><li>Unitat de programació amb dos o tres condicions </li></ul>Treball competencial sobre un aspecte de la realitat + 1 àrea UP Treball per projectes
 10. 10. Programació per àrees <ul><li>PROGRAMACIÓ PER CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Àrees Interdisciplinarietat Transversalitat </li></ul>
 11. 11. 2. Com es fan ?
 12. 12. APARTATS (contextos d’aprenentatge) <ul><li>Títol i justificació </li></ul><ul><li>Temporització </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><li>Objectius d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Continguts </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Reflexió sobre la pràctica </li></ul>
 13. 13. TREBALL PER PROJECTES “Extracte document Desplegament del currículum a l´EP- Dep.Educació” <ul><li>Parteix d´un tema, problema o centre d´interès negociat amb l´alumnat </li></ul><ul><li>Fa protagonista a l´alumnat en la construcció del propi coneixement </li></ul><ul><li>Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S´elaboren preguntes o hipòtesis </li></ul><ul><li>Incentiva processos d´investigació </li></ul><ul><li>Es transfereixen estratègies per aprendre </li></ul><ul><li>S´activa la comunicació, el diàleg i la discussió per construir el coneixement de forma compartida </li></ul>
 14. 14. Problematització <ul><li>Creació d’activitats didàctiques, amb un plantejament de temes de forma problematitzada, a partir d’interrogants o formulació d’hipòtesis relacionats amb fets reals, amb problemes quotidians o d’abast significatiu per a l’alumnat </li></ul><ul><li>Com podem reduir el consum d’energia? </li></ul><ul><li>Per què les clavegueres són rodones? </li></ul>
 15. 15. Exemple 2 <ul><li>Per què algunes de les tapes </li></ul><ul><li>del clavegueram </li></ul><ul><li>són rodones? </li></ul>
 16. 16. Són totes rodones?
 17. 17. Una pista
 18. 18. Evidències <ul><li>No totes són rodones. Fem una classificació. Fotos. </li></ul><ul><li>Rodones, quadrades i rectangulars. </li></ul><ul><li>Les rectangulars estan als costats de la carretera </li></ul><ul><li>Les quadrades i les rodones estan a la vorera </li></ul><ul><li>Al mig de la carretera només són rodones </li></ul><ul><li>Les rodones són totes del mateix tamany, les quadrades i rectangulars hi ha de diferents </li></ul>
 19. 19. Hipòtesis <ul><li>Per què són més fàcil de transportar </li></ul><ul><li>Per què són més barates </li></ul><ul><li>Per què el que les va fer li agradava la forma rodona </li></ul><ul><li>Per què ho diu una llei </li></ul><ul><li>Per què es posen més fàcil </li></ul>
 20. 20. Línies dìnvestigació <ul><li>Què hi posa a les tapes? EP , Telefònica, SGAB, Aguas de Barcelona, Incendis, Gas natural, etc. </li></ul><ul><li>Albert: Avui he vist a un senyor obrint una aixeta d´una petita </li></ul><ul><li>Sílvia: he trobat una paperera que hi posa el mateix nom que a les tapes, té un telèfon </li></ul>
 21. 21. Què podem fer per obtenir dades “fiables” <ul><li>Trucar al número de telèfon que ha vist la Sílvia </li></ul><ul><li>Preguntar-li al tiet del Marc que treballa a la Telefònica </li></ul><ul><li>Buscar al “google” </li></ul><ul><li>Provar amb altres objectes que siguin quadrats, rectangulars i rodons </li></ul>
 22. 22. Una pista
 23. 23. “ Més important que la meta és el camí” Teodor Suau <ul><li>S’ha generat curiositat per descobrir “coses” </li></ul><ul><li>Han treballat en equip </li></ul><ul><li>Han debatut i rebatut </li></ul><ul><li>Han elaborat hipòtesis </li></ul><ul><li>Han trobat evidències </li></ul><ul><li>Han experimentat </li></ul><ul><li>Han “vist” la realitat </li></ul>
 24. 24. CLAUS APRENENTATGE PER COMPETÈNCIES <ul><li>Integració de coneixements </li></ul><ul><li>Què he après? </li></ul><ul><li>2. Funcionalitat dels aprenentatges </li></ul><ul><li>Per a què em serveix? </li></ul><ul><li>3. L´autonomia personal </li></ul><ul><li>Com puc aprendre més? </li></ul>
 25. 25. 3. Qui les fa?
 26. 26. Equip de cicle <ul><li>Les redacta i prepara l’equip de cicle dintre de la programació anual de cicle </li></ul><ul><li>La desenvolupa un sol mestre, dos, tres…o tots els que formen un cicle. </li></ul>
 27. 27. 4. Quan es fan ?
 28. 28. Temporització <ul><li>Model A : Àrea o assignatura que es denomina Projecte Interdisciplinari i que s’inclou dintre de l’horari setmanal en 1 o 2 sessions. </li></ul><ul><li>Model B : Es desenvolupa de manera intensiva durant 2, 3 o més dies en els quals no es realitza l’horari habitual </li></ul><ul><li>Model C: El desenvolupen diversos mestres fent coincidint la temporització </li></ul>
 29. 29. 5. Quants es fan?
 30. 30. Els que vulguem <ul><li>1 per cicle com a mínim </li></ul><ul><li>Ha de ser una decisió de cicle i de claustre </li></ul><ul><li>Ha d’haver-hi una progressió i distribució consensuada </li></ul><ul><li>Depèn del model escollit per a la seva temporització es podran realitzar més o menys projectes interdisciplinaris. </li></ul><ul><li>Model A: 3 - Model B: 1 - Model C: ? </li></ul>
 31. 31. 6. Com s’avaluen?
 32. 32. Avaluació <ul><li>Igual que altra UP </li></ul><ul><li>El seu resultat pot recollir-se als informes trimestrals a les famílies </li></ul><ul><li>Es poden qualificar com les assignatures o valorar com les competències bàsiques. </li></ul>
 33. 33. AVALUACIÓ <ul><li>Qualificació de les àrees </li></ul><ul><li>Valoració de les CB (Assoliment) </li></ul>INSUFICIENT SUFICIENT BÉ NOTABLE EXCEL·LENT MOLT FORÇA ADEQUAT POC GENS
 34. 34. Acta avaluació final cicle Expedient acadèmic Historial acadèmic EP Informe Individ. Final etapa Informe personal trasllat Comissió d’avaluació Tutor/a Secretari/a Secretari/a Tutor/a Tutor/a Darrera sessió avaluació cicle Durant Tota L’etapa Durant Tota L’etapa Final etapa primària Trasllat abans d’acabar etapa Centre Centre Família Centre receptor Institut Institut Centre receptor ef21 cb cb cb
 35. 35. AVALUACIÓ ÀREES I CB ÀREES Avaluem l’adquisició dels continguts a través dels Objectius didàctics Saber Saber fer Saber ser COMPETÈNCIES Avaluem l’assoliment de les competències a través dels Criteris d’avaluació Saber actuar +
 36. 36. 7. Per a què es fan ?
 37. 37. Paraula Clau LOGSE-LOE LOGSE LOE DIVERSITAT COMPETÈNCIES ef21
 38. 38. 1. COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL 3 . TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL 5 .APRENDRE A APRENDRE 7. CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 8 .SOCIAL I CIUTADANA 6 .AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 4. MATEMÀTICA 2. ARTÍSTICA I CULTURAL CB TC TC TM TM TM TP ECH ECH
 39. 39. Els sabers a la LOGSE i a la LOE Saber actuar LOGSE Saber Saber fer Saber ser LOE +
 40. 40. CURRÍCULUM COMPETENCIAL “Extracte document Desplegament del currículum a l´EP- Dep.Educació” <ul><li>Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. </li></ul>ef21
 41. 41. Quin és el paper competencial de cadascú? ALUMNES “ Saber actuar” MESTRES “ ensenyar a aprendre”
 42. 42. Les 4 preguntes clau del qui ensenya què ensenyar? quan ensenyar? què avaluar? com ensenyar? CONTINGUTS PROGRAMACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES
 43. 43. PRÀCTICA 3. Activitat competencial <ul><li>Correcció de faltes d’ortografia </li></ul><ul><li>Resolució de problemes matemàtics </li></ul><ul><li>Realització d’un resum </li></ul><ul><li>Treball en grup </li></ul><ul><li>Resolució de conflictes </li></ul><ul><li>Espais d’aula </li></ul><ul><li>Explicació d’un tema de medi </li></ul><ul><li>Full del quinzet </li></ul>
 44. 44. “MORALEJA”

×