Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programar per competències

4,780 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Programar per competències

 1. 1. Programar per competències “ensenyar a aprendre” Francesc Segura
 2. 2. Què treballarem? <ul><li>Les competències bàsiques </li></ul><ul><li>Les Unitats de Programació competencials </li></ul><ul><li>La programació per competències </li></ul>
 3. 3. La programació per competències <ul><li>Novetats del nou currículum </li></ul><ul><li>Quins documents s’han de revisar? </li></ul><ul><li>DSR : Distribuir/Seqüenciar/Repartir </li></ul><ul><li>La ITV de la UP competencial </li></ul><ul><li>El mestre competencial </li></ul>
 4. 4. Novetats del nou currículum
 5. 5. Simplicació del PCC anterior <ul><li>Un sol tipus de continguts </li></ul><ul><li>Àrea de coneixement del medi </li></ul><ul><li>Àrea d’educació artística </li></ul><ul><li>Continguts per cicles </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació per cicles </li></ul><ul><li>2 nivells de concreció </li></ul>
 6. 6. CURRÍCULUM <ul><li>Objectius (etapa, àrea) </li></ul><ul><li>Competències Bàsiques (generals i pròpies) </li></ul><ul><li>Continguts (per àrees i cicles) </li></ul><ul><li>Mètodes Pedagògics </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació (per àrees i cicles) </li></ul>
 7. 7. En què consisteix la programació? Instruccions inici curs <ul><li>La programació consisteix en la planificació de la tasca educativa adreçada a l'alumnat de cada cicle de l'etapa, i comporta la necessitat de prendre decisions en relació amb les opcions metodològiques, organitzatives i d'avaluació, concretant les activitats que es faran i la seva distribució i temporització al llarg dels cursos. </li></ul>
 8. 8. Referents de la Programació <ul><li>La programació permet fer el seguiment de les actuacions previstes per tal de modificar-les, adaptar-les i millorar-les, quan calgui. </li></ul>PROJECTE EDUCATIU CENTRE CURRÍCULUM
 9. 9. Per a què programar? <ul><li>Per a no improvitzar </li></ul><ul><li>Per a assegurar el treball de tots els continguts i l’assoliment dels objectius </li></ul><ul><li>Per a facilitar el treball coordinat de l’equip de mestres </li></ul><ul><li>Per a donar coherència al Projecte Educatiu del Centre </li></ul><ul><li>Per a no fer-nos imprescindibles </li></ul>
 10. 10. Quins documents s’han de revisar?
 11. 11. Documents a revisar Projecte Educatiu de Centre Currículum Unitats de Programació
 12. 12. NOU CURRÍCULUM <ul><li>Objectius d´etapa: NOU </li></ul><ul><li>Objectius de cicle: Es poden aprofitar LOGSE </li></ul><ul><li>Competències Bàsiques (generals i pròpies) NOU </li></ul><ul><li>Continguts de cicle : NOU </li></ul><ul><li>Mètodes Pedagògics: Es poden aprofitar LOGSE </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació de cicles : NOU </li></ul><ul><li>Unitats de Programació : es poden aprofitar amb modificacions </li></ul>
 13. 13. Noves Unitats de Programació <ul><li>Incorporació de la contribució a l’assoliment de les CB: Quadre, justificació, Objectius, criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Identificar els OD amb les CB generals </li></ul><ul><li>Identificar quins continguts no treballem per a incorporar-los a les UP </li></ul><ul><li>Metodologia competencial </li></ul>
 14. 14. DSR Distribuir/Seqüenciar/Repartir
 15. 15. Programar per competències <ul><li>ÀREES </li></ul>COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀREES COMPETÈNCIES BÀSIQUES Treballar tots els continguts de les Assolir totes les
 16. 16. PROGRAMACIÓ PER CICLES I ETAPES <ul><li>DSR - Distribuir, Seqüenciar i Repartir </li></ul>Continguts decret Distribuir per nivell Seqüenciar per trimestres Repartir per UP i PI ef21
 17. 17. CONTINGUTS (dt + DSR) <ul><li>Distribuir continguts per cursos (X) </li></ul><ul><li>Identificar els que no treballem (N) </li></ul><ul><li>Proposar els que s’han de parlar o debatre amb els altres cicles (D) </li></ul><ul><li>Seqüenciar per trimestres (1t/2t/3t/4t/5t/6t) </li></ul><ul><li>Repartir per UP’s i PI (x) </li></ul>
 18. 18. SISTEMATITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TREBALL COMPETENCIAL <ul><li>Per cicles i etapa </li></ul><ul><li>Programació i Projectes Interdisciplinaris </li></ul><ul><li>Per àrees </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació i metodologies </li></ul><ul><li>Per Unitats de Programació </li></ul><ul><li>ITV de l’UP competencial </li></ul>
 19. 19. Desplegament curricular <ul><li>Exemple del “ventall” </li></ul>
 20. 20. Quin és el paper del mestre competencial?
 21. 21. El mestre competencial <ul><li>50 % Ensenyar a aprendre </li></ul><ul><li>20% Contextos reals </li></ul><ul><li>15% Coneixements previs </li></ul><ul><li>15% Mestre global </li></ul>
 22. 22. Paraules clau Yes, we can
 23. 23. Treball per competències Una manera de fer de mestre Una manera de ser mestre Cristina Pujol (Inspectora Zona Martorell) +
 24. 24. ISO-CB10 del mestre i la mestra competencial <ul><li>Atent/a als coneixements previs dels alumnes </li></ul><ul><li>Escoltar, escoltar i escoltar </li></ul><ul><li>Disposat/da al treball col·laboratiu </li></ul><ul><li>Pacient, alegre, il·lusionat </li></ul><ul><li>Amb ganes d’aprendre, de conèixer </li></ul>
 25. 25. ISO-CB10 del mestre i la mestra competencial <ul><li>No dogmàtic/a: sap que no té tota la veritat </li></ul><ul><li>Disposat/da a reconèixer i a aprendre dels errors. L’error com a font d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Capaç de fer crítica i autocrítica constructiva </li></ul><ul><li>Que creu en els seus alumnes, visualitza les seves potencialitats i celebra els avenços </li></ul><ul><li>Que mai digui: “amb aquest, amb aquesta ja no n’hi ha res a fer” </li></ul>
 26. 26. Quin és el paper competencial de cadascú? ALUMNES “ aprendre a aprendre” MESTRES “ ensenyar a aprendre”
 27. 27. Les 4 preguntes clau del qui ensenya què ensenyar? quan ensenyar? què avaluar? com ensenyar? CONTINGUTS PROGRAMACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS i CRITERIS D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES
 28. 28. Quins són els principals canvis de la LOE a l’aula? <ul><li>Com canvia la LOE el dia a dia del treball a les </li></ul><ul><li>nostres aules? </li></ul>
 29. 30. Ceip angel guimerà
 30. 31. LA SOLUCIÓ DEL MEU AMIC <ul><li>Un tetraedre regular és un poliedr e format per quatre cares que són triàngles equilàters. </li></ul>

×