Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Proses pengurusan-kokurikulum-sekolah-pdf
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

16

Share

Download to read offline

fail-meja-pk-1

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

fail-meja-pk-1

 1. 1. 1.0 MAKLUMAT PEGAWAINama EN. AHMAD FITRI BIN MOHAMAD ZUKIJawatan Hakiki PK 1 (dalaman)Gred Jawatan DG 41Bahagian/ Unit SK KPG KUALA SIBUTI SUBISTarikh Memegang Jawatan 03. 01.2011Tarikh Penempatan 02.01.2009______________________________________________________________________2.0 BIDANG TUGASBertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan, Pengarah Pendidikan Negeri,Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah di dalam merancang, menyelaras, melaksanadan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut;  Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar.  Mengajar sebilangan waktu mengajar mengikut arahan Guru Besar.  Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan kemasyarakatan dan keselamatan.  Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.  Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
 2. 2. 3.0 SENARAI TUGASKurikulum  Menentukan pelaksanaan kursus pengajian.  Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan lain-lain.  Memastikan perjalanan panitia-panitia matapelajaran.  Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.  Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.  Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.  Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.  Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan.  Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan.  Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Jabatan Pelajaran dan Kementerian Pelajaran.  Membantu di dalam penentuan buku-buku teks, bahan pusat sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.  Menyusun Jadual Waktu Kelas dan guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.
 3. 3. Pentadbiran  Membantu menentukan tugas dan tanggungjawab guru-guru.  Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru.  Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.  Membantu merancang takwim sekolah.  Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru.  Menyelaras semua jenis pungutan wang.  Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.Kebersihan dan Keindahan Sekolah  Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan.Tugas-tugas Lain  Menganggotai ahli jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.  Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
 4. 4. OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KUALA SIBUTI  Memastikan sistem pengurusan sekolah berada pada tahap kualiti yang tinggi.  Memastikan sumber kewangan yang teratur dan sentiasa dikemas kini.  Melahirkan sumber manusia yang lebih berkualiti.  Memberikan komitmen yang tinggi terhadap tanggungjawab yang diamanahkan.  Menghasilkan budaya kerja yang cemerlang.  Mencapai matlamat yang disasarkan.  Memberikan perkhidmatan yang efisyen dan memenuhi piagam pelanggan.
 5. 5. 4.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN. JAWATAN : PEN. KANAN KURIKULUM (DALAMAN)Tugas Pegawai Atasan Tugas dan Kuasa Yang Tugas Pegawai LainYang Ada Hubungan Tanggungjawab Diberi Yang Ada HubunganPegawai-pegawai JPNS Melaksana dan Pelaksana Guru-guru dan semuaMemantau dan memantau staf sekolahmembantu pelaksanaan keberkesanan Merancang danprogram pendidikan program melaksanakan semua programPegawai Pelajaran Memastikan semua Merancang dan Guru-guru dan semuaDaerah (PPD) dasar pendidikan melaksanakan staf sekolahMerancang dan dilaksanakan di semua dasar dan Merancang danmenyelaras pelaksanaan sekolah arahan melaksanakan semuaprogram dan aktiviti program dan arahan.kurikulum, kokurikulumserta pengurusanperkhidmatan pendidikanPegawai-pegawai PPD Melaksana dan Pelaksana Semua staf sekolahMemantau dan memb memantau Merancang danantu pelaksanaan keberkesanan melaksanakan semuaprogram pendidikan program programPegawai-pegawai Melaksana dan Pelaksana Semua staf sekolahKementerian Pelajaran memantau Merancang danMemantau dan keberkesanan melaksanakan semuamembantu pelaksanaan program programprogram pendidikanJemaah Nazir Melaksana dan Pelaksana Semua staf sekolahMerancang dan memantau Merancang danmemantau pelaksanaan keberkesanan melaksanakan semuadasar pendidikan/SKPM program programGuru Besar Melaksana dan Pelaksana Semua staf sekolahMerancang dan memantau Merancang danmenyelaras pelaksaaan keberkesanan melaksanakan semuaprogram peringkat program programsekolah
 6. 6. 5.0 PROSES KERJA PK KURIKULUMAktiviti KurikulumProses Kerja Pegawai Meluluskan/ Undang-undang/ Dirujuk Peraturan 1. Menentukan Pegawai Pelajaran Daerah/ Surat Pekeliling Jabatan/ Pelaksanaan kursus Guru Besar Kementerian pengajian. 2. Menentukan -sda- -sda- rancangan pelajaran harian, mingguan dan penggal. 3. Memastikan -sda- -sda- perjalanan panitia pelajaran 4. Membantu melatih -sda- -sda- guru-guru baru 5. Merancang dan -sda- -sda- menyelaras hal berkaitan ujian, penilaian. 6. Menyelaras program -sda- -sda- kurikulum 7. Menyusun jadual -sda- -sda- waktu dan jadual gentian 8. Menyelaras -sda- -sda- pengurusan kegiatan bimbingan dan pemulihan
 7. 7. 6.0 CARTA ALIRAN KERJAAktiviti Kurikulum MULA Merancang aktiviti/program berkaitan Membentuk Jawatankuasa Panatia/ Kurikulum Mengadakan mesyuarat Menyelaras Rancangan Pengajaran Membantu Menyemak/ Menandatangani Rancangan Pengajaran/ Harian Menjalankan tugas Membantu Menyelia/ memantau dari masa ke semasa Pemantauan berterusan/ Menyimpan rekod
 8. 8. 7.0 SENARAI SEMAKAktiviti KurikulumBil Aktiviti Tindakan Catatan1 Menentukan Pelaksanaan kursus pengajian.2 Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan dan penggal.3 Memastikan perjalanan panitia pelajaran4 Membantu melatih guru-guru baru5 Merancang dan menyelaras hal berkaitan ujian, penilaian.6 Menyelaras program kurikulum7 Menyusun jadual waktu dan jadual gantian8 Menyelaras pengurusan kegiatan bimbingan dan pemulihan9 Pemantauan Berterusan/ Menyimpan rekod
 9. 9. 8.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILINGIa merupakan petikan kecil daripada arahan-arahan rasmi yang perlu dirujuk olehseseorang pegawai. (Pekeliling Perkhidmatan, Arahan Perbendaharaan dan lain-lain)BIL UNDANG-UNDANG / PEKELILING1 Semua Pekeliling Ikhtisas2 Perintah Am3 Semua Pekeliling Perbendaharaan4 Semua Pekeliling Kewangan5 Surat Pekeliling Profesional/ Pendidikan6 Ordinan Pelajaran 19577 Surat-surat arahan dari Kementerian Pendidikan8 Surat-surat arahan dari Jabatan Pendidikan9 Surat-surat arahan dari Pejabat Pelajaran Daerah8.1 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKANBIL BORANG1 Borang Norma Kerja2 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai3 Senarai Tugas Harian Fail Meja
 10. 10. 8.2 NORMA KERJAIa merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkanbagi menyiapkan sesuatu kerja.Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang (minit/ hari) Boleh Dijalankan dalam Seminggu1 Pengurusan Kurikulum2 Pengurusan Pentadbiran3 Pengurusan Kebersihan dan Keindahan Sekolah4 Am5 Mengajar 8.3 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan. Nama Pegawai EN. AHMAD FITRI BIN MOHAMAD ZUKI Jawatan PK 1 (dalaman) Bil Nama Jawatankuasa Kekerapan Jenis Mesyuarat Setahun Keanggotaan 1
 11. 11. 2 3 4 5 6 7 8 9 108.4 SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJAPegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borangyang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletakkan di atas meja supaya mudahdirujuk.Nama PegawaiJawatanTarikh Bil Butir-butir Tugas Catatan
 • melnang

  Jul. 28, 2016
 • jamesnanju

  Sep. 3, 2015
 • AwangSaabat

  Aug. 15, 2015
 • aya3

  Dec. 17, 2014
 • gulitrukag

  Oct. 25, 2014
 • raffirafiq

  Apr. 2, 2014
 • daitokek

  Jan. 19, 2014
 • wnfadzilah

  Jan. 16, 2014
 • mohdyusofahmad1

  Jan. 8, 2014
 • rugayahmohamadtaharugayah

  Dec. 27, 2013
 • faijahsalleh1

  Nov. 14, 2013
 • ahmadzaidideni

  Jul. 24, 2013
 • mrraynerkinot

  Jun. 17, 2013
 • AmirulAfif1

  Jun. 5, 2013
 • fanaji

  Mar. 5, 2013
 • zainabzaza60

  Jan. 31, 2013

Views

Total views

22,116

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

1,352

Shares

0

Comments

0

Likes

16

×